Skip to content

Skenande skulder och svalare bostadsmarknad - fler verktyg för FI ska balansera krediterna

Finansinspektionens chefsekonom Henrik Braconier. Foto: Claudio Bresciani/TT

Finansinspektionen ska kunna vidta åtgärder för att motverka "finansiell obalans" på kredit-marknaden. I en ny proposition föreslår regeringen därför att FI ska få ett starkare mandat att införa krav som minskar riskerna på kreditmarknaden.

 

- Genom förslaget får Finansinspektionen ett förstärkt mandat att föreslå ytterligare verktyg för makrotillsyn, säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP.

- Förslaget innebär att processen för att genomföra nya krav som minskar finansiella risker kopplat till hushållens skuldsättning blir tydligare och snabbare. 

Skenande skuldsättning
Lagförslaget är en del av regeringens arbete med att skapa en stabilitet på bland annat bostadsmarknaden - någonting som påverkas starkt av finansiella obalanser på kreditmarknaden.

Bakgrunden är larmet om hushållens skenande skuldsättning och de prognoser som spår en svalare bostadsmarknad framöver.

I lagförslaget föreslår regeringen att det införs en bestämmelse i lagen om bank- och finansieringsrörelse och lagen om verksamhet med bostadskrediter - en bestämmelse om krav på att bankerna bedriver sin verksamhet på ett sådant sätt att man inte bidrar till finansiella obalanser på kreditmarknaden.

Regeringen ska godkänna
I korthet innebär förslaget att Finansinspektionen ska ges förstärkt lagstöd att kunna vidta åtgärder för att motverka dessa obalanser. Detta kan framförallt bli aktuellt  när det gäller hushållens skuldsättning.

Finansinspektionen ska inhämta regeringens medgivande innan några nya föreskrifter beslutas.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt