Skip to content

Missuppfattade lag på grund av språkförbistring - hovrätten friar etiopisk man utan giltigt körkort

Foto: Bertil Ericson/TT

Mannen trodde att han fick köra bil i Sverige på sitt etiopiska körkort - trots att han hade varit folk-bokförd här i flera år. Han dömdes i tingsrätten för olovlig körning men frias nu av hovrätten eftersom hans dåliga svenska kan ha gjort att han miss-uppfattade lagstiftningen.

 

Den 33-årige mannen kom till Sverige från Etiopien år 2009 för att studera. Han återvände till Etiopen år 2013 men kom sedan tillbaka till Sverige år 2015 som anhöriginvandrare.

Under hela denna period var han folkbokförd i Sverige.

Hösten 2015 stoppades mannen av polisen i Stockholm när han körde bil och han kunde då inte uppvisa ett giltigt svenskt körkort.

Svenskt körkort efter ett år
Mannen trodde att hans etiopiska körkort skulle vara giltigt i Sverige - vilket dock inte stämmer eftersom utlänningar som har varit folkbokförda i Sverige under mer än ett år måste ha ett svenskt körkort.

Mannen åtalades därför för olovlig körning vid Solna tingsrätt som bland annat pekade på att mannen ändrat sin folkbokföringsadress i Sverige när han skrev sig hos sin hustru.

Tingsrätten skrev i sina domskäl:

"X (den tilltalade) får därmed anses ha varit medveten om att han varit fortsatt folkbokförd i Sverige under vistelsen i Etiopien. Vidare talar den omständigheten att X, enligt egna uppgifter, äger en bil och står i begrepp att ta svenskt körkort för en kännedom om de svenska behörighetsreglerna."

30 dagsböter
Tingsrätten pekade också på grundregeln om att människor är skyldiga att känna till lagen: 

"Det får det anses ha ankommit på X att informera sig om sin behörighet att köra bil i Sverige innan han så gjorde."

Mannen dömdes därför till 30 dagsböter à 70 kronor för olovlig körning.

Kontakt med Transportstyrelsen
Mannen överklagade domen till Svea hovrätt. I nya förhör i hovrätten berättade han att han hade varit i kontakt med Transportstyrelsen på telefon och då fått beskedet att hans körkort skulle vara giltigt i Sverige.

Hovrätten anser att det i och för sig framstår som osannolikt att Transportstyrelsen skulle ha lämnat ett sådant besked.

Hovrätten skriver dock:

"Med hänsyn bl.a. till att X inte behärskar svenska språket kan det dock enligt hovrättens mening inte uteslutas att det uppstod någon form av missförstånd vid kontakterna med Transportstyrelsen och att han själv uppfattade beskeden från myndigheten så, att det etiopiska körkortet gav honom rätt att köra i Sverige."

Inte varit likgiltig
Hovrätten river därför upp tingsrättens fällande dom och friar mannen från åtalet om olovlig körning.

Hovrätten skriver.

"Mot bakgrund av dessa omständigheter och det som i övrigt har kommit fram i målet bedömer hovrätten att det inte är ställt utom rimligt tvivel att X vare sig hade insikt i eller förhöll sig likgiltig till att han inte var berättigad att köra bil bedömer hovrätten att det inte är ställt utom rimligt tvivel att X vare sig hade insikt i eller förhöll sig likgiltig till att han inte var berättigad att köra bil."

 

  • Alt-texten
    Ludvig Wiklander

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt