Skip to content

Inga anonyma bidrag över 2 275 kronor till politiska partier - ny lag inför nästa års valrörelse

Foto: Jessica Gow/TT

Regeringen vill ersätta regelverket kring insyn i politiska partiers finansiering. Orsaken är att man anser att den nuvarande lagen inte kräver tillräcklig transparens från partierna, enligt den proposition som nu lägga fram. Den nya lagen föreslås träda i kraft före de allmänna valen nästa år.

 

Propositionen bygger på betänkandet "Ökad insyn i partiers finansiering – ett utbyggt regelverk" som lämnades förra året av en enig parlamentariskt sammansatt kommitté och innebär regler som avser att öka insynen i partiernas finansiering. 

Ineffektiv lag
Bakgrunden till förslagen är att den lag om insyn i finansiering av partier som gäller sedan 2014 inte har visat sig ha tillräcklig effekt, enligt regeringen.

Enligt den nuvarande lagen kan allmänheten endast få insyn i hur partier på central nivå finansierar sin politiska verksamhet och hur deras valkandidater finansierar sina personvalskampanjer.

Reglerna innehåller inget krav för partier på regional och lokal nivå att redovisa sina intäkter.

Dessutom är den nuvarande lagen tänkt att kompletteras av bestämmelser i lagen om statligt stöd till politiska partier vilket innebär ett indirekt förbud mot att ta emot anonyma bidrag men detta framgår inte direkt av lagstiftningen.

Ny lag - samma namn
Då regeringen vill öka insynen och till lokal och regional nivå föreslår man att insynslagen ersätts av en ny lag med samma namn.

Den nya lagen innebär att partier på regional och lokal nivå och sidoorganisationer till partier måste redovisa sina intäkter. Dessutom måste varje ideell förening inom ett parti eller en sidoorganisation och varje ledamot och ersättare för ledamot också redovisa sin verksamhet. 

I den nya lagen införs även ett direkt förbud mot att ta emot anonyma bidrag som överstiger 0,05 prisbasbelopp (2 275 kronor för år 2018).

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 april nästa år.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt