Skip to content

Utredningen mot Julian Assange läggs ner - "jag har beslutat häva häktningen"

Överåklagare Marianne Ny och Julian Assange Foto: Roger Vikström/TT och John Stillwell/TT

Utredningen mot Julian Assange läggs ner och häktningen hävs. Det meddelade de svenska åklagarna idag - ett halvår efter de förhör som hölls med Assange på Ecuadors ambassad i London. "Vi har vunnit målet", säger Per E Samuelson som är Julian Assanges svenska advokat.

 

Åklagaren var ålagd att senast idag lämna ett yttrande till Stockholms tingsrätt om häktningen av Julian Assange - vars advokater tidigare i våras begärde att tingsrätten skulle häva häktningen.

Förundersökningsledaren och överåklagaren Marianne Ny skrev under förmiddagen:

"Jag har idag beslutat att häva Stockholms tingsrätts beslut den18 november 2010 om häktning av Julian Assange i hans frånvaro och att återkalla den europeiska arresteringsordern."

"Uttalar oss inte om skuld"
Förundersökningen har också lagts ner. Marianne Ny motiverade sitt beslut vid en presskonferens idag med att möjligheterna att driva utredningen vidare är uttömda.

- Det finns inga praktiska förutsättningar att gå vidare, sa Marianne Ny och pekade bland annat på att Julian Assange inte ens har kunnat delges misstanke.

- Alla kontakter med Julian Assange skulle ske på frivillig basis enligt beslut från Ecuador.

- Beslutet att lägga ner förundersökningen beror alltså inte på att vi har kunnat göra en slutgiltig värdering av målet utan på att vi inte kan föra utredningen vidare. Vi gör alltså inga uttalanden om skuld.

"Assange har lämnat bra förklaring"
Julian Assanges advokat Per E Samuelson kommenterar åklagarens beslut så här:

- Han lämnade en bra förklaring till vad som verkligen hände den där kvällen. Därmed kan inte åklagaren se fram emot en fällande dom. Det andra är att vi numera kan bevisa att USA jagar honom. Det kunde vi inte när Högsta domstolen prövade detta 2015, säger han till TT.

- Vi har vunnit målet! Det här är en total seger för Julian Assange, säger han till Ekot.

Häktades 2010
Julian Assange häktades ursprungligen i sin utevaro av Stockholms tingsrätt i november 2010.

Beslut om att häktningen skulle fortsätta fattades både år 2014 och 2015 - någonting som fastställdes av en oenig Högsta domstol i maj 2015 som då slog fast att det "för närvarande" saknades skäl att häva häktningen.

HD skrev bland annat:

"Den nu mycket långa tid som häktningen har bestått måste vägas in i bedömningen och innebär ett ökat krav på de brottsutredande myndigheterna att undersöka vilka alternativa utredningsmöjligheter som står till buds för att driva förundersökningen framåt. I annat fall skulle en häktning - även med hänsyn till att den inte verkställts - kunna anses vara oförenlig med proportionalitetsprincipen."

Skiljaktigt justitieråd
Justitierådet Svante O Johansson var skiljaktig och ansåg att åklagaren hade varit alltför passiv. Han ville häva häktningen eftersom han ansåg att den stred mot proportionalitetsprincipen.

Ett år senare, i maj 2016, prövades häktningen på nytt av Stockholms tingsrätt som beslutade att någon ny häktningsförhandling inte skulle hållas eftersom Julian Assange inte kunde förväntas inställa sig till denna och att häktningen alltså skulle bestå.

Tingsrätten skrev dock:

”Syftet med häktningsbeslutet är att möjliggöra förhör med Julian Assange samt eventuell senare lagföring. Häktningen har bestått under mycket lång tid utan att dessa syften uppnåtts. Det innebär att åtgärdens effektivitet måste ifrågasättas. Fortsatt häktning förutsätter därför i vart fall att åklagarna visar att de vidtar åtgärder som kan förväntas leda till att det långvariga stilleståndet i förundersökningen bryts.”

