Skip to content

"Resningsärenden hör inte hemma i HD" - seminarium om resningsinstitut i riksdagen

Johan Munck, fd ordförande för Högsta domstolen, Caroline Szyber, jurist och riksdagsledamot (KD) och Stefan Lindskog, nuvarande ordförande för Högsta domstolen: Foto: Lars Pehrsons/TT, Christine Olsson/TT och DJ

Igår var det filmvisning i riksdagen. Det var riks-dagsledamöterna Caroline Szyber (KD) och Finn Bengtsson (M) som visade en film om män som dömts oskyldiga för sexualbrott. Bakom filmen står journalisten och författaren Therese Juel och musikproducenten Billy Butt som båda är en-gagerade i frågan om ett så kallat resningsinstitut.

 

Caroline Szyber, som själv är jurist, har motionerat för ett oberoende resningsinstitut vid flertal tillfällen i riksdagen. Dessutom väcktes motion inför partiets riksting och partistyrelsen ställde sig positiv - vilket gör att frågan finns med i KD:s kriminalpolitiska paket.

- Det är dags att utreda inrättandet av ett fristående resningsinstitut. Frågan är viktig och jag tror att vi kan dra lärdom av hur bra ett sådant institut har fungerat i bland annat Norge.

Filmen belyser svårigheterna med att få resning
Billy Butt dömdes på 1990-talet för flera fall av våldtäkt och har sökt resning i Högsta domstolen tio gånger. Vid ett av dessa tillfällen ville två av tre justitieråd i HD bevilja honom resning. Therese Juel, som också har skrivit en bok om män som dömts oskyldigt för våldtäkt, har i filmen skildrat svårigheterna med att få resning i HD.

Filmen tar avstamp i ett antal sexualbrottsärenden där män dömts oskyldiga och sedan, efter många år, beviljats resning. 

- Det är viktigt att ge utrymme till dem som dömts oskyldiga. Brottsoffer får alltid mycket medieutrymme medan den som dömts oskyldig sällan får upprättelse, säger Therese Juel. 

- Det är ingen som vågar gå i bräschen för dem som har dömts oskyldiga för sexualbrott. Därför är den här filmen viktig för att visa på behovet av ett resningsinstitut.

HD:s ordförande positiv till resningsinstitut
Högsta Domstolens ordförande Stefan Lindskog är en av de medverkande i filmen. Han ställer sig positiv till ett oberoende resningsinstitut. 

- Jag tycker att man kan överväga ett resningsinstitut. Jag menar att resningsärenden där man ska bedöma ny bevisning egentligen inte hör hemma i HD. Högsta Domstolen ska ägna sig åt att avge prejudikat, säger Stefan Lindskog. 

Även HD:s förre ordförande, Johan Munck, är posititvt inställd till ett resningsinstitut.

- Jag tycker att ett resningsinstitut kan vara en god idé. Kan institutet fungera som rådgivande till HD i resningsärenden så kommer man också undan den grundlagändring som skulle krävas för att institutet själv skulle få fatta beslut om resning. 

"Det ska vara svårt att få resning"
Björn Hurtig, brottmålsadvokat, har deltagit i en lång rad uppmärksammade resningsansökningar och menar att det ska vara svårt att få resning. Han anserockså att ett resningsinstitut är en bra idé.

- Orubblighetsprincipen är en väldigt viktig princip i vårt rättssystem och det ska vara svårt att få resning. 

- Jag tycker att ett resningsinstitut är ett bra initiativ. Helst skulle jag vilja se ett sådant som bestod av människor med olika kompetenser och inte bara jurister.

- Kriminologer, sociologer och professorer från andra områden än juridiken behövs i en sådan kommision.

Bra att frågan drivs på bredare front
Caroline Szyber hoppas att debatten om ett resningsinstitut ska fortgå och är positiv till att frågan om resning inte längre bara drivs av försvarsadvokater och parter i målen. 

- Det är glädjande att frågan drivs på bredare front och jag hoppas att flera av partierna ska intressera sig för frågan. 

- Jag tror att ett resningsinstitut kan fungera väldigt bra som ett ytterligare inslag i resningsprocessen och hoppas att en utredning om ett sådant inte ligger allt för långt fram i tiden.

 

Läs även:

"HD kan inte ens hålla fast vid sin egen regel - ändra lagen och systemet för resning"

 

 


  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt