Skip to content

Ingen HD-prövning för bilist som tvärbromsade för katt - döms för vårdslöshet i trafik

Foto: Johan Nilsson/TT

När mannen hade kört om klungan med cyklister tvärbromsade han för en katt som var på väg upp på körbanan. En av cyklisterna kraschade in i hans bil. Mannen friades i tingsrätten men fälldes i hovrätten för vårdslöshet i trafik. HD beslutar nu att inte pröva fallet.

 

Den 56-årige mannen åtalades vid Nacka tingsrätt för vårdslöshet i trafik och vållande av kroppsskada. Åtalet gäller en händelse i Nacka i maj 2015 då mannen hade kört om en grupp motionscyklister på en 40-väg.

Enligt mannen tutade han för att påkalla cyklisternas uppmärksamhet och körde sedan om klungan med cyklister. Efter omkörningen såg han en katt som var på väg upp ur gräset och bromsade då "instinktivt" - någonting som gjorde att en av cyklisterna körde in i hans bil bakifrån och bröt ett revben.

Enligt cyklisterna hade mannen tutat "ihärdigt" innan han körde om mycket nära dem - och ingen av dem hade sett någon katt.

Katten med i bedömningen
Tingsrätten ansåg i och för sig att uppgifterna från cyklisterna var "besvärande" för bilisten men ansåg samtidigt att uppgifterna om katten mycket väl kunde stämma och att den därför skulle läggas till grund för domstolens bedömning.

Enligt mannen själv hade han inte hunnit tittat i backspegeln innan han bromsade. Enligt tingsrätten borde han dock ändå ha förstått att cyklisterna befann sig tätt bakom honom.

Tingsrätten skrev i sina domskäl:

"Han måste då också ha förstått att den tvära inbromsningen skulle leda till att en farlig situation uppstod för cyklisterna. Enligt tingsrättens mening kan dock åtgärden att tvärt bromsa in inte ens betraktas som oaktsamt, mot bakgrund av att annat inte har blivit utrett än att anledningen till den tvära inbromsningen var att X såg en katt vid vägkanten".

Mannen friades därför av tingsrätten. Rättens ordförande, en tingsfiskal, var dock skiljaktig och ville fälla mannen.

Ingen marginal undvika olycka
Domen överklagades till Svea hovrätt som - precis som tingsrätten - lade uppgifterna om att mannen hade bromsat för en katt till grund för sin bedömning. 

Hovrätten skrev dock i sina domskäl:

"Av utredningen framgår att X, trots att det inte förekom någon mötande trafik och att cyklisterna höll en relativt hög fart, har gjort en mycket snäv omkörning och kört in tätt framför cyklisterna vilket fick till följd att dessa hamnade precis bakom honom. Vid X tvära inbromsning omedelbart därefter fanns därmed ingen marginal att undvika en olycka."

Medveten risk
Bristen på marginal gör att agerandet har "inneburit en medveten risk", enligt hovrätten. 
Mannen dömdes därför för vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada till 60 dagsböter à 500 kronor.

Han överklagade till Högsta domstolen som dock beslutar att inte pröva fallet.

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt