Skip to content

"Befintligt skick" i avtal saknar betydelse vid allvarligt fel - lägenhetssäljare förlorar i hovrätten

Foto: Fredrik Sandberg/TT

De dolda felen i badrummet var så allvarliga att de "bryter igenom" den uttryckliga friskrivnings-klausulen om att bostadsrätten såldes "befintligt skick". Det konstaterar både tingsrätten och hovrätten. Säljaren ska därför betala 160 000 kronor till köparen - plus rättegångskostnader på 450 000 kronor. 

 

Paret köpte i juni 2014 en nyproducerad bostadsrätt utanför Stockholm för närmare tre miljoner kronor. Lägenheten var då bara delvis färdigställd och tillträde skedde först i oktober samma år.

I köpehandlingarna angavs det att bostadsrätten såldes i "befintligt skick".

Kort efter tillträdet började köparna känna avloppslukt i ett av lägenhetens badrum - en lukt som de lokaliserade till golvbrunnen i duschen. De lät då göra en besiktning av badrummet som visade på flera fel.

Felaktig golvbrunn
Golvbrunnen hade gjutits in felaktigt och placerats för nära väggen. Den dåliga lukten berodde mer specifikt på att vattenlåsinsatsen på grund av den felaktiga ingjutningen inte slöt tätt mot avloppsröret. Golvet hade samtidigt fått för stort fall mot golvbrunnen och dessutom hade ett vätskebaserat tätskikt använts i väggar och golv i "Våtzon 1".

Utförandet stred mot branschregler och byggregler från Boverket och var enligt köparna inte fackmässigt. På grund av felet med tätskiktet behövde hela badrummet göras om men samtliga installationer skulle gå att återanvända.

Köparna stämde säljaren vid Södertälje tingsrätt och krävde 160 000 kronor i prisavdrag, baserat i kostnaden för arbete och material.

"Saknade kännedom"
Säljaren ansåg dock inte att bostadsrätten kunde anses felaktig. Hon sade sig själv ha saknat kännedom om hur badrummet konstruerats. De påstådda felen kunde heller inte antas ha inverkat på köpet och bostadsrätten kunde inte anses vara i väsentligt sämre skick än vad köparna hade haft fog att förutsätta.

Tingsrätten gick dock på köparnas linje och dömde säljaren att betala det begärda beloppet.

Tingsrätten ansåg, med hänsyn till uppgifter från köparnas besiktningsman, att badrummet hade haft de brister som köparna påstått och att golvbrunnen deformerats på grund av felaktig ingjutning.

Väsentligt sämre skick
Bostadsrätten hade i och för sig sålts i "befintligt skick" men en lägenhet kan ändå anses felaktig i vissa fall - bland annat när den är i "väsentligt sämre" skick än köparen med fog har kunnat förutsätta.

Att bostadsrätten marknadsförts som en "spännande nyproduktion" innebar inte i sig att den inte kunde säljas med en så kallad friskrivningsklausul om "befintligt skick", konstaterade tingsrätten. Att ett badrum avviker från vad som ska anses som fackmässigt utförande är inte heller i sig tillräckligt för att "bryta igenom" en friskrivning kring skicket, enligt tingsrätten.

Köparna hade samtidigt visat att felet med golvbrunnen var så allvarligt att hela badrummet behövdes göras om - eftersom ett byte av brunnen skulle riskera att tätskiktet skulle släppa.

Avloppslukt betydande olägenhet
Priset på bostadsrätten var inte särskilt högt för området men kostnaden för att göra om badrummet var betydande för en privatperson, enligt tingsrätten.

Att en golvbrunn inte håller bort avloppslukten är också en betydande olägenhet som man som köpare av en nyproducerad lägenhet inte ska behöva räkna med.

Tingsrätten slog fast att golvbrunnsfelet - trots att bostadsrätten hade sålts i "befintligt skick" - var så allvarligt att köparen hade rätt till prisavdraget.

450 000 i rättegångskostnader
Säljaren överklagade till Svea hovrätt som nu i stort gör samma bedömning som tingsrätten och fastställer tingsrättens dom.

Hovrätten understryker att badrummet bör bedömas i sin helhet och att samtliga fel ska beaktas - även de som inte på egen hand når upp till att "bryta igenom" friskrivningen.

Bostadsrätten kan också anses ha varit i "väsentligt sämre" skick än köparna med fog har kunnat förutsätta vid köpet.

Säljaren ska - utöver prisavdraget på 160 000 kronor - ersätta köparnas rättegångskostnader med sammanlagt 450 000 kronor.

 

 

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt