Skip to content

Tidigare rikspolischef kritiserar polisens utredningstider - "de kan halveras"

Stefan Strömberg är tidigare lagman och fd rikspolischef. Foto: Anders Wiklund/TT

Brottsutredningar som avslutas på brottsplatsen samtidigt som den misstänkte får en tid för rättegång. Det är några av de förslag som tidigare rikspolischefen Stefan Strömberg lägger fram i en ny utredning. Förslagen kan införas på prov redan i höst.

 

Uppdraget har handlat om att skapa en snabbare hantering av mängdbrott. Regeringens utredare Stefan Strömberg anser att utredningstiderna "kan halveras" i ett första steg och föreslår att snabbförfarandet inleds i norra Stockholm redan under hösten.

Avsluta utredningar direkt
Bland annat ska polisen "fokusera på direkta utredningsåtgärder" och genom detta kunna avsluta brottsutredningar omedelbart på brottsplatsen. Strömberg föreslår också att misstänkta ska kunna få en tid för huvudförhandling i domstol redan på brottsplatsen.

Lagföringstid 22 veckor
Brottstyperna som omfattas av projektet står för ungefär hälften av det totala antalet brott som prövas i domstol, till exempel stöld, narkotikabrott och brott mot knivlagen.

I dag är den genomsnittliga lagföringstiden 22 veckor för den här typen av brott. Strömberg bedömer alltså att den tiden ska kunna halveras.

Snabbare i tingsrätten
Under projektets andra del ska brottmålen kunna hanteras av tingsrätten inom två till sex veckor från polisens ingripande. Detta ska kunna provas redan nästa år.

Strömbergs förslag kommer nu att skickas på remiss.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

3 comments

Detta betyder dock att de för få poliserna på gatan ska få mer att göra. Eller snarare ännu mer att göra, det finns redan krav på långtgående förstahandsåtgärder. Nota bene.

Förre rikspolischefen, Stefan Strömberg, har fått i uppdrag att skapa en snabbare hantering av de så kallade mängdbrotten.
Mängdbrott är:
Stölder till exempel av och ur bilar, cykelstölder och butiksstölder
Inbrott
Skadegörelse, till exempel klotter
Bedrägerier
Misshandel
Olovlig körning och rattfylleribrott
Dessa brott hanteras idag av polisen enligt särskilda regler där de oftast läggs ner direkt. Här finns många olika skäl till nedläggning men de vanligaste är att de ej går att utreda, spaningsuppslag saknas, utredningen för komplicerad, utredningen kan förväntas kosta för mycket, misstänk kommer förmodligen inte att erkänna och slutligen kan en förväntad påföljd bli under tre månaders fängelse. Då brukar polisen lägga ner ärendet.
Olovlig körning och rattfylleribrott brukar dock bli slutförda raskt redan nu och påverkas nog inte av de nya föreslagna reglerna.
Att halvera utredningstiden för de brott som utreds kommer således inte att göra någon större skillnad. Att redan vid ingripandet förhöra den misstänkte, göra teknisk undersökning, att delge honom utredning och en förhandlingstid vid tingsrätten förefaller både praktiskt och bekvämt och hans rätt till försvarare redan vid förhörstillfället och vid slutdelgivningen blir ju inte åsidosatt? Eller?
Det är bra om polisen börjar utreda mängdbrott men inte på bekostnad av rättssäkerheten. Att slutföra utredningen direkt på brottsplatsen och ge den misstänkte en tid för tingsrättsförhandling ser i mina ögon ut som om det mer handlar om att sätta press på de utredande poliserna och NFC. Med en bestämd tidpunkt för förhandling måste ju poliserna slutföra ärendet och här har nu säkert tillkommit detaljer som den misstänkte och hans försvarare ska delges enligt RB 23:18 innan det kan bli en rättegång.
Hela denna uppgift för att öka utredningsstatistik och förkorta handläggningstiden ger intryck av att vara ett hastverk och en rättsosäker hantering. Långtgående förstahandsuppgifter på plats vid anmälningstillfället kan dock vara bra men lås inte fast utredningen med en tidsgräns för det finns tillräckligt med tidsgränser ändå. Häktade har ofta en tid då åtal skall vara väckt. Ungdomsbrott har en tidsgräns för när de ska vara klara och det räcker med det. Inget blir bättre med detta kommande förslag. I varje fall inte med de riktlinjer som angivits.
Det finns bara en lösning låt poliser vara poliser och inte hålla på med annat