Skip to content

"Mycket allvarligt" men inte "synnerligt grovt" brott - en av två slipper utvisning efter gruppvåldtäkt

Foto: Bertil Ericson/TT

De två unga männen döms för grov våldtäkt mot en 16-åring flicka. Tingsrätten ansåg att brottet var så allvarligt att de skulle utvisas. Hovrätten håller med om att det handlar om ett "mycket allvarligt" brott men anser inte att det är ett "sådant synnerligt grovt brott" att den av männen som har flyktingstatus ska utvisas. 

 

De båda unga männen från Afghanistan, den ena 17 och den andra 18 år, åtalades vid Södertörns tingsrätt för att tillsammans ha våldtagit en 16-årig flicka på en fest i januari i år. Båda nekar till brott.

Bevisningen bestod bland annat av DNA och SMS-konversation mellan männen efter händelsen. Tingsrätten ansåg att det var bevisat att männen var skyldiga och de dömdes därför för grov våldtäkt. 

Straffvärde på fyra år
Enligt tingsrätten hade deras brott ett egentligt straffvärde på fyra års fängelse. Männens ungdom vägdes dock in i bedömningen.

Den ena dömdes till sluten ungdomsvård i tio månader och den andra till ett år och tio månaders fängelse. De dömdes också att betala 178 000 kronor i skadestånd till den 16-åriga flickan.

Männen dömdes dessutom till utvisning från Sverige i tio år. Enligt tingsrätten var deras brott "så allvarligt att utvisning enbart med hänvisning till brottets allvar kan komma i fråga".

Inget generellt hinder
Tingsrätten konstaterade att Migrationsverket i sitt yttrande skrivit att det inte finns något generellt verkställighetshinder när det gäller utvisningar till Afghanistan. 

Tingsrätten skrev om den yngre av männen:

"X (en av de tilltalade) har levt i Sverige under till synes ordnade förhållanden men saknar familj och annan social struktur här och har ingen anknytning till Sverige.... Mot bakgrund av att X kommer att vara 18 år då verkställighet av utvisning kan aktualiseras och X inte har någon anknytning till Sverige finner tingsrätten att något hinder mot utvisning på grund av X ålder inte finns." 

Flyktingförklaringstatus
När det gällde den äldre av männen skrev Migrationsverket i sitt yttrande att det fanns verkställighetshinder mot Ghazniprovinsen i Afghanistan.

Tingsrätten konstaterade också att mannen har så kallad flyktingstatusförklaring och att utvisning då får ske "endast om han har begått ett synnerligen grovt brott och det skulle medföra allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet att låta utlänningen stanna här."

Tingsrätten skrev dock:

"Brottet får med hänsyn till dess straffvärde och till dess karaktär i övrigt, en allvarlig integritetskränkning på en 16 år gammal målsägande, anses vara sådant att förutsättningarna för utvisning enligt nämnd bestämmelse i utlänningslagen är uppfyllda."

"Y (den tilltalade) synes under den tid han har vistats i Sverige inte ha fått någon närmare anknytning till det svenska samhället. Att Y har sin mor i Sverige föranleder mot bakgrund av Y:s ålder ingen annan bedömning."

Inget skyddsbehov
Domen överklagades till Svea hovrätt som delade tingsrättens uppfattning när det gällde männens skuld. De dömdes därför för grov våldtäkt även i hovrätten.

När det gäller den yngre av männen så fastställdes tingsrättens dom helt - även när det gällde frågan om utvisning. Hovrätten skrev:

"Migrationsverket har i ett yttrande anfört att det inte råder något generellt verkställighetshinder gentemot Afghanistan och att det vid en framåtblickande bedömning inte föreligger verkställighetshinder på grund av skyddsbehov... Enligt hovrättens bedömning har X inte någon sådan anknytning till Sverige som medför att utvisning inte kan komma ifråga."

"Även med beaktande av vad som framförts om säkerhetsläget i Afghanistan anser hovrätten att det inte har framkommit några specifika omständigheter hänförliga till X som visar att ett utvisningsbeslut skulle drabba honom så hårt att det föreligger hinder mot att utvisa honom."

Inte synnerligt grovt
När det däremot gäller den äldre mannen ansåg hovrätten att han inte skulle utvisas. Hovrätten skrev:

"Det brott som Y nu döms för är så allvarligt att det i och för sig finns förutsättningar att överväga utvisning av honom. I detta övervägande måste emellertid rätten beakta att Y sedan den 2 mars 2015 har flyktingstatusförklaring i Sverige."

"Det brott som Y har gjort sig skyldig till är mycket allvarligt. Enligt hovrättens uppfattning är det dock inte ett sådant synnerligt grovt brott som gör det möjligt att utvisa honom trots att han har flyktingstatusförklaring."

Hovrätten upphävde därför tingsrättens dom på den punkten och höjde samtidigt straffet till två års fängelse.

Båda överklagade till Högsta domstolen som nu beslutar att inte ta upp målet till prövning. Hovrättens dom står därmed fast.

 

 

 

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

47 comments

Varför utvisas inte alla kriminella personer med annat pass än svenskt oavsett ålder? Jag förstår det helt enkelt inte. Ömmande själ är det största sveket mot vet samhälle någonsin.

Nu var det ju inte åldern som föranledde beslutet om att inte utvisa personen. Brottet ansågs inte falla under kriterierna som föreligger för att kunna utvisa en person med flyktingstatus. De två yngre männen som inte hade flyktingstatus utvisas ju enligt texten ovan.

Jag tror inte du förstod frågan, låt mig förtydliga: Varför utvisas inte samtliga som döms för brott oavsett straffvärde eller flyktingstatus? Vi vill ju inte ha kriminalitet i landet. Flyktingstatus eller skyddsbehov ska inte gälla som förmildrande omständigheter snarare tvärtom i så fall.

Tack Sven. Kanske var jag otydlig. Hur som så för mig finns inga förmildrande omständigheter för våldtäktsmän, mördare, rånare och upprepad småkriminalitet. De ska bara utvisas oavsett situation i landet de kom ifrån. Oavsett om de riskerar dödsstraff. Oavsett vilken ålder de har. Vuxna brott ska ha vuxna straff och har du lärt dig våldta så ska du också lära dig ta konsekvenserna för din miserabla handling. Det måste vara en majoritet av svenskarna som tycker som jag...

Det tror jag inte.
En majoritet är fortfarande emot dödsstraff och för att Sverige ska följa internationella konventioner om mänskliga rättigheter.
Ni fascister är i minoritet fortfarande.

Se där! Den övermoraliske och allvetande besserwissern Musse är tillbaka för att lära oss simpla och obildade fascister veta hut. Men vem vet hur länge vi förblir en minoritet?

Exakta tiden är nog svårt att sia om. Men den troliga utvecklingen är att ni blir fler och fler tills det ballar ur i ett nytt Europeiskt storkrig och efter det kommer en nydaning där alla kommer ta avstånd från era ideer som galenskap.
Samma sak som händer regelbundet i den Europeiska historien.

Careful what you wish for, you just might get it!

Det känns snarare som att det är Reinfeldts/Lööfs och vänsterns mutlikulti-allt-till-alla-ideologi som kommer leda till ett nytt europeiskt storkrig.

Musses analys är aningen svartvit men helt fel ute är han inte. Även på 1920-talet rådde stora politiska splittringar i många länder. Missnöje med krigets utgång, bolchevismens framryckningar och inte minst Weimarrepublikens oförmåga att regera. Till slut så börskraschen som sista spiken i kistan. Efter den fascistiska apokalypsen rådde sedan konsensus i högkonjunkturens och den frodande välfärdens namn. Nu är vi åter där med enorm splittring i samhället, politiker som hatar varandra och en sviktande välfärd. Frågan är bara vems fel det är? Kanske borde man, vis av historien, passa sig för att genomdriva en politik som retar gallfeber på en betydande del av befolkningen? Musse kör med en enkel härskarteknik. Alla hans meningsmotståndare är fascister, punkt slut. Det kanske de inte behöver vara eller bli?

Det är inte bara den senaste katastrofen som skett på det sättet.

Nej, alla mina meningsmotståndare är inte fascister. Men de som har ett sådant förakt mot mänskliga rättigheter och människor som ni uppvisar här är såklart fascister (i betydelsen antidemokrater).

Sen kommer inte politiken spela någon större roll för er. När man halshugger folk på fängelsegårdarna så kommer ni kräva att det ska ske på torget, när man halshugger dem på torget så kommer ni kräva att man ska piska dem före halshuggningen osv.
Ni kommer också kräva att beviskraven ska sänkas, att fler ska drabbas att allt mer ringa försyndelser ska straffas utan begränsning m.m.
Ni kommer aldrig vara nöjda.
Det är inte politiken som skapar er, utan bristen på bildning och civilisation.

Du förstår det nog inte själv, Musse, men det är du och bara du som sätter ribban för vad som är människoförakt och vem som är fascist. De flesta av dem du pekar ut håller inte med. Du visar ingen som helst tolerans för invandringskritiska personer trots att det är och har varit den största politiska frågan i många år nu. På så sätt beter du dig själv som en fascist. Förresten är du snudd på namne med fascismens grundare. https://sv.wikipedia.org/wiki/Fascism

Dumheter.
Jag var invandringskritiker långt innan det var coolt.

Det är skillnad på att inte vilja ha hit dem och att inte anse att de är människor.

Är man fascist för att man är positiv till att hålla vårt land rent från importerade brottslingar som varken har mor eller farföräldrer, föräldrar eller för den delen antagligen blivande eller redan födda barn som har bidragit eller kommer bidra till en enda krona i nettoskatteintäkter till landet? Sunt förnuft skulle min definition vara på det men jag kan ju ha fel.

Du får gärna förklara hur det skulle vara sunt att vilja att skicka en sexåring som rånat en kioskägare på en kexchoklad för att inte svälta ihjäl till ett smärtsamt och utdraget dödsstraff.
Eller en göra samma sak mot en förståndshandikappad 17-åring som haft sex med sin 14-åriga flickvän.
Vilket är vad du skrev ovan, inga förmildrande omständigheter ska vägas in, inte ålder och inte vad som drabbar dem.

Det är ju helt sinnesrubbat, allt ifrån sunt och verkligen inte förståndigt.

Du verkar ha lite svårt att förstå begreppet upprepad småkriminalitet. För 6 åringar snattar nog en kexchoklad från kiosken han rånar inte. Sen att vara 17 år och ha sex med en flickvän som är 14 är inte brottsligt så länge det är ömsesidigt oavsett om du är förståndshandikappad eller ej.

Vad sexåringar oftare gör spelar ingen roll i förhållande till dina rubbade värderingar.
Jo det är olagligt, det kallas för våldtäkt mot barn.

Nej det kallas inte våldtäkt mot barn i det exemplet som du anger. Om du istället för att lägga ner tid på att anklaga människor som vill ha ordning och reda i samhället för att ha rubbade värderingar började läsa på så hade du vetat det. Det finns en så kallad ansvarsfrihetsparagraf, 6 kap. 14 § BrB. Om du vill ha exempel på rättsfall så kan du läsa NJA 2007 s 201.
Men självklart kan det även i min värld finnas undantagsfall på utvisning, men undantaget borde inte vara utvisning i sig som är fallet idag.
Sen kan jag inte låta bli att fundera på om 10-15 % av IS barnsoldater tar sig till Sverige och låt säga börjar döda sina klasskamrater på några av högstadietskolorna där dessa blir placerade på, vad tycker du Musse skulle vara en rimlig påföljd för sådana handlingar? Några månader på ungdomsanstalt och livslång bidragsförsörjning som offrens föräldrar och släktingar står för via skattsedeln? Jag vill ha en förändring som är anpassad till den verklighet vi har röstat fram och det vill inte du förstår jag. Läs också Article 2 i FNs flyktingkonvention på engelska så kanske du också lär dig att det en gång var tänkt att som flykting så skulle man ta seden dit man kom...

Att inte dömas till ansvar är inte samma sak som att man inte har begått gärningen. Det framgår direkt av lagtexten du hänvisar till att en person som är 15 år och en dag som har samlag med en person som är 14 år och 364 dagar begår våldtäkt mot barn men ska inte dömas till ansvar. Alltså samma sak som när någon som är under 15 år begår brott, brottet begås men inget straff.

Straff är individuella. Det spelar ingen roll om 100 andra personer begår samma brott.

Bra fr,ytterligare frågeställning som alltförofta förbises är,vilket ansvar bär migrationsverket vid om återfall när dem rest hinder för utvisning/ar.
"Så länge migrationsverket inte har tydliga initiala riktlinjer-att vid om brott skall asyl anses förverkad kommer landet inte te sig väl"

Och vad gör folk som inte har skyddsbohov här ?
Varför kallas de för flyktingar ?

Ett nytt bottennapp för de mumifierade perukstockarna i Svea hovrätt. Så går det när man skjuter från höften. Helt slumpartat dömande. Detta innebär i princip att endast mördare möjligtvis kan utvisas beroende på vilket dagshumör dömande perukstockar är på om de har sk. flyktingstatus. Om inte ens våldtäktsmän anses anses utgöra ett hot mot ordning och säkerhet så undrar man ju när om ens någonsin, det kriteriet anses uppfyllt i de mumifierade perukstockarnas värld. De verkar leva i ett eget, parallellt universum. Så här kan man inte sköta rättsväsendet. Jag håller med om att utvisning bör ske regelmässigt oavsett hur länge man vistats här eftersom brott är en grov kränkning inte bara mot brottsoffret utan mot hela det svenska samhället. Det skall räcka med att man snattat en kola för 1 kr. Sverige får inte fortsätta vara ett paradis för grovt kriminella som berett sig tillträde hit. Medborgarskap bör kunna upphävas vid allvarlig och upprepad brottslighet. Och alltid om man lämnat falska uppgifter. Likadant med sk. asyl.

Nu håller "rättssystemet" på att åsamka Sveriges fullständiga kollaps.

Det kan finnas tungt vägande skäl som talar mot en utvisning som exempel att barnen återförenas med sina mammor och pappor eller behöver slutföra sin gymnasieutbildning.

Anton, du menar t.ex ngn art i Europakonventionen och/eller synnerligen ömmande situation- omständigheter -hälsotillstånd-exceptionella omständigheter etc etc att en utvisning kan anses utgöra omänsklighet och förnedrande mm mm. Helt utan respekt för den brottsutsatta medborgaren,du bör istället reflektera varför hänsyn till Europakonvention -omänsklig och förnedrande behandling tas tillvara åt det ena hållet(brottsutövare) men inte det andra , ursäkta om burdust,självklart att det kan föreligga skäl för både för &emot, men ditt förmildrande resonemang uttalar medborgarförakt.Summa< summarum Sv rättsapparaten får anses havererad när omänsklig och förnedrande behandling av brottsoffer helt negligeras och när människor som välkomnats begår grova brott belönas med att stanna med där höga kvarhållningskostnade samt ökad risk som följd. Observera nu det migrationsdomstol/ar ofta åberopar "anses" eller "kan" utgöra(mao med osäkerhet) medans kvinnans liv med säkerhet är förstört.Visst är det lustigt, det kan alltså framstå som stötande ur ett humanitärt perspektiv att hänvisa ngn till till hemlandet, men en våldtäkt är inte stötande nog.Mvh hälsningar ser rättshaveriet.Ber till sist moderatorn att inte publicera detta svar, men att tänka ett varv till.Vi har alla hört mantrat"ett land som står inför stora förändringar- en föråldrad lag kan intet på ngt sätt bemöta dessa.

Mitt förakt för det svenska rättsväsendet når nya höjder varje dag. Vad är det för idioter som sitter i våra hovrätter?

Självklart skall de ut utan pardon. Finns enbart ömmande skäl hos den flicka som blivit våldtagen,
Någon som våldtar från annat land skall ut direkt utan pardon

Nä, nä. Det är ju inte särskilt grovt brott att gruppvåldta barn. Ligger snarare i nivå med att snatta godis på ICA. Eller hur, hovrätten?

Skämt åsido, det här är ju helt oacceptabelt och knappast någon lagstiftares intention. Jag skulle vilja se den etablerade politiker som ställer sig upp och inför väljarkåren säger att deras avsikt var och är att utlänningar ska få gruppvåldta barn i sverige utan att utvisas.

Nej, det här är en ren jurist-tolkning och då går det som det alltid gör när rätten får för stor frihet. Åt pipsvängen.

Stundtals blir man förvånad för att inte säga bestört när man tar del av domar. HovR för Västra Sverige avkunnade för några år sedan en dom gällande påstådd gruppvåldtäkt där påståendet ogillades pga att samlagen skett " i tur och ordning". Och nu denna dom ! Nog läge att sluta skriva här innan jag går över gränsen och på svenskt manér istället knyta näven i byxfickan..

Vi måste ju förstå här, att det finns politiska intressen som bevakas inom även de dömande instanserna. Av den orsaken törs inte många av dagens domare gå emot vad som i enlighet med tidens anda uppfattas vara politiskt korrekt. Relaterat till hur Sverige uppfattas av övriga länder får saken förstås anses som mycket genant, när vi i vår egenskap av s k rättsstat upprepat uppvisar omvärlden ett betydligt större skyddsintresse för sådana kriminella personer som iklätt sig flyktingstatus, när staten samtidigt befinner sig vara i avsaknad av förmågan att skydda det egna landets medborgare. Likväl får vi trösta oss med, att samtliga av dessa domar blir förevigade till eftervärlden, som avskräckande exempel för barnen i deras framtida historieböcker. Vi får därför här med all rätt känna en sorts skadeglädje, att skammen inte ska lämna de ansvariga ens i graven. Deras stackars efterlevande lär våndas av all sin rodnad, är min uppfattning.

Det handlar bara om en lek med ord som saknar stöd i lagen och rättspraxis. Fast det är väl det som är problemet: de har ingen skam i kroppen och än värre är ju att de saknar rättskänsla och sunt förnuft så de är helt olämpliga för det arbete de skall utföra. Kvaliteten i dömandet är för låg och helt slumpmässig. De tar bara hänsyn till brottslingarnas väl och ve och struntar helt i brottsoffren. De tvekar nog inte att visa näsan ute offentligt trots att de är hela svenska folkets driftkucku. Och så har de mage att hävda att Svea hovrätt är den främsta bland Sveriges domstolar.

Hmm. Jag tänker mej att en våldtäkt är en våldtäkt, oavsett varifrån förövaren kommer. Utländska våldtäktsmän kan utvisas, men vad gör man med de svenska? Dom kan inte utvisas, så närmaste motsvarigheten vore väl förlust av samtliga medborgerliga rättigheter under resten av livet. För övrigt är vi alldeles på tok för hjärtnupna när det gäller kroppsstraff.

Denna frågeställning är populär hos det sk antirasistiska, vänsterhjärntvättade och intellektuella bojsänket. Nej, även dessa ska utvisas till sina hemländer. Att resan blir kortare än till mellanöstern får man väl se som en bonus... Internering får väl i detta ses som någorlunda förlust av medborgerliga rättigheter.

Juridisk semantik kan tolkas olika, precis som TR och HR:s tolkning av formuleringen här visar. I slutändan är det personer som gjort ett medvetet val att den här mannen ska få stanna i landet. Varför?
Alla brott vars påföljd har fängelsestraff på straffskalan bör utvisas, den ev "flyktingstatus" man erhållit säger man själv upp vid ett sådant straff. Det finns miljontals flyktingar som lever i vidriga förhållanden i hemländerna och dess närområden, att då aktivt välja prioriteringar av brottslingar är absurt. Svenska domstolar distanserar sig mer om mer från allmänheten.

Asylrätten upphävs automatiskt vid brott enligt grundpraxis och internationell rätt! Svenska domstolar är helt illegitima! De borde icke bara utvisa den utländska brottslingen utan påbörja en utredning mot den handläggare som gjort utläningskontroll och satt signatur på tillstånd! Som man gör i USA och andra västländer. De ska utredas enligt säkerhetslagarna och dömas för brott mot rikets säkerhet, och fara för rikets medborgsre. Domstolarna har en huvudparagraf att följa som folkets tjänare! FOLKVILJAN UNDER LAGARNA!
Minsta brott! Ut direkt!
Skadestånd från staten till drabbade med ursäkt gör deras undermåliga utlänningskontroll som gjorde att du fick ditt liv förstört. Vi garanterar att ansvariga straffas och vi ska följa upp ditt ärende. Du kommer få ett livslångt pension från staten som skadestånd för de som staten har åsamkat dig. .......så skulle det vara!

Sådana här domar ger "extremhögerpressen" snaskiga saker att skriva om varje dag.
http://www.friatider.se/hovr-tten-gruppv-ldt-kten-mycket-allvarlig-stopp...

Ja, det måste vara lätt att vara "extremhöger" idag. Allting serveras ju. Bara att sprida till allmänheten för önskad effekt.

hallp där Svenne Banan - Är man Högerextrem bara för man har sunt förnuft i såna här frågor ?

Nu har det gått så långt att om någon våldtar någon i min närhet så kommer jag ta lagen i egna händer. Är det det som ni vill? Jag kommer sitta på kåken med ett leende på läpparna. Tack "rättssystemet".

Hör tyvärr allt mer av den inställningen "på stan..." Tilltron till ett rättsväsende i fritt politiskt fall skapar tyvärr en social anarki i den formen. Spottar man på en sten blir den våt.

Vad i helvette , det är väl bara att skicka dom till Afhanistan sen får dom avgöra själva vart dom skall ta vägen " Das Dumme Schwäden " här skall dom inte vara och Jävlas med Svenskarna !

Oj vad förvånad man är ännu ett flykting "barn" som begår våldtäkt och kommer undan pga att vårat pantade system inte vågar bli kallade "rasister" Ett stort jävla skämt att ni aldrig kan döma flyktingar till det som ska dömas till..

Vi ses 2018.09.09 ...Då har man en röst ..Och den ska inte läggas på syltryggar .

Finns numera tyvärr 8 partier med kalkryggar.

Vi borde diskutera en grundlagsändring om det inte går att utvisa dem nu. Det är inte klokt att vi ska betala för människor som tagit sig hit pga vår välvilja och som sen begår brott.

Grundlagsändring och avträdande från internationella konventioner samt gå ur EU och lämna platsen i FN menar du?

Sen kommer de väl hit för att bl.a. Sverige för krig för att islamistregimen i Afghanistan ska få sitta kvar.

Vilka konventioner, EU-avtal mm har vi men inte Ungern eller Polen skrivit på?

Krisen i rättsväsendet....

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.