Skip to content

Husrannsakan "på distans" eller dataintrång? Förundersökning mot åklagare ska fortsätta

Riksåklagaren Anders Perklev. Foto: Anders Wiklund/TT och Henrik Montgomery/TT

Förundersökningen om en misstänkt olaglig husrannsakan i en dator "på distans" ska inte läggas ner. "Rättsläget är oklart" anser riks-åklagaren Anders Perklev när det gäller det fem år gamla ärendet som polisanmäldes i höstas. Ärendet riskerar dock att preskriberas. 

 

Det var hösten 2012 som en åklagare vid Internationella åklagarkammaren i Stockholm beslutade om husrannsakan ”på distans”, via Internet, hos en digital lagringstjänst.

Nu i höstas gjordes en polisanmälan om dataintrång mot åklagaren. En åklagare vid Särskilda åklagarkammaren beslutade dock att inte inleda någon förundersökning med motiveringen att det inte fanns misstanke om brott.

"Saknas lagstöd"
Beslutet överprövades dock av en överåklagare som istället beslutade att man skulle inleda förundersökning om dataintrång alternativt tjänstefel.

Överåklagaren konstaterade att det ”saknas lagstöd för att utföra en digital husrannsakan på distans”. Han konstaterade också att något sådant stöd inte heller fanns 2012 och att det därför finns ”anledning att anta att dataintrång har förövats”.

Men den åklagare som hade fattat det ursprungliga beslut om husrannsakan år 2012 - som alltså är föremål för förundersökningen - begärde överprövning av överåklagarens beslut.

Det innebar att ärendet hamnade på riksåklagaren Anders Perklevs bord.

"Rättsläget oklart"
Anders Perklev konstaterar att man kan göra husrannsakan i en dator eftersom den anses utgöra "ett slutet förvaringsställe". Men när det gäller husrannsakan "på distan", som alltså verkställs med hjälp av teknik, är "rättsläget oklart".

Det finns ingen praxis från några överrätter och i åklagarnas egen interna vägledning när det gäller brott med IT-anknytning avråder man från att göra husrannsakan "på distans".

Anders Perklev konstaterar att det inte finns några särskilda regler om husrannsakan i IT-miljö. Det innebär att de vanliga reglerna i rättegångsbalken ska användas.

Bör prövas av domstol
Han vill också se en korrigering av åklagarnas vägledning så att det framgår att husrannsakan "på distans bör underställas domstolsprövning".

Rent formellt handlar Riksåklagarens beslut om huruvida överåklagarens beslut varit felaktigt eller inte. Han kommer fram till att det inte varit felaktigt och att förundersökningen inte ska läggas ner.

Däremot tar Riksåklagaren inte ställning till hur handläggningen ska fortsätta. Detta överlämnas istället till överåklagaren som också behåller handläggningsansvaret. 

Preskriberas i höst
Riksåklagaren hänvisar också till den pågående utredningen "Moderna regler om beslag och husrannsakan" som ska redovisas till regeringen i september.

Det misstänkta dataintrånget preskriberas i höst.

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

6 comments

Påminner om när mina sjukjournaler 'försvann" inne på en privatläkares mottagning.

Den läkaren blev livrädd. Det var kanske syftet. Vem vet. En av de bästa läkare jag haft.

Du kanske ser att det står dataintrång i rubriken?

Med risk för att falla för ett troll så..

Jag kan förstå att du omedelbart gör antaganden om att polisen hackat en internetleverantör för att komma åt deras kunder. Det är förstås fullkomligt antiintellektuellt mot bakgrund av att det inte finns minsta tillstymmelse till täckning för dina antaganden i artikeln, men särskilt konstigt är det inte.

Låt mig istället kasta lite ljus över saken och berätta att bakgrunden är en numera medieåklagare lite kreativt hävdade att en enskild dator på internet utgjorde en digital lagringstjänst(!) och att man därför kunde besluta om en husrannsakan på distans(!)

Rent praktiskt så lät man sedan myndighet M tillsammans med andra aktörer utföra något som inte kan benämnas annat än dataintrång. Det handlar inte om några speciellt sofistikerade metoder utan det var något som lika gärna kunde ha hänt i ett pojkrum för 20 år sedan.

Det chockerande är att det även med 2017 års lagstiftning inte är lagligt, oavsett om husrannsakan på distans är en grej eller ej. Det är bara Försvarets Radioanstalt som håller på med såna saker, och som i praktiken också har tillåtelse att utföra dem.

Såvitt jag är informerad så är det inte direkt någon utanför rättsväsendet som underrättats om att den här husisen skett utan det är något som kommit fram via andra kanaler. Modiga människor har fiskat fram det dokument, vars existens förnekas av 2016 års NOA och ÅM (eftersom tillvägagångssättet - med deras egna ord - inte är tillåtet), och som svart på vitt innehåller underlaget för beslutet som nu återigen är under lupp efter att den första utredningen lades ner. Surfa till:

minfil.org snedstreck d6L9w9b7b5 snedstreck AM_52124_12_284.pdf

(kopiera, klistra in i webbläsarens adressfält, ta bort mellanslag, ersätt "snedstreck" med "/" och tryck Enter)

Det sägs att man aldrig ska underskatta en fiende så det kan vara värt att reflektera en stund över att hemlighetsmakeri, övervakning och ess i rockärmen är något som alla kan utnyttja, oavsett vilken sida man står på vid meningsskiljaktigheter. Och sedan gammalt gäller devisen att ingenting på internet försvinner.

I fallet med den attackerade måldatorn så finns det både loggar och inspelad datatrafik som i realtid arkiverats på en tredje dator. Att de existerar är naturligtvis ingen slump, lika lite som att det är en slump att åklagaren senare beordrade att måldatorn skulle beslagtas från dess förmodade plats. Spelreglerna är ju kända på förhand. Därför bör det inte heller komma som en överraskning att det också finns data ifrån datorn som utforskade måldatorn (lex källkod på internet archive).

Sammantaget råder det nog inte några frågetecken kring vem, var, när, hur eller varför. Det känns osannolikt att det skulle skett något annat utanför själva uppdraget, om det är det du insinuerar med "något annat gjorts samtidigt?"

Jag håller med riksåklagaren om att det här borde prövas i domstol. Jag hoppas verkligen att ärendet inte hinner preskriberas, särskilt som att överåklagaren i samband med återförvisningen just anmärkte på den risken och att det därför var bråttom med utredningen (Dnr ÅM2017/0863). För om vi tvunget ska ha en gräns där det inte längre är OK att vara nyfiken på, och vilja utforska den digital underjorden, så hade det varit bra om gränsen gick på samma ställe för både medborgarna och rättsväsendet (och gärna även FRA, Beatrice).

Så sjukt pinsamt för.överåklagare Mats Svensson. Han framstår som okunnig vilket han nog är och han kan knappast gå vidare med ärendet.

Pinsamt för hans obefintliga juridiska kompetens.