Skip to content

"Händerna på ratten" - nu blir det förbjudet att hålla i mobilen under körning

Foto: Aas Erlund/TT

Från och med den första februari nästa år blir det förbjudet att köra bil med mobiltelefonen i handen. "Man ska ha händerna på ratten", säger infra-strukturminister Tomas Eneroth. 

 

Redan idag är det förbjudet att använda mobilen så att det ”menligt inverkar på körningen”, som det står i lagen sedan 2013.

Nu går regeringen ett steg längre. Den nya bestämmelsen innebär ett förbud mot att tala i en handhållen mobil, skicka SMS eller uppdatera sina sociala medier.

Enligt regeringen blir det betydligt enklare för polisen att se till att ett förbud efterlevs då det inte krävs att körningen påverkas.

- Förenklat kan man säga att vi ser till att man ska ha händerna på ratten när man kör. Vi kan inte ha en ordning där man har handhållen mobiltelefon, jag tror att de flesta förstår att det försvårar uppmärksamheten i trafiken, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth till SR. 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

27 comments

Obegripligt att ruinfält så hårdnackat drev linjen att Sverige ensamt visste bäst och att handfree inte ändrade på risken att använda mobilen vid körning?

Nu vet vi ju att ruinfältarna inte hade koll egentligen någonting efter att de separerade, bägge verkade ha fått totalt hjärnsläpp.... var och en i sitt fögderi. Sjukvården, försvaret, asylanterna, den nästan fanatiska privatiseringen och KI.

Den nuvarande regeringen har fortsatt förfallet och lagt till en vilja att totalkvadda polisen, och slå världsrekord i höga skatter, men mobil bakom ratten har man i alla fall tagit tag i! Alltid något.

Va fan nurå ! Jag som just köpt bil för en halv miljon som bla har automatisk inbromsning för framförvarande bilar, fotgängare mm. Trodde att dessa förarassistanssystem var till för att man skulle kunna sms-a mm. när man kör. Bilens panel är dessutom utan knappar men har en jättefin skärm som man kan pilla på för att justera det mesta. Många kul menyer är det men ofta blir det lite knepigt att hålla sig på rätt sida vägen när man ska byta kanal på radion mm men då rycker det i ratten och så småningom hamnar man sas automatiskt på rätt sida.

Kan vi få ha manuellt växlade bilar då?

Skall vi stanna för att slå av o slå ac/värme/ändra temperatur

Skall vi stanna för att sänka eller höja fönster, justera backspegel
ink blända av den

Varför förbjuder man imte cyklister att hålla på med mobilen. Samtidigt?

Kommer förbudet att gälla även vid framförande av barnvagn?

Inte en dag för tidigt! Det borde vara en självklarhet att man håller händerna på ratten under bilkörning och inte leker med sin telefon.

Visst borde det vara en självklarhet att inte långa tider kika på en mobilskärm istället för på vägen. Att ha båda händerna på ratten ständigt kanske inte är lika självklart. Om det nu är den bristande uppsikten som egentligen är problemet, vilket det är, är det ytterst märkligt att bilar med skärmar med div menyer, undermenyer mm som ska regleras under färd, kan godkännas och dessutom lovordas av våra kära motorjournalister. Sannolikt är det mindre distraherande för föraren att ta upp en mobil och svara än att sitta och trycka sig fram i menyer på bilens skärm för att kunna reglera det som tidigare kunde klaras av med ett vred eller tryck på en knapp.

Nu var inte min formulering "båda händerna", i min bil krävs högerhanden för att växla. Man kan naturligtvis styra en bil med en hand, men den fria handen bör definitivt inte användas för att pillra på en telefon mer än det krävs för att slå på handsfree om det ringer.

"förbjudet att köra bil med mobiltelefonen i handen"
I konsekvensens och trafiksäkerhetens namn borde samma gälla att hålla i en strutglass,cigarett etc eftersom man då inte har båda händerna på ratten.
Ett gränsdragningsproblem jag kan förutse är hur man ställer sig till bilar med manuell växellåda.

Det är väl högst lämpligt att undvika glassätande under bilkörning liksom rökning och allt annat som kan störa uppmärksamheten.

Att köra manuellt växlad bil har jag svårt att se som något större problem, under förutsättning att körkortet tillåter detta. Det är närmast en fråga om bekvämlighet.

Vad blir konsekvenserna för handikappade som förlorat en hand eller en arm?

Jag har själv, vid åtminstone två tillfällen, nästan blivit påkörd på övergångsställe av chockad bilist med telefonen i högernäven. Inte en dag för tidigt. Skaffa hands-free!!!

Gäller förbudet även om mobilen är avstängd? Omfattar förbudet även läsplattor? Tänk dig själv att du färdas i en Tesla som kör av sig själv på autopilot o du i en handen håller en Kindle läsplatta...Är det olagligt?

Fortsätt gärna och fundera, det håller hjärnan i trim!

För mycket funderande kan leda till domstolleri-har jag hört.

Ja, du har väl egen erfarenhet!

VTI gjorde en litteraturstudie 2011*. De kom fram till intressanta saker.

Det saknas belägg i forskningen för att det är säkrare att tala i handfria mobiler än i handhållna. Tvärtom kan det eventuellt vara så att de som talar i handhållna mobiler anpassar avstånden bättre till andra fordon då de inte inbillar sig falsk trygghet.

I andra länder har frekvensen att hålla i mobiler under körning återgått till samma nivå som innan förbuden efter ett par år.

Studien konstaterar emellertid att telefonsamtal i sig under körning påverkar reaktionsförmågan påtagligt. Av säkerhetsskäl borde alltså telefonsamtal överhuvudtaget förbjudas under körning.

* https://www.vti.se/sv/Publikationer/Publikation/mobiltelefoner-och-andra...

Den här sortens "vetenskapliga forskningsrapporter" imponerar inte på mig, allra minst diverse litteraturstudier. I den länkade sammanställningen talas mycket om riskerna med att skicka textmeddelanden under bilkörning vilket självklart är olämpligt, det krävs ingen utredning för att inse.

Det är en oerhört stor mängd olika faktorer som påverkar bilkörning och diverse sammanfattande statistik skummar bara lite på ytan. Så många omständigheter att det är meningslöst att försöka beskriva alla när de uppträder i olika kombinationer. Förarnas ålder, erfarenhet, mognadsgrad, individuell förmåga att uppfatta olika händelser i närområdet, förmåga att prata samtidigt som man kör, trafiksituation för att bara nämna några.

Sedan är frågan vilket värde laboratorieexperiment har i jämföras med verkliga situationer där föraren inte är medveten om att det är ett experiment. Sammanfattningsvis kan väl sägas att bilkörning utan samtal med andra oavsett om det sker via telefon eller direkt i bilen är mindre lämpligt än att enbart koncentrera sig på körningen.

"Den här sortens "vetenskapliga forskningsrapporter" imponerar inte på mig"
Fakta och undersökningar är bara skit.
Självklart är det bättre att gissa,tycka och tro ?

Den ena gissningen kan vara lika bra som en annans. Kanske anonyma värstingar gissar bäst, kanske inte.

Den här sortens vetenskapliga forskningsrapporter imponerar betydligt mer på mig än dina skönsmässiga antaganden.

En del har en tendens att lita mer på kartan än på terrängen.

Det behövs kanske inte så många studier för att bevisa att himlen är blå, vattnet är vått, solen är varm mm. Sedan finns det ju rattfyllerister som undviker olyckor genom att köra långsamt, på ensliga vägar etc. Finns det ngn vetenskap om dessa? Kanske borde de undantas från förbudet att dricka och köra?

"Studien konstaterar emellertid att telefonsamtal i sig under körning påverkar reaktionsförmågan påtagligt. Av säkerhetsskäl borde alltså telefonsamtal överhuvudtaget förbjudas under körning."

Men är det inte samma sak att samtala med någon när man kör
o använda comradio - hur skall busstrafik långtradare taxi polis
brandkår ambulans mm fungera

Antagligen är det så. I det fallet får man väl dock prioritera t.ex. polisens behov av kommunikation med ledningscentralen.

Vad är problemet om inte färden påverkas? Är inte lagen bra som den redan är?

Med de ändringarna som nämns i artikeln finns risken att förare försöker att gömma mobilen i knäet för att undvika lagföring. Att så göra är mindre lämpligt eftersom risken då finns att föraren stirrar ner i knäet istället för att ha blicken kring trafiken.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.