Skip to content

Gravid 14-åring fick bo med vuxen "make" - tills mannen anhölls för våldtäkt mot henne

Foto: Marcus Schreiber/TT och Marcus Eriksson/TT

Den 14-åriga flickan var gravid när hon kom till Sverige men fick flytta in hos sin 25-årige "make" på ett asylboende i Gnosjö. Först när mannen anhölls för våldtäkt mot flickan, fyra månader senare, blev hon familjehemsplacerad. Social-tjänsten utreds nu av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

 

Den ensamkommande flickan kom till Sverige i december 2015. Hon var då gravid och fick flytta in hos den 25-årige mannen på ett asylboende i Gnösjö kommun.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, skriver i sin utredning:

"Av journalanteckningama från den 14 januari 2016 framgår att flickan uppgett att hon ingått äktenskap med en 25-årig man cirka ett år tidigare. Äktenskapet var arrangerat."

Kontakt vid misstanke om våldtäkt
Socialutskottet gjorde, trots detta, inte någon utredning eller bedömning av flickans situation eller hennes behov av skydd och stöd.

IVO skriver i sin utredning:

"Socialutskottet hade därefter inte någon kontakt med flickan eller hennes gode man förrän den 7 april 2016. Kontakten skedde i samband med att hon förhördes av polis med anledning av att hennes make anhölls misstänkt för våldtäkt mot barn, det vill säga mot henne själv."

Placerades på familjehem
Utredningen resulterade till slut i att flickan placerades i familjehem hos en familj som var bosatt på samma asylboende som flickans "make" – trots att flickans gode man motsatte sig placeringen.

Det var hennes gode man som anmälde kommunen till IVO.

Kommunen menade att man hade tagit hänsyn till flickans vilja eftersom hon själv hade uppgett att hon i själva verket skulle var 17 år - någonting som enligt IVO saknar betydelse.

IVO skriver i sitt beslut:

"IVO anser att Socialutskottet direkt när den fick kännedom om att en 14-årig flicka som var gravid och uppgav sig ha ingått äktenskap anvisats till kommunen borde bedömt om hon var i behov av omedelbart skydd. Denna bedömning skulle därefter ha dokumenterats. Socialutskottet borde även ha övervägt om en polisanmälan om brott mot barn skulle göras."

Ingen skyndsam utredning
Enligt IVO har kommunen inte heller gjort någon skyndsam utredning i samråd med flickans gode man. I stället har man agerat mot den gode mannens vilja.

IVO krävde därför att kommunens socialutskott skulle redovisa hur handläggningen hade gått till och vilka åtgärder man vidtagit för att se till att barns behov av skydd och stöd säkerställs.

Kommunen har nu inkommit med svar till IVO. Där skriver man bland annat att  "Socialförvaltningen sedan granskningen har påbörjat och vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med de brister som påpekas."

Kommunen skriver också att man håller på att utarbeta nya "riktlinjer" för hur ärenden av det här slaget ska hanteras från början till slut.

Något ytterligare beslut i ärendet har inte fattats av IVO ännu.

 

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt