Skip to content

99,8 procent beviljas nytt uppehållstillstånd - 4 431 ansökningar om förlängning på två månader

Foto: Marcus Eriksson/TT

Under hösten har de tillfälliga uppehållstillstånd som beviljats med stöd av den "tillfälliga lagen" börjat gå ut. Migrationsverket har på två månader handlagt 4 431 ärenden om förlängning. Hittills har 99,8 procent av dem som ansökt beviljats förlängning. Av dem som ansökt om permanent uppehållstillstånd med hänvisning till "egen försörjning" har dock endast 7,5 procent fått ja.

 

Den tillfälliga lagen infördes i Sverige den 20 juli förra året och innebär att huvudregeln är att Sverige beviljar tillfälliga uppehållstillstånd i stället för permanenta.

De som bedöms vara flyktingar får tillfälliga uppehållstillstånd i tre år och de som bedöms vara så kallade alternativt skyddsbehövande får uppehållstillstånd i 13 månader.

99,8 procent får ja
De tidsbegränsade uppehållstillstånden började löpa ut i slutet av augusti och ansökningar om förlängning handläggs nu av Migrationsverket. De som fortfarande har behov av skydd kan då få sina tillstånd förlängda i två år.

Enligt den senaste statistiken från Migrationsverket - som sträcker sig fram till söndagen den 22 oktober - har det sedan den 20 augusti kommit in 4 431 ansökningar om förlängt uppehållstillstånd.  4 424 av dessa, alltså 99,8 procent, har beviljats förlängt uppehållstillstånd.

556 personer som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd har ansökt om att få ett permanent uppehållstillstånd med hänvisning till de kan försörja sig genom arbete.

"Svårt visa försörjning"
Migrationsverket har hittills fattat beslut i cirka 200 sådana ärenden men hittills har endast 15 personer beviljats permanent uppehållstillstånd på den grunden.

- Än så länge är det för tidigt att utvärdera hur svårt det är att få permanent uppehållstillstånd på grund av försörjning. Men lagkraven är tydliga, säger Veronika Lindstrand Kant, biträdande operativ chef på Migrationsverket.

- Det kan vara svårt för de sökande att visa att de kommer att ha försörjning under minst två år. Dessutom är de allra flesta anställningar inom etableringsinsatserna subventionerade, vilket gör att de inte kan ligga till grund för ett permanent uppehållstillstånd.

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt