Skip to content

Regeringen vill stärka samverkan mellan blåljuspersonal - hot och våld ett allvarligt problem

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Regeringen vill utreda hur blåljuspersonal som utsätts för hot och våld ska kunna samverka vid uttryckningar. I ett tilläggsdirektiv till en pågående utredning ska man analysera hur en nationell alarmeringsfunktion ska kunna inrättas.

 

Just nu pågår ett utredningsarbete i regeringskansliet som ska lämna förslag på hur en nationell alarmeringsfunktion ska kunna inrättas.

Syftet är att skapa en bättre samordning mellan polis, brandkår, ambulans och räddningstjänst.

Hot och våld
Utredningen, som har fått namnet ”112-utredningen”, fick igår ytterligare ett uppdrag genom att regeringen i ett tilläggsdirektiv ger utredaren mandat att analysera och föreslå åtgärder för hur uttryckningar ska kunna samverka vid hotfulla eller våldsamma situationer.

Våld och hot mot polis, räddningstjänst och ambulanssjukvården är ett stort problem då det förhindrar säkra och effektiva hjälpinsatser till de som behöver dem.

En större och mer effektiv samverkan mellan de olika aktörerna är därför nödvändigt.

– Det är allvarligt att det förekommer hot och våld mot polis, räddningstjänst och ambulanssjukvården vid hjälpinsatser. Det är viktigt att säkerställa att aktörerna på ett effektivt sätt ska kunna dela information som har väsentlig och omedelbar betydelse för blåljuspersonalens säkerhet och för att kunna genomföra effektiva hjälpinsatser, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Geodata
Dessutom ska 112-utredningen analysera hur blåljuspersonal bättre kan använda sig av så kallad geografisk data, alltså information om var nödställda befinner sig.

En säker positionering av nödställda är av central betydelse för att polis, räddningstjänst och ambulans snabbt kan vara på plats och påbörja en hjälpinsats.

I dag använder man olika referenssystem för geografisk data vilket ibland leder till att positionering av nödställda försvåras med följden att insatser fördröjs

112-utredningen ska därför se över hur de olika aktörerna kan använda sig av geografisk data på ett mer enhetligt sätt, till exempel genom att införa ett gemensamt system som alla använder sig av.

112-utredningens samtliga uppdrag ska redovisas samlat senast den 31 mars 2018.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt