Skip to content

MSB satsar 10 miljoner på genusforskning - ska gå till botten med "maktrelationer" vid krishantering

Foto: Anna Hållams/TT

MSB satsar 10 miljoner kronor på genusforskning. Myndigheten vill undersöka hur maktrelationer påverkar ledning och samverkan i samband med kriser. 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) vill undersöka hur de myndigheter och organisationer som arbetar med samverkan och ledning under en samhällskris påverkas av ”genusgrundade normer och maktrelationer”.

Som en del i arbetet har MSB finansierat ett forskningsprojekt med 10 miljoner kronor.

Projketet har som syfte att synliggöra hur samverkan och ledning påverkas av normer och maktrelationer kopplade till genus - något som MSB anser är viktigt eftersom det enligt myndigheten är ett problem att maktrelationer kan skapa olika ”tolkningar om vem som ska agera och vem som bär ansvar” vid en samhällskris.

Förhoppningen är därmed att forskningsprojektet kommer att utveckla MSB:s samverkan och ledning så att den i framtiden bättre tar hänsyn till människors olika villkor.

Forskningsprojektet är tvärvetenskapligt och kommer att pågå under en femårsperiod vid Lunds och Göteborgs universitet. 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

24 comments

Herregud!

Vi har inte råd att hålla vården igång och våra åldringar får ligga och dö i sin egen avföring pga personalbrist men sånt här trams finns det pengar till.

Fast utan jämställdhet ingen välfärd. Betalar sig många gånger om.

Jasså, hur då? Förklara gärna. Fanns det ingen välfärd innan vi blev sk jämställda?

Genusforskning är blaj. Oavsett kön så är varje individ unik.
Mycket av det som de försöker experimentera på samhällsnivå saknar eller
Går tvärtemot vad vetenskaplig forskning visar.
Kvinnor är kvinnor och män är män. Sen finns de som är både och.
Kommer alltid vara så för att vi har fysiska och genetiska skillnader i vårt dna.
Många trädkramare anser att det är enbart samhällets normer som styr.
Samma med kvotering är helt fel. Mest lämpade ska tillsättas oavsett kön.
En kvinna blir inte starkare för att han har lägre fyskrav inom polisen och brandkåren.

Vad är det för ett idiotland vi lever i?

En sak kan man i alla fall vara säker på: dessa 10 miljoner kommer inte resultera i något mer än en svårbegriplig rapport fylld av idenditetspolitiskt snömos. Att "forskarna" i fråga faktiskt skulle klara av att prestera några praktiskt implementerbara rekommendationer som kan förbättra krisberedskapen bedömer jag, utifrån att ha läst andra rapporter inom detta "forskningsfält", som i det närmaste uteslutet. Tack MSB för att ni använder våra skattepengar så klokt.

Jajamen, dags att införa genuspoliser på det här området också!

Man bävar!

Hur många skattemiljarder har hittills satsats på detta?

Dags att staten satsar pengar på horoskopvetenskap och stjärntydning också!

Detta är samma dravel som en gång vittnespsykologerna, som trodde sig kunna bedöma vad som var falskt bara genom att ta dela av utsagan.

Varför gör politikerna om misstaget att satsa på ovetenskap?

http://www.gp.se/ledare/eberhard-rensa-upp-i-genusd%C3%A5rskapen-1.4305384

Myndigheten som vek ner sig när det skulle utredas om Muslimska brödraskapet har inga bekymmer att kasta miljoner på dravel, fast det är väl för att de är mindre rädda för de som anser att detta är just dravel än de som hotade om utredning kring MB.

Herregud först vilket ni ner er för islamistisk påverkansoperation och nu detta meningslösa trams. Dessa skattepengar behövs till annat!

MSB finansierar 3 - 4 forskare som jobbar med genus-frågan, heltid, under 5 år. Skattemoralen är sedan länge negativ, så det finns liksom ingen anledning att bli förtvivlad.

Bra, det här är viktigt. Vid till exempel en skogsbrand där ett befäl ska ge de order som krävs utifrån situationen för att rädda människor, byggnader, och skog, ska befälet inte behöva spendera timmar på att ringa runt till folk som fattar egna beslut och befinner sig på helt andra plater än dit de beordrats för att de tror att de vet bättre än befälet. Vid kriser ska hierarkier följas, oavsett kön på befäl och ordertagare. Om en person saknar den erfarenhet och kunskap som krävs för att vara befäl ska detta ordnas upp före krisens utbrott, eller av överordnad om situationen kräver det under krisen.

Att fatta egna beslut utan koordination skapar livsfara.

Men bygger man sin forskning på pseudovetenskapligt trams så blir resultatet det samma. Så detta är 10 miljoner i sjön!

Enormt viktigt att agera enligt hierarkier vid kriser men jag förstår absolut inte vad det har med den studie inom genusforskning som MSB ska pendera 10 miljoner på. Att "folk" tror sig veta bättre än befälet handlar inte om genus och maktstrukturer utan framför allt att "folk" numera tror att deras sanning lika bra som någon annans sanning, en uppfostran i att ifråga sätta normer och auktoriteter (oftast mest för sakens skull)samt att man alltid måste ta hänsyn till folks olika förutsättningar vid alla tillfällen...! Just precis allt det som genusforskningen med sina företrädare ivrigt förespråkar! Så att en forskning med det tilltänkta forskarlaget skulle komma till något som bidrar till en tillnyktring inom MSB eller andra instanser ser jag som högst otänkbart. Läs gärna in er på genusrapporter och forskning och se vad den tillför. Kan det vara så att de just skapar livsfara?

Ja eller så bygger man ett nationellt systemstöd för att organisera insatser vid kriser, där olika roller redan är tydligt utpekade! Dessa 10 miljoner kunde gott gå till det istället för sådant här TRAMS! Vi lever i digitaliseringens tidsålder, dags att vakna!

Lalla-lalli-ley, diggi-loo-diggi-ley,
snart är jag och mitt företag inte längre en del av skattebasen i Sverige. Det gör mig lyckligare än någonsin när jag nu läser, än en gång, om det missbruk av skattemedel som ständigt sker, där detta genustrams bara är ytterligare ett exempel.

De är inte kloka!

Ett fåtal % män uppger, i BRÅ;s trygghetsundersökning,att de inte utsatts för sexualbrott och trenden är inte stigande viket känns skönt och hoppingivande.
http://www.bra.se/brott-och-statistik/brottsutvecklingen/valdtakt-och-se...

Fåtal män uppger att de utsatts-ska det naturligtvis vara-får skylla på midsommardrickat ;-)

Myndigheten för samhällsskydd fortsätter inte påbörjad studie om muslimska brödraskapet i Sverige.

https://www.fokus.se/2017/06/nerringd-jo-anmald-och-mejlbombad/

Lika mycket feministflum som det som brukar komma från Södertörns förskola.

Ja, baserat på söndagens fadäs med Hesa Fredrik och den totala oförmågan att kommunicera inom och mellan myndigheter så är det väl bäst att dom satsar ca. 100 miljoner kronor istället. Dom kan ju också inrätta en "Fredrika"-professur på Södertörn så att dom kontinuerligt kan få stöd från vetenskapligt...oj sorry, från högskogeligt håll.