Skip to content

Sverige i topp med antal skjutningar - "svårt hitta motsvarighet i andra länder"

Polis och tekniker vid lägenheter i Rosengård, Malmö, där ett flertal skott avlossades en kväll i juli i år.

Sverige är betydligt värre drabbat av skjutningar än de flesta andra europeiska länderna, sett till folkmängden. Det visar ännu opublicerad forskning som Sveriges Radio Malmöhus refererar till. 

 

Studien visar till exempel att det sker fyra gånger fler skjutningar per capita i Sverige jämfört med Tyskland. Även jämfört med Danmark och Norge sker fler skjutningar här.

Svårt hitta motsvarighet
En av forskarna bakom studien är kriminologen Joakim Sturup. Han säger att Sverige snarare ligger i paritet med södra Italien.

- När vi talar med poliser och forskarkolleger utomlands är det svårt att hitta en motsvarighet i andra länder, säger han till Sveriges Radio Malmöhus. 

Forskarna arbetar nu med att ta reda på varför statistiken ser ut som den gör. En möjlig förklaring kan vara den ökade andelen unga våldsverkare.

 - Ju yngre gängmedlemmar desto högre våldsanvändning, säger Amir Rostami till Sveriges Radio Malmöhus.

 - Det är den oroande trenden att det går ner i åldrarna när det kommer till att använda skjutvapen.

Låg uppklaringsgrad
Ytterligare en möjlig förklaring kan vara
en relativ låg uppklaringsgrad. I länder med lågt skjutvapenvåld är uppklaringsgraden hög säger Rostami.

 - I Tyskland ligger de närmre 90 procent och i Finland över 90 procent.  I Sverige i takt med att skjutvapenvåldet har ökat så har också uppklaringsgraden minskat stadigt sedan slutet av 90-talet.

 

 

 


 

  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

35 comments

Det hade varit intressant att få reda på vilken uppklarningsprocent vi har i Sverige. Tyskland nära 90 % och Finland över 90 % men Sverige har minskat stadigt i 20 års tid, men vad ligger uppklarningen på?
Finland har minst antal poliser per capita i hela Norden men ligger högst på uppklarningssidan. Skulle vara intressant att veta hur de arbetar jämfört med övriga nordiska länder.

I Finland får man beskriva gärningsmannens etnicitet bland annat.

Men är det inte i alla fall lite käckt att Sverige är bäst på någonting?

Ger i alla fall en massa jobb. Kanske kan Kriminalvården bli nästa framtidsbransch. Moderaterna och övriga tok-alliansen vill väl privatisera Kriminalvården.

Ett rejält signalement och filmer skulle i likhet med programmet Efterlyst metodik radikalt öka uppklarningsprocenten.

Uppklaring av vad och var får du siffrorna från?

Det finns mycket vapnen i Finland, men vapnen är legala. Det betyder att då det skjutits vet polisen vilket vapen som använts och man kan enkel gripa den skyldige.
Sverige har haft hög invandring från konflikthärdar och i princip obefintligt gränsskydd, resultatet är blir hög illegal vapenanvändning och polisen har ingen aning om vem eller vilket vapen som används..
Kombinera detta med en lam lagstiftning så är förmodligen uppklaringsprocenten nere på 10%...

Bara för att legala vapen används så vet man inte vilket vapen som användes.

Som många vet har Sverige en mer repressiv narkotikapolitik än övriga EU länder, de kriminella som livför sig på droger är beredda på att döda människor för att försvara sin marknad! Sverige behöver avlriminalisera det egna bruket samt reglera marknaden med åldersgräns för att minska de kriminellas inflytande i samhället samt rekrytering av unga gängmedlemmar. Världen har redan testat på ett alkohol förbud och det var så maffian kom till, det är dags att släppa Sveriges utopi om ett narkotikafritt samhälle.

Jag har bott i två jämförbara länder med mer liberal narkotikapolitik. Narkotika är hanterat mycket mer öppet.

Min erfarenhet är att de dras med stora missbruksproblem. Bara man går nerför gatan så ser man ansikte efter ansikte med tecken på knarkmissbruk (om du inte känner igen det ansiktet så är det för att narkotikapolitiken fungerar i Sverige). Det finns en utbredd misär och narkotikarelaterad kriminalitet som man inte känner igen i Sverige.

Och de där länderna var lika i övrigt? Eller jämför du Sverige med Moldavien?

Ärligt talat,vilken samhällsolägenhet innebär det om kriminella inkapaciterar varandra med skjutvapen?
Vill någon (lag) klok svara på den frågan?

En mer befogad fråga vore ju, är du ens betrodd med att knyta dina egna skor?

Ditt grumliga sinne leder dina tankar i fel riktning.

Du fattar väl att oskyldiga kommer i kläm eller....?

Så vitt jag kommer ihåg så har två barn mycket tragiskt avlidit pga skjutningar/sprängningar men de direkt inblandade har ju själva valt att kriga med vapen om narkotikamarknad etc och sett ur ett ekonomiskt samhällsperspektiv är den totala skadan trots allt begränsad såväl i kostnad som till vissa specifika områden som går att undvika för de som oroar sig för förlupna kulor/splitter.

Så talar en person med noll förmåga till empatiskt tänkande. Fundera ett slag på vad det gör dig till för slags person Anton.

Så här ser din text ut för icke sociopater:
visst två barn har fått sätta livet till MEN det var ju även kriminella som dog och det är ju alltid en vinst för oss andra som inte har barn som fått sätta livet till.

Psykiatriska diagnoser baserade på skrivna meddelanden var/är Hans Scheikes specialitet.

Skönt, den gamla floskeln "så länge 'de' bara skjuter på varandra så bryr jag mig inte" kommer till bruk även i detta forum.
Denna typ av resonemang visar på, en för mig, enorm brist på empati, medmänsklighet och intellekt.
Ignorans i dess renaste form.

Kan ej följa länken, är tyvärr för djup för såna ytliga forum.

Folkhälsoinstitutet uttalade väl redan för c:a 15 år sedan att den svenska "narkotikapolitiken" vilade på ovetenskaplig grund! FN:s narkotikakommission el likn. menade för två decennier sedan att narkotikabekämpningen ställde till mer problem i producentländerna än i konsumentländerna!
Själv dristade jag mig till att kolla upp hur det gick till när cannabis ursprungligen klassades som "lika farlig" som heroinet. Det var vid Nationernas Förbunds möte i Althen 1924. Sedan kom ngt som hette Single konvention 1961 som väl bara förband stater att motverka internationell handel. Som jag minns. Detta var redan i början av 80-talet så det är ett tag sedan. Borde vara lätt kollat i dagens värld. (Fler avtal senare)
Svenska tidningar från den tiden kan även vara intressanta. Just cannabis ansågs extra försåtligt och farligt. Vilket inte stämde med mina egna observationer.
Men Sverige bestämde "sin" väg. Något ego aldrig ansett vara en god plan. Varför jag föreskrivit studiebesök i Portugal el liknande. Uruguay går även bra. De legaliserade cannabisen för 4 år sedan. Massachusetts i samband med att Trump blev vald. etc
Tyvärr befarar jag dock att en omläggning av förd politik inte är så enkel. Det är väl därför det varit så tyst om narkotikan. Borta är partiernas "talesmän i narkotikafrågor".
Förstår det. Kommer att bli en het potatis detta snart. På flera sätt. :)

Om någon skulle åka pä studiebesök så borde det vara du.

I Portugal t.ex. är narkotikarelaterade dödsfall 3 gånger så hög som i Sverige (per capita).

Ingen har dött av cannabis allena. Någonstans i välden. Vad jag känner till. Men om Du har andra informationer är jag mkt intresserad. Vilka länder var det Du talade om?

De som tar till dödligt våld har ofta sina huvudsakliga inkomster från just cannabis.
Vilket väl bara tyder på att cannabis är en relativt populär produkt.

Vad jag inte förstår är varför Sverige skulle utse just cannabis till huvudmotståndare.
Men det skulle ju bli ett "narkotikafritt" samhälle....

Anser att det är ett av flera misstag som nu försvårar en fredlig utveckling.
Vilket jag helst skulle vilja se. Inget annat.

Befarar dessvärre det motsatta. :(

Detta är naturligtvis ren lögn.

https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/narkotikadodligheten-i-sverige-nast...

På ungefär samma befolkning hade Sverige 661 fatala överdoser medan Portugal hade 40 (!) (så, även om rapporteringen skulle vara fel på en magnitud skulle Sverige ligga sämre till).

Per är troligen Per Johansson från RNS. Han har aldrig varit längre utanför Sverige än Åland.

http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/4504/TD0116923ENN....
http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/4508/TD0116918ENN....

Nu behöver det inte vara så att skjutningar och handgranater har blivit vanligare.
Tvärt om så är det positivt att fler skjutningar anmälls. Det skapar ett tryggare samhälle.

Sedan måste vi se på att definisionen på skjutning är annorlunda än i andra land.
Till sist får vi komma ihåg att svenskar har alltid skjutit på varandra och det fortfarande är mycket större risk att dö i trafiken.

SVERIGE HAR ALDRIG VARIT TRYGGARE - allt annat är Nazipropaganda

-Bara käbbel och svartmålning av Sverige.

Forskningen är naturligtvis helt oseriös, då forskarna ej justerat och vägt in den s.k. "Sarnecki" kausaliteten.

-Justerat, rensat och vägt för socioekonomiska faktorer samt mellan/inom och utanförskap, vidare måste sannolikheten att någon skjutits i Sverige behöver även åsättas rätt konfidensintervall, vilket som alla vet, man numera gör med den .sk. "pizzaprisalgoritmen "pisalg".

-Då torde resultatet bli ett helt annat, och styrka att som vi alla borde veta, "Sverige har aldrig varit tryggare"

Man har i artikeln missat vad andra medier skildrat, nämligen att forskaren säger att Sverige är på samma nivå som södra Italien OCH MEXICO!

Orsaken är nog klar för alla: stor invandring i decennier i kombination med minimal integration.

....eller omkring 1/20 av Mexicos nivå.

Så för stor invandring i decennier ger Sverige högst antal "skjutningar" i Norden först under år 2015.
Hade de andra nordiska länderna större andel invandrare före 2015?

Och anledningen till att Sverige utmärker sig i denna skjutglada statistik och som ivrigt dementeras av professor dyslecticus et dementitus Jercy Sarnecki, beror på den skjutgalna elefanten i rummet.

Har den flyttat från Finland till Sverige för ett par år sedan?

Hoppas de inte undersöker någon koppling till elefanten i rummet, för det hade varit islamofobiskt, "sänt ut fel signaler" och "gynnat mörkerkrafter". #farligafakta

Ja precis. Alla vet ju att skjutningarna har ökat i takt med att cykelhjälmsanvändandet ökat sen hur detta skulle vara islamofobiskt begriper jag ej.

Ja, det är de där attans cykelhjälmsanvändarna som till övervägande del utgör aktörerna inom den organisera brottsligheten och som även är överrepresenterade inom kriminalvården sett till befolkningsandelen. Om vi bara hade kommit underfund med hur vi ska hantera dessa cykelhjälmsanvändare som försakar samhällsnormerna och kompenserar med våldskapital hade saker och ting blivit bättre.

Här sticker man jubhuvudet i sanden igen. Vi vet alla att invandringen, dålig integration, låga uppklarningsfrekvenser på brott samt löjligt låga straff för vapenbrott ligger bakom detta. Svenska samhället splittras sönder när gäng och kulturer tar med sig sina konflikter och osociala beteenden hit och kommer undan med det.

Jag är inte racist på något sätt men staten måste inse vad problemet är och hantera det.

Sverige har förändrats snabbar än något annat land, de senaste 50 åren. Vi har gått från ett extremt homogent land till en s.k. multikultur som visat sig totalt misslyckad. De som tillåtits bosätta sig här kommer i mycket hög grad från icke-fungerande länder med ett värderingssystem som inte är kompatibelt med svenska värderingar. Skjutningarna har ökat kraftigt de senaste åren och uteslutande i utlänningsområdena, gärningsmännen liksom offren är nästan uteslutande icke etniska svenskar.

Problemet beror helt och hållet på invandringen och den typ av invandrare som tillåts beträda landet. Problemet är olösligt så länge som politikerna tillåter mer invandring av samma sort. Faktorn etnicitet/kultur är helt avgörande. Exempelvis deltar inte kineser, japaner, indier och judar i den typen av brottslighet, deras kultur förhindrar det.