Skip to content

Villaköpare förlorar i hovrätten - inget skadestånd trots vårdslös besiktning

Foto: Janerik Henriksson/TT

Trots att Anticimex har agerat vårdslöst vid besitningen av villan så slipper företaget betala skadestånd. Orsaken är att det stridigt felaktiga besiktningsprotokollet, rent allmänt, inte verkar ha haft någon avgörande inverkan på det pris som köparen var beredd att betala. Det konstaterar hovrätten.

 

Det var våren 2014 som Anticimex besiktigade villan och upprättade det protokoll som senare visades upp när fastigheten lades ut till försäljning.

I protokollet fanns sju närmare angivna rekommendationer om "fördjupad undersökning" av fastigheten och tre noteringar om "risk för skada".

250 000 över utgångspriset
Efter att ha tagit del av besiktningsprotokollet var det en spekulant som lade ett bud på villan som låg 250 000 kronor över utropspriset och som accepterades av säljaren utan någon budstrid.

Först efter tillträdet upptäckte mannen att golvens lutning gör att vatten från dusch och badkar inte rinner ned i avloppet utan blir kvar på golvet - någonting som inte hade noterats i protokollet.

Anticimex har medgett att det har varit vårdslöst att inte upptäcka dessa fel men mannen fick ändå stämma företaget vid Stockholms tingsrätt.

173 000 kronor i skadestånd
Tingsrätten gick på mannens linje och dömde Anticimex att betala 173 000 kronor i skadestånd för den undermåliga besiktningen. Beloppet bestämdes utifrån mannens faktiska kostnad för att åtgärda felen.

Enligt tingsrätten var det rimligt att anta att mannen hade anpassat sitt bud utifrån att våtrummen var felfria –någonting som besiktningsprotokollet gav intryck av.

Domen överklagades till Svea hovrätt som konstaterade att mannen inte hade låtit göra en fördjupad undersökning om någon av de anmärkningar som Anticimex faktiskt hade gjort i protokollet –trots att bristerna skulle kunna resultera i höga åtgärdskostnader och trots att två av anmärkningarna hade gällt ett av våtrummen.

Flera allvarliga anmärkning
Att köparen - trots ett flertal allvarliga anmärkningar - inte har gjort någon fördjupad undersökning måste i allmänhet anses tala för att informationen i besiktningsprotokollet inte har haft någon avgörande inverkan på det pris som köparen var beredd att betala, enligt hovrätten.

Mannens egna uppgifter talade inte heller de för att han skulle ha lagt ett lägre bud om golvlutningen verkligen hade tagits upp i protokollet.

Hovrätten rev därför upp tingsrättens dom och hänvisade till bristande orsakssamband. Hovrätten skrev:

"Det sagda innebär att utredningen inte visar på ett tillräckligt samband mellan felaktigheten i besiktningsprotokollet och K (köparens) beslut om vilket bud han skulle lägga på fastigheten för att ett skadeståndsansvar ska föreligga." 

Mannen överklagade till Högsta domstolen som nu har beslutat att inte pröva fallet.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt