Skip to content

Brev till "särskilt utsatta områden" hårdgranskas av Tullen - 117 beslag och åtta gripna hittills

Foto: Yvonne Åsell/TT

Under hösten har Tullverket genomfört en "kontrolloperation" av post som har skickats från utlandet till adressater i så kallat "särskilt utsatta områden". Under insatsen har Tullverket gripit åtta personer och gjort 117 beslag av bland annat narkotika.

 

"Kontrolloperationen av postflödet" ingår i den så kallade myndighetsgemensamma insatsen mot organisared brottslighet som har pågptt sedan 2015 och involverar tolv myndigheter.

Tullverket skriver:

"Arbetet skulle utvidgas och fokusera på individer, särskilda brottsområden och lokala geografiska områden. Syftet med arbetet mot de mest utsatta områdena är att på sikt vända utvecklingen i dessa och det är ett långsiktigt arbete som myndigheterna gör tillsammans. Kontrolloperationen som genomförts har varit ett sätt för Tullverket att bidra till det arbetet."

- Det är av vikt att Tullverket bidrar till att kriminella personer i de utsatta områdena lagförs för brott som faller inom Tullverkets ansvarsområde, säger Bosse Johnsson som har ansvarat för kontrolloperationen.

Valt ut post
Under kontrolloperationen har Tullverket "selekterat post och paket för kontroll bland annat baserat på vilket område det är adresserat till. På så sätt har man försökt att komma åt tillgången till narkotika och andra "restriktionsvaror" i dessa områden.

Av de varor som beslagtagits finns avsändare i 19 länder.

Flera gripna
Genom operationen har man även kunnat gripa åtta personer och identifiera en organisation som bedriver narkotikasmuggling. Även organisationens huvudman greps och förundersökning pågår.

Förutom narkotika och läkemedel har Tullverket beslagtagit dopingpreparat, knivar och batonger. 

 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt