Skip to content

Utredning vill inte slopa krav på tillstånd för polisens kameraövervakning - men regeringen går vidare

Utredaren Susanne Kaevergaard och justitieminister Morgan Johansson. Foto: Claudio Bresciani/TT

Utredaren Susanne Kaevergaard, till vardags biträdande tillsynschef vid Åklagarmyndighete, föreslår ingen slopad tillståndsplikt när det gäller polisens kameraövervakning. Men regeringen vill ändå gå vidare med frågan.

 

Susanne Kaevergaard har lämnat över betänkandet "En ny kamerabevakningslag" till regeringen.

Hon föreslår att dagens kameraövervakningslag ersätts med en ny lag, kamerabevakningslagen, som är anpassad till kommande EU-reglering på dataskyddsområdet.

Ingen slopad tillståndsplikt
Den nya lagen ger ökade möjligheter till kamerabevakning och ett förstärkt skydd för den personliga integriteten men dock ingen generellt slopad tillståndsplikt för polisen.

Regeringen har redan aviserat att man vill gå vidare och utreda frågan om inte tillståndsplikten för polisen ändå ska avskaffas helt.

- Det finns ett större stöd i samhället för kameraövervakning men detta måste analyseras noggrant. De flesta länder i EU har inte tillståndsplikt för myndigheter, säger justitieminister Morgan Johansson (S).

"Berättigade" ändamål
Utredaren föreslår bland annat att man slopar dagens generella tillståndsplikt och att det ska bli lättare att få tillstånd både för brottsbekämpande ändamål och för andra "berättigade" ändamål, till exempel gräns- och tullkontroll.

Tillstånd ska kunna även ges på platser där det "finns risk" för angrepp på människors liv, hälsa eller trygghet till person eller på egendom. Detsamma gäller platser med andra ordningsstörningar.

Även med drönare
"I brådskande fall" när det finns risk för allvarlig brottslighet ska polisen få bedriva kamerabevakning från drönare - utan någon upplysning till allmänheten om bevakningen.

Vid kamerabevakning på arbetsplatser vill man införa en skyldighet för arbetsgivaren att först förhandla med facket.

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt