Skip to content

MSB satsar 10 miljoner på genusforskning - ska gå till botten med "maktrelationer" vid krishantering

Foto: Anna Hållams/TT

MSB satsar 10 miljoner kronor på genusforskning. Myndigheten vill undersöka hur maktrelationer påverkar ledning och samverkan i samband med kriser. 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) vill undersöka hur de myndigheter och organisationer som arbetar med samverkan och ledning under en samhällskris påverkas av ”genusgrundade normer och maktrelationer”.

Som en del i arbetet har MSB finansierat ett forskningsprojekt med 10 miljoner kronor.

Projketet har som syfte att synliggöra hur samverkan och ledning påverkas av normer och maktrelationer kopplade till genus - något som MSB anser är viktigt eftersom det enligt myndigheten är ett problem att maktrelationer kan skapa olika ”tolkningar om vem som ska agera och vem som bär ansvar” vid en samhällskris.

Förhoppningen är därmed att forskningsprojektet kommer att utveckla MSB:s samverkan och ledning så att den i framtiden bättre tar hänsyn till människors olika villkor.

Forskningsprojektet är tvärvetenskapligt och kommer att pågå under en femårsperiod vid Lunds och Göteborgs universitet. 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt