Skip to content

Färre våldtäkter klaras upp - har rasat från tolv till åtta procent på ett år

Foto: Erik Nylander/TT

Antalet anmälda våldtäkter ökar medan antalet uppklarade våldtäkter minskar. Det visar Brottsförebyggande rådets (Brås) preliminära statistik över handlagda brott första halvåret 2017 som publicerades idag.

 

Under första halvåret 2017 "handlades" totalt 759 000 brott, vilket innebär en minskning med 5 060 brott (−1 procent) jämfört med första halvåret 2016. 

"Handlagda" brott omfattar brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet har fattat ett beslut som innebär att handläggningen av brottet avslutas - oavsett vad beslutet går ut på.

Totalt personuppklarades 104 000 handlagda brott under årets första halva, vilket är en minskning med 2 420 brott jämfört med samma period förra året. 

Färre uppklarade våldtäkter
Statistiken visar att åtta procent av de våldtäkter som har handlagts under det första halvåret 2017 har "personuppklarats" - alltså lett till att någon har lagförts för brottet. Det är en minskning från förra året då siffran var tolv procent.

Samtidigt som uppklaringsprocenten för våldätker har minskat har dock antalet anmälda våldtäkter ökat.

Johanna Olseryd, utredare på Brå och inriktad på sexualbrott, menar att minskningen har sina förklaringar.

- Många anmärker på att siffran känns låg, men man måste ha förståelse för att det finns omständigheter i de här brotten som gör att de är svåra att utreda.

- Man kan till exempel ha bevisning som gör att det går att styrka att det har skett ett samlag men det kan ändå vara svårt att bevisa att det har skett utan samtycke, säger hon till TT.

Anmälda våldtäkter ökar
Den totala siffran över handlagda ärenden för de sex första månaderna i år är 4 004 våldtäkter. Motsvarande siffra för samma period förra året var 3 047.

Under årets första sex månader har 302 våldtäkter klarats upp jämfört med 354 under samma period föregående år. 

"Utesluter inte ökad utsatthet"
Även förra året publicerade Brå siffror som visade att antalet anmälda sexualbrott ökat kraftigt. Detta innebär dock inte att antalet våldtäkter verkligen har ökat.

- När det gäller våldtäkter så ligger antalet anmälningar ganska stabilt de senaste åren och det är väl det som gör att man tror att anmälningsbenägenheten har ökat, säger Johanna Olseryd.

Brå kan inte med säkerhet uttala sig om varför fler sexualbrott anmäls

- Vi utesluter inte att ökningen beror på både en ökad utsatthet och en ökad benägenhet att anmäla, att man nu definierar det man har utsatts för som ett sexualbrott, säger Johanna Olseryd till TT.

 

Läs hela rapporten från Brå här.

 

 

 

 


  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt