Skip to content

Slipper utvisning efter grov våldtäkt - skulle drabba 18-åring mycket hårt

Foto: Johan Nilsson/TT

En oenig tingsrätt beslutade att den 18-årige mannen som dömts för grov våldtäkt skulle utvisas till Afghanistan. Även hovrätten dömer honom för grov våldtäkt men anser att hans ungdom, psykiska hälsa och säkerhetsläget i Afghanistan gör att han inte kan utvisas. 

 

Den 17-årige mannen - som nu har fyllt 18 år - åtalades vid Malmö tingsrätt för grov våldtäkt.

Enligt åtalet hade han tillsammans med en kompis våldtagit en flicka i ett grönområde i Malmö under en och en halv timme. Han åtalades också för att ha mordhotat flickan.

Den åtalades kompis var i samband med brottet under 15 år och kunde därför inte åtalas. 

"Var frivilligt"
Flickan – som är i gymnasieåldern –har uppgett att hon kände både 17-åringen och hans kompis sedan tidigare och hade följt med dem till ett grönområde för att prata. Väl på plats hade hon dock tvingats till flera samlag och andra sexuella aktiviteter trots att hon både fysiskt och verbalt hade sagt ifrån på ett tydligt sätt.

17-åringen hävdade dock att det handlade om frivillighet även från flickans sida.

Tingsrätten ansåg att flickans berättelse var trovärdig och att 17-åringens version inte stämde överens med den övriga bevisningen.

Sluten ungdomsvård
Bland annat hade 17-åringen uppgett att hans kompis inte skulle ha varit med vid det aktuella tillfället - någonting som motbevisades av en film som hittades i 17-åringens telefon.

Han dömdes därför för grov våldtäkt och olaga hot.

Minimistraffet för grov våldtäkt är fyra års fängelse men eftersom den tilltalade endast var 17 år när brottet begicks dömdes han till tio månaders sluten ungdomsvård och 165 000 kronor i skadestånd till flickan.

Avslag på asylansökan
Tingsrätten bedömde därefter åklagarens yrkande om att den tilltalade skulle utvisas till Afghanistan.

Tingsrätten skrev sin dom:

"X (den tilltalade) döms för allvarlig brottslighet som innefattar en allvarlig kränkning av målsägandens integritet. Han har kommit till Sverige som s.k. ensamkommande flyktingbarn och har sin familj i Afghanistan. Han ansökte om asyl i Sverige i juli 2013. Hans asylansökan avslogs i september 2014 och i mars 2016 beslutade Migrationsverket att inte ta upp frågan om uppehållstillstånd till ny prövning efter att X framställt att det förelåg hinder mot verkställighet." 

Rådmannen skiljaktig
Tingsrätten konstaterade att Migrationsverket inte anser att det finns något generellt hinder mot utvisning till Afghanistan med undantag för vissa provinser.

Enligt tingsrätten fanns det inte heller skäl att väga in mannens ålder eftersom han numera är 18 år och dessutom i princip saknar anknytning till Sverige.

Tingsrätten valde därför att utvisa mannen med förbud att återvända till Sverige inom tio år.

Rättens ordförande - en chefsrådman - var dock skiljaktig och pekade på det allvarliga läget i Afghanistan och på att den tilltalade var tidigare ostraffad.

"Skulle drabbas hårt"
En utvisning skulle enligt den skiljaktiga domaren drabba 18-åringen "mycket hårt" eftersom han lider av dålig psykisk hälsa och har försökt ta sitt liv vid tre tillfällen sedan han kom till Sverige. Dessutom hade han just fyllt 18 år och hans unga ålder borde därför beaktas.

Både åklagaren och den tilltalade överklagade till Hovrätten över Skåne och Blekinge som i sak fastställer tingsrättens dom när det gäller brottsrubricering, skuld och påföljd.

Ingen utvisning i hovrätten
När det däremot gäller frågan om utvisning går hovrätten på den skiljaktiga chefsrådmannens linje.

Hovrätten skriver:

"Liksom tingsrättens ordförande anser hovrätten att det i frågan om utvisning ska beaktas att X är en ung person som nyligen fyllt 18 år, att han sedan tidigare är ostraffad, att han har ett dåligt psykiskt mående - varvid tre suicidförsök förekommit i Sverige - samt att säkerhetsläget i Afghanistan är allvarligt."

Hovrätten ställer sig bakom det som den skiljaktiga chefsrådmannen skrev och avslår därför åklagarens yrkande om utvisning.

 

 

 

 

  • Alt-texten
    Sarah Nordström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

47 comments

hur fan tänker man? ska inte offret skyddas alls? resultatet av detta är ENBART att sd får vatten på kvarnen och växer sig större. fyfan för svensk "rätt" - jag skulle inte vara förvånad om folk börjar ta rätten i egna händer efter sånna här skitdomar.

Vad skulle offrets skydd ha med saken att göra?

Gärningsmannen har ju mordhotat offret. Eftersom han inte utvisas, efter 10 månader är han en fro man, och kan göra gott om sitt hot. Sunt fornuft ju.

Där är kopplingen mellan avvisade av utvisning och att skydda offret.

nu har du ju uppenbarligen inte läst straffrätt, men hade du gjort det hade du vetat hur ett straff är uppbyggt och vilka tre ben det består av. börja kolla där så kanske du utbildar dig lite. lycka till!

Frågan om utvisning i brottmål blir av flera skäl en halvmesyr. Allmän domstol har ju mycket svårt att göra en totalbedömning av nulägessituationen på det sätt som sker hos Migrationsverket eller i migrationsdomstolarna. Men ändå ska så ske, med godtyckliga resultat. Här har vi alltså en person som står med ett lagakraftvunnet beslut (förmodligen överprövat av migrationsdomstol) om avslag på asylansökan och ett däri intaget beslut om utvisning. Frågan om verkställighetshinder avseende det beslutet har också prövats tämligen nyligen. Trots det anses man inte kunna utvisa personen på grund av brott.

Det finns ju flera sätt att göra detta på som vore bättre. Antingen ska frågan om utvisning på grund av brott inte alls prövas av allmän domstol utan detta får tas i själva migrationsförfarandet. Har en person begått ett grovt brott efter att ha fått uppehållstillstånd får uppehållstillståndet underkastas en omprövning. Eller så får allmän domstol endast pröva frågan om brottet motiverar utvisning, helt utan att ta hänsyn till den dömdes förhållanden i övrigt. Det sista kan låta väldigt hårt men är kanske inte heller orimligt.

Fullständigt ofattbart att denna skitstövel inte utvisas. Det måste till en lagändring som tvingar domstolar att utvisa grova brottslingar som denne man.

En dom som enligt min mening går emot den allmänna rättsuppfattningen. Har våldtäktsmannen nu genom sin illgärning fått det svenska rättssystemet att upphäva Migrationsverkets tidigare utvisningsbeslut? Vad sänder det för signaler till andra i samma situation? "Gå ut och våldta så vår du stanna i Sverige". "Utvisningen skulle drabba gärningsmannen hårt". Jasså minsann? Stackare som tvingades våldta och mordhota flickan vägledd av spöken i huvudet eller vad det nu var. Onekligen har rättvisans gudinna haft ögonbindeln hårt knuten för ögonen denna gång. Stolleri!

Så vi utvisar en 106-åring till Afghanistan men en våldtäktsman som inte ångrar sig får stanna. Sverige är så bra.

Lagstiftarna och domstolarna måste börja att mer fokusera på offrets situation och allmänhetens förtroende för rättsväsendet. Hur mår flickan som utsattes för den grova våldtäkten? Vad får hon för förtroende för domstolarna som fäster avgörande betydelse vid frågan om gärningsmännens mående.

Gärna en generös flyktingpolitik men dom som tackar för svenskarnas välvilja genom att begå brott måste utvisas snabbt och effektivt.
Brotetsbalksbrott bör regelmässigt föranleda utvisning även för den som har permanent uppehållstillstånd.Annars går det här landet sönder.

Sverige skäms däremot inte för att skicka hem skötsamma invandrare om Migrationsverket kan hitta något litet fel i den arbetsrättsliga profilen.

" tackar för svenskarnas välvilja "
Migrationspolitiken har ingenting med tacksamhet att göra.Det handlar om att rädda människoliv och bereda utsatta människor som flyr från krig och förtryck en fristad så de och deras anhöriga kan familjeåterförenas med sina mammor och pappor så familjerna kan leva i lugn och ro i framtiden.
Allas lika värde gäller även våldtäktsmän.
För flickan finns det professionell hjälp att tillgå från en av världens bästa sjukvård-Sveriges sjukvård samt ett skadestånd som upprättelse för kränkningen.

det är trist för PK folk när man målar in sig i så pass dåliga hörn att man knappt vet ut. om du seriöst tycker det är helt ok att unga tjejer våldtas (för "det professionell hjälp att tillgå") så behöver du se över din människosyn från grunden.

"Alla lika värde gäller även våldtäktsmän"
VA ??? NÄÄÄÄ inte en chans...

Han har förverkat den rätten till att leva i det här landet genom att våldta en ung kvinna.

"För flickan finns det professionell hjälp..."
Ursäkta... men hur fan tänker du nu?... en ung kvinna som genomgår något sådant här, tror du verkligen det bara är att lägga det bakom sig ???... inte tänka på det ?
Var det dummaste jag läst på länge.
Inga pengar i världen kan göra någonting som detta ogjort!!!

Anton tycker pedofili är ok så länge barnen får professionell hjälp och skadestånd.

Om han fick avslag 2014 samt att Migrationsverket inte behandlade hans överklagan 2016, hur kan han då INTE bli utvisad ?

Det finns såklart ett flertal absurda inslag i denna dom att diskutera som faktumet att man inte utvisar en dömd våldtäktsman då han riskerar att fara illa men en sak jag framförallt reagerade på är faktumet att gärningsmannen fått avslag på sin asylansökan 2014 och 2016 samt att Migrationsverket beslutat om att inte ta upp frågan om uppehållstillstånd till ny prövning vilket innebär att mannen alltså redan föreligger utvisning.

Detta tolkar jag som att mannen inte har någon rätt att befinna sig i Sverige längre år 2017, att han befinner sig här illegalt, vilket är straffbart med utvisning. Han borde alltså redan vara utvisad på grunden att han fått avslag på sin asylansökan och befinner sig här illegalt?

Så inte nog med att han redan ska vara utvisad för att han vistas i Sverige illegalt så utvisas han inte ens när han begår en våldtäkt samtidigt som han är här illegalt, är det korrekt uppfattat?

Att man väntar på att en utvisning ska verkställas betyder inte att man uppehåller sig i Sverige illegalt.

Beror möjligen på hur man definierar illegalt. Har man fått ett beslut om utvisning som vunnit laga kraft så har man ingen rätt att vistas på territoriet och ska lämna landet frivilligt, det är utgångspunkten. Det finns egentligen inget att vänta på. Det är ju först om utlänningen inte lämnar landet frivilligt som myndigheterna går in med verkställighetsåtgärder. Att man fått resa in i landet utan visum från början är ju att man åberopat sin rätt att söka asyl och få ansökan prövad.

Men som jag förstår saken fanns det redan ett beslut om utvisning från år 2014. Det måste då vara alltjämnt gällande.

Varför prövar hovrätten frågan om utvisning då? Närmast borde väl vara att pröva frågan om återreseförbud?

Rätten prövar väl ändå om brottet i sig ska medföra utvisning. Sedan har han väl inte förbättrat sina odds hos MIV.

Men som jag förstår saken fanns det redan ett beslut om utvisning från år 2014. Det måste då vara alltjämnt gällande.

Varför prövar hovrätten frågan om utvisning då? Närmast borde väl vara att pröva frågan om återreseförbud?

Rättssystemets många absurda beslut, vilka de i artikeln till hör, bekräftar Sverige som "den största idiotiska stormakten" genom tiderna.

Jäkla pk-folk som svarar samma i kommentarsfältet. Kan ingen se det ur hans perspektiv !! Blint kvinnofrämjande, indoktrinerade feminister har jag inget för.

Expressen har en artikel om fallet där det framgår att flickan är utvecklingsstörd: "Enligt en kurator är flickans utvecklingsstörning av den arten att hon gärna vill "göra som man förväntar sig eller tycker att hon ska göra", och att hon "är lätt att få med sig och inte ifrågasätter". Hennes intelligens motsvarar maximalt en tolvårings nivå."
http://www.expressen.se/kvallsposten/17-aring-utvisas-for-grov-valdtakt/

Varför nämner ni inte detta?

Det spelar ingen roll att flickan är utvecklingsstörd. Om Du läser artikeln så har hon sagt nej både verbalt och fysiskt. Menar Du att man är mindre värd om man är utvecklingsstörd eller att man inte kan tro på vad utvecklingsstörda säger? Gäller detta även barn under 12 år? Ett nej är ett nej! Skärp Dig!

I ett ord-mot-ord-fall har det såklart betydelse.
Hon kan t.ex. missuppfatta situationen, hon kanske blandar ihop den med andra händelser, hon kanske har blivit övertalad att anklaga osv.

Straffet är viktigt för att minska offrets lidande!

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/026975809400300203

"Multivariate analysis revealed that the level of distress following the victimization is largely a function of offense type, victim perception of sentence severity, and victim demographic characteristics of sex and age. Investigation of the factors predictive of current victim distress level indicated that receiving restitution and the level of distress following the victimization are most important, in addition to the personal characteristics of race and marital status."

Googlar man på svenska dyker i stort sett ingenting upp om straffets effekt på offret. Länken ovan dök upp när man googlar på engelska.

I svenska resultaten handlar allt om att "hårdare tag" är en medeltida syn och skriverierna fylls av självsäkra påståenden om studier som visar att straff inte förhindrar brott. Hur många som egentligen läst dessa studier med ett objektivt kritiskt öga förtäljer inte dessa svepande beskrivningar. Vidare lär man juriststudenter i kurslitteratur på juristlinjen (när jag läste) att allmänprevention är dåligt och verkningslöst. Detta går naturligtvis att ifrågasätta starkt!

Straffet är en signal till offret och gärningsmannen om dess sociala status. Den som attackeras kommer vända sig till gruppen för stöd och få hjälp att försvara sin personliga integritet och fysiska hälsa. Detta kommer gruppen att göra om gruppen anser (och inser) att denna person är viktig för gruppen. Offer dras med depression som enligt biologin är en överlevnadsmekanism för att förändra strategi när den strategi man haft varit misslyckad. (Se källa wiki nedan) Om samhället tillåter detta att hända lär sig offer att de ska ändra livsstil och inte förövaren. Offret som med våld fråntagits sin rätt att styra över sin kropp upplever en förlorad social status om straffet uteblir. Offret bidrar sannolikt betydligt mer till gruppen/samhället än våldsverkaren i övrigt. Offren är mammor, systrar, döttrar, sjukvårdare, läkare, jurister, lärare etc. Gärningsmännen... vilka är de - törs vi föra statistik över det och tala öppet om vad gärningsmän generellt sett bidrar med i samhället utöver sin destruktivitet?

Trots att det är uppenbart att gärningsmän är personer som inte bara är dåliga bidragare till samhället men också förstör samhällets fungerande produktiva individer så signalerar vi till offret att det är offret som bör ändra strategi och inte våldtäktsmannen eller dylikt genom löjeväckande låga straff. Offrets biologiska reaktion är att offrets produktivitet kommer sjunka drastiskt och offret kommer ha en allmän uppfattning om sig själv som oduglig. (Källa nedan) Det vi säger till offret är att vi kommer inte till din undsättning för att hindra gärningsmannen från att göra såhär mot folk som dig. Du är inte värd det... Du ska inte gå ensam utan manligt sällskap, visa ditt hår, välja vilken man du vill ha, skratta öppet, lämna din make etc. Detta talar samhället om för oss kvinnor genom uteblivna straff. Vi säger till offret, (oavsett vilket kön det har) att våld är en acceptabel väg att klättra i sociala hierarkin.

Men alldeles oavsett vilket positivt bidrag offer har eller inte har till gruppen och i vilken form så är offrets inneboende rätt att styra över sin kropp överordnad gärningsmannens vilja att ta den rätten ifrån henne. Det är grunden för all framgång att freda människan från våld av våldsverkare. Därmed är det gärningsmannen som oavsett social status ska falla i social status.

Därför är straffet en oerhört viktig signal både till offer och förövare. Förövaren ska beroende på brottets karaktär kanske aldrig tillåtas klättra i hierarkin igen. Personen ifråga kan med sina handlingar visa att den inte kan betros med en viss social status så som tex en person besitter som fritt får röra sig i samhället.

Varför vill vi straffa våldsbrott?

Vi vet att våld inte leder någon vart för människosläktet. Den som tar för sig från andra med våld ogillar vi av det skälet.

Vi måste våga låta människor som begår handlingar som vi vet inte är gynnsamma för samhället i stort och som förstört en annan människas liv stå sitt kast. De hör hemma i rännstenen. De icke mätbara kostnaderna för samhället att försöka "bota" våldsverkare utan att markera med straff överstiger eventuella vinster. Satsa på att rehabilitera OFFER. Att låta offer övertyga oss om att de inte är värda att hjälpa genom den automatiska överlevnadsstrategin depression är det som verkligen är "medeltida" och barbariskt. Vi förförs av gärningsmän och vill "hjälpa" istället för att göra vår plikt, hjälpa offren.

För att kostnader för fängelse inte är ett argument för att tillåta att nya offer skapas och förstör produktiviteten hos fler människor

För att våldtäktsmän och andra våldsverkare skapar en kultur där det är acceptabelt att begå vissa typer av brott mot individer i den grupp som inte fysiskt kan försvara sig om samhället inte backar upp individens sociala status gentemot gärningsmannens. Detta gör vi genom straff! Näste man tillhörande en viss grupp med fysisk kapacitet att övermanna kvinnan kommer anse att det är hans rätt att-göra så... om samhället, gruppen, inte markerar att hans sociala status inte är högre på grund av fysisk överlägsenhet.

För att den som begår våldshandlingar FÖRTJÄNAR att straffas!

Läs mer:
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/026975809400300203

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Serotonin#/editor/1

Paralleller att dra från wiki - naturligtvis inte rakt översättbart men värt att förstå att människan är en social och biologisk varelse... nedan följer info om signalsubstansen serotonin:

Även om signalsubstansens ursprungliga syfte var att sprida budskapet i kroppen om djuret befinner sig i en näringsrik eller näringsfattig miljö så använder djur med avancerade nervsystem serotonin generellt till att indikera för kroppen om djuret befinner sig i en gynnsam eller ogynnsam miljö. Exempelvis påverkas serotoninkoncentrationen i nervsystemet hos leddjur och ryggradsdjur av djurets sociala status. När ett djur blir mätt eller vinner revirstrider höjs serotoninnivån i det tillfälligt. Om detta sker upprepade gånger under längre tid sker en anpassning i nervsystemet så att proportionerna mellan olika serotoninreceptorer förändras. Eftersom serotoninreceptorerna har olika effekt på djurets aggressivitet och könsdrift kan serotonin anpassa djurets beteende till dess sociala status.

Såväl deprimerade människor som undernärda rundmaskar uppfattar att de befinner sig i en ogynnsam miljö, men genom att behandla dem med serotoninhöjande antidepressiva läkemedel kan man få dem att bete sig som om de befann sig i en gynnsam miljö. Detta är dock inte odelat positivt eftersom människor med högre serotoninnivåer har lättare att acceptera orättvisa överenskommelser[3] och maskarna slösar energi på att försöka föröka sig istället för att leta efter födokällor i en näringsfattig miljö.[4][5]

Hur mycket mat ett djur får beror inte bara på tillgången av mat utan också på djurets förmåga att konkurrera med sina artfränder. Detta gäller särskilt för djur som lever tätt ihop så att de starkare djuren kan stjäla resurser från de svagare.[56] Därför har serotonin med tiden inte bara blivit en mätare på födotillgång, utan även en mätare av social ställning.[källa behövs]

När okända kräftor träffar varandra slåss de först. Men plötsligt övergår det ena djuret från att vara aggressivt till att visa underkastelse. Denna växling innebär att djurets sociala status har förändrats och fastställer vem som är lägst i rang. Efter att rangordningen har bestämts så rör sig det dominanta djuret med ett dominant kroppsspråk: vinnaren tillbringar längre tid med att bygga bo, svarar aggressivt om man rör vid det och trakasserar det förlorande djuret. Det förlorande djuret har ett underlägset kroppsspråk, gräver inte bo, drar sig tillbaka när man rör vid det och flyr när det dominanta djuret attackerar.[56]

Denna beteendeförändring har kopplats till att kräftans sociala erfarenheter påverkar proportionerna mellan olika serotoninreceptorer i djuret.[57]

Hur rangordningar bildas hos kräldjur, fåglar och däggdjur har studerats i detalj. Innan djuren har träffat varandra har de en förkärlek för att antingen fly eller anfalla om de blir retade. Hos många arter har fredliga hannar (som föredrar att vika undan i en konflikt med en jämnstark hane och få en låg rang) mycket serotonin och lite glukokortikoider medan aggressiva hannar har lite serotonin och mycket glukokortikoider.[källa behövs]

När djuren möts utför de vissa bestämda ritualer för att avgöra vem som är starkast. Djuren stressar varandra vilket gör att produktionen av serotonin och glukokortikoider ökar i båda individerna. Hos flockdjur övergår detta till ett stadium där djuren lever i fred med varandra i stabila rangordningar.[58]

Rangteorin är en teori om hur evolutionen fått depression hos människor att uppstå. Enligt denna teori gynnar depression spridningen av vissa gener. Det är en anpassning till att man förlorat sin sociala status och samtidigt även tron på att kunna återvinna den. En besegrad individ har en strategi som misslyckats och behöver anpassa sitt beteende för att öka sina chanser att överleva. Det naturliga urvalet har tagit fram depression som ett sätt att få oss att acceptera en underordnad roll. Vinsten av en depression är att förhindra att en förlorare förlorar ännu mera i en konflikt.

När en individ håller på att förlora en social konflikt så startar ett beteendeprogram som får individen att sluta tävla och sänka sina ambitioner. Denna process är ofrivillig och resulterar i energiförlust, nedstämdhet, sömnstörningar, dålig aptit, och förlust av självförtroende, vilket är typiska symptom vid depression. De yttre symtomen på depression (ansiktsuttryck, ihållande gråt, etc.) signalerar till andra att förloraren inte duger i konkurrensen, och det avskräcker också andra från att försöka återställa förlorarens sociala status.

Att acceptera en lägre status hade en viktig funktion i ett stenålderssamhälle: det ökar överlevnadschanserna för den enskilde individen (egentligen dennes gener) genom att ge skydd mot fientliga stammar, behålla tillgång till mat och till gemenskap. Att anpassa sig till en lägre rang ger två fördelar: dels ser depressionen till att förloraren verkligen ger upp och inte försöker göra en "comeback", dels blir vinnaren försäkrad om att förloraren verkligen har gett upp, så att konflikten upphör utan ytterligare våld mot förloraren. Den sociala ordningen blir då återställd.[59]

Hur tänker Hovrätten? Vem är offret? Hur många ska denna man våldta innan han utvisas?
Vi vill inte ha våldtaktsmän här! Jag tror att det är en helt annan kultur i många andra länder, där mannen kan utföra liknande våldsbrott utan att det blir några konsekvenser. Vi måste markera att detta inte är acceptabelt. Vi måste sluta se våldtäktsmän som personer som behöver vård. Den som behöver vård är offret. Jag tror även att vi måste sänka straffåldern till t.ex. 16 år och höja straffet, Naturligtvis ska personen utvisas och aldrig mer få sätta sin fot på svensk mark.

Läs Nietzsche så får du veta.

Då får man väl strunta i våldtäktsdomen och utvisa honom på Migrationsverkets beslut. Att en svensk

Jag är generellt för en generös flyktingpolitik, men de som begår grova våldsbrott ska naturligtvis utvisas. Inga undantag.

Man älskar hur Sverige bevarar våldtäktsmän !!!! Är det aldrig synd om kvinnorna ens? Sverige tar in sjuka män med usel kvinnosyn , kvinnorna blir våldtagna sedan så är det mer synd om förövaren !!!! Kvinnan får sitt liv förstört inte nog med det sedan får hon sitt liv förstört igen när domen kommer . Straffrabatt !! Wtf liksom . Inte nog med det vi har fler män än kvinnor i landet !!!!! Snacka om jämnställdhet !!!!!! Jag klassar Sverige som RapeCapital of the World där även rättsväsendet är på din sida.

I Sverige är det mer synd om förövare än brottsoffer. Att även rikspolischefen har denna uppfattning ger helt fel signaler. Det verkar som om offren får skylla sig själva som var vid fel plats vid fel tillfälle och dessutom omgav sig av fel personer.

Hela denna dom är ju ett hån mot brottsoffret och alla skötsamma människor. Ett hån mot all vad rättssäkerhet och trovärdighet. Finns fler aspekter som är graverande i denna mycket tragiska våldtäkt av en handikappad ung kvinna, en extra utsatt person som samhället ska skydda men sviker på ett förnedrande sätt.

Vi tar det i kronologisk ordning. Denna asylturist har fått avslag på sin ansökan både en och två gånger. Domarna har vunnit laga kraft, han har i lagens mening uppehållit sig illegalt och borde inte ens kunnat vistas i Sverige när brottet begicks. Detta belyser det enorma haveri som denna regering och tidigare alliansregering åsamkat svenska folket. Man har varit extremt angelägen att ordna inflöde av lycksökande migranter, men inte lyft ett finger för att ordna, organisera och med kraft se till att utvisningar sker i större omfattning.

För det andra. Jag vet, som de flesta vet, att våra tingsrätter och andra juridiska instanser är så infiltrerade av vänsterliberala tyckare som inte har förmågan att se sakligt och professionellt på sitt uppdrag, utan att blanda in massvis med känslor och färgas av sin politiska hemvist. Detta är extremt påtagligt när det handlar rättsfall där gärningsmannen är en av alla dessa invällande migranter som sökt asyl och jakt på ett bättre liv i Sverige (med alla välfärdsförmånger och bidrag som hägrar).Har tappat räkningen i antalet domar där våldtäkter utförts på det mest bestialiska sätt man kan tänka sig, men domen varit ett hån mot den allmänna rättsuppfattningen, hur brottet ska betraktas och straffsatser tilldelas.

I Sverige kan en invandrad våldtäktsman, inte helt sällan av ett barn, få löjlig samhällstjänst på 40-50h och några tusen i dagsböter. Offret, de stackars barnet får livslångt lidande och kommer plågas av den traumatiska upplevelsen resten av livet. Man ser ofta att en åklagare sällan yrkar på utvisning i mer än kanske 10% av fallen där brottet är grovt, tex våldtäkt, rån, misshandel osv. Allmänna rättsuppfattningen bland svenskarna är precis tvärtom, begår man allvarliga brott ska utvisning vara huvudregeln. Det är inte konstigt att svenskarna börjar tappa förtroende för rättsväsendets företrädare som polis, åklagare, domstolar, nämndemän osv.

Hela rättssystemet måste reformeras, detta med amatörmässiga nämndemän slopas. Politiskt tillsatta aktörer kan aldrig vara en lämplig form för att utöva rättsutövning. Jag förstår grundtanken med att ha politiker som ska företräda folket, problemet är att dessa politiskt tillsatta nämndemän representerar inte svenska folkets rättsuppfattning, utan deras partitopps rättsuppfattning i bästa fall, annars är det 100% godtycklighet och känsloargument som många domar grundar sig på (ja förutom att man fyller domen med nonsens och putsad retorik).

Läste du bara rubriken på avpixlat innan du skrev det där?
Vad var det för fel på nämndemännens resonemang tycker du och vilka partier kom de ifrån?

Avpixlat är nedlagt och den nya informationssidan heter Samhällsnytt.
https://samnytt.se/

Jo jag såg det.
Men avpixlat som ett degenererat varumärke med betydelsen samlingsplats på nätet för samhällets bottenslagg kommer kanske leva kvar.

Döms en utlänning för brott ska automatiskt uppehållstillstånd och medborgarskap förverkas och brottslingen utvisas (på livstid), allt annat är ett hån mot svenskar, svensk lagstiftning och Sverige. Nu tackat iofs SD för rösterna!

Utlänningar med medborgarskap alltså!

Nu är det klart! Fritt fram att söka asyl i Sverige och begå ett grovt brott och hejsvejs istället
att utvisas får man stanna i Sverige. Visst stackarn kan du drabbats hårt. Flickans behöver man inte bry sig om. Inte undrar man varför folk utanför Sverige skattar åt oss. Så länge
beslutsfattare inte behöver vara bland alla dessa brottslingar är dem naiva och okunniga
och skulle inte ha ansvar för sådana beslut. Hur många av Sveriges politiker och beslutsfattare har bott eller bor på någon av Sveriges ca 53 utsatta bostadsområde.
Inte så många skulle jag tro?I ett tv-program frågade man två lärare om dem skulle sätta sina
barn i en skola på sådant utsatta område. Båda svarade ja.Vilket lögn bådas barn gick på de
finaste skolorna i Stockholm. Jag är övertygat att all detta daltande under väldigt många år
kommer att straffa sig. Herrarna som bestämmer bryr sig inte om asylsökande eller andra som fått stanna i Sverige, nej dem behövs att herrarna kan visa utåt hur bra dem är och visst
dem kan utnyttja dessa människor på många sätt men dem har inte fattat att 'dem andra' har ytnyttjad oss mycket längre och sätta saker och ting på plats efter så här lång tid blir svårt..
Men tyvärr är det folket som får ta smällen, en politikerer eller beslutsfattare kan alltid ordna
med statens resurser sitt liv bättre än andras. Får dem sparken finns det redan ett välbetalt jobb som väntar. Men vi bär också ett ansvar genom att år efter år rösta samma parti oavsett hur dem skött sig. Granskar man 'sophögarna' bakom varje politiker (de flesta beslutsfattare
representerar någon av partierna) och beslutsfattare blir man rädd. Jag plockade fram sophögarna för der parti jag röstat senaste 25 år och fortsatte att kolla alla andra. Hittade
höga och lägre sophögar men kommer definitivt att byta nästa år.

Finns det behov av hovrätt?????

Har man inte förverkat sin plats????

Inget större fel på hans psyke.. jag vet från väldigt nära håll. Han hånflinar systemet rätt i ansintet

Otroligt tråkig läsning! Hela rättsamhället faller! Sympatier för en "tidigare ostraffad" person som inte respekterar varken svensk lag eller kultur! Kan dessa människor inte istället få fylla i i sin visumansökan att jag väljer att:
1. Följa svensk lag, vid minsta överträdelse blir jag utvisdaf med de konsekvenser det medföljer.
2. Jag kommer troligen inte följa svensk lag, och accepterar därför att bli bestraffad enligt de lagar som råder i mitt hemland.
Trött på detta dalteri med människor oförmågna att respektera svenska lagar, regler och kultur!

I hans hemland så hade han inte blivit fälld när ord står mot ord. (+ plus en film på när han och tjejen vänslas strax efter den påstådda våldtäkten).
Så det hade väl varit ett lätt val för honom.

Oj så synd om honom då. Flickan får klara av sitt trauma bäst hon kan. Signalerna till omvärlden är att det är OK att bete sig som ett djur om man bara har någon tårdrypande anledning att berätta för det svenska rättsväsendet. Att mannen kan begå nya brott tas lika lite hänsyn till som att flickan riskerar att möta förövaren igen. Hårresande ett sådant samhälle vi har fått.

Hon har ju tagit kontakt med honom efter den påstådda våldtäkten så det har hon nog inget emot att göra.

En smula underlig bedömning från de inblandade juristerna.

Annars anses det ju att stora delar av afghanistan är säkra nog att återvända till. Och han har ju tydligen sin familj kvar där. Stannar han här, där han inte har någon anknytning utöver de kriminella kontakter han kommer knyta via den slutna ungdomsvården, så är framtiden minst sagt oviss.
Särskilt underlig blir den mot bakgrunden att han fått avslag på sin asylansökan, vilket innebär att mer insatta människor än hovrätten har avgjort att han inte har något skyddsbehov. Det är intressant att hovrätten godtyckligt väljer att göra en annan bedömning.

Underlig bedömning, som sagt. Orimlig. Intrycket jag får är att det snarare handlar om att hovrätten inte vill ge de hatade nämndemännen från tingsrätten rätt över chefsrådmannen. Formuleringen i domen stödjer också den uppfattningen. Den är en verbal ryggdunk till en kollega.

Synd att HD inte kommer att rätta hovrätten i ett sådant fall.

Vad är det för rättsväsende som försvarar våldtäkter på kvinnor och pedofiler som utför övergrepp på barn, man undrar ju om de sysslar med sånt själva!? Hur mår offren tror ni?