Skip to content

Slipper utvisning efter grov våldtäkt - skulle drabba 18-åring mycket hårt

Foto: Johan Nilsson/TT

En oenig tingsrätt beslutade att den 18-årige mannen som dömts för grov våldtäkt skulle utvisas till Afghanistan. Även hovrätten dömer honom för grov våldtäkt men anser att hans ungdom, psykiska hälsa och säkerhetsläget i Afghanistan gör att han inte kan utvisas. 

 

Den 17-årige mannen - som nu har fyllt 18 år - åtalades vid Malmö tingsrätt för grov våldtäkt.

Enligt åtalet hade han tillsammans med en kompis våldtagit en flicka i ett grönområde i Malmö under en och en halv timme. Han åtalades också för att ha mordhotat flickan.

Den åtalades kompis var i samband med brottet under 15 år och kunde därför inte åtalas. 

"Var frivilligt"
Flickan – som är i gymnasieåldern –har uppgett att hon kände både 17-åringen och hans kompis sedan tidigare och hade följt med dem till ett grönområde för att prata. Väl på plats hade hon dock tvingats till flera samlag och andra sexuella aktiviteter trots att hon både fysiskt och verbalt hade sagt ifrån på ett tydligt sätt.

17-åringen hävdade dock att det handlade om frivillighet även från flickans sida.

Tingsrätten ansåg att flickans berättelse var trovärdig och att 17-åringens version inte stämde överens med den övriga bevisningen.

Sluten ungdomsvård
Bland annat hade 17-åringen uppgett att hans kompis inte skulle ha varit med vid det aktuella tillfället - någonting som motbevisades av en film som hittades i 17-åringens telefon.

Han dömdes därför för grov våldtäkt och olaga hot.

Minimistraffet för grov våldtäkt är fyra års fängelse men eftersom den tilltalade endast var 17 år när brottet begicks dömdes han till tio månaders sluten ungdomsvård och 165 000 kronor i skadestånd till flickan.

Avslag på asylansökan
Tingsrätten bedömde därefter åklagarens yrkande om att den tilltalade skulle utvisas till Afghanistan.

Tingsrätten skrev sin dom:

"X (den tilltalade) döms för allvarlig brottslighet som innefattar en allvarlig kränkning av målsägandens integritet. Han har kommit till Sverige som s.k. ensamkommande flyktingbarn och har sin familj i Afghanistan. Han ansökte om asyl i Sverige i juli 2013. Hans asylansökan avslogs i september 2014 och i mars 2016 beslutade Migrationsverket att inte ta upp frågan om uppehållstillstånd till ny prövning efter att X framställt att det förelåg hinder mot verkställighet." 

Rådmannen skiljaktig
Tingsrätten konstaterade att Migrationsverket inte anser att det finns något generellt hinder mot utvisning till Afghanistan med undantag för vissa provinser.

Enligt tingsrätten fanns det inte heller skäl att väga in mannens ålder eftersom han numera är 18 år och dessutom i princip saknar anknytning till Sverige.

Tingsrätten valde därför att utvisa mannen med förbud att återvända till Sverige inom tio år.

Rättens ordförande - en chefsrådman - var dock skiljaktig och pekade på det allvarliga läget i Afghanistan och på att den tilltalade var tidigare ostraffad.

"Skulle drabbas hårt"
En utvisning skulle enligt den skiljaktiga domaren drabba 18-åringen "mycket hårt" eftersom han lider av dålig psykisk hälsa och har försökt ta sitt liv vid tre tillfällen sedan han kom till Sverige. Dessutom hade han just fyllt 18 år och hans unga ålder borde därför beaktas.

Både åklagaren och den tilltalade överklagade till Hovrätten över Skåne och Blekinge som i sak fastställer tingsrättens dom när det gäller brottsrubricering, skuld och påföljd.

Ingen utvisning i hovrätten
När det däremot gäller frågan om utvisning går hovrätten på den skiljaktiga chefsrådmannens linje.

Hovrätten skriver:

"Liksom tingsrättens ordförande anser hovrätten att det i frågan om utvisning ska beaktas att X är en ung person som nyligen fyllt 18 år, att han sedan tidigare är ostraffad, att han har ett dåligt psykiskt mående - varvid tre suicidförsök förekommit i Sverige - samt att säkerhetsläget i Afghanistan är allvarligt."

Hovrätten ställer sig bakom det som den skiljaktiga chefsrådmannen skrev och avslår därför åklagarens yrkande om utvisning.

 

 

 

 

  • Alt-texten
    Sarah Nordström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt