Skip to content

Rikspolischefen tjänar 30 000 mer i månaden än justitieministern - här är hela lönelistan

Rikspolischefen Dan Eliasson tjänar som en statsminister. Foto: Jessica Gow/TT

Rikspolischefen Dan Eliasson toppar löneligan för Justitiedepartementets myndighetschefer. Det visar de slutliga lönejusteringarna för 2017. Med en månadslön på 160 000 kronor tjänar han 30 000 kronor mer i månaden är justitieministern - och hamnar på samma nivå som statsministern.

 

Slutjusteringen av lönerna för landets myndighetschefer blev nyligen klar och visar löneökningar på totalt 2,2 procent. 

På Justitiedepartementets lista över myndighetschefer ligger Rikspolischefen Dan Eliasson högst av alla med en månadslön på 160 000 kronor. 

Det innebär alltså att han tjänar 30 000 kronor mer än justitieminister Morgan Johansson  - som har 130 000 kronor i månadslön - och nästan ligger på samma nivå som statsminister Stefan Löfven som har en månadslön på 164 000 kronor.

De nyligen beslutade lönerna gäller även för bland andra landshövdingar, museichefer och rektorer för universitet och högskolor. Besluten gäller också överdirektörer vid de större myndigheterna och länsråden vid länsstyrelserna.

Totalt rör det sig om cirka 200 personer, varav 19 finns på listan från Justitiedepartementet.

De nya lönerna gäller från och med den 1 oktober 2016 och innebär en slutjustering av lönerna för perioden 1 oktober 2016 - 30 september 2017.

Lönelistan för myndighetschefer under Justitiedepartementet:

 1. Dan Eliasson, rikspolischef - 160 000 kronor/månad
 2. Nils Öberg, generaldirektör Kriminalvården - 128 800 kronor/månad 
 3. Anders Thornberg, generaldirektör Säkerhetspolisen - 120 700 kronor/månad 
 4. Martin Holmgren, generaldirektör Domstolsverket - 117 400 kronor/månad
 5. Anders Perklev, riksåklagare  - 115 300 kronor/månad
 6. Anna Skarhed, justitiekanslern - 113 900 kronor/månad
 7. Eva Håkansson, generaldirektör Ekobrottsmyndigheten -109 200 kronor/månad
 8. Monica Rodrigo, generaldirektör Rättsmedicinalverket - 104 100 kronor/månad
 9. Kerstin Skarp, vice riksåklagare - 102 500 kronor/månad
 10. Lena Jönsson, generaldirektör Kustbevakningen - 102 000 kronor/månad
 11. Annika Öster, generaldirektör Brottsoffermyndigheten - 95 800 kronor/månad 
 12. Christer Ahlström, generaldirektör Inspektionen för strategiska produkter - 94 200 kronor/månad
 13. Erik Wennerström, generaldirektör Brottsförebyggande rådet - 94 200 kronor/månad
 14. Kristina Svahn Starrsjö, generaldirektör Datainspektionen - 93 000 kronor/månad
 15. Hans Ytterberg, generaldirektör Statens haverikommission - 91 500 kronor/månad
 16. Per Johansson, direktör Revisorsinpektionen - 88 900 kronor/månad
 17. Anders Kjaersgaar, överdirektör Kustbevakningen - 89 900 kronor/månad
 18. Nils Svartz, överdirektör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - 89 200 kronor/månad
 19. Birgitta Eilemar, ordförande Gentekniknämnden - 76 000 kronor/månad
 • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

23 comments

Vem kan hävda att lön och kompetens hör samman?

Dan Eliasson :-)

Eller lön och prestation.

Fullständigt ofattbar att drönar-verksamheter som Kriminal"vården" kan generera sådana fantasilöner?

Anmärkningsvärt säger en advokat och jurist. Då vet alla att det är för ...

Jag säger inte att ngn inte är värd sin lön.

Med fördelningen är anmärkningsvärd i flera avseenden.

Rikspolischefen högst med sina kr 160.000. Men chefen MSB får nöja sig med ungefär hälften kr 89.200. Här är ngt fel. Om jag bara tar en parameter, just samhällsskyddet, som både polisen och MSB har på sin agenda och därtill lägger alla krav som idag ställs på myndigheten i dessa orostider, och nog värre på sikt, borde chefen MSBs lön inte ligga under den Rikspolischefen kan vara värd.

Intressant om vi får se en tabell för även politiker.

Och alla andra förmåner vad gäller semester och pensioner m.m.

Utan att kunna allt om detta tror jag det skulle vara av värde se över principerna för lönesättningen och anställningsförmåner.

Jag tror dessa mkt höga löner sticker i vanliga människors uppfattning om skäliga löner och anställningsförmåner.

Antar att en inte obetydlig tid åtgår för dessa höginkomsttagare att sköta sin ekonomi. Kanske räcker inte fritiden till utan man måste gnabba ngt på arbetstid också ? Kanske ofin fråga, men det är inte jag som väckt den.

Peter Westdahl
Advokat

Den offentliga sektorn är löneledande. Precis som det skall vara!

Så kan det vara. Men att leda för vilken chef det än må vara mäts med många parametrar, där lönen inte är något ensamt betyg. Så placering i löneligan säger inte allt. I sämsta fall kan det vara något negativt. Stora chefslönekostnader inom offentlig sektor kan ju också innebära för låga löner för personal som inte är chefer. T.ex. Underbetalda poliser, administrativ personal m.fl. Så det går inte utan djupapare granskning ropa hej förrän man kommit över löne- och villkorsbäcken. Den är också på sina håll djup och strid. Jag uttalar mig nu inte explicit om polischefen.

Här är en sida som inte finns:

http://www.dagensjuridik.se/2017/06/snabbt-snabbt-ut-sverige-hart-drabba...

45 miljarder är inte illa även om bytet ska delas upp

Av tekniska skäl ligger samma artikel nu här:

http://www.dagensjuridik.se/2017/06/snabbt-snabbt-ut

MVH

Stefan Wahlberg, chefredaktör

Riskpolischefen är definitivt överbetald med tanke på att han inte kan den verksamhet han är satt att leda. Vårt förtroende är synnerligen lågt för den mannen

Domstolsverket har typ 200 anställda och är en servicemyndighet, lön för GD knappa 120 lax i månaden. Det verkar ju tämligen välbetalt.

Märkligt, rimligen så borde ju Hans Ytterberg, chefen för Statens Haverikommission ha högst lön- nu när de flesta viktiga samhällsfunktioner, inkl. Polisen havererar

Det är farligt när offentliga personer får mycket höga löner. De flesta frestas då att hålla sig kvar för alternativet är att sänka sin inkomst radikalt och då gör man vad som helst för att vara kvar. Sak samma gäller politiker se bara på MP vars ministrar fjärmar sig från partiets politik och sitt samvete för att kunna hålla kvar sin position och höga lön.
Rikspolischefen har fått väldigt hög kritik varför då premiera med kraftig löneökning?

Hur många av högdjuren är närande respektive tärande? Numera är jag tärande. Min årliga pension är lika stor som rikspolischefens månadslön.

Någr slutord från mig i denna artikelserie.

Jag tycker för mkt focus lagts på Rikspolischefen och dennes lön. Även ofrivilligt av mig. Det där med att sköta sina pengar på arbetstid återkallas. Jag avsåg ngn annan. Även om det för denne var sant.

Bara en nu kommenter till den i och för sig intressanta artikeln med synpunkter på stor lönespännvidd som träffade löneligaledaren.

Jag har inga nominella synpunkter på Rikspolischefens lön. Han är säkert värd sin lön. Skickligt att stå upp mot den ibland orkan som blåst på honom om polisens ställning, storlek och förmåga lösa sina uppgifter.

Det är om ansvaret för detta saken främst borde handla. Och givet har Rikspolischefen ett mandat, oklart vad, och ansvar här.

Men frågan om "polisens" med all personal som inte är poliser möjlighet och förmåga klara sitt arbete i dag och i en oviss, otrygg och farligare värd är inte enbart eller kanske alls en Rikspolisfråga.

Här bärs historiskt alltför länge och framgent ett tungt ansvar av alltför många politiska och rättsliga aktörer; riksdag, regering, facket, polisen som myndighet, svenska folket och i grunden envar av oss enskilda medborgare. Som inte röstat tillräckligt på partier som stödde en bättre polis.

Flera av aktörerna har inte satsat eller vågat satsa, eller förstått, eller satsat men fått nej till en poliskår med relevant högre utbildning, helt eller delvis åtminstone, förmåga och tillräckligt antal.

Begreppet polis har under årens lopp haft olika valörer och förespråkare eller nejsägare. Begreppet har från och till varit politiskt laddat. Nu är det bara riktig krutladdning som gäller. Men hur.

Nu tror jag att Media och många med dem, kanske särskilt politiken och facket har satsar mera på kvantitet än kvalitet. Det tror jag inte är rätt väg. Döm inte rikspolischefen efter antal poliser. Det kan i vissa fall till om med vara kontrabringande. Det handlar om utbildning och förmåga i första hand. Inte antal. Även om det är viktigt. Om man har förmågan. Ett stort antal poliser utan relevant utbildning och förmåga kan till och med vara sämre.

Ngt mkt viktigt är vad som kan göras på kort och lång sikt. Jag konstaterar med som nog många andra skulle känna, inte jag, aldrig, att en uppgradering av utbildning och för många kanske tar minst 5 år. Kanske. Men "vi" Regering och Riksdag måste börja ngn gång. Det duger föga med långa, djupa och lärda debatter, som mest kännetecknas av debattörerna lägger problem i motståndarnas knän.

Det borde vara böter på att försvara sin politik med alla fel som tidigare politiker gjort, "under Era 8 år vid makten." Sluta med det. Det visar mera vad lite framåtideer man har.

Jag är inte tillräckligt nu angivbart kunnig i var alla spärrar ligger. Vem som sitter på bromsklossarma. Vem som tillverkar dem.

Om nu, som jag inte tror, allt detta skulle vara rikspolischefens ansvar, borde i varje fall läggas en idéskiss till "En annan tingens ordning", som jag tror kommunistledaren Hermansson en gång uttryckte det. Bra sagt. Därmed har jag inte avslöjat ngt om min politiska polishemvist.

Låt oss enas om att Rikspolischefen säkert är värd sin lön.

Och att löne m.m. problemen är alla de som inte har relevant lön, anställningsförmåner och arbetsvillkor.

Men det viktiga är som sagt vem eller vilka politiska och rättsliga aktörer som jobbar efter vad för att lösa polisproblemen.

Här finns mkt att göra.

Polisen har dock klarat av så bra det kanske går de terrordåd vi haft och antas ett antal släckta innan. Det har varit imponerande.

Här har nog Rikspolischefen svårt, nog omöjligt, att berätta om sådant som skull avslöja deras metoder.

Om jag blir tvingad att med ett ord ange vad som fattas och behövs vad bl.a. gäller kvantitet och kvalitet inom poliskåren är det BRIST PÅ RELEVANT RÄTTSPOlITIK.

Jag har svårt finna att alla de frågor som gäller polisen och dess förmåga trygga, skydda och bekämpa, särskilt när det gäller det viktigaste, terrorn, kan lösas på annat sätt än genom en adekvat RÄTTSPOLITIK från främst Regeringens sida och som kan vinna Riksdagens gillande. Det handlar inte bara om pengar. Det handlar definitivt inte med ett antal 1000 nya poliser utöver de ordninarke årliga tillskotten.

Jag förstår att vi inte har den framme. Vi vet men kanske mera tror oss veta hur detta skall gå till.

Kanske, nog, är det så att ju fler kockar, ju sämre soppa.

Vi behöver en "Polisgeneral". Och den rollen har inte Rikspolischefen fått.

Kanske han skulle få den av Regering och Riksdag.

Lägg på lite lön till om det behövs.

Vi ligger ju faktiskt i ett krig med Terrorn, som vi har svårt överblicka, bedöma och vidtaga åtgärder emot.

"Jag har plan", en ide'. Den kostar inga löner. Bara kostnader för utrustning, ngt traktamente, reseersättning m.m.

Det handlar om den eller en av de mest effektiva och minst kostsamma organisationerna vi har.

Vi hittar dem inom Civilsamhället. Det offentliga samhället i samarbete med det Civila.

Inte bara typ Messing People.

Längre gående. Typ, namnet mer som symbol, men kan förstås, det oerhörda arbete som Hem-och Skola och Nattvandringarna gjorde när de började för ngr decennier sedan. Och grymt lyckades.

Jag var förtoendevald ledande inom min kommun men även till del centralt. Då var terrorn mobbingen i skolorna. Ovetande, okunnig och ointresserad skolpersonal, särskilt skolledningarna. Ovetande, okunnigt och ointresserade men inte så mkt bland politiker. Jag säger inte detta som kriktik. Mångas ansvar. För många visste inte bättre. Där visades ett intresse från högsta ledningen. Jag brände nästan hela styrelsen och mig själv mest av alla med idéer och genomföranden som alla stod bakom. Vi lyckades, tror det eller ej, att på ngr år släcka mobbingen i skolan och på fritiden. I en stor krantskommun till Göteborg. Fick avsatt lärare. Fick utbildat föräldrar till mobbande barn. Det var de värsta och svåraste komma åt. Det som genomdrev att "Kalle" eller "Stina" inte fick komma till barnkalaset, men alla andra. Vem blir en hel människa efter en sådan mobbing. Det borde varit "straffbelagt".

Men till slut blev det mkt bra. Men inte för alla de mobbade elever som blivit förstörda och fått allvarlig ohälsa för hela livet, behov av vård, inga jobb eller respekt. Det är och var för d ...

Men Polis, Militär, Offentliga Samhället och Civilsamhället kan samarbeta och hjälpa varandra att på olika sätt söka få bukt med terrorn och kanske på sikt kunna släcka den. Och när vi talar om Civilsamhället talar vi om tusentals engagerade enskilda som tillsammans och i samråd och ledning av någon myndighet kan göra storverk.

Terrorn blir för en rätt sammansatt och organiserad och utbildad organisation ngt som kommer att knäcka terrorn så gott det går.

De är amatörer utan relevant bildning, utbildning och utrustning. Det får bli ett slut på köra ihjäl och svårt skada barn, unga och äldre. Knivmörda. Givet kommer man att på sikt söka skada och döda med andra vapen och föremål. Det kan vi nog kunskap om. En mördare är för mig alltid en amatör, även om hen lyckas. Det tar emot att säga, som säkert ngn vill, de är farligt skickliga. Alls inte. Farliga amatörer. Men de kan brytas ned och även omvändas.

Men gör vi inte detta kan vinden vända snabbt.

Och en hel del annat polisiärt arbete.

Jag har idéer men vill inte av säkerhetsskäl lufta dem nu.

Men kan sägas jag har flera decenniers erfarenhet av mkt kvalicifcerad verksamhet när Samhälle och Civilsamhälle arbetar gemensamt och i samråd, men i slutändan chefen för närmast berörd myndighet som General. Det blev fantastiska resultat, som ingen från början kunnat ana.

Slutligen. En skrytsam anekdot kan tyckas. Men ej. Mera ett nödvändigt exempel. Jag kan inte lastas för historiskt släktskap och eventuella gener, eller såna som inte fick vidare.

Även detta handlar i ngn mening om löner m.m.

Min ff fb utsågs i praktiken av Shahen av Persien/sen Iran, och Sverige genom överståthållaren, att organisera polisväsendet i Persien/Theran. Sedermera Polisgeneral Gustaf Westdahl. Han lyckade så på ngr år att från inget organisera polisväsendet med mer än 1.000 man och slå sönder grov våldsbrottslighet och korruption. Detta var under åren 1910 - 1924 runt. För sina bedrifter lät Irans Parlament sy upp en fin persisk matta åt med honom med Generalsuniform och allt vad därtill hör. På Persiska står det, Till General Westdahl med tack för fint arbete av Irans Parlament. Ngt pt det hållet. Han hade de finaste ordnar i olika länder man kan tänkta sig. Bl.a. Commander of th British Empire. Shaens finast ordnar. Vi har överlåtit allt detta.

Han fick jobbet av flera skäl. Jurist. Hovrättsaskultant. Officer i Trängen. Sveriges genom tiderna yngste poliskommissarie i Clara ökända distrikt. Chef för Kommissarie Anders Gustaf Kempe som senare kom att rädda Sverige från ett blodbad eller inbördeskrig inapril 1917 (Jfr Per T Ohlson, Svensk Politik, 2014, en mkt prisbelönt författare). Hästkarl. Känd för att kunna ta folk genom sin förmåga och särskilt pondus. Oranisatör. Ett djup- och långtgående drag i den Westdahlska släkten. Ngr för många fina gener förlorades kanske i senare led. Det fanns ingen som han. Men han klår mig inte i juridik, driv och ork. Förlåt jag frångår den i varje fall förr prisade juridiska lågmäldheten och hålla sig inom stränga normer.

Att han lyckades såväl tror jag berodde på att han fick eller tog sig de "tyglar" han ansåg behövdes. När medel började tryta tog han saken i händer och utverkade vad som behövdes.

Han måste lösa sina uppgifter, kosta vad det kosta vill, resonerade Gustaf och fick S förstå.

Mot denna bakgrund och mkt annat som inte får plats i dessa spalter vill jag väcka frågan. Något bildlikt.

Ge Rikspolischefen en riktig Polisgenerals behörighet och befogenheter.

Nog mera lön också.

Första och viktigaste uppgift: bekämpa, släck och åtminstone decimera Terrorn.

Och så får väl också inrikesministern och justitieministern skaffa sig Persisk behörighet kunna besluta om medel.

Höj därtill deras löner till i nivå minst med Rikspolischefen.

Kalla det gärna terrorpåslag.

Tillsätt en snabbutredning med stora befogenheter.

Det måste bli slut på det ngn kan tro velandet med vår polis. Men då veta vi inte allt. Det kanske inte alla är så. Nog inte. Många kockar.

Som tidigare Krigsplacerad förplägnadschef på Kungliga Göta Flygflottilj F 9 med fänriks grad vet jag vådan av för många kockar. Nej det räckte med ett mindre antal. Med de måste vara kunniga och motiverade. Klara tuffa militära krav under kalla kriget. De som var för många fick växla med disk och vila. Om ngn frågar. Vi gick ut som den bästa kokgruppen på hela P 4 Pansarregemente och jag fick diplom för nit- och duglighet i Rikets Tjänst. Förbjudet skrytsamt. Visst. Men kom inte och säg till mig att jag inte vet vad jag talar om. Kritisera gärna för normalitetbrott. Det kan jag ta. Fyndet är en sjukdom som mest drabbar de som inte tål normalitetsbrott. Demsom förr kanske var mobbarna

Generalen blev otroligt förmögen under sin vistelse i Persien. Många fina persiska mattor lånades ut till goda vänner och bekanta i många höga positioner. När Generelan dog var det i stort ingen som fött låna. Alla hade fått. Glad han slapp få reda på det. Tråkigt drag att lura en avliden. Jag kan inte tänka mig mkt värre. Lura ngn som är död och inte kan försvara sig och sitt.

Då man har svårt få en rättvis rättegång.

En sak till som jag frågat polismuseet om, men inte fått ngt godtagbart svar på.

Gustaf Westdahl instiftade i sitt testamente då hela kr 50.000 till utbildning av Svenska poliser i utländsk tjänst. Av de pengar som var mkt när Generalen dog runt 60 tal har Polisen inte gjort ngt. Ingen utbildning what so ever. Ingen avkastning.

Polismuseet eller vem det nu är som står för den bedriften plockade för ngr år sedan bort Generalen från hemsidan. Där han stod som en av de första svenska poliserna i Utländs tjänst. Skäl sas det. Pengar på fonden räckte inte för det !

Så illa lönar Sverige en svensk polisman i den högsta utländs tjänst man kan tänka sig som gjort mkt för svensk polis och Sverige.

Men värst är ändå att missbrukat Testators vilja, kanske försöker mörka honom för man inte rätt skött testamentet.

Det är antagligt att Gustaf Westdahl inte blev så gammal på grund av det mkt hårda tjänsten i Persien.

Han hör till de och vi släktingar som hedrades på veteranernas och anhörigas dag, enligt i princip lag, på den instiftade nya flaggdage. Den 29 maj 2017.

Indien hyllningen måste ingå att återskapa testamente, hemsida och hyllning. Det är det inlrincip lag på.

Att plocka ned honom från hemsidan och inte uppfylla testators vilja utan bara låta hela kr 50.000 stå på ett konto utan relevant avkastning, och inte ge ngn enda polis medel för utländs utbildning saknar jag ord för som kan tryckas i denna spalt.

Tråkigt för den eller de poliser som gått miste om ngt de nog inte blivit upplysta om.

Har det någonsin skett ngn utlysning av testamentet, om, när, om ej, varför.

Och vad tycker Persien om att man så degraderar ngn som fått pris och uttalanden om fin tjänstgöring.

I Theran uppkallades en gata efter Generalen, Rue de Westdahl. Vet inte om den finns kvar. Men säger ngt om den uppskattning man visade General Westdahl.

I Stocholm gjorde ett teaterspel på Clara Teater med musik och text med anledning av kommissarie Westdahls resa till Persien.

Det var en stor sak på den tiden.

Det finns ingen anledning att chikanera Generalen eller dennes anhöriga m fl på sätt som skett nu i modärn tid.

Möjligheter till rättelse finns.

Skall med en gång sägas att detta inte är rikspolischefens fel.

Ansvarer ligger med start när testamente blev verksamt.

Men det kan bli någons ansvar om inget rätt görs.

Peter Westdahl

 
 
Jag vill testa det du har tagit!

;)
 
 

Jag med :D

Ska ni ha party? Jag tar med en sopsäck med popkorn! :-)

Låter det - utan närmare utvecklande av talan - stanna vid ett ifrågasättande av skälighet, rimlighet och proportionalitet i lönesättningen båda här och där bland såväl givna exempel som bland icke omnämnda...

Salary negotiation are very important aspect of an interview. Police department always gathering with the public situation. These negotiation help to decide the rank that an employee has. Anyway negotiation and market value and price will be published.
“ The prime goal of the police is to promote safety and increase the welfare of their country”.

Med tanke på vad Eliasson ställt till med tidigare, så måste han ha en hållhake på någon högt uppsatt person som rensar upp hans skit. Karln har ju för sjutton begått kriminella handlingar utan några som helst konsekvenser pga det.

@Sören Nilsson.
Din åsikt avseende vad "Eliasson" respekteras naturligtvis, tillika inte delas i alla avseende av dig "hållhake på någon högt uppsatt person", men om så är fallet är Eliasson inte den enda, tillika finns av honom delvis medverkan i rikspolitiskt styrda oegentligheter med motto.

Till varje pris oavsett desamma mörkläggning av vid tidpunkt RÅ, JK och JO fastställd korruption inom rättsväsendens chefsledning, med som synes så ock hållhake på JO, JK och RÅ överåklagare som för allmänheten mörklagt deras egna utredningar av fastställd korruption, följt av.
JK och JO premierades till högre positioner inom rättssäkerhetssfären och RÅ överåklagare premierades till chef för Sveriges första Korruptions Myndighet.

Tre månader senare framträdde chefen för Sveriges första Korruptionsmyndighet personligen och via medierna eklaterade att rikspolitikerna som premierat honom till chef för Sveriges första Korruptionsmyndighet stoppade honom från att utreda korruption med politiska förvecklingar.

Detta är endast ett autentiskt exempel av tusental av i Sverige rikspolitiskt parti i dåtid skapade systemfel, upprätthållna i nutida EU medlemsstaten Sverige politiska nomenklatura tjänst och gentjänster, som för det mesta är premiering till högre chefställning.
Mvh.

Så Dan Eliasson driver en organisation som har den lägsta tilltron bland befolkningen någonsin, en organisation där man bla lägger ned 13 våldtäktsärenden per dag, där man beskyller medborgarna för att de utsätts för brott, där man i vissa områden inte kan skicka personal för att organisationen helt tappat greppet om kriminella element, där personalen säger upp sig i protest med organisationen, där det saknas utbildad personal och där det finns blir det uppsägningar.... För allt detta får man 160000kr per månad av skattepengar.
Lön efter prestation gäller uppenbarligen inte svenska polisen.
Det är väl nästa steg att utfärda undantagstillstånd, så kan han säga upp ännu fler och få 200000kr varje månad!