Skip to content

"Rinkeby som en krigszon" - chefsåklagare tittar på metoder från Colombia och El Salvador

Chefsåklagare Lise Tamm blir chef för Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet vid årsskiftet. Foto: Dagens Juridik

Situationen i Rinkeby är så allvarlig att den kan jämföras med en krigszon. Det anser chefs-åklagare Lise Tamm som vid årsskiftet tillträder som chef för Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. 

 

Lise Tamm tror att lösningen på problemen kan hämtas från konfliktlösningar i till exempel Colombia och El Salvador. 

- Rinkeby är nästan som en krigszon. När polisen arbetar där jobbar de som försvaret skulle ha gjort, säger hon till Sveriges Radio.

- Och då tänkte jag: Hur har de gjort i Colombia när man avväpnat Farc-gerillan, hur har man gjort i El Salvador när kriget tog slut?

- Hur har man gjort i andra delar av världen där man har haft sådana här väldigt stora problem i många, många år? Finns det någon lösning, man måste tänka utanför boxen. 

"Polisen gör ett bra jobb"
Anders Ygeman (S), tidigare inrikesminister och nu Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, håller inte med Lise Tamm när det gäller bilden av Rinkeby. 

- Polisen där är aktiv och gör ett bra jobb. Om vi tittar på andra utsatta områden, som Biskopsgården, där har vi i princip noll skjutningar nu, säger Ygeman till SR.

- Vi har ett bra och aktivt polisområde i alla de här områdena. Så vi behöver inte överdramatisera situationen, den är allvarlig nog som den är, säger Anders Ygeman till SR. 

"Ska inte överdriva"
Även lokalpolitiker i Järvaområdet vänder sig emot beskrivningen av Rinkeby som en krigszon.

- Jag bor själv i Rinkeby och har bott i Tensta som barn. När jag hör ordet krigszon så börjar jag tänka på Syrien, Jemen, andra länder som på största allvar ligger i krig, säger Mohammed Nuur som är ordförande för socialdemokraterna i Tensta, säger han till SR.

- Vi har problem och utmaningar men man ska absolut inte överdriva hur situationen ser ut. 

 

Ämnet diskuterades nyligen i Veckans Juridik där bland annat chefsåklagare Lise Tamm medverkade. Se hela det programmet här:

Eget rättssystem, våldskapital och hederskultur - det parallella samhället växer i förorterna 

 

 


  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

28 comments

Det var verkligen befriande att höra Lise Tamms häpnadsväckande klarspråk i webbfilmen. Det och ovanstående rimmar med Carin Götblads uppgivenhet efter attackerna med skott mot polisbefälets hus i Västerås och handgranaten som missade polisbilen vid polishuset i Uppsala. På fråga hur man skulle komma åt denna samhällsfarliga brottslighet förklarade Götblad att det fanns inget land som lyckats med detta då brottsligheten fått utvecklas och bita sej fast som den gjort nu.

Jag var i går på Tryggare Sveriges debatt hur man skall arbeta lokalt för att bekämpa den grova organiserade brottsligheten. Liksom Ygeman ovan ville BRÅ-forskaren Lars Korsell tona ner den hopplöshet som brett ut sej. Kriminalkommissarien Fredrik Gårdare som jobbat med dessa grupperingar i Stockholmsområdet sedan 90-talet menade att det fortfarande var ungefär lika många som sysslade med denna brottslighet nu som tidigare.

Skillnaden var att inför polisens omorganisation 2015 slogs välfungerande insatsgrupper sönder och detta skulle skötas lokalt. Då flyttade brottsligheten genast fram sina positioner och började lösa allt banalare gängkonflikter med skjutvapen och sprängmedel ! Allt färre av dessa brott klarades upp och därför sjönk respekten för polis och rättsväsende dramatiskt och skrämmande snabbt ! Han menade att om dessa problem skulle lösas var man tvungen att göra massiva omfördelningar av poliser till kärnverksamheten.

Jag har tidigare debatterat åklagares och domstolars ansvar för den rådande situationen genom att i stort sett sabotera polisens ansträngningar genom att underlåta att häkta grova återfallsförbrytare, att kräva orimlig bevisning, att inte följa upp seriebrottslighet och att utdöma straff som ligger t.o.m. kraftigt under straffminimum !

Ja, det är orimligt att domstolarna använder beviskravet "bortom rimligt tvivel". I stället skulle man följa Lenins princip "hellre att tio oskyldiga straffas, än att en skyldig kommer undan". För det är väl det du menar?

http://www.dagensjuridik.se/2017/11/utpekande-direkt-efter-gripande-har-...
Jag har benat ut detta i kommentarer till länkade artikel. Jag var helt förberedd på din kommentar och jag har fått många likadana tidigare. Vilket samhälle vill du ha ? Varför blir det mer och mer omöjligt att förena juridik med sunt förnuft, samhällsansvar och rättvisa ?

Om det ändå vore så väl att tvivlet vore rimligt. Det är bara det att i dagens dömande verksamhet är tvivlet inte längre rimligt utan snarare helt orimligt där beviskraven är absurt höga. Nästan som om rättens ledamöter i vissa mål slagit knut på sig själva i en akrobatisk ordakt på hög nivå, för att slippa fälla till ansvar. Dessutom är man ofta oeniga, majoriteten friar och minoriteten anser åtalet styrkt och vill fälla. Detta innebär att majoriteten inte ens lyckas övertyga minoriteten om att domslutet är korrekt. Sedan är det ytterst få som erkänner brott idag, ingen vill kännas vid att man begått ett fel. När det gäller misshandel så kommer det oftast en nödvärnsinvändning trots att det inte sällan handlar om att man använt besinningslöst våld. Motsatta bilden finns förstås också där man väcker åtal utan tillräcklig bevisning.

Men ett polisförhör med målsägande, vittne eller misstänkt är absolut inget bevis, för då skulle man ju lika gärna kunna avskaffa huvudförhandlingarna och döma direkt på handlingarna. Utgångspunkten måste även fortsättningsvis vara att det som sägs och vittnas om under ed under huvudförhandlingen är det som bör ha störst tyngd i rättsprocessen.

Det bör väl påpekas att tilltalad och målsägande inte lämnar sina berättelser under ed, vilket närstående till dem inte heller är skyldiga att göra.

Polisförhör kan mycket väl utgöra bevis även om ett erkännande inte anses räcka utan stöd av annan bevisning. Jag har själv varit med och dömt i ett mordfall där ett tidigt erkännande under kraftig narkotikaberusning fick stor betydelse trots att den tilltalade tog tillbaka detta när han "nyktrat till" och hade en advokat förordnad. Domen höll även i hovrätten.

Att erkännandet tillmättes stort värde berodde på att killen lämnat uppgifter som inte fanns tillgängliga i dagspressen, vilket han försökte hävda. Uppgifter som bara polisen kände till, vilket utgör en anledning till att massmedia borde vara mer återhållsamma med uppgifter när de får tag i information som polisen vill hemlighålla.

Rent allmänt är det nog återfallsförbrytare med domstolsvana som är ovilliga att lämna information, speciellt de som tillhör kriminella gäng där golare inte har hög status. Vanliga "Svensson" tycker jag nog är relativt frikostiga med uppgifter även om de kanske ångrar sig i ett senare skede och börjar ljuga. Det är då som åklagarna kan ha nytta av videoinspelade polisförhör eftersom det är svårare att komma med invändningar då.

Oerhört zinovjevitiskt- bucharinistiskt förtal av Partiets framgångsrika förortspolitik!

Väl talat av kamrat Ygeman! Det är naturligtvis inga större problem i förorterna. De små irritationer som finns har snabbt lösts av kamrat Dan Eliasson med hans oerhört effektiva armband!

Viktigt att jämför en förort i en (förut) välmående stad med ett krigshärjat område i Mellanöstern som poliserna som vant sig vid det sjuka tillståndet gör. På det viset kan i princip vilket förfall och katastrof pågå och de kan fortsätta att bagatellisera och vifta bort det. Det är ju värre i Aleppo...

Om det är få skjutningar i en viss problemförort under en viss tidsperiod tror jag att man ska leta andra förklaringar än att det beror på gediget polisarbete. Det är väl snarare så då att oenigheterna i den undre världen lagt sig för tillfället och att den starkaste parten utraderat eller hittat samförståndslösningar med de svagare. Tror knappast någon utom möjligen den gode ex-ministern tror att vi har en polisorganisation som i nuvarande tappning klarar att hålla våldsbrottsligheten i schack.

https://www.expressen.se/gt/polischefens-oro-for-nytt-gangkrig-kan-eskal...
Jag tror att det ligger mycket i vad du skriver.

Jag har inte den polisiära erfarenhet som Anders Bergstedt har men det råder inga tvivel om att det krävs radikala insatser innan det är för sent. Ju längre tiden går desto svårare blir det och begreppet krigszon känns alltmer realistiskt. Därmed inte sagt att man automatiskt behöver jämföra med krigsdrabbade områden i mellanöstern och liknande platser. Åklagaren Lise Tamm har därför frågat sig hur man angripit gängrelaterat våld i Sydamerika. Den som är orolig för att rättssäkerheten ska drabbas bör samtidigt oroa sig över rättstryggheten för dem som drabbas av de kriminella aktiviteterna.

Bland övriga deltagare i den refererade diskussionen ovan fanns även chefen för lokalpolisområdet Rinkeby Niclas Andersson som beskrev hur det uppstått ett parallellt samhälle där man hade sitt eget "rättssystem" och att lokala butiksägare utsattes för utpressning och skottskadade människor vägrade erkänna att de blivit skjutna! Journalisten Johanna Bäckström Lerneby, Aftonbladet beskrev en liknande struktur i Göteborg. Man bör i detta sammanhang inte heller glömma det s.k. "hedersrelaterade" förtryck som främst drabbar unga kvinnor.

Risken finns att lokala uppgörelser sprider sig över allt större ytor och alltfler människor drabbas av dödligt våld och följderna av narkotikahandeln m.m. Då kan man tvingas välja och frågan är vems livsvillkor som är viktigast, de som ägnar sig åt brott eller oskyldigt drabbade. Kan man redan nu komma åt de värsta gängen genom att radikalt angripa kända kriminella och döma dem till mycket långa straff tror jag mycket vore vunnet, även om man tvingas tumma lite på beviskraven i förhållande till nu.

Vad jag främst avser är de fall där starka indicier talar för den misstänktes skuld och som jämförelse kan nämnas Johanna Möller som dömdes för anstiftan till mord på sin make utanför Arboga 2015. Under min tid som nämndeman tvingades jag själv vid ett tillfälle rösta för frigivande av en person som var åtalad för mordförsök, trots att hela rätten var övertygad om hans skuld, vilket också framgår av domen. Det som fattades var en liten detalj och det var osäkert om en fällande dom hade stått sig i hovrätten. Det kan nämnas att den som hade utsatts för mordförsöket vägrade peka ut den tilltalade trots att han på akuten hade råkat "försäga sig" och gett polisen ett spår att följa!

Den stora frågan är således om politiker och myndigheter ska överge vissa områden till de kriminella eller tvingas införa undantagstillstånd när krisen förvärrats? Vems lagar ska gälla? De kriminellas eller de som riksdagen beslutat om?

Hej.

Varför ökar våldet och brottsligheten markant i vissa stadsdelar (eller skall man skriva stats-delar kanske?), är inte det viktigt?

Kanske det beror på socio-ekonomiska faktorer?

Som etnicitet, religiös tillhörighet, intelligens, språk, och att man definierar sig mot det svenska samhället - inte identifierar sig med det.

Kan det bero på det, kanske?

Men så tvivlar jag på att särskilt många av den här publikationens läsekrets har som jag levt i sådana områden sedan Bildt var statsminister - läsa om det är en sak; att följa hur förstörelsen i realtid en annan.

Kamratliga hälsningar,
Rikard, fd lärare

Det finns naturligtvis många olika faktorer som spelar in men du glömde nämna det kanske mest vanliga och troligaste nämligen jakten efter "snabba cash" blandat med ett förakt för andra människors lidande.

Om man vill ge sig in på "minerat" område och titta på de kriminellas bakgrund går det inte att undvika frågan varför så många av dem härstammar från vissa specifika länder i mellanöstern. Jag bodde själv 18 år i Norsborg, ett annat kriminellt drabbat område, och kan konstatera att några av dem som "utmärker sig" idag knappast kan sägas ha haft en dålig barndom. Jag kände personligen några av deras föräldrar mycket väl, syrianer från Turkiet men också från Syrien.

Allt fler infödda svenskar (inklusive jag själv) började trivas sämre och flyttade därifrån, men jag ska inte gå närmare in på detaljer. En del av syrianerna blev domare och advokater, jag har själv träffat dem i tingsrätten, andra blev restaurangägare och politiker. T.o.m. riksdags- och regeringsledamöter.

Andra gick det sämre för, de valde den kriminella banan. En del ägnade sig åt narkotikahandel andra åt omfattande bidragsbrott i miljonklassen. Även några av dem som initialt kan anses ha varit väletablerade hamnade i den kriminella världen. Det går således inte att alltid skylla på dåliga uppväxtförhållanden m.m. i alla dessa fall även om det säkert stämmer ibland.

S.k. "hedersrelaterade" strukturer fanns naturligtvis även där och vissa släkter kan väl sägas ha skaffat sig ett dominerande inflytande, men det utgör en annan historia.

Varför är det då så få etniska svenskar, som trots dålig barndom, utmärker sig inom den grövre kriminella världen? Trots allt utgör vi med rötter från vikingarna majoriteten av Sveriges befolkning men utgör ändå en minoritet i den kriminella världen när det gäller mycket grova våldsbrott. Nu ropar säkert någon på Clark Olofsson och hans jämnåriga, vilka liksom jag passerat 70 år, men deras lärjungar lyser oftast med sin frånvaro i domar gällande gängrelaterade grova våldsbrott.

"Varför är det då så få etniska svenskar, som trots dålig barndom, utmärker sig inom den grövre kriminella världen?"
Lysande kommentarer Hans ! Du är oerhört klok och hittar förklaringar som de som kallar sej för forskare snarare försöker dölja av politiska orsaker. BRÅ är ju Regeringens och politikernas förlängda arm. Aftontidningarna brukar ju visa foton på våra grövsta brottslingar och då är det mycket lätt att dra riktiga slutsatser. Då kommer kriminologerna och omyndigförklarar alla andra.
De har blockerat framgången i 30 år ! Nu äntligen har de blivit väldigt nedtonade ! Vi får väl se om man nu får igång en trovärdig undersökning om brottslingarnas bakgrund.

Hej.

Efter att ha arbetat som lärare i ett par områden som får Norsborg att likna Saltis (dock inte i Stockholm - där är fler delar som kulturberikats med Reinfeldts och Löfvens 'högutbildade') ka jag säga att det finns två huvudgrupper av ej europeiska invandrare:

De som inser att det är sekteristiskt klanbaserat våld (gränsen mellan terrorism, kriminalitet och inbördeskrig är rent semantisk) är roten till hemlandets problem -- och därför vill att Sverige skall tillgripa rent förmedeltida metoder. Dessa är i regel som folk, och förstår uttrycket 'att vara som folk'. De är inga problem.

Den större gruppen, säg nitton av tjugo, är precis sådana som ser till att länder som de de kommer ifrån är som de är. Dessa borde vi göra oss av med, kosta vad det vill. De hatar oss och föraktar oss.

Annars ser det brunt ut för den som inte flyr landet.

Kamratliga hälsningar,
Rikard, fd lärare

Börjar med polisen - dan eliasson sa att reformen är jättebra istället för 24 polisdistrikt/län
har vi ETT o då kan man förflytta poliser över hela landet som ledningen vill - ja det har ju gått bra vid EU-konferenserna.

Dvs man kan avsätta 2,000 poliser till att hålla ordning o rensa upp i Runkeby.

SEN FINNS DET MYCKET MYCKET ENKLA LÖSNINGAR

Deportering av kriminella oberoende medborgarskap - detta kräver ny lagstifning
men lagar har ändrats förr o kommer att ändras - varför skall superkriminella o
pzykopater få bo/bo kvar här bara för att de är svenska medborgare heter Eriksson
o är släkt med Gustaf Vasa på långt håll om de är jätteproblem o kriminella

Sen har vi haft kastreringar o steriliseringar i landet under lång tid.

Om detta skulle införas igen - SchabelKapning o BortKarvning av Ztenarna på
grovt kriminella - (bortsett från sexualbrottslingar syftar jag i första hand på
gängledare)

Låt oss säga att vi dömer ledare för MC-Gäng i liknande till fängelse o SchnabelKapning
o BortKarvning av Ztenarna - kan man fortsätta att vara GägnLedare när man kommer ut
som supersnöpt samtidigt som de har en MachoCulture som innebär brännvin brudar o sex?

Har vi kunnat tvångsterilisera något efterblivna o lösaktiga kvinnor varför skall vi inte
kunna göra liknande med grovt kriminella gängledare o sexbrottslingar efter justerad
lagstiftning

Var i Rinkeby på ett jobbärende förrförra veckan. Dessutom bodde jag i Tensta några år i slutet av nittiotalet och känner fortfarande en del folk där. Något skabbiga förorter med problem som behöver lösas. Men krigszon? Trams.

Så du hänvisar till egen erfarenhet. Det kan dock i sammanhanget vara förtjänstfullt att reflektera over det faktum förflutit 20 (!) år sedan "några år i slutet på nittiotalet".

Enligt de jag talat med som jag känner sedan länge, vilket för övrigt var anledningen till att jag nämnde min tidigare vistelse i Tensta, har det inte skett någon markant försämring (eller förbättring) under de senaste 20 åren. Vad jag förstår har småbrotten (stölder, narkotikaförsäljning, misshandel, etc) till och med minskat något. Hursomhelst väljer jag att fästa större tilltro till utsagor från de som bor i området över vad konspirationsteoretiker, vettvillingar, sensationslystna åklagare samt annat löst folk påstår om ett område de aldrig satt sin fot i.

Nog behöver det "rensas upp" på sina ställen i våra storstadsförorter - och numera även i en del mellanstora städer. Men det är trist att läsa smygrasistiska spekulationer om varför folk med invandrarbakgrund är överrepresenterade i gängbrottsligheten. Det finns flera anledningar till det, men det allra främsta är förstås den misslyckade integrationen som föder en uppgivenhet kring möjligheterna att komma in och "lyckas", främst ekonomiskt, i det svenska samhället. För den som inte har huvudet på skaft och visar framfötterna i skolan lockar kanske livet med "snabba cash", som någon nämnde. Sedan bidrar segregationen förstås till att personer med liknande etnisk, religiös och socioekonomisk bakgrund känner en ökad samhörighet och även identifierar med sin förort - något som ger ökat bränsle till gängbildningen. Kanske inte så konstigt att man får fler homogena gäng i problemförorterna och att det inte är lika vanligt att Fredrik och Micke från Skärmarbrink startar en ny kriminell gruppering. Men brottslighet förekommer i samma utsträckning även bland "etniska svenskar" som har det tufft ekonomiskt. De verkar dock ha svårare för att organisera sig under en och samma flagg, med undantag för MC-gängen.

Den grova kriminaliteten i och balkaniseringen av våra svenska förorter är inget integrationsproblem utan ett massinvandringsproblem till följd av massinvandring av personer, som utseendemässigt, religiöst och kulturellt ligger långt från det svenska.

Inser man inte detta - vilket tyvärr är fallet för det politiska och journalistiska etablissemanget, som alltför länge har applåderat den destruktiva massinvandringspolitiken - ska man nog i fortsättningen hålla sig till att bygga med lego.

"Det svenska" skriver du, som om det finns någon grundplåt för hur vi ser ut, är och beter oss som folk. Det gör det inte och det har det aldrig gjort. Vi har också det senaste århundradet haft åtskilligt med invandring i olika vågor – det har kommit italienare, finnar, greker, folk från Balkan, Turkiet, Iran, Irak, Somalia och nu - på senare år - en hel del från krigets Syrien och Afghanistan. Och guess what, när man tar emot personer som kommer från främmande kulturer och slänger in krigsskador och annat som följer av en storskalig humanitär kris blir det viss friktion. Men med satsningar och tid blir de alla en del av vårt land och kultur. Det är inget man behöver vara rädd för. Det som är oroande är avsaknaden av satsningar på polis och rättsväsende i övrigt – där vi har en regering som istället väljer att strypa anslag till domstolar och annat. Det är verkligen helt fel.

@Santino 12:35

Tjurspillning!

”Det svenska” finns visst (fast det håller på att förstöras under trycket av den destruktiva massinvandringen, och motarbetas av globalistiska EU-vurmare). Jag är svensk och historiskt bevandrad och jag vet att det finns! Fråga en slumpmässigt utvald amerikan, om du inte tror det! Vederbörande kommer då med stor sannolikhet att associera bland annat till blont hår och blåa ögon. Det fick jag bevis på för så sent som för två veckor sedan på en krog i Stockholm.

”Men med satsningar och tid blir de alla en del av vårt land och kultur.”

Mer konkret vilka satsningar krävs för att du ska få en muslimsk invandrare att ta del av en av våra äldsta och käraste mattraditioner – ärtor och fläsk på torsdagar?

Det har blivit allt vanligare att använda den utslitna frasen "rasistisk", med eller utan förstavelsen ´smyg´, trots att det enligt vetenskapen inte existerar olika raser bland människor. Så utsliten att få orkar bry sig längre och väljer att utgå från verkligheten istället för att försöka dölja denna.

Vad kan misslyckad integration bero på?
Först och främst måste man redan från början göra klart för invandrare att de måste anpassa sig efter de lagar och regelverk som gäller i Sverige och inte acceptera diverse avvikelser. För att ta några exempel kan nämnas tendensen hos vissa domstolar att acceptera språkproblem eller andra märkliga invändningar som godtagbara

http://www.dagensjuridik.se/2017/12/missuppfattade-lag-pa-grund-av-sprak...

http://www.dagensjuridik.se/2016/06/frias-efter-att-ha-slagits-med-polisen

Det är sådana exempel bland många andra som underminerar respekten för vårt rättsväsende. Den som kommer till ett annat land måste, oavsett orsaken till detta, ta reda på vilka regelverk som är relevanta för dem och respektera dessa. Om de tillåts leva efter egna regler kan man inte räkna med att efterkommande generationer ska bryta detta felaktiga mönster.

Lika lite kan vi acceptera olika klansystems interna "rättssystem" och s.k. "hedersrelaterade" brott, vilket det tyvärr finns en tendens att göra inom vissa partier. Det räcker med att nämna Amineh Kakabaveh (V) vars parti bagatelliserar det kvinnoförtryck som många kvinnor med invandrarbakgrund drabbas av. När vi nu lever i "Metoo"-kampanjens tider borde det vara självklart att även ta "hedersproblematiken" på allvar, ett problem som till och med har förorsakat grov misshandel och mord.

Det är inte lätt att på ett någorlunda rättssäkert sätt bekämpa "invandrade" levnadssätt som inte är önskvärda i civiliserade samhällen, men något måste göras fortast möjligt innan det uppstår en helt hopplös situation. Risken finns att rättssäkerheten försämras, men de som främst drabbas av detta torde inte vara totalt oskyldiga. Den som t.ex. befinner sig i en pöbelhop måste räkna med att själv drabbas av radikala åtgärder oavsett vem som kastade stenen eller brandbomben osv.

I vilken mån nutidens överdrivna våldsbeteende är invandrat eller ej vågar jag inte med säkerhet svara på, men jag har en känsla av att man ofta tillämpar de "regelverk" som är vanliga i andra världsdelar, inte minst där olika grupperingar strider mot varandra. Där man utan misskund använder metoder som avskaffades för hundratals år sedan i Sverige. Kan man utan minsta samvete stena eller halshugga människor torde inte steget vara långt för dessa människor att fortsätta dödandet även i Sverige eller överföra sitt tänkande till kommande generationer.

När jag läser domar gällande mycket grova våldsbrott är det till stor andel gärningsmän med invandrarbakgrund som dominerar. I viss mån gäller detta också grövre sexualbrott, i vart fall när det handlar om ett flertal "män" som hjälpts åt att våldta personer av båda könen.

Oavsett vad många naiva svenskar anser om mina åsikter speglar de endast en väldokumenterad verklighet, men tyvärr finns det många som till varje pris söker ursäkter för dem som begår även grövre brott.

Du får ursäkta Hans, men när man läser insinuationer om att intelligensen skulle vara lägre hos personer med viss etnisk bakgrund känns det som ett uppslag ur nordisk familjebok anno 1890. Om inte rasism, vad handlar det då om?

I övrigt håller jag med dig om att man som nyinvandrad i ett land självklart ska rätta sig efter lagar och regler. Det är också viktigt att respekten för rättsväsendet upprätthålls – både genom satsningar på en polisorganisation som har resurser att hantera den grova organiserade brottsligheten och genom att ha ett påföljdssystem som avskräcker från de brott som är viktigast att stävja.

Med det sagt är det otroligt viktigt att arbeta preventivt och se till att på ett tidigt stadium integrera nyanlända och - kanske ännu viktigare - nästa generation, som objektivt har alla förutsättningar att etablera sig i Sverige, men som på grund av segregation och utanförskap ändå löper en förhöjd risk att fastna i kriminalitet och missbruk.

Var har jag insinuerat att vissa invandrargrupper skulle vara mindre begåvade????
Det är snarare naiva svenskars begåvning jag ifrågasätter!

Naturligtvis måste man arbeta förebyggande, men nu är det ett krisartat läge där politiker och myndigheter måste agera resolut innan "elden" sprider sig ännu mer! Man har pratat om förebyggande tillräckligt länge och hittills tycks man ha misslyckat ganska rejält. Kanske det beror på politikerna, polisledningen och diverse andra myndigheter, det är svårt att se någon universallösning.

Under mina år som nämndeman var jag på sätt och vis medskyldig, men det är främst de högre domstolsinstanserna som måste skärpa sin praxis eftersom tingsrätterna tvingas följa dem. Förra veckan såg jag att en av dem som jag 2011 var med och dömde för rånförsök fick sin sista "dom" i våras i Alby, en kula i huvudet.

Det är inte bara Rinkeby jag avser, det gäller även de drygt 60 övriga områden som nämns i polisens PM "Utsatta områden" och sannolikt ännu fler om inget görs NU. Störa de kriminellas verksamhet i den mån man har resurser, "följa pengarna" vilket tycks vara på gång, omedelbart häkta den som ertappas med vapen inklusive knivar utan giltigt skäl, slopa systemet med straffrabatter inklusive automatisk frigivning efter 2/3, använda straffskalorna fullt ut.

De ungar som ser gangsters som sina hjältar måste i förebyggande syfte förstå att kriminell verksamhet kan bli mycket kostsam i form av många års fängelse.

Det var signaturen "Rikard" som gjorde det, men du plockade ju upp handsken när du avfärdade min kommentar om (smyg)rasism.

Det är förstås två sidor av samma mynt att jobba förebyggande med ungdomar som inte ännu hamnat snett och att ordna med adekvata polisinsatser som kan motverka den organiserade brottsligheten och se till att uppklarningsfrekvenserna höjs. Sedan är det upp till politikerna (eller lagstiftaren som det så fint heter) att skärpa straffen där det behövs så att folk kanske funderar en gång extra innan de begår ett överlagt våldsbrott. När det gäller brott i stundens hetta spelar det förmodligen ingen roll.

Integrationsproblem finns naturligtvis, men den bakomliggande orsaken till dessa är i hög grad deras eget fel. Man måste förstå att stora delar av de som kommer hit inte har någon som helst önskan att integreras i det svenska majoritetssamhället, det predikas ju t.o.m. i moskéerna att de inte ska "bli svenskar", att västvärlden är kulturellt och moraliskt förkastlig osv. Varför attackeras ambulanser och polisbilar i många av dessa förorter? Det är en symbolhandling, dessa representerar majoritetssamhället vilket man ej anser sig tillhöra själva. Varför är de så extremt överrepresenterade i fråga om sexualbrott? Därför att de betraktar västerländska kvinnor som h**or som, mer eller mindre, anses få skylla sig själva om de blir attackerade p.g.a. de anses "provocera" fram detta enbart genom sina val av kläder och frånvaro av huvudduk.
Samma sak med annan kriminalitet, svenska lagar har ingen legitimitet bland detta klientel, av samma anledning som nyss nämnts. De kommer många gånger från länder vars rättsordningen helt styrs utifrån vad som står att finna i Koranen, klart de ej kommer att respektera västerländsk lagstiftning.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.