Skip to content

Skatteverket kräver villaförsäljning trots att löneutmätning är möjlig - får upp målet i HD

Skatteverket vill att Kronofogden säljer mannens villa på exekutiv auktion. Nu ska Högsta domstolen pröva fallet. Foto: Vilhelm Stokstad/TT och DJ

Det skulle ta drygt 30 månader för mannen att betala av sin skatteskuld genom utmätning av hans lön. Skatteverket vill dock ha betalt omedelbart och kräver att mannens villa ska säljas på exekutiv auktion. Skatteverket fick rätt i tingsrätten men förlorade i hovrätten som hänvisade till Europakonventionen. Nu har Skatteverket fått upp fallet i Högsta domstolen.

 

Kronofogdemyndigheten beslutade år 2016 om utmätning för mannen som hade skatteskulder på 138 058 kronor. Enligt beslutet var det mannens andel i en villa - som han äger tillsammans med sin hustru - som skulle utmätas.

Villans värde beräknades av Kronofogden till 3 150 000 kronor och Kronofogdens bedömning var att en exekutiv försäljning skulle resultera i ett överskott efter det att parets lån hade lösts.

Inte tillräckligt med löneutmätning
Beslutet överklagades till Göteborgs tingsrätt som konstaterade att utmätningen varken hindrades av makarnas inbördes avtal om samäganderätt eller av att beskattningsbeslutet mot mannen ännu inte hade vunnit laga kraft.

Tingsrätten konstaterade också att Kronofogden skulle ha en möjlighet att omvärdera sitt beslut om den värdering som skulle göras inför försäljningen visade att villan var värd mindre än vad Kronofogden tidigare hade kommit fram till.

Tingsrätten instämde i Kronofogdens uppfattning om att det inte var tillräckligt att nöja sig med en så kallad löneutmätning –någonting som enligt Kronofogden skulle innebära att skulden blev betald efter 32 månader. Mannen gick dock på A-kassa och enligt tingsrätten skulle det kunna ta ännu längre tid.

Utmätning av villan försvarlig
Vid en samlad bedömning ansåg tingsrätten att utmätning av villan var försvarlig - bland annat eftersom det inte fanns någon annan egendom som kunde utmätas.

Domen överklagades till Hovrätten för Västra Sverige. Mannen hade vid det laget fått ett arbete och Kronofogden hade beslutat om löneutmätning – en utmätning som gjorde att skulden kunde förväntas bli betald inom drygt 30 månader.

Skatteverket begärde dock även fortsättningsvis att villan skulle utmätas för mannens skatteskuld.

Inte lika angeläget för staten
När det gällde mannens arbete konstaterade hovrätten att det i och för sig handlade om en provanställning men att ingenting talade emot en vidareanställning eller tydde på att inkomsten skulle vara osäker i övrigt.

Hovrätten skrev dessutom i sina domskäl:

"När det allmänna är sökande är intresset av en snabb betalning ofta lägre än då en enskild borgenär är sökande. Skatteverket har inte heller framfört något skäl som talar for att det finns ett starkt intresse av att skynda på betalningen av skulden genom utmätning och försäljning av fastigheten."

Europakonventionen
Att utmätningen dröjde skulle inte heller resultera i någon "beaktansvärd risk" för att staten skulle gå miste om sina pengar. Utmätningen av villan var därför enligt hovrätten inte försvarlig.

Hovrätten skrev i sina domskäl:

"Enligt artikel 8 i Europakonventionen har den enskilde rätt till respekt för sitt hem. Det krävs därför starka skäl för att utmäta en bostad. Enligt utmätningsordningen bör annan egendom än bostad tas i anspråk för betalning av sökandens fordran, där det är möjligt. (Se rättsfallet NJA 2013 s. 1241 p. 9-11)." 

Skatteverket överklagade hovrättens dom till Högsta domstolen som nu beslutar att meddela prövningstillstånd.

 

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt