Skip to content

"Resningsärenden hör inte hemma i HD" - seminarium om resningsinstitut i riksdagen

Johan Munck, fd ordförande för Högsta domstolen, Caroline Szyber, jurist och riksdagsledamot (KD) och Stefan Lindskog, nuvarande ordförande för Högsta domstolen: Foto: Lars Pehrsons/TT, Christine Olsson/TT och DJ

Igår var det filmvisning i riksdagen. Det var riks-dagsledamöterna Caroline Szyber (KD) och Finn Bengtsson (M) som visade en film om män som dömts oskyldiga för sexualbrott. Bakom filmen står journalisten och författaren Therese Juel och musikproducenten Billy Butt som båda är en-gagerade i frågan om ett så kallat resningsinstitut.

 

Caroline Szyber, som själv är jurist, har motionerat för ett oberoende resningsinstitut vid flertal tillfällen i riksdagen. Dessutom väcktes motion inför partiets riksting och partistyrelsen ställde sig positiv - vilket gör att frågan finns med i KD:s kriminalpolitiska paket.

- Det är dags att utreda inrättandet av ett fristående resningsinstitut. Frågan är viktig och jag tror att vi kan dra lärdom av hur bra ett sådant institut har fungerat i bland annat Norge.

Filmen belyser svårigheterna med att få resning
Billy Butt dömdes på 1990-talet för flera fall av våldtäkt och har sökt resning i Högsta domstolen tio gånger. Vid ett av dessa tillfällen ville två av tre justitieråd i HD bevilja honom resning. Therese Juel, som också har skrivit en bok om män som dömts oskyldigt för våldtäkt, har i filmen skildrat svårigheterna med att få resning i HD.

Filmen tar avstamp i ett antal sexualbrottsärenden där män dömts oskyldiga och sedan, efter många år, beviljats resning. 

- Det är viktigt att ge utrymme till dem som dömts oskyldiga. Brottsoffer får alltid mycket medieutrymme medan den som dömts oskyldig sällan får upprättelse, säger Therese Juel. 

- Det är ingen som vågar gå i bräschen för dem som har dömts oskyldiga för sexualbrott. Därför är den här filmen viktig för att visa på behovet av ett resningsinstitut.

HD:s ordförande positiv till resningsinstitut
Högsta Domstolens ordförande Stefan Lindskog är en av de medverkande i filmen. Han ställer sig positiv till ett oberoende resningsinstitut. 

- Jag tycker att man kan överväga ett resningsinstitut. Jag menar att resningsärenden där man ska bedöma ny bevisning egentligen inte hör hemma i HD. Högsta Domstolen ska ägna sig åt att avge prejudikat, säger Stefan Lindskog. 

Även HD:s förre ordförande, Johan Munck, är posititvt inställd till ett resningsinstitut.

- Jag tycker att ett resningsinstitut kan vara en god idé. Kan institutet fungera som rådgivande till HD i resningsärenden så kommer man också undan den grundlagändring som skulle krävas för att institutet själv skulle få fatta beslut om resning. 

"Det ska vara svårt att få resning"
Björn Hurtig, brottmålsadvokat, har deltagit i en lång rad uppmärksammade resningsansökningar och menar att det ska vara svårt att få resning. Han anserockså att ett resningsinstitut är en bra idé.

- Orubblighetsprincipen är en väldigt viktig princip i vårt rättssystem och det ska vara svårt att få resning. 

- Jag tycker att ett resningsinstitut är ett bra initiativ. Helst skulle jag vilja se ett sådant som bestod av människor med olika kompetenser och inte bara jurister.

- Kriminologer, sociologer och professorer från andra områden än juridiken behövs i en sådan kommision.

Bra att frågan drivs på bredare front
Caroline Szyber hoppas att debatten om ett resningsinstitut ska fortgå och är positiv till att frågan om resning inte längre bara drivs av försvarsadvokater och parter i målen. 

- Det är glädjande att frågan drivs på bredare front och jag hoppas att flera av partierna ska intressera sig för frågan. 

- Jag tror att ett resningsinstitut kan fungera väldigt bra som ett ytterligare inslag i resningsprocessen och hoppas att en utredning om ett sådant inte ligger allt för långt fram i tiden.

 

Läs även:

"HD kan inte ens hålla fast vid sin egen regel - ändra lagen och systemet för resning"

 

 


  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

30 comments

om det ska fungera så behöver man kanske även bilda ett kompletterande reglemente med andra kriterier och prioriteringar som systemet fungerar idag så skulle det förmodligen aldrig funka ändå dessutom i vissa fall krävs specialistkunskap inom olika ämnen och områden som är relevanta betydelsefulla som kan utgöra viktiga kritiska punkter detaljer i frågan om bedömning och beslut om det är någon som är oskyldig eller skyldig allt handlar inte om objektivitet

Jag såg vid ett flertal tillfällen Billy Butt på Sloppys på Hornsgatan där de satt ett flertal människor både kvinnor och män och åt och drack och hade det trevligt. Tror faktiskt att han är felaktigt dömd. Ge han resning.

HD tar ju inte sitt ansvar för resningsärenden och samtidigt gömmer undan problemet. Då tror ju samhället, politiker och massmedia att det inte finns något problem, såvida de inte visar problemet. För att visa att det finns problem, så måste de ju bevilja fler resning så att alla kan begripa att det behövs åtgärder i området.

Tack för stödet Lena... men du måste ha blandat i hop mig med någon annan. Jag har aldrig någonsin varit på Sloppys på Hornsgatan. Det måste ha varit en dubbelgångare :) :)

Domstolarnas uppgift borde begränsas till prövning i sak. Huruvida prövningstillstånd eller resning ska beviljas borde en extern part besluta om.

JKO, de skall bara följa rättegångsbalken och bevilja de som skall beviljas, såsom norrmännen gör när landet är hälften så stort som Sverige där det beviljas resning i genomsnitt 16 fall per 200 , jämförelse med 1 av 200 som det är i Sverige. Det handlar bara om att de skyddar varandra, tills en journalist sprider fallet bakifrån!

Det är vedertaget att externa parter sköter granskning, t.ex. alla tillsynsmyndigheter. För att bräcka Norge borde min ordning tillämpas.

JKO, för att bräcka Norge behöver HD bara bevilja resning i de fall som helt enkelt uppfyller kraven, det vill säga drygt 50 av 200 ansökningar enligt statistik (och inte 1 av 200 som journalister först spridit). I och med att resning fortfarande finns i HD, så är det ju där det existerar , och i annat fall får ju samtliga justitieråd bytas ut helt, för de som inte klarar av att rätta sig efter rättegångsbalken. Det som ett resnings institut skall göra kan även HD göra, det vill säga bevilja i de fall där det skall beviljas.

Ja det är nog snarare justitieråden som inte hör hemma i Högsta Domstolen!

Att låta en domstol besluta om resning och därefter låta samma domstol som ursprungligen pröva resningen i sig är inte optimalt, så länge man inte är väldigt godtrogen, eftersom de objektiva bedömningarna görs av subjektiva människor. Då kan vi ju lika gärna avskaffa alla tillsynsmyndigheter när vi ändå håller på och förlita oss fullt ut på internrevisionen.

Norska Gjenopptakelsekommisjonen är en fristående verksamhet som beslutar om resning. Resning upptas sedan av en annan domstol än den som ursprungligen dömde. Det är en mycket bra ordning och det borde adderas att samma verksamhet även beslutar om prövningstillstånd.

Jag förstår inte riktigt hur man kan vara motståndare till detta som princip.

JKO, det är ingen av oss som skrivit här som är motståndare till fristående resnings institut, det är bara att det som ett resnings institut skall sköta har HD egentligen ansvaret att göra. Resningsärendet hör ju faktiskt hemma i HD och de som inte vill arbeta med det som de är skyldiga att arbeta med, tycker jag bör säga upp sig med omedelbar verkan, om det så innebär alla justitieråd. De har vant sig vid att skydda varandra så pass öppet att de inte längre vet vart de skall ta vägen, och vill lägga över det på fristående resnings institut. Att de skyddar varandra är så öppet då Norge som sagt beviljar resning i åtminstone 16 fall i genomsnitt per 200 medans Sverige 1 fall av 200 ( som spridits via massmedia). Det syns klart och tydligt att felet ligger hos justitieråden själva som de nu vill lägga över på ett fristående resnings institut. Jag tycker mer att de får börja bita i det sura äpplet och börja rätta sig efter rättegångsbalken och inte så mycket personligt tyckande.

Resningsärendet hör hemma i HD och de som vägrat arbeta med det som de är skyldiga att arbeta med, skall säga upp sig med omedelbar verkan, om det så innebär alla justitieråd.
Det skall vidare utnämnas omgående nya justitieråd som rättar sig endast efter rättegångsbalken och gör vad de anställs för utan personligt tyckande. De nya justitieråd skall delas in i två grupper, hälften skall arbeta endast med resningsansökan och övriga med prejudikat frågor. På det sättet skulle kunna lösas tills vidare dagens problem, tills man kommer igång med ett fristående resningsinstitut.

samhällsengagerad, exakt som du skriver!

Vore inte en dag förtidigt om detta blir verklighet! Har haft fall som gick igenom första nålsögat i HD där man vände sig till RÅ för att de skulle göra en utredning av fallet innan man bestämde sig. Utredningen blev ett inhämtande av svar av den åklagare som hade drivit fallet och hennes svar kopierades som varande en utredning. Att hon dessutom inte talade sanning i svaret insåg man ju aldrig och därmed nekades resning.
Så skall det bara inte få gå till! Inte skall den åklagare som drivit fallet få vara den som godkänner om det ska bli resning eller ej. Det är därför det är så otroligt viktigt att det blir en OBEROENDE Resningskommission. Norges exempel är värt att följas och säg nu inte att det inte går enligt Grundlagen, (eftersom det är HD som skall döma), för det handlar ju om att bevilja eller neka resning och DET behöver inte HD göra.

Jag tolkar Högsta Domstolens ordförande Stefan Lindskog yttrande som ett officiellt utlåtande att det är meningslöst att ansöka om resning för att resningsärenden där man ska bedöma ny bevisning egentligen inte hör hemma i HD, Högsta Domstolen ska ägna sig åt att avge prejudikat. Han utelämnat att informera från och med när Högsta domstolen slutar att ta emot ansökan om resning eller om det är redan så. Det skulle vara viktigt att offentliggöra för allmänheten exakt vilket datum som gäller så att man vet.

Kan vara de bästa nyheterna jag har läst idag.

Om det finns ett problem, men man inte visar problemet, så är det ingen som anser att det finns ett problem att lösa, och då har man ännu mer problem. Hd påstår att resningsärenden är en stora börda och att de inte hör hemma i Hd, vilket måste innebära att de är medvetna om att de avslår fall som skall beviljas och då är ju detta ett problem. Detta problem känner ju bara Hd till själva , men inte riksdagen , regeringen, allmänheten och folket överlag, och då tror ju de flesta att allting fungerar som det skall och att det knappast finns ett problem med tanke på så få fall som beviljas resning. För att det skall kunna införas resnings institut och Hd vill visa att detta är en börda så måste de börja bevilja fler resning i takt med att de skall kunna uppvisa att ett sådant resningsinstitut är angeläget, så att människor utanför Hd begriper detta. Nu tror ju alla att det inte finns ett behov på grund av att de i stort sett aldrig beviljar resning. Det är det som är problemet.

Fast egentligen så borde det ju vara väldigt enkelt i dagens läge att se att det verkligen behövs en fristående instans. Hur många fall av vad vi " vanliga" människor kallar rättsskandaler har det inte funnits de senaste åren? Och då har just de fallen först gång på gång bivit nobbade av HD. Till slut har en duktig journalist eller jurist förbarmat sig och gjort det omöjligt att fortsätta att neka resning.. Det är många mördare som går fria o många liv som ödelagts pga att man inte kollade om fel hade begåtts vid bedömningen tidigare. Det borde vara billigare för samhället att kontrollera de som har skäl för en ny bedömning än att envetet stirra sig blind på orubblighets-principen. Den mänskliga faktorn finns ju i rättsliga sammanhang precis som i allt annat i livet o därmed begås det fel även om det tycks oändligt svårt för myndigheter att erkänna detta.De fall vi hört om på nyheterna är bara en liten liten topp på ett isberg för allt handlar ju inte om mord heller utan kan vara andra brott också som någon dömts oskyldigt för.

Jo, men regeringen , riksdagen och allmänheten tror att det bara är ett fåtal fall där det har gått fel, med tanke på att bara är ett fåtal som beviljats resning, och då blir det svårare för Hd att övertyga och övertala att resnings institut behövs. Det behöv många fler skandaler i form av beviljade resningar så att alla andra inser att resningsärenden behöver ett helt eget utrymme av ett helt eget institut. Nu ser det ut som att fallen är så få att det inte behövs. Vill Hd ha ett resnings institut får de börja bevilja fler resning och sedan framföra att detta är en börda, vilket torde påvisa angelägenheten av ett sådant institut. De måste visa att det finns ett problem, annars har dom problem.

En film/dokumentär som hela allmänheten bör ta del utav.

https://www.youtube.com/watch?v=kYd3Gq9272o

Déjà vu, ja det som är märkligt är att Johan Eriksson kallar Marie Heidenborg för en vass jurist, när hon inte ens känner till att kvinnor får ut skadestånd via försäkringsbolag endast med en anmälan även fast den är falsk och även fast anmälningen och förundersökning läggs ned. Det är pinsamt att hon inte känner till detta då det ändå inte är direkt utanför hennes verksamhet. Sedan svarar alla rakt med att det självklart finns oskyldigt dömda, medans Marie Heidenborg nästan stammar och känner att det är ansträngt att svara ja på den frågan, att hon försöker förmildra med att det kan vara möjligt. Det är ju klart hon har ju blivit skickat av regeringen för att vilja se fler fällande domar och avslå sådana typer av mål, och då blir det jobbigt för henne att tala om sanningen. Sedan är det ytterst märkligt att Stefan Lindskog påstår att resningsärenden inte hör hemma i HD med tanke på att de ändå bara anser att 1 per 200 skall beviljas och lägger ändå ingen tid på det, då borde det inte vara en börda? De sysslar ju knappast med det, så på vilket sätt är det en börda för dom? Precis som journalisten sa ,de är fega och vill rädda sitt eget skinn. Råttor!

Det är inte endast vid grova brott folk döms oskyldigt och vägras resning, det handlar om väldigt många olika brott. Det är anmärkningsvärt att justitieråden väljer att vägra resning och låter oskyldigt dömda leva med det istället för att säga upp, anmäla själv sig för att de vägrar att utföra sina arbeten.
Det skall inte ske men det händer att folk av någon anledning döms oskyldigt och det är onödigt att bråka om det vem som begått felen eller att dölja undan det. Händer det då det är bara att rätta till det, mer än så det är väl inte.
Men vad är problemet ? Varför beviljas inte resning vid varje ansökan ? Vem som bestämmer över andra liv ? Har någon utsetts sig själv till " Gud " och bestämmer över andras liv ? Vad får personen i frågan för det eller/och vad som förloras om man är mänsklig och empatisk ? Resningen görs i onödan märkvärdigt och komplicerad istället för att förenkla processen och välkomna alla som ansökan om resning och hjälpa de att få resning.

Den siffra från Norge som anges, 16 av 200, låter mycket hög. Enligt de siffror som en norsk advokat vid ett seminarium 2010 (se länk) uppgav så rörde det sig då om att 100 fall av 11 000 tagits upp på nytt i Norge. Av dessa hade 77 ändrats (resning helt eller till viss del). Det innebär en frekvens om 0,7 % som fick resning, vilket är en siffra som ligger nära den svenska.

http://www.rattsstatensvanner.se/pdf/SRV_sammanstallning_och_artiklar_10...

Jurist som du valt att kallar dig för, kom till pappa säger jag bara så ska jag lära dig lite om Norska resnings institutet oavsett hur mycket du försöker! Vilket år räknar du ifrån människa när du talar om 100 av 11 000 fall??? Du får räkna ifrån det året då Norska resnings institutet började sätt igång givetvis. Det är ifrån det året du får börja räkna på statistik för det är då antalen beviljade resningar ändrades grovt radikalt till skillnad ifrån åren då institutet inte fanns, och detta är inget hemligt även om det är nytt för just dig. Klicka på länken nedan och sätt igång att börja läsa på!

"Trots att det norska systemet om gjenåpning inte funnits längre än fem år har 79 fall återupptagits, dvs. hänvisats till domstol för förnyad prövning. Antalet behandlade fall under denna tid var 732 av 852 inlämnade ansökningar."

http://verbalt.se/norge--ett-f-red-me.htm

Varför bråkar ni om siffror hit och dit när det handlar om oskyldigt dömdas, förstörda liv !? Räkna och fokusera istället på att förenkla och hjälpa alla till resning.

samhällsengagerad, du har helt rätt, och han (som kallar sig för jurist) får gärna försöka tjaffsa, men du får han börja med att titta på statistiken på riktigt innan han öppnar munnen. Tänka först , handla sen heter det ju. Jag har skickat honom en fin länk där han kan få läsa på lite äkta statistik. Han räknade ju inte ens ifrån det året som institutet satte igång, och det är ju därifrån som man får räkna på effekten och antalet ansökningar och beviljade resningar och det finns ju fakta på detta.

http://verbalt.se/norge--ett-f-red-me.htm

Lyngtveit som advokaten hette, som föreläste på seminariet Rättsstatens Vänner 2010, hade själv suttit då i Gjenopptakelsekommisjonen och gav rådet då till Sverige att det var bråttom för oss, att ändra på vårt system.
Rättssäkerheten är ju i fara och människors tilltro till rättsväsendet urholkas för varje "skandal" som kommer, år efter år. Sedan tillkommer alla de som har sökt o sökt resning gång efter annan o blivit nekade trots alla nya omständigheter de radar upp. HD konstaterar oftast torrt, att inga nya omständigheter tillförts varför man nekar resning. Helt utan närmare redovisning.Som ringar på vattnet urholkas tilltron.Så finns de som helt enkelt satt av sitt felaktiga straff utan att ha möjlighet till att ens försöka få resning. Även där sprids misstron runt dessa och deras anhöriga.Har vi råd att förgöra förtroendet så?
Dags för förändring och det kan väl knappast, som någon tidigare kommenterade, vara något att strida om?
Nu ser vi framåt med förtröstan och hopp om en ljusare framtid och bearbetar alla beslutsfattare att tänka till och sätta sig in i problemen i stället för att sticka huvudet i sanden. Det finns ju en och annan som under alla år talat för detta även från riksdagen, men hittills har justitieministrarna varit omedgörliga och lika så JK har inte funnit det behövligt ännu. Men två chefer på HD som uttalat sitt gillande BORDE man väl lyssna på?

Monica Pernroth, HD snackar bara skit, då det egentligen inte är någon börda för dom, ifall de förhåller sig till rättegångsbalken 58 kapitlet och beviljar de som skall beviljas, såsom de beviljar prövningstillstånd i prejudikat överklaganden. De är justitieråden själva som inte hör hemma i HD. Så länge de inte beviljar fler resning så lär det inte hända något, då allmänheten tror att det är frid och fröjd att 1 beviljas resning per 200. Då ser det ut som att allt är i sin ordning, på grund av att de gömmer undan målen som råttor och skyddar varandra!

Ett stort o särskilt tack till Billy Butt och Therese Juel som gjorde filmen om oskyldigt dömda som nu finns på You Tube.(tack för länken,Déjà vu mån)
Det var bra!Hoppas bara att det kom några i riksdagen och tittade! Intresset är ju tyvärr inte alltid så stort .

Förslag till opartisk och effektiv lösning : Det är dags att handla och inte endast prata om för att få till en ändring.
Uppmaning till alla inom rättsväsendet, journalister och diverse entusiaster som tycker och brinner för att de oskyldigt dömda skall få rättelse = resning, kan bilda en resningsgrupp för
att i samarbete hjälpa de behövande att ansöka och få beviljad resning.
Svenska folket är kända för sin humanitet, empati, viljan för att förändra till det bättre och att hålla högt kvalitet.

Högsta domstolen skall låta två justitieråd med erfarenhet i brottmål att ta hand om endast resning, de övriga (enligt av de anställda utryckta önskemål ) skall arbeta med prejudikatärenden.

Det är överdrivet och dumt att påstå att det är svårt att få resning. Man skall inte göra det svåra som den är.

Resning handlar om rätt underlag och rätt attityd till resning.

Grunderna finns redan i lagen för resning. Den är lätt förståndig och tydlig :

Grundprincipen i en rättsstat är att det är viktigare att en oskyldig inte straffas än att flera skyldiga går fria. Rättssäkerheten för den tilltalade är av central betydelse.

För att ett åtal skall leda till fällande dom krävs därför att domstolen finner att det står utom allt rimligt tvivel att den åtalade är skyldig.

Men efter en fällande dom gäller i Sverige inte längre skyddet att åklagaren skall visa att den dömde ” utom allt rimligt tvivel ” är skyldig.

Bevisbördan går över på den dömde.

För att få resning krävs att den dömde kan åberopa omständigheter eller bevis som inte tidigare lagts fram och som sannolikt skulle ha lett till frikännande.

Resning kan också beviljas om det finns synnerliga skäl att ompröva frågan om den dömdes skuld.

Vad menas då med ” sannolikt skulle ha lett till frikännande ” ?

Ordalydelsen betyder att så fort bevisvärdepunkten flyttas om än " bara en hundradels millimeter " från ” utom allt rimligt tvivel ” i riktning mot berättigat tvivel skall resning beviljas.

Det råder stor osäkerhet ute i världen, krig hotar och naturkatastrofer drabbar oss och vårt jord.

Livet är för värdefullt och för kort för att vi skall fastna i bagatella och principiella frågor och anklaga varandra vem som har gjort fel och/eller fortsätta att tjafsa om varför några domar skall inte kunna rättas till vid behov.

Mina damer och herrar det är bara att sätta igång och bli stolta och tacksamma över varje lyckad resning. Alla effektiva och kreativa förslag är välkomna för att radera bort den begränsande tänkandet att det är svårt eller omöjligt med resning.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.