Skip to content

Stopp för retroaktiv föräldrapenning för utlandsfödda barn - nu träder nya lagen i kraft

Foto: Janerik Henriksson/TT

Den 1 juli träder den nya lagen i kraft som sätter stopp för retroaktiv föräldrapenning för barn födda utomlands. Detta efter att riksdagen, trots hård kritik från bland annat Riksrevisionen, klubbade igenom den nya lagen.

 

Fram till den 1 juli, då lagen alltså ändras, har föräldrar till barn födda utomlands rätt till fullt antal dagar med föräldrapenning - oavsett barnets ålder när man kom till Sverige.

Nu införs en begränsning i föräldrapenningen som anpassas efter barnets ålder. Syftet med lagändringen är enligt regeringens proposition som nu har klubbats i riksdagen att få bort "överkompensationen" och att underlätta familjernas etablering i samhället.

100, 200 eller 480 dagar
Den nya lagen innebär att föräldrarna har rätt till 200 dagar om barnet blir bosatt i Sverige under sitt andra levnadsår. Om barnet blir bosatt i Sverige efter det andra levnadsåret har föräldrarna rätt till 100 dagar.

Även vid flerbarnsfödsel ska föräldrapenningen begränsas.

Föräldrar till barn som är yngre än ett år har samma rättighet som tidigare: föräldrapenning i 480 dagar.

Remissinstanser kritiska
Flera remissinstanser ansåg att tanken om att fler utlandsfödda kvinnor skulle komma ut i arbete tack vare begränsningarna av föräldrapenningen inte kommer att fungera om de inte också får stöd i form av arbetsmarknadsinsatser och hjälp med att lära sig språket.

Flera remissinstanser pekade också på risken för att kostnaderna kommer att öka i "andra änden" för bidrag och barnomsorg om man begränsar rätten till föräldrapenning.

Rikrevisionen avstyrkte helt
Riksrevisionen avstyrkte förslaget helt eftersom deras analys visade att ”kostsamma och omfattande” förändringar kommer att krävas hos Försäkringskassan samtidigt som man väntar på att det ska komma ytterligare förändringar i föräldraförsäkringen i och med utredning om en "modern föräldraförsäkring".

Utredningen om en "modern föräldraförsäkring" redovisas i sin helhet i oktober.

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt