Skip to content

Klart att regeringen lägger fram samtyckeslag - byter princip om sexualbrott från uppsåt till oaktsamhet

Statsminister Stefan Löfven och justitieminister Morgan Johansson berättar om planerna på en ny sexualbrottslagstiftning på en presskonferens innan statsministerns jultal. Foto: Kicki Nilsson/TT

Är det inte frivilligt är det olagligt, där kommer linjen att gå när det gäller sexualbrott. Det sa statsminister Stefan Löfven på en presskonferens på söndagen där regeringen gjorde klart att man nu går vidare med ett nytt förslag till sexualbrottslagstiftning.

 

Vålds- och hotrekvisiten ersätts av ett frivillighetsrekvisit i den nya sexualbrottslagstiftningen som regeringen kommer att lägga fram för riksdagen nästa år efter granskning av Lagrådet.

Det innebär att Sverige delvis byter princip för sexualbrott och lägger en större tyngpunkt på frivillighet och oaktsamhet istället för på uppsåt och hot och våld, vilket i sin tur innebär att fler gärningar än tidigare kommer att kunna bedömas som kriminella. 

- Är det inte frivillig är det olagligt, det är där linjen kommer att gå, sa Stefan Löfven på söndagens presskonferens där regeringen berättade att man nu kommer att gå vidare med en lagrådsremiss innan jul.

Fler fällande domar
Brottsrubriceringen våldtäkt kommer att bli kvar och man höjer straffet för grov våldtäkt men det införs inget nytt brott för de allra grövsta sexualbrotten.

Regeringen framhöll också behovet av att få fler fällande domar och behovet av att brottsutredningarna blir bättre. Brottsförebyggande rådet kommer att få i uppdrag att se över förutsättningarna för polis och åkagare.

- Vår sammantagna bedömning är att fler personer kommer att lagföras, sa justitieminister Morgan Johansson.

Viktigt med tydligt budskap
Enligt Morgan Johansson är det viktigt med ett tydligt och normerande budskap om att "man måste försäkra sig om att den som man ska ha sex med är med på det".

Regeringen kommenterade också kritiken om att det kommer att bli ännu mer fokus på brottsoffret än tidigare. Regeringen anser att domstolen måste kunna ställa frågor för att kunna reda ut vad som har hänt och att "vinsten med att skicka detta tydliga budskap om frivillighet är viktigare" liksom möjligheten att kunna få fler gärningspersoner dömda.

Två nya brott
Regeringen föreslår även att två nya brott införs, oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp, med ett fängelsestraff på högst fyra år. Regeringen vill också att minimistraffet för grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn höjs från fängelse i fyra år till fängelse i fem år.

Man föreslår även att det straffrättsliga skyddet vid sexualbrott mot barn stärks vid oaktsamhet hos gärningspersonen i fråga om barnets ålder. Detta för att "komma bort från problemet att alltför stor vikt tidigare har lagts vid barnets kroppsutveckling".

Brottsoffer ska också få stöd redan när en förundersökning om sexualbrott inleds då en anmälan om målsägandebiträde ska göras omedelbart.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli nästa år.

 

Se Veckans Juridik om förslaget till samtyckeslag >>

 


  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt