Skip to content

"Barn klassificeras felaktigt som vuxna - avskaffa åldersbedömningarna"

DEBATT - av advokat Sargon De Basso, biträdande jurist Erik Eckersund, biträdande jurist Karl Emil Ekdahl, advokat Peter Lindqvist, biträdande jurist Gina Samaan, biträdande jurist Jeanne Sinclair, biträdande jurist Emelie Söderberg och advokat Mikael Westerlund - alla vid Advokatfirman De Basso

 

Vart femte barn som Migrationsverket ”erbjuder” medicinsk åldersbedömning bedöms felaktigt som vuxen.

Det är Rättsmedicinalverkets läkare Fredrik Tamsen som påstår detta. Han har tagit avstånd från den metod som används vid medicinska åldersbedömningar och gjort en sammanvägd uträkning av hur stor risken är att barn felaktigt bedöms som vuxna.

Tamsen har utifrån felmarginalerna för både knä- och tandröntgen räknat ut att den sammanvägda risken att barn felklassificeras som vuxna uppgår till 19 procent. Den här siffran är inte bara enormt oroväckande utan även enormt upprörande.

Det betyder alltså att var femte barn skickas som "vuxen" tillbaka till ett (oftast) krigshärjat land.

Diskussionen om medicinska åldersbedömningar som används i asylprocessen är lika viktig nu - om inte viktigare - som den var vid införandet den 1 maj 2017.

Advokatsamfundet motsatte sig de medicinska åldersbedömningarna redan vid införandet. Vi offentliga biträden har nu börjat se resultatet av dessa åldersbedömningar och tar större och större avstånd från dessa.

Till och med vissa av Rättsmedicinalverkets egna rättsläkare har, på grund av de stora rättssäkerhetsbrister som föreligger, valt att ta avstånd från den metod som används vid de medicinska åldersbedömningarna.

Rättsmedicinalverket, som genomför bedömningarna på uppdrag av Migrationsverket, använder sig av magnetkameraundersökning av knän och röntgen av visdomständer för att göra bedömningen.

Socialstyrelsen menar att knäleden mognar senare än tänderna medan Rättsmedicinalverkets siffror visar tvärtom, alltså att knäleden mognar tidigare än tänderna. Redan här börjar det ringa varningsklockor.

När Rättsmedicinalverket genomför den medicinska åldersbedömningen måste resultatet av både röntgen av visdomständer och magnetkameraundersökning av knän visa att dessa inte uppnått slutstadium för att man ska anses vara under 18 år.

Det är alltså inte tillräckligt att visdomständerna inte uppnått slutstadium eller att knäna inte uppnått slutstadium utan såväl knän som tänder måste fortfarande växa för att man ska bedömas vara barn.

Konsekvenserna av att Socialstyren är av en uppfattning och att Rättsmedicinalverkets siffror ger uttryck för en annan blir självklart att barn felaktigt klassificeras som vuxna.

Den svenska staten fattar alltså beslut att skicka barn till döden baserat på en bristande vetenskaplig bedömning. En bedömning som inte är rättssäker och som knappast kan anses vara korrekt. Det är dags att dessa medicinska åldersbedömningar genast upphör.

 

Sargon De Basso, advokat

Erik Eckersund, biträdande jurist

Karl Emil Ekdahl, biträdande jurist

Peter Lindqvist, advokat

Gina Samaan, biträdande jurist

Jeanne Sinclair, biträdande jurist

Emelie Söderberg, biträdande jurist

Mikael Westerlund, advokat

 

 


Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

78 comments

Det är ofta man får en felaktig bedömning av myndigheter. T.ex. får polis på plats och senare Transportstyrelsen omhänderta resp. återkalla ett körkort UTAN lagakraftvunnen dom.

Alkoholtillstånd kan dras in under pågående lagföring av krögare som sedan frias och då redan gått i konkurs (hänt klient till mig, se den stora kassaregisterhärvan i Gbg för ca 10 år sedan)

Sjukpenning kan hållas inne i flera år innan Kammarrätt ändrar beslut (också hänt klient till mig).

Lisan är lång över rättsosäkra förfaranden som drabbar SVENSKAR.

Att det då skulle vara högre rättssäkerhet för den som kommer hit och söker lyckan (i stället för att t.ex. göra lumpen i sitt hemland som jag gjort!) är orimligt.

Redan det faktum att de - till skillnad från min klient i Kammarrätten - får betalt sitt ombud är SKANDALÖST.

Jag vill faktiskt att vi skall ha en summarisk kontroll/UTVISNING vid gränsen och tänka på oss själva först.

Och ni ombud som lever på det allmännas pengar får kanske vässa er kompetens så ni blir anlitade av klienter som betalar själva. Jag har många sådana!

Hej Språknojad.
Fruktansvärt att rättsosäkra förfaranden drabbar svenskar. Jag hoppas innerligt att du kämpade för ovan nämnda rättsprocesser för att göra en förändring.
Att ha en "summarisk kontroll/UTVISNING vid gränsen" är en fråga för framtida invandring. I det här fallet som artikeln ovan behandlar gäller tusentals barn och ungdomar som vistats minst 22 månader (innan gränskontroll infördes) eller mer och där det offentliga arbetat från dag ett med integration. Många ungdomar läser nu på traditionellt gymnasium och börjar snart betala tillbaka till samhället. Nu kommer istället utvisningsbesluten. Många bedöms över 18, förlorar sin boendeplats iom att asylsökande vuxna (som tidigare varit placerade enligt SoL) inte är berättigade bistånd enligt SoL utan omfattas av LMA. Därmed tvingas de flytta till Migrationsverkets anläggningsboenden runt om i Sverige. Då kan de inte längre behålla sin skolplats och sitt sociala nätverk. Av de som lider av ptsd är många välfungerande. Den här processen återtraumatiserar.

Språknojad, är du en av de som är bekymrad över pensionssystemet? Räcker personen till dig och till mig? Ett stort hot mot vårt pensionssystem är att det föds allt färre i proportion till en allt mer åldrande befolkning.Färre måste försörja fler. Vad behöver vi för att lösa det problemet? Föda mer barn, eller ta in ung arbetskraft? Vad tror du? Nu utvisar vi integrerade barn och unga. Oerhört kontraproduktivt. Fruktansvärt inhumant.

Det är fascinerande att se detta fasthållande vid begreppet "barn" om personer som även enligt egen utsago är 16-17 år och har lyckats ta sig hela vägen från Iran, Afghanistan, Syrien etc över många landgränser utan att någon myndighet eller något samhälle har hjälpt dem. Ja vi har en 18-årsgräns för myndighet men det betyder inte ens enligt normalt språkbruk att alla som är under 18 år är "barn".

Många av de politiker som nu kallar dessa asylsökande för barn vill f ö sänka rösträttsåldern till 16 år. Finns det möjlighet att begära någon form av konsekvens i debatten?

Nu är det väl så i de flesta juridiska sammanhang och vid myndighetsutövande använder oss av fastställd terminologi. Just "barn" i detta fall är ngt som är internationellt fastställt och sverige har (klogt nog) valt att inte gå en egen väg. Många av dessa afghaner kanske själva inte vill se sig som "barn" heller i det dagliga språkbruket... dom kanske inte ens beter sig som "barn". Men det är lika sekundärt som att jag tycker din tanke och därmed text är omogen. För den sakens skull vill eller kan inte jag omyndigförklara dig. Begreppet "barn" hänger ihop med så mycket annat. Har du funderat på t ex varför vi inte har bärnplikt vid 16års ålder? Jo, för det skulle ge att vi utbildade barnsoldater.

I de flesta sammanhang går det bra med begreppet "omyndiga" eller "underåriga" för det kan inte missförstås. Men just ordet "barn" är felaktigt när det rör sig om personer i sena tonåren. Är det barnidrott när en sjuttonåring debuterar i fotbolsallsvenskan? Användandet av ordet "´barn" i detta sammanhang leder tanken fel och det är nog hela poängen med att det används.

För din information har just detta att det är missvisande att kalla personer i sena tonåren för "children" varit föremål för överväganden av bl a BBC, men de är väl också omogna antar jag.

När det sedan gäller värnplikten går det alldeles utmärkt att utbilda sig i det militära långt tidigare än när man fyllt 18 år. Det gjorde jag själv i tonåren, men betraktar mig inte som barnsoldat för det. Men tack för ett felaktigt och irrelevant exempel.

Jag betraktar dig ,som barnsoldat och det kanske du också gör ,när du blivit lite äldre.

Sjövärnskåren och andra semimilitära ungdomsverksamheter vandrar på en hårfin gräns. Men som exempel är det helt relevant eftersom det är så internationella samförstånd och folkrätt definierar "barnsoldater". Samma sa gäller "ensamkommande... barn". Jag håller dock med dig om att det blivit onödigt stort fokus på begreppet "barn" i vamlig media. Men jag uppfattade detta som en "facktidning" och artineln skriven av sakkunniga ifrågan och då anser jag att det är omoget att börja diskutera om det är i dagligt språkbruk är ok att kalla dom "barn".
Men är det så att du rent allmänt, och inte i juridiska/politiska sammanhang, tycker att vi borde leta bättre ord. Då håller jag med dig.

Det är anmärkningsvärt att se advokater framställa något som de själva vet (eller borde veta) är osakligt och felaktigt - "Den svenska staten fattar alltså beslut att skicka barn till döden baserat på en bristande vetenskaplig bedömning". Den svenska staten skickar ingen till döden. Hade de här människorna riskerat dödsstraff hemma eller situationen varit så allvarlig att de skulle dö av att skickas tillbaka hade de bedömts ha asylskäl och hade fått stanna. Jag har förvisso inget särskilt högt allmänt förtroende för humanadvokater, men det bör rimligen kunna krävas att de ska förhålla sig till advokatsamfundets principer när de uttalar sig om rättsliga frågor.

Du har tydligen större förtroende för talibaner.

Om man öppnar ögonen ser man att en majoritet av alla "flyktingbarn" är närmare 30 år gamla än 17 år gamla. Men jag förstår att några fina advokater på ett kontor i Stockholm vet bättre.

Hur många flyktingbarn har du träffat? Tydligen mer än 50% av alla som kommit hit till Sverige och det räckte tydligen för dig att öppna ögonen för att se hur gamla de var. Det är en unik förmåga, som jag tror du är ensam om. Jag har inte träffat alls så många, men de jag träffade gick i skolan och lekte och trivdes med sina kamrater. Jag kan inte påstå att de verkade vara äldre än sina klasskamrater.

Sedan 2003 har jag i arbetet träffat hundratals ensamkommande "barn". I ungefär hälften av fallen har de nog varit 15-17 år och någon gång kanske ett år yngre. Resten har tveklöst varit unga män 18 - 30 år!

Nu gäller det inte från 2003 utan snarare från 2015.
Jag har väldigt svårt att tro att majoriteten av de som sagt sig vara 17 år eller yngre skulle i själva verket vara 24 år eller äldre. Har du möjligtvis något papper på detta? Annars ljuger du lika mycket som du påstår barnen gör.

Kära Bengt
Du är naiv.
Som god man har jag träffat hundratals och varit god man åt tio st under två års tid. Samtliga som genomgick ålderstest är betydligt äldre än 20 år. Skräckexemplet är en 40 åring som ville skriva in sig på hvb men socialen sa ifrån.
Merparten dvs 90 % är 25 eller äldre. Ungdomar själva säger att de är äldre och blivit tipsade om att ljuga kring detta. Ifrågasättande av detta visar på stor okunskap om ämnet och ett bidragande till den största rättsskandalen genom tiderna.

Kära Rovien
Jag har varit god man åt 59 människor av kategorin "ensamkommande..." 95% har varit den ålder dom uppgav. Dessutom känner jag både påskharen jultomten och dom vet säkert att du hittar på dina "erfarenheter"

Därmed vill jag inte förneka att det finns människor som uppger felaktig ålder.

Det vore intressant att veta var du och rovien tog era respektive siffror ifrån. Just nu framstår det som att ni huvudsakligen sitter och gissar.

Helt korrekt Markus. Jag fabulerade fullständigt och det gjorde jag som en reaktion på den tidigare kommentaren som är ett billigt försök att verka trovärdig.

Däremot har jag haft nära kontakt med ett tio-tal goda män och ett 20-tal afghaner. Och ingen har uppvisat ngt som ens med en riktigt brun ideologi kan tolkas som vad den förra kommentaren sa.
När de gäller afghanerna så upplever jag i stort att de tror sig vara den åldern de uppgivit.
Detta baserar jag på min misstänksamma karaktärsbedömning jag normalt utsätter folk för :-).

1. Många har en Taskira, det motsvarar de födelsebeviset vi fick ut från kyrkan innan digitalisering. Den accepteras dock inte av migrationsverket... men i ett land där alla inte ens har taskira så finns det helt enkelt inga andra skriftliga bevis.
2. Många kom hit för två år sedan. Då uppgav de att de var 15-25år. Varför i hela friden skulle de ljuga och säga att de är 16år om de var över 18... varför inte det mer trovärdiga 17.5år. Dom hade ju ingen aning om att deras process skulle dra ut till att bli 1.5-3år lång. Att dom är 18 nu är oundvikligt... klockan går. Och man har inte möjlighet att i efterhand justera ned sin ålder.
3. Huvudparten av afghansk kultur är helt ointresserad av exakta födelsedatum. Dom firar inte födelsedagar... dom har fått ett datum inskrivet, i vissa fall, 5år efter födseln. Redan där finns en omedveten felkälla.
4. Efter att på nära håll fått deltaga i MV hantering av ålder så vill jag nog påstå att felfrekvensen är högre hos MV än frekvensen lögnare bland afghanska migranter.

Men visst finns det dom som ljuger, det finns det i alla populationer. Men att så stor del skulle ha hamnat i hos den "gode man" som tidigare uttalat sig och (i det sammanhanget) en sån lite del hamnat hos de gode män jag känner (väl) är inte rimligt. Det är t o m helt orealistiskt. Men om han bara haft med "ensamkommande..." från Algeriet och marocko att göra så kanske han har andra erfarenheter, jag kan för lite om det. Men då har hans kommentar mkt mkt lite att göra med denna artikel.

Håller med till fullo: en ren partsinlaga eftersom de tjänar storkovan på att företräda migranter och är en stor del och närmast en motor i industrin.
Dessutom processar de allmänna medel. Men dessa ombud vill inte acceptera demokratiskt fattade avslagsbeslut. Om inte de flesta som vill bosätta sig här, kastade bort sina Id-handlingar innan ankomsten hit så skulle vi inte tvingas till åldersbestämningar. Och åldersbestämning är tydligen bara bra när det gynnar klienten dvs. när de är brottsmisstänkta och en domstol skriver ned deras ålder så de får straffrabatt och slipper utvisning. Då passar det minsann! Snacka om hyckleri. Inte undra på att advokatkåren har så dåligt anseende. Det är såklart inte fel att vilja skaffa sig ett bättre liv men när det görs genom bedrägeri så som att man ljuger om sin ålder eller vilket land man kommer från så är det upprörande.

Håller med till fullo: en ren partsinlaga eftersom de tjänar storkovan på att företräda migranter och är en stor del och närmast en motor i industrin.
Dessutom processar de allmänna medel. Men dessa ombud vill inte acceptera demokratiskt fattade avslagsbeslut. Om inte de flesta som vill bosätta sig här, kastade bort sina Id-handlingar innan ankomsten hit så skulle vi inte tvingas till åldersbestämningar. Och åldersbestämning är tydligen bara bra när det gynnar klienten dvs. när de är brottsmisstänkta och en domstol skriver ned deras ålder så de får straffrabatt och slipper utvisning. Då passar det minsann! Snacka om hyckleri. Inte undra på att advokatkåren har så dåligt anseende. Det är såklart inte fel att vilja skaffa sig ett bättre liv men när det görs genom bedrägeri så som att man ljuger om sin ålder eller vilket land man kommer från så är det upprörande.

Vår grundlagsskyddade yttrandefrihet är en stor tillgång! (Att t ex aktörer med lagligen skyddad titel använder den på ovan redovisat sätt tillhör spelets regler.)

Sverker Thorslund

De 8 juristernas inlägg är välgrundat, ett ord i rättan tid. Läs gärna mina artiklar i Läkartidningen 22/5 och 30/5. RMV bortser från de senaste 25 årens forskning som visar att barn och ungdom under kronisk stress ofta får snabbare kroppsutveckling än normalt (inte långsammare, som RMV utgår från).

Argumentationen är uppseendeväckande bristfällig och ohederlig.

"Den svenska staten fattar alltså beslut att skicka barn till döden baserat på en bristande vetenskaplig bedömning."

Åtta välutbildade jurister som arbetar med den här typen av mål vet alltså inte att alla som bedöms vara flyktingar också får flyktingstatus?

Naturligtvis har MÅB brister, men vad föreslår advokatfirman De Basso ska ersätta detta? För inte har väl firmans jurister missat att det är den sökande som har bevisbördan?

MÅB är en möjlighet att göra sin underårighet sannolik. Att slopa MÅB missgynnar sökande, i vart fall om Migrationsverket förväntas följa Migrationsöverdomstolens praxis som säger att en sökande i normalfallet inte kan göra sin ålder sannolik endast genom muntliga uppgifter.

I normalfallet är alla människor över 18 år eftersom medianvärdet för en levande individ är över 18 år. Eftersom de inte har några papper på att de är under 18 år är alltså alla över 18 år.

Jag förstår, eftersom ca hälften av världens människor är flickor/kvinnor. Så är hälften av alla asylsökande kvinnor... tills dom har visat legala dokument för att bevisa annat.

Du förstår inte statistisk sannolikhet. Om hälften av jordens befolkning är kvinnor och den andra hälften män är sannolikheten att en viss person är kvinna/flicka 1:2 eller 50%. Vid en sådan sannolikhet väljer migrationsverket godtyckligt efter eget behag.

Jag var ironisk. Men jag medger att det var en otydlig och på det viset dålig kommentar :-)

Tyvärr har juristerna missförstått Tamsens inlägg totalt. Han säger inte att 20% av ALLA som genomgår MÅB felbedöms, han bedömer att 20% av de som faktiskt ÄR mellan 17 och 17,99 år gamla felbedöms. Det är naturligtvis en enorm skillnad. Bara drygt hälften av de som erbjuds MÅB är i detta intervall även om man skulle anta att alla uppger korrekt ålder.

Vi vet inte hur många som faktiskt är 17 år av alla som erbjuds MÅB, men mer än hälften har nått moget stadium i BÅDE tand och lårben, vilket med till visshet gränsande sannolikhet betyder att den sanna åldern är >18.

Åsikten att MR är en olämplig metod är rimlig (det finns bättre metoder) och förtjänar en diskussion i sig, men det finns inget skäl att sprida felaktigheter och missförstånd.

Jag förutsätter att juristerna delar min åsikt att diskussioner bör bygga på fakta och återkommer med en rättelse.

Tack för en bra kommentar. Precis som du skriver så är det en enorm skillnad.

Korrekt. Annorlunda uttryckt så bereder det en chans för 80% (med ovan angivna sannolikheterna - jag är dock inte säker på att man kan räkna så) av de underåriga som inte med andra medel förmått göra sin underårighet sannolik bereds den möjligheten. Det är svårt att förstå varför man som biträde opponerar sig mot ett sådant bevismedel. Om det finns bättre metoder lyft då fram och verka för dem. Till dess får man använda sig av de accepterade metoder som finns.

Problemet är väl att det är rättsosäkert och mera som ett lotteri. Är de 17 år så har de 80-90% chans att vinna och få stanna kvar, medan de har 10-20% chans att förlora och bli utvisade.
I en domstol skulle inte någon fällas om man bara kan bevisa till 80% sannolikhet att vederbörande är skyldig.

Det är ett bevismedel som bereder 80-90% av populationen en möjlighet att göra sin underårighet sannolik. För de andra 10-20% så kvarstår fortfarande de andra bevismedlen.
Det har varken med lotteri eller rättsosäkerhet att göra. Det är enkom en fråga om bevissvårigheter rörande ett visst tema. Svårbevisade teman finns även inom straffrätten.
Inom asylrätten har man dock givit sökanden bevislättnader på så sätt att de bara behöver uppnå bevisnivån sannolikt.
Så i ditt exempel så hade man visst, inom asylrätten funnit att vederbörande är skyldig (till att vara underårig, ha skyddsbehov eller vad det nu är för bevistema vi pratar om).

Nej så är det inte.
Hur många som ges möjlighet att bevisa sin underårighet vet jag inte, men det borde ju vara alla = 100%.
Testerna som de erbjuds göra tand- och knäledsröntgen har en tillförlitlighet på 90% var för sig,
Om en av testerna skulle visa tecken på att vederbörande är minst 18 år väljer Migrationsverket att skriva upp åldern till över 18 år även om vederbörande är under. det är alltså 10-19% sannolikhet att någon under 18 år skrivs upp till den ålder utan att vara det

Jo så är det visst.
100% får chansen att bevisa sin underårighet.
"Om en av testerna skulle visa tecken på att vederbörande är minst 18 år"...så tycker du att Migrationsverket ska göra en skönsmässig bedömning som kommer fram till något annat än vad ett objektivt test gör gällande - är det det som är din poäng? Du har fel i vilket fall som helst. Migrationsverket väljer ingenting. Migrationsverket gör bedömningar, på det samlade underlag som finns i ärendet, utifrån given bevisprövningsmetodik.

Testen har enligt experter 90% säkerhet vilket betyder att 10 % av de som testats får felaktigt resultat. Gör man dubbla test (tänder och leder) skulle det varit 19% där ett av testerna visat fel resultat och 1 % där båda visat fel resultat om testerna varit helt oberoende av varann. Det är de ju inte eftersom det är samma person som testas på två olika sätt. Det är troligt att det är stor korrelation mellan de båda testen. Om man genomför två tester och Migrationsverket väljer kriteriet att minst en av testerna skall visa att personen är minst 18 år, ökar sannolikheten till någonstans mellan 10 och 20 % att det skall bli ett felaktigt beslut.
Att de har någon ytterligare möjlighet att bevisa sin ålder om de saknar papper har jag inte hört talas om.

Siffrorna 90% säkerhet för tand och 90% för MR Knä är Fredrik Tamsens siffror. (I fallet tand har dock också RMV utan referenser kastat fram siffran 90% specificitet).

Ser man utanför ankdammen har en seriös brittisk metaanalys (Liversidge et al) kommit fram till siffran 94,5 % specificitet (över 18 år om visdomstanden nått stadie H). DARLInG-gruppen vid Kings College i London har i stora referensstudier (Lucas, Roberts et al) som presenterats härom året kommit fram till 97% specificitet (3% felklassade). Socialstyrelsen angav i sin metaanalys från april 2016 95% specificiet (för Demirjan s metod - den som används.)

När det gäller MR knä visade Socialstyrelsens metaanalys 97% specificitet för pojkar. Det är den siffran som nu ifrågasätts då det kommer en ny studie med sämre resultat (Ottow et al).

Tamsens 19% bygger på en hårresande felberäkning då han virrat bort sig totalt i den medicinska statistikens irrgångar.

K-J Kärrström
Specialistläkare i allmänmedicin

Av ren nyfikehet:
Jag gissar på att man kan faställa felfrekvens åtminstone delvis genom att man mäter på individer man de facto vet ålder på. Det borde i västerländsk forskning vara en population av västerlänningar, dvs människor kanske av europeisk bakgrund, uppvuxna på europeiskt vis (arbetsbelastning... föda... mm). Framgår det i dessa undersökningar vilken population studien baseras på? Och kan det vara skillnader baserat på etnicitet... föda... "stress"...belastning?

Självklart bygger kunskapen på detta fält på studier där den kronologiska åldern är känd.

En engelsk forskargrupp i London - världsledande på Dental Age Estimation - har en hemsida (tyvärr inte helt up-to-date vad gäller webdesignen) där flera av dina funderingar besvaras vad gäller tänder. Där finns exempelvis referensdatatabeller för olika etniska grupper.

http://www.dentalage.co.uk/refds/

Bra sammanfattningar av forskningsläget finns också i kapitlen om åldersbestämning i ett standardverk som detta:
http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470979992.html

Konsensus är att etnicitet men (däremot inte socioekonomi och inte "stress") har betydelse för tandutvecklingen. Det omvända anses gälla för skelettmognad (skelettmognad kan försenas av undernäring / stress).

Nej, vid kronisk stress hos barn accelererar kroppsutvecklingen vanligen. Se mina artiklar i Läkartidningen 22/5 och 30/5. Huvudproblemet vid åldersbestämning av asylsökande ungdomar från Asien och Afrika är att det inte finns referensmaterial och kommer inte finnas under överskådlig tid. Även om de är superbra på MR vid studien av normala barn i Blekinge är den oanvändbar för asylsökande. En kedja är inte starkare än sin svagaste länk och här gör avsaknaden av referenspersoner bestämningarna oanvändbara. Skäggiga barn finns. Kroniskt stressade barn kan utveckla skägg tidigare än de skulle gjort om de haft en normal uppväxt.

Ingen av dina tre referenser i Läkartidningen (varav ett letter och en editorial) innehåller data på skelett- eller tandmognad. Det diskuteras inte ens, såvitt jag kan se.

Din slutsats är alltså en smula förhastad, och det förefaller prematurt att slänga ett halvt sekels forskning om åldersbedömning överbord på grund av en obevisad hypotes.

När man talar om kronisk stress hos unga är det värt att notera att inte ens barn med Cushingsyndrom uppvisar entydig acceleration eller försening, de flesta har normal skelettmognad (Lodish). Detta alltså trots tumörsjukdom som leder till ohämmad produktion av stresshormon!

Ditt påstående att det saknas studier från Asien och Afrika är häpnadsväckande. Det finns massor av studier från samtliga (bebodda) kontinenter. Oklart vad du är ute efter här.

När Inge Axelsson påstår att "kronisk stress" vanligen accelererar kroppsutvecklingen hos barn talar han mot bättre vetande. Är Inge Axelsson professor emeritus i pediatrik eller en bara en aktivist i mängden? Har Inge Axelsson arbetat kliniskt med att utreda barn med dålig tillväxt?

Om etniska referenspopulationer från Afrika och Asien är "huvudproblemet" med åldersbedömningarnas säkerhet kan jag lugna Axelsson med att det finns hundratals studier på olika etniska populationer. Jag länkande ovan till DARLInG-gruppens hemsida. Där finns stora "sets" med referensdata för flera etniska populationer. I Storbritannien, som är en multietnisk nation, har man jämfört britter med olika bakgrund (asiatisk, afrikansk, europeisk) och kommit fram till små skillnader på populationsnivå - i synnerhet vad gäller tidpunkten för visdomstandens slutliga mognad (Liversidge et al). När det gäller skelettmognad så presenterade Andreas Schmeling redan 1999 en metaanalys vad gäller etniska skillnader och kom fram till att dessa inte har någon signifikant betydelse utifrån ett stort material - hans artikel har 59 refererenser.
http://www.dentalage.co.uk/wp-content/uploads/2014/09/schmeling_a_2000_e...

Karl-Johan Kärrström
Specialist i allmänmedicin

Korrekt vad gäller beräkningen. Vilket är anledningen till att jag ovan skrev att jag inte är säker på att man kan räkna på det sätt som artikelförfattarna la fram. Varför du skriver detta till mig är dock oklart. Jag är inte heller säker på att den procentsats om 90% som läggs fram inte är för båda testerna kumulerat.
Migrationsverket väljer ingenting. Jag vet inte vad du fick den uppenbart felaktiga uppgiften från.
Resultatet är inte heller ett beslut. Det är ett bevismedel i form av ett expertutlåtande.
Ja, handlingar är ett annat sätt, bland flera, att göra sin underårighet sannolik.

Om jag förstod Bengt rätt så avser "migrationsverket väljer" att MVs handläggare tar valda delar ur det du kallar "expertutlåtande". Så visst väljer MV, än värre, det är en eller ett par handläggare (utan ngn skolning i statistik eller medicin) som väljer. Det är en del i denna process som gör den än mer osäker. Jag tror det var det Monica syftade till att beskriva i sin jämförelse med sin knäröntgen. Jag har sett flertalet skriftliga fall där handläggaren VALT den (knä eller tand) som visar på 18år när den andra visar på mindre än 18 eller större osäkerhet. Vilket också sätter räkneexemplen ur spel.
Jag är för åldersbedömningar men sedan omvänd bevisbörda har blivit praxis hos MV så skapar det för stor osäkerhet.
Jag vet också killar som blivit uppskrivna i ålder ett halvår och bett om att få göra medicinsk åldersprövning men inte fått det... tre avslag senare =goodbye. Ett halvår! På ren okulärbesiktning! Så visst väljer MV både på expertutlåtanden och ur tomma luften

Det spelar ingen roll om de är 17 eller äldre.Har man "flytt" genom 10 säkra länder är man 100% inte flykting längre.Man skulle avvisat dessa direkt vid gränsen.Det är första säkra land som gäller enligt flyktingkonventionen.Sen kan ju Sverige alltid ha sina egna hittepå skäl.Det är därför bara en bråkdel av alla asylsökande genom åren mindre än 10% som fått uppehållstillstånd av flyktingskäl.Finns ingen anledning att man har advokathjälp redan från början i asylprocessen.Det har man inte i andra länder.Kostar bara en massa pengar plus att de blir tipsade om alla kryphål de kan utnyttja för att få uppehållstillstånd.

Det finns 34 provinser i Afghanistan varav 32 anses som säkra.Det återvände ca 369 000 Afghaner från Pakistan under 2016 första 10 månader och man räknar med att totalt 815 000 till årsslutet.Anledningen till återvändandet anges dels till att FN fördubblat återvändarbidraget till 400 USD samt att den Pakistanska polisen börjat utvisa papperslösa utlänningar.Enligt de ensamkommande är det dödligt farligt i hela Afghanistan.Är det någon som hört om massdöd bland de beräknade 815 000 som väntades återvända 2016?En riktigt stor bluff är vad det är.

Lite rätt lite fel...

Definitionen av vem som är flykting enligt "flyktingkonventionen" har absolut ingenting... njet, nada med vad du beskriver. Snarare är det så att flyktingkonventionen säger att t ex de som kommit till sverige från Afghanistan skulle kunna vara "flyktingar". Eftersom så många människor i europa dragit samma känslobaserade slutsatser som du så har FN på sin hemsida förtydligat hur flykting ska tolkas...
Det jag antar att du syftar till är EUs egna uppgörelse om att man ska söka asyl i det första EU-land man kommer till (mkt yvigt beskrivet). Det är ngt EUs medlemsländer själva valde att ge upp under 2015... så är det med uppgörelser, parter som ingått i dom kan också i överenskommelse frångå dem. Och det gjorde man mycket klokt i om man ville hålla ihop EU.

Vidare så har du läst för mycket fria tider eller motsvarande och hoppat över att läsa på själv: migrationsverket har gått ut med sin bedömning att det är två provinser med relativ säkerhet. Två provinser som har riktigt allvarliga säkerhetsproblem, resten har "inre väpnad konflikt". Det finns ett par internationella institut/organ som rankar Afghanistan som världens andra eller tredje farligaste land att vistas i. På första plats kommer Syrien.

Därmed är inte jag den som slänger mig med termer om "livsfara" eller skickas "mot döden". För jag vet helt enkelt inte tillräckligt mycket för att ta i så i mina åsikter.

Det var kul att du försökte iallafall Berndt

Mycket observant kommentar! De Basso m.fl. har missförstått testet. Endast om en asylsökande är 17-17.99 år gammal, och man sätter *testgränsen* till 18 år så vuxenklassas minderåriga. Vi vet inte var "ribban" ligger för testet. Om läkarna bygger in en felmarginal på 1 år så minskar ju risken (antagligen) till nära nog noll att en minderårig felklassificeras.

Citat från artikeln ovan "Den svenska staten fattar alltså beslut att skicka barn till döden baserat på en bristande vetenskaplig bedömning". En åldersbedömning som utmynnar i att en person betraktas som vuxen resulterar mig veterligen inte i omedelbar utvisning och sedermera säker och snar död i hemlandet, utan att personen i fråga fortsättningsvis behandlas som vuxen i asylprocessen. Vuxna som har asylskäl får stanna.

Många europeiska länder har liknande tillvägagångssätt för åldersbedömningar som Sverige. Jag sätter min tilltro till myndigheternas val av metod för åldersbedömningar i det här fallet. Artikelförfattarna låter vidare påskina att felmarginalen enbart kan medföra att barn felaktigt betraktas som vuxna. En felmarginal på X månader/år kan dock lika gärna innebära att vuxna felaktigt bedöms vara barn.

Ett ensamkommande barn kostar, lågt räknat, 1 900 kr per dygn (upp till 10 000 kr enligt SR Studio Ett 8/6-16). Under 2015 tog Sverige emot 35 000 ensamkommande. Kostnaden för dessa uppgår till (lågt räknat) 66 500 000 kr per dygn och drygt 24 miljarder per år, vilket motsvarar 2,6 % av 2016 års statsbudget.

I 80 % av fallen har ålderstestade ensamkommande visat sig vara vuxna. Om så några enstaka procent av de ensamkommande som uppgivit för låg ålder kan ålderstestas och rätteligen behandlas som vuxna finns enorma belopp att spara. Jag anser för övrigt att alla ensamkommande ungdomar som invandrat de senaste åren bör ålderstestas. De som befinns ha ljugit om sin ålder bör lagföras (sannolikt för någon form av bidragsbrott), bli återbetalningsskyldiga samt utvisas.

Källor
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Nyhetsarkiv/Nyhet...

https://www.metro.se/artikel/nya-siffror-80-procent-av-unders%C3%B6kta-e...

http://mariestadstidningen.se/mariestad/2017/06/22/asylsokande-ska-polis...

Kostnaderna för ensamkommande barn är till 80% kostnader för tjänster och varor som produceras och stannar i landet. En stor del av detta går tillbaka till staten i form av skatter. Varje år reser svenskar utomlands och spenderar över 100 miljarder. Det är pengar som försvinner ur landet.

Kostnaden ligger väl i att alla de som jobbar med dessa ärenden skulle kunna använda tiden till något mer produktivt och kanske dra in lite pengar till landet. Polisen kanske skulle få tid att utreda lite barnvåldtäkter och inbrott istället för att söka gömda människor.

Det stora problemet är just att det tar så mycket tid. Det borde vara enkelt. Kommer du från ett annat eu-land så skickas du tillbaka dit för att söka asyl. Om du ljuger om ursprungsland eller ålder så begår du bedrägeri. Om du uppfyller kraven för asyl så välkommen till Sverige.

Det är för många som vill tjäna pengar på andra människors lidande. Girighet är en stark drivkraft och många jurister verkar vara mycket drivna.

Bengt:
Så om jag startar ett glasmästeri och sätter mina ungar på ett krossa grannskapets rutor så tjänar samhället på det menar du? Pengarna går ju med din logik ändå runt och det är bättre att de spenderas här i landet än att svensken åker till Thailand. Det blir ju fler beskattade arbetstimmar till stat och kommun. Själv semestrar jag mest i Sverige.

Ja Kim,
Det är i stort sett så ett samhälle fungerar.
De flesta lever på att producera något som andra efterfrågar och är villiga att betala för.
Om det är närproducerat stannar också ekonomin i närområdet. Finns det sedan överkapacitet eller om man har någon unik kompetens kan man erbjuda till ett större område och får därmed också möjligheter att köpa tjänster och varor som inte kan produceras i närområdet.
Sedan är det ju inte speciellt produktivt att slå sönder det man producerat.
När du semestrar i Sverige tjänar du givetvis landet mera än om du skulle spendera dina pengar utomlands.

Vissa tjänster som skola, sjukvård, åldringsvård, polis- och rättsväsendet, försvaret m.m. är tjänster som vi ( i alla fall här i Sverige) är relativt överens om att vi alla behöver tillsammans och
därför betalar dem solidariskt via skattsedeln.

Eh nej. Samhället tjänar inte pengar på att vi har sönder fönster, det är ett klassiskt missförstånd. Här använder jag "klassiskt" i betydelsen förvånansvärt enfaldigt, men ändå långlivat. Du förstår, glasmästaren som nu far omkring och reparerar fönster i, exempelvis, problemskolor, skulle *istället* ha installerat fönster i nya hus, nya flygplatser, nya skolor m.m. Istället för en större ackumulerad förmögenhet i byggnader, får vi även efter glasmästarens arbete samma förmögenhetsmassa p.g.a. ligisternas framfart. Samhället förlorar *alltid* på skadegörelse.

Jag skrev att det är inte produktivt att slå sönder eller förstöra något.
Det är heller inte speciellt produktivt att vi skall behöva mobilisera en stor polisstyrka inför demonstrationer eller en fotbollsmatch. Ändå väljer vi det för att inte riskera något oönskat inträffar.
I en ideal värld skulle vi inte behöva varken poliser eller försvar.
Du kan inte jämställa flyktingbarn med ligister, för de har inte kommit hit för att förstöra någonting. De kommer så småningom att bidra till vårt samhälle och dra sitt strå till stacken.
Vad jag säger är att om man bara ser kostnaden på ena sidan och glömmer intäkten på andra sidan har man inte hela bilden hur samhället fungerar klar för sig.

Alltid roligt och underhållande med jurister som agerar experter inom det medicinska området, och som har krav.
Hur vore det om man kom med konkreta underlag på påståendet? Sen kan varje jurist alltid göra en insats genom bidraga med gratis konsultation och fritt bistå dom som riskerar att åldersbedömas.

Hej. Och vad tjänar jurister mer pengar på då? Asylsökande "barn" eller vuxna? Kriminalisera medveten medhjälp till asylbedrägeri tycker jag! Det är förskräckligt att se hur ekonomiskt lycksökande unga män på tillåts belasta den budget som är avsedd för verkligt utsatta flyktinga, kvinnor och små barn i krigsområden! Mvh affe

Det är första gången jag kommenterar i detta forum. Själv är jag inte jurist men jag kan bli lite förskräckt om kommentarer här är representativa för sveriges jurister. Med några få undantag (t ex Bengt) så är mertalet kommentatorer fokuserade på att uttrycka sin misstro för "skäggbarn" (jag vet att ingen skrivit det i klartext) och sin fientlighet mot invadrare. Ni letar fel i artikeln bara för att uttrycka er politiska vilja. Jag, i min naivitet, trodde att jurister och en facktidning för den samme skulle vara fokuserad på rättsäkerhet i systemet. Där finns det, enligt min lekmannabedömning, mycket mer att ifrågasätta än den lilla tårtbit som skribenterna lyfter fram.
Är det verkligen så här illa med juristkåren?

Tomas, det är nog fler icke jurister än jurister som brukar hålla till i kommentatorsfälten i detta forum, en hel del, för att inte säga majoriteten, av typen nättroll. Det är väldigt svårt att få till en seriös juridisk debatt här.

Men argumentera för saken då. Bemöt argumenten med de bästa argument du har. Känslor är inte argument.

Fokuserade på att uttrycka misstro? Det stora problemet är att ett gäng advokater och biträdande jurister som arbetar med migrationsmål inte tycks ha en susning om vad lagen säger. Det är väl beklämmande om något?

Det är nog faktiskt så att den här siten har blivit populär bland SD-anhängare och faktiskt inte representerar vår juristkår.

Oj vad allt är orättvist när det gäller "den nya adeln". 18-årsgränsen är också orättvis isåfall eftersom den slår olika mot omogna respektive mot mogna.

Med myndighetsålder är det ju såhär att när man är barn är man omogen och förväntas inte kunna ta vara på sig själv, och när man är äldre brukar man kunna ta hand om sig själv. Tanken mellan att ha en skarp gräns mellan myndiga och omyndiga är väl inte så dum, trots att den ju blir orättvis mot de som uppnått hög mognad redan flera år tidigare än 18-årsdagen.
I vanliga fall vet man hur gamla folk är och då blir det enkelt att ge myndighet till de som levt exakt 18 år. Men för den som inte kan eller (oftare) vill visa någon form av ID-kort blir det av naturliga skäl svårare. Då får man finna sig i att läkare får uppskatta en ålder, som då kan slå fel åt båda håll, men på det hela taget är processen så korrekt som är vetenskapligt möjligt. Detta är inte mer orättvist än att mogna 16-åringar måste vänta två år längre på att uppnå myndighetsålder, än lika mogna 18-åringar. (Ja för svenskar som ej uppbär bidrag brukar ju myndighet anses som något önskvärt)

Men om det nu inte duger med medicinsk åldersbedömning heller, så sparka då ut dessa otacksamma människor med huvudet före tills de kan åstadkomma ett giltigt ID-kort.

Samtlig är asylbaroner. De vill ha många fler sköna skattefinansierade miljoner. Att Afghanistan sedan är ett i huvudsak säkert land saknar i deras giriga värld relevans.

Uppenbarligen går det att åldersbestämma inom sporten..

Jag röntgade mitt knä häromdagen. Jag VET hur gammal jag är, så det var inte för att åldersbestämma, utan för att få ett utlåtande varför jag har så ont. Svaret kom från en läkare som vanligtvis inte är ortoped och därmed svarade han min ortoped att allt var normalt! Inget fel.
När min ortoped granskade plåtarna så såg hon tydliga förändringar på högra knät.
Så här går det till även vid röntgen av tänder och knän av de som Migrationsverket vill utvisa.
Begär man en Second Opinion (vilket de flesta av naturliga skäl inte kan eller vet att man har rätt till) så kan man naturligtvis få ett annat besked än vad tex en landsman från en annan klan har utläst av röntgenplåten.(Alla läser naturligtvis inte fel, men de FINNS)
Migrationsverket bedömer inte baserat på båda röntgenplåtarna alltid utan även om det enbart är den ena plåten som visar att pojken (oftast) är äldre. Att man ibland har papper räknas inte för de anses överlag vara förfalskade och man bryr sig inte om att tex ringa ett samtal till den skola som pojken gått i i annat land och har utlåtande från.
Det är ofattbart så mycket rädda troll det finns här på nätet! Det är inte så att de flesta afghanpojkarna missköter sig. Tvärt om! De är artiga, läraktiga och siktar på att få leva ett liv utan att ständigt hotas av Talibaner mfl. De flesta som kommer från Afghanistan är Hazarer och de har under århundraden mördats och hotats av sina motståndare som anser att de inte är muslimer eftersom de är Shiamuslimer.Därför har många familjer flytt till grannländerna och nu har de riskerat livet och kommit hit.
Sverige avråder från alla resor till Afghanistan, men tror ändå att en helt främmande ung person skall kunna klara sig där när han utvisas. Har han dessutom konverterat(till kristendomen) under de år han ibland varit i Sv innan utvisningen då är han illa ute! Tro inte att det går att gömma sig i Kabul! Vad skall de leva av? Hur skall de klara av att ännu en gång fly till det land de kom ifrån?
Någon skrev att Afghanistan är ett säkert land att utvisas till. Undrar om han förväxlar med något annat land eller var det kanske ironi?
Någon tror att man får en rättssäker prövning av sina skyddsskäl på Migverket. Var kanske även det en ironisk kommentar?
Läs böckerna Flyga Drake och Tusen Strålande Solar så kan ni få en aning om de svårigheter en Hazarapojke kan drabbas av i sitt hemland( i romanform).
Artikeln handlar om att ALLA skall ha rätt till en rättssäker prövning och visst, det FINNS rötägg bland ALLA människor, men det är ju inte det som diskuteras här.

Istället för att sitta och vräka ur dig ignoranta påståenden och spekulationer kanske du skulle ta och läsa på om de frågor som du nu låtsas bry dig om. Förslagsvis från faktabaserade källor med uppdaterad information och kompetenta bedömningar, inte 10+ år gammal skönlitteratur och dina egna blåögda och oinformerade bedömningar.

Marcus, ironin i det hela är att Monica faktiskt försökte belägga sin åsikt, medans du bara skrev okvädningsord om att monica ska argumentera mer sakligt. 1-0 till monica i saklighet och validitet om man jämför era inlägg iallafall.

Dumheter. Att påtala osaklighet i någons osakliga inlägg är knappast osakligt och det är heller fråga om någon avsaknad av validitet. Det hade kunnat brista i soliditet, men om detta är din tolkning missade du nog poängen. Det är Monica som synes vilja göra gällande att hon intresserar sig för dessa frågor och därtill ger uttryck för sin uppfattning om vissa materiella fakta. Det är just avsaknaden av saklig grund, särskilt i ljuset av hur lättillgängliga de vettiga informationskällorna faktiskt är, som gör hennes inlägg så löjeväckande i båda dessa avseenden.
Det verkligt ironiska är hur en person kan tro att denne är intresserad och kompetent på ett område när det är alldeles tydligt att personen inte ens besitter rudimentära kunskaper om detta.
Det finns en bred acceptans för ignoranta påståenden och åsikter som jag har svårt att förstå. För mig skriker dessa enbart av slöhet, arrogans och respektlöshet.

Tack Monica för ett balanserat inlägg. Jag tycker man ska både ålders och könskvotera flyktingmottagande 50/50. 50% barn före puberteten och 50% tjejer, övertaliga pojkar och män tycker jag Sverige skulle upphandla förläggningsplats åt i Rumänska familjehem, en flykting per familj, både för att underlätta integration, men också för att göra flyktingrollen mindre lockande men mest för att dom som verkligen behöver skydd fortfarande ska ha möjlighet att fly. Visst väcker eländet medkänsla, men det blir inte bättre om vi tillåter invasiv skitkultur att göra Sverige till ett skitland också! Mvh affe

Vi är många som tröttnat på De Bassos ständiga utfläkande i media för att få in nya klienter och späda på egot. Sluta tramsa!

Läs om Kanadas system. Låter betydligt bättre än Sveriges..
http://www.gp.se/ledare/cwejman-dags-f%C3%B6r-en-ny-svensk-migrationspol...

Tyvärr för advokaterna ovan så bygger Fredrik Tamsens siffra 19% på en helt felaktig användning av sannolikhetslära och medicinsk statistik. Tamsen utgår för det första från 3 antaganden: 1. att specificiteten för tand är 90% för hela populationen dvs alla undersökta(10% falskt positiva eller felklassade) 2. att specificiteten för MR Knä också är 90% (10% falskt positiva) 3. tandundersökning och MR knä är helt oberoende variabler (analogt med 2 tärningskast). Kastar man en tärning med 10 sidor och 1 sida "falskt positiv" så blir sannolikheten för att få upp sida falskt positiv 2 gånger 1/10 x 1/10 = 1/100. Specificiteten för tand&MR knä blir alltså 99% (1% felklassade) utifrån Tamsens antaganden.

Tamsen hamnar fel genom att han inverterar sjuk och frisk (vuxen och barn) i beräkningen. När man utvärderar specificitet för diagnostiska metoder analyserar man hur bra metoderna är att detektera sjuka. Vänder man upp och ner på relationen sjuk-frisk (vuxen-barn) hamnar man helt snett. Tamsen kan med sina siffror 90% och 90% beräkna sannolikheter för 4 grupper vilket kan åskådliggöras med mängder i ett Venn diagram. Han får fram 89/100 individer som är sant positiva i både knä och tand, 9/100 individer positiva i knä och falskt positiva i tand, 9/100 individer positiva i tand och negativa i knä och slutligen 1/100 individ falskt positiv i både knä och tand. Tamsen drar slutsatsen att alla som är positiva i enbart 1 metod är felklassade och får på så sätt fram siffran 19% (9+9+1%) vilket uppenbart INTE är den sammntagna andelen felklassade utan något helt annat. Släng nu 19% i soptunnan!

Imponerande! Vad kul med någon som kan tänka och som har läst på! Förhoppningsvis använder man testet så att endast de som är positiva i både knä och tand blir klassificerade som vuxna. Då har vi en individ som blir (felaktigt) klassificerad som vuxen, och 89 individer som blir korrekt klassificerade som vuxna. D.v.s. ca 1.1% av de vuxenklassade individerna är inte vuxna. En sådan liten felprocent borde faktiskt vara acceptabel. I värsta fall får en 17-åring "utstå" den vanliga asylprocessen...

Nu gick det nog lite för snabbt. Gör om det lilla räkneexemplet så får vi se vad du kommer fram till.
Sedan kan man inte påstå att testerna genomförs med två oberoende variabler, som det måste vara om man skal använda en ren sannolikhetskalkyl.

Det är Fredrik Tamsen som gör antagandet att tandutveckling och skelettmognad är helt oberoende processer dvs oberoende variabler.
http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2017/09/Resultat-av-aldersbe...

Undertecknad har för övrigt fördjupat mig i vetenskapen på området sedan hösten 2015.

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/faktabaserad-debatt-om-aldersbedoem...

Förutom ett missförstånd visavi testen, innehåller debattartikeln en mycket tokig tes om att minderåriga utvisas till en säker död. Detta är helt felaktigt! Det som händer är att den vuxenklassade individen får sina asylskäl prövade som om han var vuxen. Och vi vet att detta test, även för vuxna, är otroligt mycket enklare att klara vid en asylprocess i Sverige jämfört med alla andra länder. Asylländer, exempelvis Afgahnistan, är klassade av i stort sett samtliga andra länder som säker, men inte av sveriges myndigheter. Dessutom får individer med afganskt medborgarskap men som bor i Iran sin sak prövad som om de bodde i Afganistan. Man tar sig för pannan!

Asylskäl handlar för flyktingar i Sverige nästan aldrig om "liv eller död", vilket delvis (men inte bara) är en konsekvens av att migrationsverket befolkas av asylaktivister. Det som författarna motsätter sig är alltså att individerna inte får en dubbel fördel: först bedämmas av Sverige (löjligt generöst) och sedan som minderåriga (ytterligare en "boost" av tillstyrkandeprocenten).

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.