Skip to content

"Mycket allvarligt" men inte "synnerligt grovt" brott - en av två slipper utvisning efter gruppvåldtäkt

Foto: Bertil Ericson/TT

De två unga männen döms för grov våldtäkt mot en 16-åring flicka. Tingsrätten ansåg att brottet var så allvarligt att de skulle utvisas. Hovrätten håller med om att det handlar om ett "mycket allvarligt" brott men anser inte att det är ett "sådant synnerligt grovt brott" att den av männen som har flyktingstatus ska utvisas. 

 

De båda unga männen från Afghanistan, den ena 17 och den andra 18 år, åtalades vid Södertörns tingsrätt för att tillsammans ha våldtagit en 16-årig flicka på en fest i januari i år. Båda nekar till brott.

Bevisningen bestod bland annat av DNA och SMS-konversation mellan männen efter händelsen. Tingsrätten ansåg att det var bevisat att männen var skyldiga och de dömdes därför för grov våldtäkt. 

Straffvärde på fyra år
Enligt tingsrätten hade deras brott ett egentligt straffvärde på fyra års fängelse. Männens ungdom vägdes dock in i bedömningen.

Den ena dömdes till sluten ungdomsvård i tio månader och den andra till ett år och tio månaders fängelse. De dömdes också att betala 178 000 kronor i skadestånd till den 16-åriga flickan.

Männen dömdes dessutom till utvisning från Sverige i tio år. Enligt tingsrätten var deras brott "så allvarligt att utvisning enbart med hänvisning till brottets allvar kan komma i fråga".

Inget generellt hinder
Tingsrätten konstaterade att Migrationsverket i sitt yttrande skrivit att det inte finns något generellt verkställighetshinder när det gäller utvisningar till Afghanistan. 

Tingsrätten skrev om den yngre av männen:

"X (en av de tilltalade) har levt i Sverige under till synes ordnade förhållanden men saknar familj och annan social struktur här och har ingen anknytning till Sverige.... Mot bakgrund av att X kommer att vara 18 år då verkställighet av utvisning kan aktualiseras och X inte har någon anknytning till Sverige finner tingsrätten att något hinder mot utvisning på grund av X ålder inte finns." 

Flyktingförklaringstatus
När det gällde den äldre av männen skrev Migrationsverket i sitt yttrande att det fanns verkställighetshinder mot Ghazniprovinsen i Afghanistan.

Tingsrätten konstaterade också att mannen har så kallad flyktingstatusförklaring och att utvisning då får ske "endast om han har begått ett synnerligen grovt brott och det skulle medföra allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet att låta utlänningen stanna här."

Tingsrätten skrev dock:

"Brottet får med hänsyn till dess straffvärde och till dess karaktär i övrigt, en allvarlig integritetskränkning på en 16 år gammal målsägande, anses vara sådant att förutsättningarna för utvisning enligt nämnd bestämmelse i utlänningslagen är uppfyllda."

"Y (den tilltalade) synes under den tid han har vistats i Sverige inte ha fått någon närmare anknytning till det svenska samhället. Att Y har sin mor i Sverige föranleder mot bakgrund av Y:s ålder ingen annan bedömning."

Inget skyddsbehov
Domen överklagades till Svea hovrätt som delade tingsrättens uppfattning när det gällde männens skuld. De dömdes därför för grov våldtäkt även i hovrätten.

När det gäller den yngre av männen så fastställdes tingsrättens dom helt - även när det gällde frågan om utvisning. Hovrätten skrev:

"Migrationsverket har i ett yttrande anfört att det inte råder något generellt verkställighetshinder gentemot Afghanistan och att det vid en framåtblickande bedömning inte föreligger verkställighetshinder på grund av skyddsbehov... Enligt hovrättens bedömning har X inte någon sådan anknytning till Sverige som medför att utvisning inte kan komma ifråga."

"Även med beaktande av vad som framförts om säkerhetsläget i Afghanistan anser hovrätten att det inte har framkommit några specifika omständigheter hänförliga till X som visar att ett utvisningsbeslut skulle drabba honom så hårt att det föreligger hinder mot att utvisa honom."

Inte synnerligt grovt
När det däremot gäller den äldre mannen ansåg hovrätten att han inte skulle utvisas. Hovrätten skrev:

"Det brott som Y nu döms för är så allvarligt att det i och för sig finns förutsättningar att överväga utvisning av honom. I detta övervägande måste emellertid rätten beakta att Y sedan den 2 mars 2015 har flyktingstatusförklaring i Sverige."

"Det brott som Y har gjort sig skyldig till är mycket allvarligt. Enligt hovrättens uppfattning är det dock inte ett sådant synnerligt grovt brott som gör det möjligt att utvisa honom trots att han har flyktingstatusförklaring."

Hovrätten upphävde därför tingsrättens dom på den punkten och höjde samtidigt straffet till två års fängelse.

Båda överklagade till Högsta domstolen som nu beslutar att inte ta upp målet till prövning. Hovrättens dom står därmed fast.

 

 

 

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt