Skip to content

Stopp för retroaktiv föräldrapenning för utlandsfödda barn - nu träder nya lagen i kraft

Foto: Janerik Henriksson/TT

Den 1 juli träder den nya lagen i kraft som sätter stopp för retroaktiv föräldrapenning för barn födda utomlands. Detta efter att riksdagen, trots hård kritik från bland annat Riksrevisionen, klubbade igenom den nya lagen.

 

Fram till den 1 juli, då lagen alltså ändras, har föräldrar till barn födda utomlands rätt till fullt antal dagar med föräldrapenning - oavsett barnets ålder när man kom till Sverige.

Nu införs en begränsning i föräldrapenningen som anpassas efter barnets ålder. Syftet med lagändringen är enligt regeringens proposition som nu har klubbats i riksdagen att få bort "överkompensationen" och att underlätta familjernas etablering i samhället.

100, 200 eller 480 dagar
Den nya lagen innebär att föräldrarna har rätt till 200 dagar om barnet blir bosatt i Sverige under sitt andra levnadsår. Om barnet blir bosatt i Sverige efter det andra levnadsåret har föräldrarna rätt till 100 dagar.

Även vid flerbarnsfödsel ska föräldrapenningen begränsas.

Föräldrar till barn som är yngre än ett år har samma rättighet som tidigare: föräldrapenning i 480 dagar.

Remissinstanser kritiska
Flera remissinstanser ansåg att tanken om att fler utlandsfödda kvinnor skulle komma ut i arbete tack vare begränsningarna av föräldrapenningen inte kommer att fungera om de inte också får stöd i form av arbetsmarknadsinsatser och hjälp med att lära sig språket.

Flera remissinstanser pekade också på risken för att kostnaderna kommer att öka i "andra änden" för bidrag och barnomsorg om man begränsar rätten till föräldrapenning.

Rikrevisionen avstyrkte helt
Riksrevisionen avstyrkte förslaget helt eftersom deras analys visade att ”kostsamma och omfattande” förändringar kommer att krävas hos Försäkringskassan samtidigt som man väntar på att det ska komma ytterligare förändringar i föräldraförsäkringen i och med utredning om en "modern föräldraförsäkring".

Utredningen om en "modern föräldraförsäkring" redovisas i sin helhet i oktober.

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

22 comments

Jag förstår remissinstansernas reaktion. Även om minskat bidrag skapar incitament att arbeta så måste det också finnas en efterfrågan på arbetsmarknaden. Det gör det sällan för nyanlända kvinnor. Många står ju till och med väldigt långt ifrån arbetsmarknaden.

Det krävs mycket mer omfattande integrationsinsatser för att lågutbildade kvinnor från utomeuropeiska länder ska få jobb här. I många fall tror jag att det inte finns några större möjligheter så vida vi inte reformerar ekonomin och arbetsmarknaden att gynna mer traditionella yrken. En del kan sy och laga kläder men det är ju inget som efterfrågas längre i vårt slit- och släng-samhälle.

Att vara "mamma på heltid" ska inte bli en inkomstkälla för personer som inte kan ta sig in på arbetsmarknaden. Av uppenbara skäl så borde det finnas en tydlig maxtaxa för bidrag som inkludera ALLA bidrag. Moderaterna var så på rätt väg med sin diskussion här om året.

Jag håller med dig men du missar min och remissinstansernas kritik. Den är att man använder argumentet att fler kvinnor skulle komma i arbete för att man sänker ersättningsnivåerna. Det argumentet är bristande.

Sen tycker jag att man bör sänka ersättningsnivåerna. Dock ska man inte tro att det leder till att fler kommer i arbete.

"Om de inte får hjälp med att lära språket.." Man undrar om remissinstanserna hört talas om SFI. Och i etableringen ingår att hjälpa dem in i arbetslivet. Med hjälp av föräldraförsäkringen så har ju etableringen dragit ut på tiden.

Jag är involverad ideellt i ett integrationsprojekt. Den svenska som invandrare lär sig på SFI är långt ifrån tillräcklig och de etableringsinsatser som görs är rena skämtet. Det behövs mycket mer omfattande åtgärder. Det är alldeles för många sökande per lågkvalificerat arbetstillfälle. Man behöber utbilda många fler så konkurrensen om de enkla jobben minskar.

Då borde du även veta att det skiljer sig från plats till plats då det inte är samma aktörer som håller i det. Oops.

Visst är det skillnader från plats till plats men kursplanen för SFI bestäms av Skolverket och målet är att lära ut en funktionell svenska. Förutom de individer som har lätt för språk så krävs det mycket mer efter SFI. Man behöver bli bra på språket och det blir man inte genom SFI. Det krävs att man under en lång tid får träffa många som talar bra svenska.

Och även etableringen kan ju skilja men även de mer omfattande insatserna har inte varit ens i närheten av tillräckliga och det syns tydligt på sysselsättningsstatistiken för utomeuropeiska invandrarkvinnor.

"Man" behöver inte utbilda fler, utan fler med bristande utbildning behöver utbilda sig.

Det där är ju bara semantik. Det jag skriver kan ju betyda precis det du skriver.

Det mest proekonomiska är att stoppa denna invandring helt. En invandrare
kostar 1 miljon om året. 1!!! Stäng gränsen och bygg upp välfärden igen

Din siffra kan inte stämma.

Vi har nu omkring en miljon människor i totalt utanförskap. Dessa skulle med din beräkning kosta 1 000 000 000 000 per år! Utgifterna i hela statsbudgeten för 2015 uppgick i stort sett till detta belopp!

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_statsbudget

Detsamma kan sägas om missbruk, rökning, etc. Det stora tappet i sådana beräkningar är produktionsbortfallet. Dvs vad det kostar samhället när en person inte jobbar. Detta ska du tänka på nästa gång någon säger att alkoholen kostar 30 miljarder och rökningen 100 miljarder. Kostnaderna är små, det är utebliven produktion som står för de stora "kostnaderna".

Så var snäll och tona ned din retorik lite angående att det "inte stämmer". För det är många kostnader för samhället som i så fall inte stämmer. Jag hoppas innerligt att du förstår att du kan ha fel i sak även om du anser dig vara (själv)god.

Inlägget var bisarrt felaktigt, och jag tycker man borde kolla fakta mycket bättre innan man skriver här.

Utebliven vinst kan aldrig vara det samma som kostnader. Fail harder.

Väl talat Linda!

Nuvarande regler innebär att föräldrar som kommer till Sverige med barn har, efter de har fått uppehållstillstånd och bedömts som bosatta i Sverige, fått rätt till fulla antalet dagar i försäkringen, det vill säga 480 dagar. För barn födda innan 2014 har denna rätt kunnat nyttjas tills barnet fyllt åtta år, medan det för barn födda senare sträcker sig till tolv år. I praktiken innebär det ju dock att det inte finns någon möjlighet att vara hemma sammanhängande med äldre barn efter det att skolplikten har inträtt.
Dagarna är uppdelade mellan föräldrarna precis som på samma sätt som för infödda föräldrar. För barn födda 2016 och framåt är 90 dagar reserverade för respektive förälder, vilket också minskar möjligheten till ett mycket långt uttag för en enskild förälder som kommer med ett äldre barn. För barn födda 2014 och framåt gäller att endast 96 dagar får sparas efter barnets fyraårsdag. Föräldrar som kommer till Sverige 2018 med barn födda 2014 kommer alltså endast att få 96 dagar retroaktivt med nuvarande lagstiftning.

Man kan vara föräldraledig under tiden barnen går i skolan. Vet flera kvinnor från Syrien som varit detta.

Hur många transfereringssystem i Sverige har anpassats i tillräcklig grad i den nya folkvandringens tid? Är denna förändring tillräcklig för att Sverige på sikt ska kunna bibehålla nivån på förmånerna i den så kallade föräldraförsäkringen eller behöver antal dagar minska när allt fler förmånstagare aldrig kommer att betala premien?

Ta inte hit folk om de inte kan sköta sin egna försörjning. Det är ingen mänsklig rättighet att försörja resten utav världen eller att de blir svenskar.

Helt korrekt!

Vad du menar är "avskaffa asylrätten och låt folk som gjort misstaget att inte födas här dö". Ha lite kulor och stå för vad du tycker.

Att ösa ut bidrag för barnafödande är en kvinnofälla av gigantiska mått.