Skip to content

Husrannsakan "på distans" eller dataintrång? Förundersökning mot åklagare ska fortsätta

Riksåklagaren Anders Perklev. Foto: Anders Wiklund/TT och Henrik Montgomery/TT

Förundersökningen om en misstänkt olaglig husrannsakan i en dator "på distans" ska inte läggas ner. "Rättsläget är oklart" anser riks-åklagaren Anders Perklev när det gäller det fem år gamla ärendet som polisanmäldes i höstas. Ärendet riskerar dock att preskriberas. 

 

Det var hösten 2012 som en åklagare vid Internationella åklagarkammaren i Stockholm beslutade om husrannsakan ”på distans”, via Internet, hos en digital lagringstjänst.

Nu i höstas gjordes en polisanmälan om dataintrång mot åklagaren. En åklagare vid Särskilda åklagarkammaren beslutade dock att inte inleda någon förundersökning med motiveringen att det inte fanns misstanke om brott.

"Saknas lagstöd"
Beslutet överprövades dock av en överåklagare som istället beslutade att man skulle inleda förundersökning om dataintrång alternativt tjänstefel.

Överåklagaren konstaterade att det ”saknas lagstöd för att utföra en digital husrannsakan på distans”. Han konstaterade också att något sådant stöd inte heller fanns 2012 och att det därför finns ”anledning att anta att dataintrång har förövats”.

Men den åklagare som hade fattat det ursprungliga beslut om husrannsakan år 2012 - som alltså är föremål för förundersökningen - begärde överprövning av överåklagarens beslut.

Det innebar att ärendet hamnade på riksåklagaren Anders Perklevs bord.

"Rättsläget oklart"
Anders Perklev konstaterar att man kan göra husrannsakan i en dator eftersom den anses utgöra "ett slutet förvaringsställe". Men när det gäller husrannsakan "på distan", som alltså verkställs med hjälp av teknik, är "rättsläget oklart".

Det finns ingen praxis från några överrätter och i åklagarnas egen interna vägledning när det gäller brott med IT-anknytning avråder man från att göra husrannsakan "på distans".

Anders Perklev konstaterar att det inte finns några särskilda regler om husrannsakan i IT-miljö. Det innebär att de vanliga reglerna i rättegångsbalken ska användas.

Bör prövas av domstol
Han vill också se en korrigering av åklagarnas vägledning så att det framgår att husrannsakan "på distans bör underställas domstolsprövning".

Rent formellt handlar Riksåklagarens beslut om huruvida överåklagarens beslut varit felaktigt eller inte. Han kommer fram till att det inte varit felaktigt och att förundersökningen inte ska läggas ner.

Däremot tar Riksåklagaren inte ställning till hur handläggningen ska fortsätta. Detta överlämnas istället till överåklagaren som också behåller handläggningsansvaret. 

Preskriberas i höst
Riksåklagaren hänvisar också till den pågående utredningen "Moderna regler om beslag och husrannsakan" som ska redovisas till regeringen i september.

Det misstänkta dataintrånget preskriberas i höst.

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt