Skip to content

"Inte där för att bli vänner" - seminarium i riksdagen om medling för att undvika juridiska tvister

Advokaten Bill Marsh på seminariet i andra kammarsalen. Foto: Dagens Juridik

"Medling är ingen amatörpsykologi och ingen av parterna är där för att bli vänner". Det förklarade den brittiske advokaten Bill Marsh när han besökte den svenska riksdagen för att berätta om medling som ett sätt att skapa en bättre arbetsmiljö och undvika juridiska tvister. Nu vill socialdemokratiska politiker att medling ska användas mer även i Sverige.

 

Det var på inbjudan av socialdemokraternas riksdagsgrupp som de brittiska advokaterna Bill Marsh och David Liddle berättade om sina erfarenheter av medling i såväl näringsliv som inom rättsväsendet. 

David Liddle har på konsultbasis infört medlingsstrategier i några av Englands största företag. Enligt honom finns stora pengar att tjäna för de företag som använder sig av det. 

- Det handlar om miljontals pund. Färre sjukskrivningar, bättre arbetsklimat och effektivare organisationer. Det är bara några av fördelarna med att arbeta med medling inom en organisation, berättade han vid seminariet. 

"Enorm potential i Sverige"
Den ekonomiska fördelen är också det som den socialdemokratiska riksdagsgruppen vill lyfta fram för svensk del. Enligt Gustaf Lantz (s) som är suppleant i justitieutskottet finns det mycket som talar för att medling kan vara ett bra komplement till domstolsavgöranden. 

- Medlingen har en enorm potential i Sverige men till skillnad från i England så är det inte en naturlig del av svenskt arbetsliv, näringsliv och rättsväsend. Ekonomiska och mänskliga aspekter talar för att ett samhälle mår bra av att konflikter hanteras genom medling istället för genom domstolsavgöranden, säger han.

"Inte där för att bli vänner"
Advokaten Bill Marsh har arbetat med proffessionell medling i över 25 år och underströk vid seminariet att många har missuppfattat vad medling egentligen går ut på.

- Medling är ingen amatörpsykologi och ingen av parterna är där för att bli vän med den andra. Det handlar om att i tur och ordning få redogöra för sin sak med en utomstående part som lyssnar. Har man fått till en medlingsprocess blir det också lättare att förhandla om det juridiska i efterhand. 

Ovilja kan påverka kostnader
Men ännu så länge är alltså användandet av medling begränsat i Sverige. Gustaf Lantz tror dock att politiker med hjälp av ekonomiska argument kan få fler att engagera sig. 

- Vi är många som vill se mer medling i Sverige. I England har medlingen vunnit mark genom att privata initiativ och politiker har sett till att ge parterna ekonomiska incitament att söka en lösning genom att anlita en medlare.

Lantz tror också att det kan hjälpa med eventuella påtryckningsmedel.

- En spännande tanke är att låta en parts ovilja att nå en frivillig uppgörelse påverka fördelningen av rättegångskostnaderna i målet oaktat utgången. 

 

 

 

 

 


  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

11 comments

Man kan t ex börja med att utbilda alla fogdar och självutnämnda småpåvar i den offentliga sektorn.

Blir orolig inför tanken på att ovillighet till medling ska påverka fördelningen av beslut ang fördelning av rättegångskostnaderna. Bakgrunden är bla erfarenhet av medling där medlaren, stundtals domare i rätten, givit intryck av att det huvudsakliga motivet för att förfördelad part ska ge efter är att rätten ska avlastas arbete dvs balanserna ska minskas. Har en känsla av att vissa domare redan idag tillämpar denna princip men det blir värre om det bestäms i lag. Bortser då från regeln om föranledande av onödig rättegång.

Det är förlikning enl 42:17 st 1, inte medling. Sen håller jag iofs med dig i sak - parterna har ju en ovillkorad rätt att få sin sak prövad av domstol. Den rätten blir i praktiken ganska inskränkt om man man måste betala en medlare först för att undslippa skevdelning av rtg-kostnader. Om det är ett svart-vitt mål som man vet att man vinner känns det fel att behöva gå till en medlare först och dela på kostnaderna för denna för att sedan kunna stämma in. Medling ska vara frivilligt.

Rimligare vore om medlingskostnader omfattades av rättsskyddet i hemförsäkringen. Det skulle nog minska både parternas och försäkringsbolagens kostnader... Viljan skulle nog komma med en sådan lösning.

"Lantz tror också att det kan hjälpa med eventuella påtryckningsmedel.

- En spännande tanke är att låta en parts ovilja att nå en frivillig uppgörelse påverka fördelningen av rättegångskostnaderna i målet oaktat utgång".

Det var närmast ovanstående framtidsskiss som oroade mig. Lanz är vad jag vet riksdagsman och därmed del av den lagstiftande makten. Medling, inom eller utom process, har naturligtvis sina fördelar men en förbisedd nackdel är framtida brist på rättsavgöranden i principiellt intressanta frågor.

Det du "Fd" tar upp angående "en förbisedd nackdel...framtida brist på rättsavgöranden" är ett kollektivistiskt sättet att förhålla sig till tvister. D.v.s. att de enskilda parterna i en tvist borde ta hänsyn till kollektivets intresse av "rättsavgöranden i principiellt intressanta frågor". Ett annat synsätt kan vara att de enskilda parterna inte har något som helst intresse av att driva rättsutvecklingen, utan enbart vill få ett slut på sin tvist. Eller annorlunda uttryckt, är parterna till för domstolen eller är domstolen till för parterna? Min personliga inställning är det sistnämnda.

Du har rätt om det är parter som sällan processar men när det gäller företag, bla försäkringsgivare, har man ofta stort intresse av praxis i den löpande verksamheten dvs regleringar av skador, kontraktsfrågor mm. Utan " färsk" praxis och med hänsyn tagen till ny lagstiftning bla med influens av EU- direktiv mm kan nog slutförda processer vara av rel välmotiverade.
Önskar en trevlig helg !

Det är verkligen intressant att du nämner försäkringsgivare, som exempel på parter som önskar rättspraxis. Det var nämligen just det som var ett av två teman för seminariet. Nämligen att försäkringsbolagen i England är drivande i att använda medling, eftersom de har förstått hur mycket framförallt pengar de kan spara genom att inte gå till domstol, utan, som sagt, använda medling istället. Men här i Sverige, som du ju mycket riktigt säger, vill försäkringsbolagen använda domstol istället. Om försäkringsbolagen använder medling mer, och därigenom sparar mycket pengar, borde även försäkringstagarkollektivet, i vart fall på sikt, gynnas genom lägre premier.

Ps. Feltänkt på slutet. Avsåg felaktig / oskicklig processföring som föranlett onödiga kostnader. Ds

Den typ av medling som avsågs vid seminariet är den där parterna utser en neutral person - en medlare - i syfte att hjälpa dem att finna en samförståndslösning, som bygger på parternas intressen och behov.

Den typ av så kallad "medling" som nämns i kommentarerna till artikeln, där "medlaren" utgår från andra intressen och behov än parternas, t.ex. en domstols intresse av att få ner balanserna, avsågs inte vid seminariet. Den typen av "medling" är enligt min mening inte medling, utan något helt annat.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.