Skip to content

Oklart rättsläge efter HD:s dom - hemsida med fotografier av konstverk var intrång i upphovsrätten

Foto: Sofia Tanaka / TT

Enligt HD var det ett upphovsrättsintrång när förening lade upp bilder på konstverk utan att betala för det. Domen skapar oklart rättsläge för privatpersoner som vill lägga upp bilder på sociala medier.

 

Igår kom Patent- och marknadsdomstolens vitesdom mot föreningen Wikimedia som driver webbsidan offentligkonst.se - en hemsida där man lagt upp bilder på konstverk från offentliga platser.

Bakgrunden till vitesdomen är att HD förra året gav upphovsmannaföreningen Bildupphovsrätt i Sverige (BUS) rätt gentemot föreningen. 

BUS stämde Wikimedia för intrång i upphovsrätten då man lagt upp fotografier av konstverk på sidan offentligkonst.se utan att betala för det.

I domen slog HD fast att man endast får lägga upp fotografier på konst som någon annan äger rättigheterna till ifall bilderna görs tillgängliga för en begränsad och bestämd krets av personer eftersom fotografierna räknas som avbildningar i upphovsrättslagens mening.

Då de flesta internetsidor riktar sig till en obestämd krets ansåg HD att det räknas som ett intrång när man lägger upp bilder på konstverk utan att betala för det oavsett hur många besökare hemsidan faktiskt har. 

HD:s tolkning av intrångsfrågan har väckt kritik och frågor, särskilt eftersom den prejudicerade domen innebär att privatpersoner som lägger upp foton på konstverk på till exempel Instagram och Facebook kan anses begå upphovsrättsintrång i ljuset av den nya domen.

Justitierådet Lars Edlund som varit med och dömt i frågan har uttalat sig i SVT om domen. Enligt justitierådet har HD endast bedömt frågan om databasen Offentligkonst.se och inte tagit ställning till privatpersoners agerande i sociala medier.

Frågetecken kvarstår därför vad som gäller för alla som vill lägga upp foton som de tagit på konstverk då det nu finns en teoretisk möjlighet för upphovsrättsägare att stämma enskilda personer.

Wikimedia är ålagda att betala 750.000 kr i rättegångskostnader och viten. Föreningen, som är en ideell förening, har startat en insamlingskampanj för att täcka kostnaderna.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt