Skip to content

Ny praxis påverkar asylsökande från Eritrea - ska kunna beviljas flyktingstatusförklaring

Eritreanska flyktingar räddas i Medelhavet. Foto: Emilio Morenatti/AP

Ny vägledande dom från Migrationsöverdomstolen gällande medborgare från Eritrea får stor praktisk betydelse för många asylsökande. Migrations-verket välkomnar ny praxis på området.

 

En ny dom i Migrationsöverdomstolen har lett till att Migrationsverket uppdaterar sina rättsliga kommentarer gällande personer från Eritrea som ansöker om asyl i Sverige.

Migrationsverkets rättsliga kommentarer har stor praktisk betydelse då dessa är vägledande för hur Migrationsverkets handläggare ska pröva ansökningar från personer med liknande bakgrund.

– Vägledningen från Migrationsöverdomstolen är efterlängtad eftersom asylsökande från Eritrea utgör en stor grupp, landinformationen är svårbedömd och frågan om tillskriven politisk uppfattning aktualiseras i stor utsträckning för denna nationalitet, säger Migrationsverkets biträdande rättschef Carl Bexelius i ett pressmeddelande från Migrationsverket.

Obligatorisk nationaltjänst
Migrationsöverdomstolens dom handlar om en eritreansk medborgare som lämnat hemlandet illegalt för att komma undan nationaltjänsten.

Eritreas nationaltjänst består utav ett godtyckligt system där den obligatoriska 6 månaders militär- och 12 månaders samhällstjänsten används som både bestraffning och belöning.

I verkligheten kan nationaltjänsten bli mycket längre eller kortare beroende av hur väl en person anpassar sig till regimen och många väljer därför att försöka lämna ladet illegalt.

Hårda straff
För de personer som tvingas återvända till Eritrea kan straffet bli hårt eftersom regimen ser utresor utan tillstånd och försök att unkomma nationaltjänsten som oppositionella handlingar.

Det straff som en person som återvänder till Eritrea kan förvänta sig kan därför i sin tur motivera den svenska förföljelsegrunden "tillskriven politisk uppfattning" - en förföljelsegrund som vid en asylprövning kan ge flyktingstatus i Sverige.

Migrationsöverdomstolen gör samma bedömning för de personer som hållit sig undan den så kallade folkarmén i Eritrea då även de riskerar långa fängelsestraff.

Vägledande dom
Eftersom Migrationsöverdomstolens dom utgör ny vägledning för hur asylärenden från Eritrea ska bedömas kan personer som har fått uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande och vars asylskäl liknar fallet i Migrationsöverdomstolen, lämna in en ansökan om flyktingstatusförklaring.

Den stora skillnaden är att den tillfälliga svenska lagstiftningen endast ger personer med flyktingstatusförklaring möjlighet till familjeåterförening.

Stor grupp
Eritreaner är en av de största gruppen medborgare som söker asyl i Sverige med 531 asylsökande fram till och med juni i år.

Gruppen kommer på femte plats efter syrier, irakier, afghaner och statslösa.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

16 comments

Till alla flyktingadvokater et consortes som har korkat upp champagnen, måste jag meddela att det finns en baksida med detta prejudicerande beslut.

Konungariket Sverige med sitt alltmer balkaniserade samhälle, förtärs inifrån pga av den växande grova kriminaliteten, som är avhängigt massinvandringen från kulturer som står långt från den svenska. Detta stöds av BRÅ 2005:17, som säger att utrikesfödda är mer överrepresenterade vid polisanmälda brott ju grövre brottsligheten är.

Sverige kommer inte få bukt med den grova kriminaliteten i våra invandrartäta parallellsamhällen så länge som det är ett fortsatt stort inflöde av invandrare. Någon assimileringsprocess eller integration av invandringstillskottet kan det inte bli tal om, när andelen invandrare har nått sin kritiska massa i förhållande till svenskarna. Tvärtom den grova kriminaliteten kommer sannolikt att tillta med stigande invandrarandel och ju mer balkaniserat Sverige blir.

Beslutet, som också ligger i linje med Sveriges långvariga relativt generösa tolkning av asylrätten, är därför en ytterligare spik i konungariket Sveriges och det goda samhällets kista.

Vad tror du om Thomas Gürs fyrpunktsprogram?

http://www.gp.se/ledare/ett-etniskt-utanf%C3%B6rskap-1.4444695

@L 15:32
Det är bra, men måste kompletteras med ett EU- och Schengenutträde, så att Sverige kan återupprätta skalskyddet (gränskontrollen). Dessutom ligger EU-avgiften på ca 45 GSEK/år, och kommer förmodligen stiga efter Brexit.

Sedan borde man har en översyn av den något stelbenta asylrätten och göra den mer folkförankrad och mer följsam, för att mer proaktivt kunna konfrontera framtidens befolkningsöverskott i Afrika och Mellanöstern.

Om vi lämnar EU och Schengen är vi helt rökta. Vi är beroende av både export och import utan tullar.

@L 20:55
Välståndsutvecklingen, arbetslöshetssiffrorna och trygghetskänslan i både Schweiz och Norge, bör göra den hårdaste EU-vurmare svarslös.

EU är inte bra för Sverige. Det negativa handelsnettot (=varuexport - varuimport) som Sverige har gentemot EU-27, har ökat kraftigt sedan millennieskiftet. Tack vare det, har Sverige numera också ett negativt handelsnetto gentemot världen. Svenska högteknologiska storföretags huvudkontor vid företagsfusioner flyttar oftast till ett annat EU-land, vilket på sikt skadar forskningen i kunskapsnationen Sverige.

Du har rätt! Sverige bör genast lämna EU och ansöka om att bli en provins i Nordkorea. Omställningen lär inte bli så stor.

@L 01:23

Kan du mer detaljerat berätta varför du betraktar Norge och Schweiz som provinser i Nordkorea?

Citat
"Eritreaner är en av de största gruppen medborgare som söker asyl i Sverige med 531 asylsökande fram till och med juni i år".
531 st ??? Vem försöker lura vem ???

Har svårt att se att alla flyr folkarmén, de som inte gör det omfattas väl inte?

Så de flyr från...värnplikten? Undras vilket land som hade tagit emot mig med all inclusive när jag inte ville göra lumpen...

Magnus, lumpen i Sverige och nationaltjänsten i Eritrea (som pågår i många fall på obestämd tid, ibland under mycket tuffa förhållanden och i princip omöjliggör ett privatliv, dvs. ett statligt förslavande) är knappast jämförbara. I Sverige får man dessutom VÄLJA om man gör lumpen. Så du kanske ska tiga när det är uppenbart att du inte har någon koll över huvud taget.

@julia: Men det är ff inget flyktingskäl enl. de konventioner som är praxis internationellt. Ska du jämföra alla systemskick med sveriges, och basera flyktingstatus på detta lär det blir trångt även i de norrländska skogarna. Gränsen måste dras någonstans, och ju hårdare och förr, dess bättre för sverige. Det begriper (nästan) alla.

Tror du att brott mot mänskliga rättigheter vore legitimt bara för att man kallar det nationaltjänstgöring?
Det är i vilket fall som helst inte undanhållandet från nationaltjänstgöringen i sig som orsakar flyktingskapet utan den tillskrivna politiska uppfattningen - flyktinggrund - (pga att personen flytt landet illegalt och undanhållit sig från nationaltjänstgöringen) vilket föranleder fängsling under mycket svåra förhållanden - förföljelse.

Oavsett har vederbörande begått ett brott mot det egna landets regelverk och bör då rimligen avtjäna sitt straff där. Att det är svårare förhållande i dennes hemland kan tyckas vara förfärligt, och en annan diskussion, men det bör inte sortera under flyktingkonventionen. Med den logiken skulle ju våldsamma individer, i tex NMR som blir tilldömda straff i Sverige sortera under politisk förföljelse, och kunna begära asyl i en utomeuropeisk nation. Ingenting förändrar ju dock att vi inte kan ta emot all världens särbehandlade grupper, baserat på enkel matematik samt resurstillgång.

Du bör nog läsa på en del om historiken bakom uppkomsten av regelverket om du tror att detta inte sorterar in under flyktingkonventionen.
Jag tror inte du riktigt förstår exakt hur svåra förhållanden det rör sig om och det torde vara tydligt att jag inte avsåg situationen i Eritrea i allmänhet, utan om förhållandena i fängelserna.
Med din logik kan stater utsätta sina medborgare för vilka avskyvärdheter som helst, på vilka grunder som helst, så länge de utlyser ett dekret som "legitimerar" detta. En fullkomligt absurd hållning förstås.
Din jämförelse med våldsamma individer i NMR synes brista i två väsentliga avseenden. Straffet är inte utdömt på basis av en politisk(/tillskriven politisk) gärning och avsaknad verkshöjd för förföljelse.

Det finns mängder med människor som lider en ofantlig nöd, och jag påstår inget annat heller, men det betyder fortfarande inte att det behöver vara flyktingskäl. Och det är inte heller synonymt med att ogreppbara antal ska angöra Sverig/Norden. Visst, man kan fly från fattigdom, naturkatastrofer, svält, mm mm. men vem graderar lidande? Du? Jag? Och vem ska ta sig rätten att sätta en vuxen deserterande soldat från eritrea före ett misshandlat och utmärglat barn i filippinerna? Vem ska bedöma vems lidande som är störst? Alternativet till fängelse i detta fallet är ju att följa regelverket och göra sin värnplikt med efterföljande pliktlista. Det betyder inte att det är en dans på rosor me att bli dåligt behandlag i en nations armé sorterar inte heller under ngn som helst flyktingkonvention och det bör inte heller följderna av att välja påföljden heller göra. Din sista invändning kan jag köpa, men vi lever inte i en perfekt värld, och att utöka konventionerna ytterligare kommer bara att flytta fram gränserna till dess man definierar ner och urvattnar flyktrubriceringen till att bara vilja emigrera till ett förmodat bättre liv.