Skip to content

"Inte där för att bli vänner" - seminarium i riksdagen om medling för att undvika juridiska tvister

Advokaten Bill Marsh på seminariet i andra kammarsalen. Foto: Dagens Juridik

"Medling är ingen amatörpsykologi och ingen av parterna är där för att bli vänner". Det förklarade den brittiske advokaten Bill Marsh när han besökte den svenska riksdagen för att berätta om medling som ett sätt att skapa en bättre arbetsmiljö och undvika juridiska tvister. Nu vill socialdemokratiska politiker att medling ska användas mer även i Sverige.

 

Det var på inbjudan av socialdemokraternas riksdagsgrupp som de brittiska advokaterna Bill Marsh och David Liddle berättade om sina erfarenheter av medling i såväl näringsliv som inom rättsväsendet. 

David Liddle har på konsultbasis infört medlingsstrategier i några av Englands största företag. Enligt honom finns stora pengar att tjäna för de företag som använder sig av det. 

- Det handlar om miljontals pund. Färre sjukskrivningar, bättre arbetsklimat och effektivare organisationer. Det är bara några av fördelarna med att arbeta med medling inom en organisation, berättade han vid seminariet. 

"Enorm potential i Sverige"
Den ekonomiska fördelen är också det som den socialdemokratiska riksdagsgruppen vill lyfta fram för svensk del. Enligt Gustaf Lantz (s) som är suppleant i justitieutskottet finns det mycket som talar för att medling kan vara ett bra komplement till domstolsavgöranden. 

- Medlingen har en enorm potential i Sverige men till skillnad från i England så är det inte en naturlig del av svenskt arbetsliv, näringsliv och rättsväsend. Ekonomiska och mänskliga aspekter talar för att ett samhälle mår bra av att konflikter hanteras genom medling istället för genom domstolsavgöranden, säger han.

"Inte där för att bli vänner"
Advokaten Bill Marsh har arbetat med proffessionell medling i över 25 år och underströk vid seminariet att många har missuppfattat vad medling egentligen går ut på.

- Medling är ingen amatörpsykologi och ingen av parterna är där för att bli vän med den andra. Det handlar om att i tur och ordning få redogöra för sin sak med en utomstående part som lyssnar. Har man fått till en medlingsprocess blir det också lättare att förhandla om det juridiska i efterhand. 

Ovilja kan påverka kostnader
Men ännu så länge är alltså användandet av medling begränsat i Sverige. Gustaf Lantz tror dock att politiker med hjälp av ekonomiska argument kan få fler att engagera sig. 

- Vi är många som vill se mer medling i Sverige. I England har medlingen vunnit mark genom att privata initiativ och politiker har sett till att ge parterna ekonomiska incitament att söka en lösning genom att anlita en medlare.

Lantz tror också att det kan hjälpa med eventuella påtryckningsmedel.

- En spännande tanke är att låta en parts ovilja att nå en frivillig uppgörelse påverka fördelningen av rättegångskostnaderna i målet oaktat utgången. 

 

 

 

 

 


  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt