Skip to content

Enheten mot våldsbejakande extremism flyttas till Brå - drar igång vid årsskiftet

Foto: Henrik Montgomery/TT

Regeringen flyttar ansvaret för att förebygga våldsbejakande extremism från Kultur-departementet till Justitiedepartementet. Uppdraget hamnar därmed under Brottsföre-byggande rådet, Brå och drar igång vid årsskiftet.  

 

Efter en uppmärksammad TV-intervju som ledde till en KU-utfrågning av kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) beslutades att samordningen av den våldsbejakande extremismen skulle flyttas från Kulturdepartementet.

Nu har regeringen gett Brottsöfrebyggande rådet uppdraget att ansvara för arbetet mot våldsbejakande extremism. Det nya centrumet, som lyder under Brå, ska enligt uppdraget ha fyra huvuduppgifter:

  • Främja utvecklingen av förebyggande arbete på nationell, regional och lokal nivå.
  • Verka för en högre grad av samordning och effektivitet i det förebyggande arbetet.
  • Ge behovsanpassat stöd till kommuner, myndigheter och andra aktörer som i sin verksamhet hanterar frågor om förebyggande av våldsbejakande extremism.
  • Samla och sprida kunskap om förebyggande av våldsbejakande extremism baserad på forskning och beprövad erfarenhet samt verka för en kunskapsbaserad praktik.

Centrumet påbörjar sin verksamhet  vid årskiftet.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt