Skip to content

Byggnadsnämnder ska godta "certifierade" bedömningar av byggprojekt - nytt lagförslag

Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Boverket föreslår att byggnadsnämnderna ska godta "certifierade" bedömningar före startbesked, istället för att själva göra jobbet. Det innebär att delar av kontrollerna av projekteringar läggs över på privata företag. Allt för att korta byggproces-serna.

 

Regeringen fortsätter att vilja skära i de delar av byggprocessen som anses ta för lång tid. Dit hör bland annat handläggningen i de kommunala byggnadsnämnderna.

Boverket har därför haft i uppdrag att se över hur man kan underlätta byggandet av serietillverkade bostäder där man har haft problem med att kommunerna tillämpar reglerna på olika sätt.

Uppdraget är en del av regeringens paket med "22 åtgärder för ökat bostadsbyggande".

Boverket har kommit fram till att det är "bristen på förutsägbarhet" som är det största problemet och föreslår två alternativ för att lösa detta. Båda förslagen handlar kontrollen av projektering som genomförts fram till startbesked, men förslagen gäller inte bara serietillverkade hus.

"Certifierad sakkunnig"
Boverket vill införa ett system med så kallade "certifierade sakkunniga" som ska ta över delar av de uppgifter som i dag ligger på byggnadsnämnderna. De sakkunniga ska kontrollera projekteringen av bostäder och byggnadsnämnderna ska godta deras intyg i samband med startbesked enligt Plan- och bygglagen.

Förslaget innebär enligt Boverket "en begränsad förändring" av nuvarande system med lovprövning och byggprocess och skulle därför kunna genomföras förhållandevis snabbt.

"Certifierat byggprojekteringsföretag"
Boverkets vill också se ett system med "certifierade byggprojekteringsföretag" som kan kan "utföra och granska projekteringen" på uppdrag av byggherren. Detta skulle då fungera som en garanti för att "den byggnad som projekteras antas komma att uppfylla samtliga tekniska egenskapskrav".

Certifieringen ska ersätta de bedömningar som byggnadsnämnderna gör idag inför startbeskedet och nämnderna ska enligt förslaget godta bedömningarna. 

Båda Boverkets alternativ föreslås vara "frivilliga och komplettera dagens system".

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt