Skip to content

Muslimsk undersköterska får rätt mot sjukhus - hygienregler för kläder diskriminerande

En undersköterska på Södersjukhuset i Stockholm tar blodprov på en patient. Foto: Leif R Jansson/TT

Sjukhuset kräver att all vårdpersonal ska ha nakna underarmar av hygienskäl. Den muslimska under-sköterskan anmälde sjukhuset till Diskriminerings-ombudsmannen - som nu går på kvinnans linje och slår fast att ett "systematiskt förbud" strider mot lagen.

 

Den muslimska kvinnan hade just fått anställning på Södersjukhuset i Stockholm där hon skulle arbeta som undersköterska på barnmorskeavdelningen.

Första dagen på sitt arbete fick hon information om att hon inte fick bära långärmade klädesplagg enligt sjukhusets klädregler för hygien.

Löstagbara ärmar
Kvinnan förklarade för sin nya arbetsgivare att hon på andra sjukhus, av religiösa skäl, hade använt löstagbara engångsarmar men fick till svar svaret att inte heller detta accepterades på Södersjukhuset.

Kvinnan kände sig diskriminerad utifrån sin religion och anmälde arbetsgivaren till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

DO konstaterar nu att sjukhusets regler inte uttryckligen förbjuder engångsärmar men att man tillämpar reglerna på ett sådant sätt att det i praktiken är förbjudet.

Sjukhuset har i sitt yttrande förklarat att reglerna innebär att personal i vården ska ha nakna underarmar av hygienskäl.

Vill skyla sig av religiösa skäl
DO konstaterar att det av EU-praxis följer att det inte är nödvändigt att fastställa att en regel i praktiken är missgynnande utan att det är tillräckligt med att det finns en risk för detta.

DO anser att det finns en sådan risk med klädreglerna för den grupp muslimska kvinnor som vill skyla sina armar av religiösa skäl.

Sådana regler kan, enligt DO, vara acceptabla på en arbetsplats under förutsättning att det finns ett "berättigat syfte".

Inget hinder
DO anser att sjukvårdshygien i och för sig kan vara ett sådant berättigat syfte.

DO skriver dock i sitt beslut:

"Varken Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015: 10) eller Stockholms läns landstings basala hygienrutiner i vård och omsorg (fastställd 20 16-04-15) utesluter användning av skyddskläder av engångskaraktär som täcker armarna som komplement till arbetskläderna. Engångsärmar byts mellan varje patient."

"Nämnda föreskrifter och hygienrutiner utgör enligt DO:s bedömning därför inte något hinder för SÖS att tillåta vårdpersonal att bära engångsärmar av religiösa skäl i de fall riskbedömning visar att det är godtagbart."

DO går därför på undersköterskans linje och slår fast att det strider mot diskrimineringslagen att "systematiskt vägra arbetstagare användning av engångsärmar i situationer där ett sådant förbud inte uppbärs av hygien- och smittoriskskäl."

Fyra punkter enligt lag
DO avslutar med att understryka att alla arbetsgivare sedan årsskiftet är skyldiga att arbeta med aktiva åtgärder mot diskriminering - någonting som också ska dokumenteras. DO skriver att a
rbetsgivare ska:

  • undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten
  • analysera orsaker till upptäckta hinder och risker
  • vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas, och
  • följa upp och utvärdera arbetet.

 

 

  • Alt-texten
    Carina Johansson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

61 comments

"Varken Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015: 10) eller Stockholms läns landstings basala hygienrutiner i vård och omsorg (fastställd 20 16-04-15) utesluter användning av skyddskläder av engångskaraktär som täcker armarna som komplement till arbetskläderna. Engångsärmar byts mellan varje patient." Så är det och landstinget får skylla sig själva som inte förankrar sitt regelverk bättre. Det finns heller ingen vetenskap som visar på minskad smittrisk pga ärmlösa plagg utan det är bara något man hittat på.

@Berra Borrare.
Din åsikt respekteras naturligtvis men din tolkning av hygienrutiner är sannerligen märklig för de är så tydliga att inget finns att ifrågasätta och benämnda "engångsärmarna att byta mellan varje patient" är vare sig hygieniskt och har inte bäring i vare sig lagar eller regelverk.

Ärmlösa plagg inom sjukvården ger naturligtvis minskad smittrisk ty om de råkar nudda vid något känns det och de kan åtgärdas innan de tar i patienten, vilket inte de med engångsärmar som dessutom inte är åtsittande gör med följd som i detta autentiskt fall hade engångsärmen råkat stöta mot något vars bakterier smittade den på uppvaket nytransplanterade patienten med livsfarliga följder för denne.
Mvh.

Din åsikt respekteras förstås också, men din analys är något befäng.
1. Vi använder långärmade rockar som vi dessutom återanvänder under tre skift på cancerpatient när vi administrerar cytostatika för att skydda oss själva, där är det ingen som talar om någon smittspridning.
2. Inga av landstingens kläder är åtsittande så jag vet inte vad du menar där.
3. Den absoluta majoriteten av alla smittor som immunnedsatta(vilket jag antar att du syftar på när du skriver om transplanterade personer) kommer från deras egna kroppar. Virus kan lika gärna fastna på din överärm när du hostar i den som att fångas upp från bordet av av underärmen. Man kan också i detta sammanhang diskutera hur länge virus överlever på olika material/bord osv, samt varför det överhuvudtaget finns härjande bakterier i en avdelning med immunnedsatta individer, skall förebyggas till maximum!

@Sara.
Tack för att du säger dig respektera meddebatörers inlägg tillika synes av dig ”befängd analys” baserat på förutfattad mening, ty min replik till Berra Borrare är naturligtvis inte baserad på egen analys, utan på offentliga fakta.

Av dig ”inga av landstingens kläder är åtsittande så jag vet inte vad du menar där”, tyder på att du inte vare sig läst mitt inlägg eller arbetar/arbetat i sjukvården och jag har endast redovisat fakta avseende i sjukvården märkliga personer som efter flera år helt plötsligt kräver att av religiösa skäl ha rockar med långa ärmar och dessutom utöver det kräver att ha löstagbara skyddsärmar, vilket regelverket inte tillåter.

I lagar och regelverk ska oavsett om vad och oavsett religion accepteras och i sjukvården strikt klädkod är av hygieniska skäl, överdel med kort ärm oavsett religion den har som arbetar i sjukvården.
Mvh.

Visste inte att du och ditt team jobbade inom sjukvården, Terese Angelique? Det gör jag och din analys håller inte. När du ändå håller på kan du väl förklara varför psykologer och psykiatriker numera också tvingas bära ärmlösa kläder. Bakterier finns överallt, Terese. De finns på dina händer hur mkt du än tvättar dig. Läkare och sjuksköterskor som jobbar med sår eller svårt sjuka patienter har alltid haft kortärmat, förkläde, plasthandskar mm. Har du nånsin sett en kirurg med långärmad skjorta? På t ex infektionskliniker har man alltid gjort allt man kan för att vara på den säkra sidan avseende smitta. Enkelrum med egen ingång mot gatan mm. Landstingets regelverk kring klädsel syftar till att minska spridningen av MRSA-bakterier och dylikt. Det är vad de påstår. Om det gör det vet ingen för det har ingen kollat upp. Man har bara helt sonika gått ut med detta dekret och så ska alla lyda. Därmed har man inte mkt på fötterna när man nekar folk att jobba med långärmat och då väger diskrimineringsaspekten naturligtvis tyngre.

Berra Borrare.
Du jobbar inte i sjukvården!

@Janne. Känner vi varandra?

Är ni möjligtvis grannar, tränar på samma gym eller spelar i samma korplag?

@Berra Borrare.
Vad är orsak till att du anmält replik ons, 2017-09-27 direkt riktad till dig, olämplig?
I min replik direkt riktad till dig finns inte ett enda sakfel och med insikt i att ditt med ord utan substans svar inte raderats repriseras här innehåll i replik och om du har något att anföra så gör det!

Av dig anmält olämpligt löd: @Berra Borrare. Det krävs endast allmänbildning för att i debatt diskutera skeenden inom sjukvården och de facto med tillägg kunskap om i lagar och regelverk fastställt, gör att jag replikerat med endast ett autentiskt exempel som visar hur illa det kan gå när klädkoder inte respekteras inom sjukvården, och dessutom vet jag att mörkertalet är stort.

Din fråga Berra Borgare löd: När du ändå håller på kan du väl förklara varför psykologer och psykiatriker numera också tvingas bära ärmlösa kläder”?
Mitt svar löd: Det kan jag inte förklara för det visste jag inte ty psykiatrin är en för oss i allmänheten sluten värld och i alla TV program om psykiatrin har personal och patienter civila kläder, vilket utgör att sannolikheten är hög för att alla som sett programmen också fått uppfattning att det är så det är.

Säkerhet och hygienaspekter i infektionskliniker är enligt dig Berra Borrare ”av läkarna endast ett påstående ingen har kollat upp”!
Mitt svar löd: Det är av dig uttalande som inte är med verkligheten överensstämmande, ty det finns tusentals studier som styrker infektionsläkarnas av dig kallat "påstående".

Av dig Berra Borrare: Diskriminerings aspekten väger naturligtvis tyngre” hade och har svar: Det är av dig missuppfattat ty i lagar och regelverk stiftat undanröjs aldrig av någon aspekt oavsett desamma och avseende diskrimineringslagen gynnar den mycket mycket sällan i ordets rätta betydelse diskriminerade människor vars anmälningar därav drastiskt minskat och av inte diskriminerade har missbruk av lagen ökat explosionsartat.

Min replik riktad direkt till dig Berra Borrare har du anmält olämplig trotts i densamma ostridig fakta så ock avseende Diskriminerings ombudsmännens uttalande "vi har inte resurser att åta oss alla ärenden" vilket inte på något sätt har ifrågasatts, däremot ifrågasätts DO prioriteringar ty av debattör Advokat lör, 2017-09-30 "Arbetstagare som inte accepterar viss arbetsgivares föreskrifter får välja annan arbetsgivare" inkluderas i Diskrimineringslagen som DO har och ska hålla sig till.
Mvh och ha en trevlig dag.

Undrar om Socialstyrelsen skriver ett nytt brev till DO liksom i referatet till länkad artikel nedan? Tycker för övrigt utbytbar skyddsutrustning borde erbjudas för klockor och smycken.

Artikel i ämnet: http://www.lakartidningen.se/OldWebArticlePdf/6/6020/LKT0705s304_307.pdf

Plikten. Värdet av att ha ett meningsfullt jobb. Ansvaret att försörja sig själv, osv osv, måste väga tyngre än religiösa aspekter. Religion har inget med jobb att göra. Religiösa ting får man ägna sig åt på fritiden. Detta gäller alla religioner! Jag har inget emot att någon har en religiös tro, ber eller bär religiösa symboler. Men det här tramseriet måste upphöra. Ett jobb är ett jobb. Religion är trams. PUNKT.

Tycker att då kan hon ju söka jobb på en annan avd. där de inte har så stor betydelse.. barnmosrkeavd. där man håller på med små nyfödda barn borde ha högsta prioritet på klädsel o renlighet..de har ju inte så mycket imunförsvar när de föds. o allra helst de som föds mycket för tidigt eller med någon spec.sjukdom.. våra småttingar måste ju komma i första hand...
.

I koranen står att om muslimer kommer till ett land där det inte råder sharialagar ska man anpassa sig efter det landets lagar. Det begreppet kallas Darura.
Darura innebär helt enkelt att om det är nödvändigt får man göra det som är förbjudet ”haram” enligt islam och detta utan att Allah och Muhammed blir griniga.
Alltså finns det inget halalslaktat kött i Sverige eftersom det är olagligt att slakta utan bedövning här då äter man icke halalslaktat eller inte alls…
Finns det bara fläskkött på menyn går det bra att äta detta eller gå omkring hungrig…
Tillåter inte arbetet att man vänder arslet i vädret fem gånger om dagen så går det bra att be vid annat tillfälle…
Bor man i ett land utan sharialagar så får man acceptera det landets lagar…
Får man inget arbete för att man går klädd i tält går det bra att ta av sig tältet…
Darura ger muslimerna möjlig att ta seden dit de kommer om de vill. Tyvärr vill många av dem inte och eftersom Darura verkar vara ett begrepp som de inte känner till så får vi påminna dem och våra politiker att vi behöver inte anpassa oss efter dem."

Mycket träffsäkert!

Jag håller med om vad du säger, men en sak bara: det finns absolut halalslaktat kött i Sverige. Själva slakten har då inte gjorts i Sverige, men produkterna säljs på många ställen.

Rubriksättningen är felaktig. I beslutet står nämligen:

DO bedömer att SÖS RISKERAR att överträda förbudet mot indirekt diskriminering i 2 kap. 1 § diskrimineringslagen (2008:567) jämfört med 1 kap. 4 § 2 samma lag genom att upprätthålla ett förbud mot användning så kallade engångsärmar i situationer där ett sådant förbud inte kan motiveras av skäl kopplade till hygien och smittorisk.

DO säger alltså inte att SÖS överträder något diskimineringsförbud, utan att SÖS riskerar att göra det i de fall ett sådant förbud inte kan motiveras av skäl kopplade till hygien och smittorisk. Det är väl en viss skillnad?

Nja... Det räcker att det finns en uppenbar risk för missgynnande för att det ska bryta mot lagen.

"DO konstaterar att det av EU-praxis följer att det inte är nödvändigt att fastställa att en regel i praktiken är missgynnande utan att det är tillräckligt med att det finns en risk för detta."

Sveriges lagar regler och normer ska ej få infiltreras och styras av religiösa el politisk åskådning. Svenska lagar gäller och ska efterföljas såväl inom som utanför arbetslivet.

I vilken svensk lag står det att engångsärmar är förbjudna inom sjukvården?

I ingen. Det är ett policydekret från Sthlms Läns Landsting.

Just det. För övrigt: när Landstinget utfärdar policydekret skall väl Landstinget se till att sådana dekret håller sig till lagen?

Helt oacceptabelt eftersom användande av engångs armskydd innefattar att underarmar och händer spritas före och efter påtagandet precis som man gör vid användande av handskar.
Särskilt oacceptabelt om arbetet innfattar kontakt med barn som har en icke fungerande blod-hjärn barriär. Det innebär att bakterier i blodet kan passera till hjärnan.

En stilla fråga. Om nu anpassning av arbetsplatsen till diverse privatreligiösa praktiker blir en generell rättighet. vem skall stå för de anpassningskostnader som uppkommer? Den som vill utöva/markera sin religion/religiösa tillhöriget på arbetstid eller arbetsgivaren?

Det borde arbetsgivaren kanske tänka på INNAN man går ut och bestämmer hur de anställda ska vara klädda.

Du har, måhända omedvetet, givit ett starkt skäl för en arbetsgivare att så gott det går kontrollera vilken religion en person har innan han eller hon anställs...

Kanske snarare ett skäl att kolla lagen innan policyföreskrifter fastställs.

Intellektualiserandet blir bara värre och värre och religion tar över mer och mer och lagtolkningarna blir märkligare och märkligare. Vad är nästa steg, kvinnor behöver inte av religiösa själ jobba med män

Då kommer vi inte kunna motverka multiresistenta bakterier, esbl osv. Grattis Do, er okunskap skapar problem inom vården. Patienten har all rätt att neka vård från en bearmad sköterska.

Själv skulle jag vara benägen att neka att ta emot vård från sjukvårdspersonal som tror att multiresistenta bakterier är resultatet av engångsärmar.

Du har uppenbarligen ingen kunskap i sjukvård öht. Religion är viktigare än sjukvård? Hur kan man tänka så kortsiktigt,

Multiresistenta bakterier är följden av en omfattande överförskrivning av antibiotika och inte följden av engångsärmar.
Om du känner till någon vetenskaplig studie som visar på högre dödlighet bland patienter som behandlats av sjukvårdspersonal med engångsärmar jämfört med patienter som behandlats av sjukvårdspersonal utan engångsärmar så uppmanar jag dig att redovisa vilken studie du tänker på.

Tack Falstaff! Äntligen en intelligent kommentar till skillnad från den vanliga rasistsmörjan. Sthlms landstingspolitiker är ingalunda några experter på sjukhushygien.

borraren.: "Rasismsmörjan" består i att du är okunnig om microbiologi.

Upplys mig då, Dr Magnus!

borrare.: Det har jag gjort flertalet gånger. Du blandar in rasism i sakfrågan, det bevisar bara din okunskap.

Ser inget i dina kommentarer som bevisar att engångsärmar sprider fler bakterier än bara ärmar? Vilka studier vill du hänvisa till? Och ärligt talat, om du tittar igenom kommentarerna här så finns det en hel del fördomar såsom "vill man jobba i svensk sjukvård så får man minsann lägga sina islamiska värderingar åt sidan, annars är det bara att åka hem". Jag kan mkt väl förstå att man tycker så men det är inte det som är kärnan här utan det faktum att landstinget har för dåligt på fötterna i sitt dekret om sjukvårdsklädsel. Man har inte brytt sig om att ta hänsyn till t ex diskrimineringslagstiftningen och då får man skylla sig själv om man förlorar det här målet.

Lanstinget har inte dåligt på fötterna - det vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Att motverka bakterier och virus med mera är mer än hundra år av vetenskap. Du bidrar med att rasera gammal kunskap. Första gången som man började tillämpade vårdhygien var i slutet av 1800-talet då man upptänke att många kvinnor dog efter förlossning. Läkare som deltog i den senaste vetenskapen i att obdusera lik "glömde" tvätta händerna efter sig innan de förlöste kvinnor. Man ställde sig frågan vad det berodde på att kvinnorna dog. Då kom Louis Pasteur (drick inte hans mjölk din fan) och ritade upp två runda cirklar tätt intill varandra och sa "här har ni problemet". Vad tror du det det var för någonting? Gummihjul?

Den vetenskapen måste vara alldeles purfärsk eftersom det aktuella dekretet är relativt nytt. Nej du, det finns ingen vetenskap som säger att engångsärmar sprider bakterier mer än bara armar.

Borraren: Du har uppenbarligen aldrig arbetat inom vården. Hur kan du garantera att den här undersköterskan alltid använder löstagbara ärmar i kontakt med olika patienter? Jag kan säga dig på en gång - det kommer hon inte göra 100% alla gånger. Det är därför jag dömer ut detta spektakel.

Borrare: Du får givetvis ta emot vård av en bearmad vårdgivare. Men jag kommer neka vård och be dem ta in någon annan vårdgivare. Det har inte med diskriminering att göra.

Du vill nog helst inte ta emot vård av en troende muslim och då kan du lika gärna stanna hemma och bota dig själv när du blir sjuk.

Mja, i alla fall i nuläget finns ett tredje alternativ: Man kan välja en vårdgivare där det är uppenbart att hygien och patientsäkerhet går före religiösa dogmer från 600-talet!

Borraren: Har ingenting med religion att gör öht.. Har med sunt förnuft och microbiologi - virus och bakterier fortsätter att utveckla sig och snart har vi ingen antibiotika som biter på multiresistenta bakterier. Skippa rasistkortet, det hör inte hemma i sjukvårdsfrågor.

Ja, tänk bara vilken skandal att en sån som George Lemaître tilläts jobba med astrofysik.

Danska läkare satte ner foten för fyra eller fem år sedan och bestämde att patientsäkerheten går före allt som stavas religion och därmed var saken klar. I Sverige har vu en ytterst feg DO som gör exakt det som Islam betyder: Underkastelse.
Ge mig en enda orsak till varför jag och min familj ska bi kvar i ett land som kallar sig för sekulariserat men underkastar sig Islam?
Jag hittar inte en enda orsak! Inte en!

Det skulle behöva göras så i Sverige också. Vård är viktigare än religion.

Visst är vård viktigare än religion. Men det är inte vad det handlar om här. Arbetsgivaren kan inte helt sonika gå ut med dekret som "vill du jobba inom vården får du finna dig i att bära våra ärmlösa kläder". Lag stiftaren ställer lite högre krav än så. Oavsett vad man tycker om den så finns det en diskrimineringslagstiftning att ta hänsyn till. Jag minns en debatt från 70-talet då en handfull sikher hade utbildat sig till busschaufförer och då vill SL tvinga dem att ta av sig sina turbaner och istället bära SL-skärmmössa. Annars skulle de vara omöjligt för dem att köra buss. Det slutade med att de fick behålla sina turbaner och de visade sig vara utmärkta busschaufförer.

Klockren kommentar!

Och efter detta resonemang så kommer vi över till steg 2 i prövningen. Är det då fråga om könsdiskrminering? Svar JAAA!!! SJÄLVKLART!!!

Du har har helt och hållet missat poängen med din särskrivning till svar mot mig. Virus och bakterier följer inte lagstiftningen öht. Virus och bakterier är väldigt toleranta och följer bara sin egen kraft i att utveckla sig och bli ännu bättre, därav namnet multirestistenta. Du kan inte garantera parientsäkerhet med dessa löstagbara ärmar. Du kan inte ens garantera det med handskar. "Basala vårdhygien rutiner" är inte bara för att skydda dig som patient, det ska även skydda vårdgivarna. Vi har snart ingen antibiotika som biter på multirestistenta bakterier. Vi kommer snart se människor som dör av halsfluss, öroninflamation dvs. banala sjukdomar. Sjukvården ska inte anpassas till religioner. Hänger du med, mannen. Jag tänker på dig som patient när jag skriver dessa inlägg.

Problemet är bara att varken du eller någon annan vet om kortärmat är bättre än engångsärmar avseende sjukhushygien. Man har liksom bara "bestämt" att det är så och det duger inte, ser du.

Ännu mer okunskap från din sida - skrämmande. Varför tror du ärmarna ser ut som de ser ut på en sjukhusblus? Tanken är att man ska tvätta armarna emellanåt. Synlig smuts ska omedelbart tvättas bort med tvål och varmt vatten, torkas med papper och därefter spritas. Under en arbetsdag ska händer och armar tvättas, torkas och spritas flertalet gånger. Kan man göra det med täckta armar? Fem poäng om du hittar det vettiga svar som krävs för att det ska bli rätt. Problemet med jurister är att de inte kan ett smack om medicin, mikrobiologi eller basala vårdhygien rutiner. Det är oroväckande. Än en gång - virus och bakterier följer inte svensk lagstiftning öht. Varför då anlita jurister i så här svår frågeställning?

Ramona Fransson.
Alla normala människor vet att du har rätt i att "patientsäkerheten går före allt som stavas religion" men det är inte värt att du eller någon annan med kunskap ödslar tid på DJ aliaser vara enda kontakt med omvärlden är datorn. Tvångsmässigt saboterar de av all fakta genom att under olika alias debattera med sig själva och maniskt anmäler de alla andras åsikter olämpliga.

En enkel fråga. Vad kostar det att under ett år använda nya engångsärmar mellan varje patient? Och vilken påverkan på miljön får det? Det är ju skattebetalarna som i slutändan måste stå för notan. Tycker det är en aspekt som borde vägas in-eller?
Anna

En annan aspekt är att detta är könsdiskriminering. Märkligt att DO inte tar in detta i sin bedömning.

Om jag som patient vill avnjuta sekulär vård för mina pengar så vill jag ha den rätten. Ska vi då har olika sjukhus speglande olika sådana krav mm. Ett sjukhus för de sekulära, ett för osv etc mm. Oparktiskt. Om jag fick välja tog jag mina pengar och gick dit jag anser att det råder vett och sans. Jag vill inte betala vare sig på ena eller andra sättet för att människor har svårt att hålla isär sin yrkesroll och annat.

Vilka religiösa krav är respektabla och vilka är befängda? I arbetsgivarens rätt att leda arbetet och skyldighet att bära det straffrättsliga ansvaret för arbetsmiljön måste ligga att arbetsgivaren har rätt att utfärda skyddsföreskrifter som gäller för alla oavsett kön och religion. De anställda måste således efterkomma regler om skyddshjälm, säkerhetskontroll, skyddshandskar etc. Arbetstagare som inte accepterar viss arbetsgivares föreskrifter får välja annan arbetsgivare.

Inte om a-givarens föreskrifter saknar relevans och strider mot andra lagar och regler vilket DO hävdar här!

Läs på om mikrobiologi, då förstår du relevansen. Virus och bakterier diskriminerar inte - de är väldigt toleranta och utvecklande.

I Socialstyrelsens föreskrifter står "Arbetsklädernas ärmar ska vara så korta att de slutar ovanför armbågen.". Är det inte lite väl kreativt att som DO, komma fram till att det inte utesluter att man använder engångsärmar och sätter fast på arbetskläderna?

6 § Socialstyrelsen kan medge undantag från bestämmelserna i dessa
föreskrifter, om det finns särskilda skäl.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.