Skip to content

Ointressant att företagare inte nyttjat företagets uthyrningslägenheter - förmånsbeskattas ändå

Foto: Christine Olsson/TT

Det saknar betydelse att mannens företag har köpt lägenheterna i fjällanläggningen för att hyra ut dem i kommersiellt syfte. Bara det faktum att mannen har haft rätt att disponera dem innebär att de ska tas upp som en skattepliktig förmån med 120 000 kronor per år i hans privata deklaration. Det slår kammarrätten fast.

 

Det var förr året som Skatteverket fattade beslut om att förmånsbeskatta företagaren privat för två bostadsrättslägenheter som hans företag äger i en fjällanläggning i Sälen.

Mannen påfördes 120 000 kronor i förmånsvärde på sin tjänsteinkomst för ett beskattningsår. Skatteverket fattade också beslut om skattetillägg.

Företagaren överklagade Skatteverkets beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Helt kommersiella syften
Mannen är styrelseledamot i ett fåmansföretag som äger lägenheterna. Hans uppfattning redovisas i förvaltningsrättens dom:

"Syftet med att köpa flera identiska lägenheter i samma fjällanläggning har varit helt kommersiellt och med avsikt att driva uthyrningsverksamhet. Han har anlitat externa parter för både uthyrningsverksamhet och skötsel."

"Utanför vintersäsongen bedrivs ingen förmedlingsverksamhet och anläggningen är helt nedstängd. Att han skulle uppbära oinskränkt dispositionsrätt året runt är därför orimligt. Det är orättvist att han även ska drabbas av skattetillägg eftersom han drivit verksamheten som en rörelse och har handlat därefter."

Faktiskt nyttjande ointressant
Förvaltningsrätten instämde dock i Skatteverkets bedömning och skrev i sin dom:

"När det är fråga om förmån i form av tillgång till fritidshus är det dispositionsrätten och inte den faktiska nyttjandet som ska ligga till grund för förmånsbeskattningen."

Eftersom mannen inte tagit upp förmånen i sin deklaration ansåg förvaltningsrätten också att beslutet om skattetillägg var motiverat.

Mannen överklagade till Kammarrätten i Stockholm som nu fastställer Skatteverkets beslut.

Beskattning oavsett uthyrning
Det faktiska nyttjandet av lägenheterna har enligt kammarrätten ingen betydelse i bedömningen utan det räcker alltså med att mannen har haft rätt att disponera lägenheterna och att den rätten inte har inskränkts.

Kammarrätten hänvisar till ett tidiager fall från Högsta förvaltningsdomstolen och skriver:

"Av HFD 2011 ref. 55 framgår att principen om att dispositionsrätt kan grunda förmånsbeskattning bör gälla även om fritidsbostaden används i företaget, t.ex. för uthyrning."

 

 

 

 

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt