Skip to content

Myndigheter som bryter mot dataskyddslagstiftning riskerar böter - ska skicka tydlig signal

Foto: Pontus Lundahl/TT

Från och med nästa år kommer sanktionsavgifter att drabba företag som bryter mot EU:s dataskyddslagstiftning. Dataskyddsutredningen föreslår nu att även myndigheter ska kunna åläggas sanktionsavgifter. 

 

Från och med nästa år införs en ny dataskyddslagstiftning i Sverige och övriga EU-länder. En av huvudnyheterna är att företag som hanterar personuppgifter på ett sätt som strider mot lagstiftningen kommer att få betala sanktionsavgifter.

Eftersom även statliga aktörer, främst myndigheter, i stor utsträckning hanterar personuppgifter har man diskuterat om även myndigheter som hanterar personuppgifter i strid med lag ska kunna bli föremål för sanktionsavgifter.

Inom EU har man bestämt att det ska vara upp till respektive medlemsland att avgöra frågan och i Sverige är det den så kallade Dataskyddsutredningen som haft i uppgift att utreda en eventuell sanktionsskyldighet för myndigheter.

Utredningen, som letts av justiterådet Inga-Lill Askersjö, är positivt inställd till att även myndigheter ska kunna riskera sanktionsavgifter. I ett uttalande i Datainspektionens tidning berättar Inga-Lill Askersjö om varför:

- Det är precis lika viktigt, om inte viktigare, att myndigheter hanterar personuppgifter lagligt och risken för sanktionsavgifter gör att dataskyddsfrågor lyfts till högsta ledningen även på myndigheter, vilket är positivt, säger Inga-Lill Askersjö.

För företag uppställer förordningen sanktionsavgifter på upp till 20 miljoner euro eller fyra procent av den globala årsomsättningen. För myndigheter har Dataskyddsutredningen föreslagit ett lägre tak på 20 miljoner kronor.

– Det är inte storleken på beloppet som är viktigt, utan signalvärdet i att tvingas att betala sanktionsavgift säger Inga-Lill Askersjö.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt