Skip to content

Fastighetsägares mark blev naturreservat - ska kompenseras med fem miljoner från staten

Foto: DJ

Staten ska betala nästan fem miljoner kronor till två bröder som äger två öar i Bohuslän - och som för 48 år sedan gjordes om till naturreservat. Orsaken är att bröderna har stoppats från att bygga sjöbodar och bryggor på sin mark. Bröderna vinner nu mot länsstyrelsen i hovrätten.

 

Släkten har sedan 1930-talet ägt två öar i Bohuslän på sammanlagt 120 hektar.

År 1969 beslutade Länsstyrelsen Västra Götalands län att öarna skulle förklaras som naturreservat. Ingen nybyggnation fick därefter ske i reservatet.

Undantag för viss bebyggelse
Undantag gjordes dock för viss nybebyggelse – bland annat sex stycken bostadshus – enligt ett avtal som länsstyrelsen slöt med ägaren.

Ett nytt avtal ingicks under 2000-talet i samband med att naturreservatet omvandlades.

Enligt det nya avtalet fick ägarna avstycka och bebygga fyra tomter inklusive en sjöbod per tomt. Om inte bygglov beviljades i enlighet med det nya avtalet skulle ägarna kompenseras ekonomiskt.

Bredda bryggor
Sedan det nya avtalet slöts har en tvist uppkommit om olika bygglov och dispenser. De två bröder som nu äger öarna stämde därför staten vid Göteborgs tingsrätt och begärde att staten skulle betala närmare 2,5 miljoner kronor vardera till de båda bröderna.

Tingsrätten konstaterade att de sjöbodar - som ingick i övernskommelsen - inte hade kunnat byggas. Parterna var dock oeniga kring om rätten till bryggdäck hade realiserats genom en breddning av befintlig brygganläggning. Tingsrätten ansåg inte att en breddning av befintlig brygganläggning utgjorde kompensation för de bryggor på max åtta kvadratmeter per sjöbod som avtalet föreskrev.

Strandskyddsdispens
Enligt tingsrätten omfattade avtalet också rätt till ersättning om andra nödvändiga tillstånd - som till exempel strandskyddsdispens - inte meddelas och inte bara de fall då bygglov inte meddelats enligt plan- och bygglagen.

Länsstyrelsen fick som den starkare avtalsparten och utformare av avtalet stå effekterna av dess otydlighet, slog tingsrätten fast.

Tingsrätten ansåg att den värdeminskning som fastigheterna utan sjöbodar och bryggdäck innebar skulle bestämmas till närmare fem miljoner kronor sammanlagt. Ränta skulle också utgå från den dag då länsstyrelsen delgivits stämning under hösten 2015. 

Hovrätten instämmer
Domen överklagades till Hovrätten för Västra Sverige som nu - precis som tingsrätten - slår fast att ersättning ska betalas även när det gäller andra nödvändiga tillstånd än bygglov enligt plan- och bygglagen.

Precis som tingsrätten anser hovrätten inte heller att den breddning som godkänts av befintlig brygga kompenserar för de bryggor som enligt avtalet skulle få uppföras vid respektive sjöbod.

Hovrätten instämmer slutligen i tingsrättens bedömning när det gäller ersättningen på fem miljoner kronor till bröderna.

Mer ränta
Hovrätten anser dock att räntan ska börja löpa redan då bröderna framställde krav om ersättning mot länsstyrelsen under hösten 2013 och ändrar därför tingsrättens dom i den delen.

Länsstyrelsen ska också ersätta bröderna för deras rättegångskostnader.

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt