Skip to content

Kvinna drev åtal vidare utan åklagaren - får "rival" dömd i hovrätten

Foto: Hasse Holmberg/TT

Åklagaren godtog tingsrättens friande dom för en kvinna som åtalats för att genom sitt jobb ha kontrollerat vilka mediciner den andra kvinnan hade. Den andra kvinnan drev därför åtalet vidare utan åklagaren - och fick den andra kvinnan fälld i hovrätten.

 

Den 34-åriga kvinnan åtalades vid Göteborgs tingsrätt för dataintrång vilket enligt åtalet bestod av att hon vid två tillfällen, olovligen, skulle ha berett sig tillträde till den andra kvinnas läkemedelsförteckning från en dator på ett apotek.

Enligt målsäganden hade den 34-åriga kvinnan tidigare utsatt henne för trakasserier eftersom hon hade umgåtts med en man som den andra kvinnan hade en relation med.

Ord mot ord
34-åringen ifrågasatte inte att det var hon som hade slagit in målsägandens personnummer för att få tillgång till förteckningen men uppgav att hon inte hade något minne av händelsen. Om så hade skett hade det enligt henne berott på att målsäganden hade bett om det.

Kvinnan förnekade att hon skulle ha utsatt målsäganden för trakasserier och att hon överhuvudtaget hade haft en relation med mannen.

Tingsrätten konstaterade att ord stod mot ord men att den skriftliga bevisningen gav "visst stöd" för åklagarens påstående - dock inte i tillräcklig mån för att åtalet skulle vara styrkt. Kvinnan friades därför från åtalet om dataintrång.

Åklagaren överklagade inte
Åklagaren godtog tingsrättens friande dom och överklagade alltså inte till hovrätten.

Det gjorde däremot den andra kvinnan som själv fullföljde åtalet mot den andra kvinnan i Hovrätten för Västra Sverige.

Målsäganden åberopade ny skriftlig bevisning i form av bland annat SMS och ett kvitto på ett kontokortsköp som hade genomförts med hennes kod i en annan del av staden - samtidigt som det ena av de två påstådda dataintrången skulle ha ägt rum på apoteket.

Mannen bekräftade konflikten
Hovrätten anser att det framstår som "omöjligt" att hon skulle ha kunnat befunnit sig på apoteket vid de aktuella tidpunkterna. Uppgiften att kvinnorna tidigare har haft en konflikt får också stöd av att mannen bekräftat att så varit fallet.

Sammantaget anser hovrätten att åtalet är styrkt och att 34-åringen ska dömas för två fall av dataintrång.

17 400 kronor i böter
Hon döms därför till 60 dagsböter à 290 kronor - alltså totalt 17 400 kronor.

Hovrätten konstaterar att gärningarna har inneburit en "allvarlig kränkning" av målsägandens personliga integritet och att hon därför har rätt till 5 000 kronor i skadestånd.

 

  • Alt-texten
    Erik Scherstén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt