Skip to content

Missuppfattade lag på grund av språkförbistring - hovrätten friar etiopisk man utan giltigt körkort

Foto: Bertil Ericson/TT

Mannen trodde att han fick köra bil i Sverige på sitt etiopiska körkort - trots att han hade varit folk-bokförd här i flera år. Han dömdes i tingsrätten för olovlig körning men frias nu av hovrätten eftersom hans dåliga svenska kan ha gjort att han miss-uppfattade lagstiftningen.

 

Den 33-årige mannen kom till Sverige från Etiopien år 2009 för att studera. Han återvände till Etiopen år 2013 men kom sedan tillbaka till Sverige år 2015 som anhöriginvandrare.

Under hela denna period var han folkbokförd i Sverige.

Hösten 2015 stoppades mannen av polisen i Stockholm när han körde bil och han kunde då inte uppvisa ett giltigt svenskt körkort.

Svenskt körkort efter ett år
Mannen trodde att hans etiopiska körkort skulle vara giltigt i Sverige - vilket dock inte stämmer eftersom utlänningar som har varit folkbokförda i Sverige under mer än ett år måste ha ett svenskt körkort.

Mannen åtalades därför för olovlig körning vid Solna tingsrätt som bland annat pekade på att mannen ändrat sin folkbokföringsadress i Sverige när han skrev sig hos sin hustru.

Tingsrätten skrev i sina domskäl:

"X (den tilltalade) får därmed anses ha varit medveten om att han varit fortsatt folkbokförd i Sverige under vistelsen i Etiopien. Vidare talar den omständigheten att X, enligt egna uppgifter, äger en bil och står i begrepp att ta svenskt körkort för en kännedom om de svenska behörighetsreglerna."

30 dagsböter
Tingsrätten pekade också på grundregeln om att människor är skyldiga att känna till lagen: 

"Det får det anses ha ankommit på X att informera sig om sin behörighet att köra bil i Sverige innan han så gjorde."

Mannen dömdes därför till 30 dagsböter à 70 kronor för olovlig körning.

Kontakt med Transportstyrelsen
Mannen överklagade domen till Svea hovrätt. I nya förhör i hovrätten berättade han att han hade varit i kontakt med Transportstyrelsen på telefon och då fått beskedet att hans körkort skulle vara giltigt i Sverige.

Hovrätten anser att det i och för sig framstår som osannolikt att Transportstyrelsen skulle ha lämnat ett sådant besked.

Hovrätten skriver dock:

"Med hänsyn bl.a. till att X inte behärskar svenska språket kan det dock enligt hovrättens mening inte uteslutas att det uppstod någon form av missförstånd vid kontakterna med Transportstyrelsen och att han själv uppfattade beskeden från myndigheten så, att det etiopiska körkortet gav honom rätt att köra i Sverige."

Inte varit likgiltig
Hovrätten river därför upp tingsrättens fällande dom och friar mannen från åtalet om olovlig körning.

Hovrätten skriver.

"Mot bakgrund av dessa omständigheter och det som i övrigt har kommit fram i målet bedömer hovrätten att det inte är ställt utom rimligt tvivel att X vare sig hade insikt i eller förhöll sig likgiltig till att han inte var berättigad att köra bil bedömer hovrätten att det inte är ställt utom rimligt tvivel att X vare sig hade insikt i eller förhöll sig likgiltig till att han inte var berättigad att köra bil."

 

  • Alt-texten
    Ludvig Wiklander

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

23 comments

En reflexion. Min kompis har precis fått sitt körkort i Etiopien. Det var väldigt byråkratiskt och mutor är en del av processen. Annars tror jag att man som svensk får köra bil i 2 veckor i Addis Abeba med intyg från ambassaden. Ingen jag känner vågar köra olovligt i Addis Abeba :-)

Ännu en bit ut på det sluttande planet. Många är det som kan missförstå myndighetsinformation och lagstiftning.

Likhet inför lagen, alla ska vara lika inför lagen och har skyldighet att känna till innehållet i den.

Nja, inte riktigt, vissa svävar skyhögt ovanför alla andra och befinner sig i ett alldeles eget parallellt universum där man inte behöver bry sig om små trivialiteter som lagar och andra tråkigheter. Där har man bara rättigheter och inga skyldigheter. Även hovrättens ledamöter i detta mål verkar befinna sig i ett alldeles eget parallellt universum där man kan tänja lite på lagen och skapa en egen praxis, allt efter eget behag.

Är det någon som är från Sverige ursprungligt som TÖRS köra bil i Addis Abeba tror du???

Ja jag har gjort det, Inga problem;)

Vilka fler gärningar kan man frias från på grund av språkförbistring?

Ni som tror att man som svensk vågar knapp att köra bil är riktiga stolskott. Jag har kört bil runt om i hela världen med mitt svenska körkort men att denna gubbe klarar sig är underligt, domstol som har rätt men är på avdrift så det smäller om det

Det svenska rättssystemet är inte friskt! Är syftet med domstolarnas alltfler ofriska domar att bistå politikerna i nedmonteringen av Sverige som rättsstat (att välfärden också håller på att nedmonteras är lätt att se)?

Skrämmande att okunnighet numera är ett skäl för att frikännas. Vilka fler brott kan man frikännas från om man åberopar okunnighet (för det är vad det är fråga om)?
Och folkbokförd i Sverige trots att han vistas i hemlandet, är det ett sätt att fortsätta få bidrag?

Det är inte ovanligt med många nya svenskar folkbokförda på samma adress. En del ettor har enligt Google ett 20-tal personer, finns exempel med närbutiker med tiotal folkbokförda. Kan ha med bidragsfusk att göra eller så gillar en del att bo många tillsammans.

Kan bero på mycket. Passar vi oss inte får vi snart ett system motsvarande Mogadishu ...

http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/asyls%C3%B6kande-registrerar-olika-per...
https://www.svd.se/samma-person-atta-identiteter

Det Svenska rättsväsendet och myndighetsstrukturerna är inte optimerat för det globala och mångkulturella experimentet.

Allt som man hör behöver inte vara sant. Det kan lika gärna vara en person med oilka 20 identiteter som är folkbokförda på den aktuella adressen.

Och varför är mannen i färd med att skaffa sig körkort om han inte visste att han behöver ett sådant?

Bra fråga. Märkligt att ingen i processen ställer sig den....
sanbiki no saru?

Är bara så trött på daltandet! Vart du än reser i världen oavsett om det är semester eller för att söka medborgarskap är det väl individens förbannade skyldighet att ta reda på vad som gäller! Gör man inte det får man väl skylla sig själv och det är landets, där man befinner sig, förbannade skyldighet att kraftfullt visa att -så här fungerar det i XXXXXX. Språkförbistring är inte en förmildrande omständighet när det kommer till lagar och regler som är fundamentala för ett land/samhälle. Bara för att vi har högertrafik så tror jag inte att det är okej om jag praktiserar det i England... Importerat skitsnack!! Det viktigaste av allt är ju vilka signaler det sänder till de som faktiskt följer reglerna.

Tragiskt. Lite aga och hustrumissandel på detta så är det rättsamnesti för vissa. Tragiskt.

Men hvis han har læst 3-4 år i Sverige, og ikke kan svensk må det vel have foregået på engelsk. Og de svenske regler forefindes jo også på engelsk.
Det er en helt vild afgørelse.

Ursäkta, men är det inte ren rasism av domstolen, att ha så låga förväntningar på en man från Afrika, som dessutom har bott i Sverige i flera år och haft möjlighet att lära sig språket, att han inte skall känna till vad som gäller beträffande körkort i landet?

@Docma: Ligger verkligen en hel del i det du skriver.
Frågan är om det inte vore på sin plats med repressalier enkom för det...

Vilken tur att han körde på höger sida i alla fall

Hej.

Vad annat är att vänta av ett rätts-system som dömer svenska pensionärer till vite och fängelse om de framför sina åsikter i sociala medier?

Representerar lagen svenskarnas rättskänsla, eller representerar lagen vad politiker och deras handgångna kommissarier anser folket skall lyda?

Kan en lag som inte godkänts av folket och stiftats på folkets uttryckliga begäran vara legitim?

Kamratliga hälsningar,
Rikard, fd lärare

Skrämmande, oroande och naivt av hovrätten i fråga.
Alla har vi skyldigheter och inte endast rättigheter.
Gör om gör rätt!

Kommer inte detta att överklagas till HD då?

Gräddfiler baserat på ursprung förekommer uppenbart inte bara i arbetsmarknad, asylärenden, bidragssektorn, bostadsköer och annat, utan tydligen även i trafiklagstiftningen. Att nyanlända ens får köra en meter på sina påstådda kökort från avsändarnationerna är ett rättsövergrepp på samtliga medtrafikanter. Skrämmande utveckling i landet. Ingen slump att statistiken ser illa ut för utrikes födda... " Manliga bilförare från Mellanöstern är inblandade i olyckor nästan fyra gånger så ofta som svenskfödda förare medan kvinnliga bilförare från samma region är inblandade i mer än fyra gånger så många olyckor som svenskfödda kvinnor. "
: https://www.sydsvenskan.se/2006-10-22/utlandsfodd-lever-farligt-i-trafiken

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.