Tidigare passivitet
Beslutet överklagades till Svea hovrätt som i september förra året instämde i tingsrättens bedömning. När det gällde frågan om en fortsatt häktning kunde anses vara "proportionerlig" skrev hovrätten:

"Enligt hovrätten kan Julian Assange inte anses förhindrad att avbryta sin vistelse på Ecuadors ambassad i London. Vistelsen utgör inte något frihetsberövande och ska inte ges någon självständig betydelse vid proportionalitetsbedömningen. Däremot talar den långa tid som häktningen har bestått och brottsutredarnas tidigare passivitet för att häktningen ska hävas.

Den förhållandevis allvarliga brottsmisstanken medför dock att det finns ett starkt allmänt intresse av att utredningen kan fortsätta. Den senaste tiden har det också vidtagits ett flertal aktiva åtgärder för att få till stånd ett förhör med Julian Assange."

 

 

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

77 comments

EXAKT som jag förutspådde i kommentarsfälten på DJ.

Det var du knappast ensam om.

Fantastiskt. En misstänkt våldtäktsman går fri.

Har är inte misstänkt våldtäktsman längre.

Han har aldrig varit misstänkt. Han gick ju inte med på att delges misstanke.

Där har du fel. Man kan vara misstänkt utan att vara delgiven. Assange var ju på sannolika skäl misstänkt enligt Högsta domstolen

Det har du faktiskt rätt i. Det är ett konstigt system vi har där domstolar kan misstänka någon innan åklagaren vilket ju även Assange själv kritiserat om jag minns rätt.

Eucador har, som de flesta andra länder, en lagstiftning som reglerar hur man delger misstanke. Där finns regler för vilken information rättsväsende måste ha och redovisa. Detta krävs oavsett den misstänktes inställning, och den misstänktes inställning påverkar inte om delgivning om man följer lagstiftningen.

Man bör vara försiktig med språket. Julian Assange är väl inte och har väl aldrig varit en misstänkt våldtäktsman. Han är en man som har varit misstänkt för våldtäkt.

Hur definierar du fri? Det är ju inte så att Julian kunnat gå runt på stan liksom.

Obegåvade kommentarer av det slag Annika ventilerar hade man hoppats slippa. Annika kanske ska läsa hela åklagarens skrift (offentlig handling) innan Annika på Trump-manér kastar sig över tangentbordet.

Våldtäktsman ?

Så du menar att alla som sårar känslorna på en starstruck tjej är en våldtäktsman?
Eller alla som träffar en tjej på krogen och sen har frivilligt sex med henne, sover nakna tillsammans, och sen väcker henne med att försöka sexa till det igen är en våldtäktsman??

Är det ett sånt samhälle ni vill leva i?? Fy fan alltså!! Alla 60 talist tjejer som kämpa för ett sexuellt frigjort samhälle vänder sig i sina gravar!! Det är en skam att höra!!

Alla "60 talist tjejer" är inte döda än. Det finns en hel del av denna sort i rättsväsendet och i regeringen. Ett "sexuellt frigjort samhälle" kan inte heller tillåta våld eller tvång i utövandet av några sexuella rättigheter. Det saknar all betydelse om kvinnan kan sägas ha varit "starstruck" i någon mening. Men Du menar nog att gärningen - p g a frivillighet - inte utgjorde våldtäkt och därför inte kunde föranleda ett frihetsberövande? Det ligger mycket i vad Du då menar och det var också den föregående åklagarens ståndpunkt. Den 60-talist-kvinnan ska man inte dumförklara genom att babbla om fria våldtäktsmän. - Det hade besparat skattebetalarna i Sverige och England många miljoner om fler hade varit så klarsynta som hon.
Gör man det ändå är risken stor att babblet slår tillbaka på en själv. Det kanske Annika kan fatta.

Varken våld eller tvång har förekommit och ska väl heller inte omnämnas annat än som en tvivelartad anklagelse. En trasig kondom. i avsaknad av någons DNA, avriven i påstått ursinne, upphittad veckor efter, utgör inget som helst bevis annat än möjligen synnerligen falska anklagelser.

Annika, varför inte istället uttrycka sig en misstänkt "oskyldig" gick fri? Detta blir nog inte Madeleine Lejonhufvud glad över. För hon vill ju att alla skall dömas inklusive oskyldiga.

Kling och Klang finns inte bara inom polisen utan även inom åklagarämbetet som det ser ut!!

Som väntat avser brittisk polis fortfarande gripa Assange. Nu är emellertid frågan vilket skäl JO kommer ange för att inte utreda åklagarens hantering den här gången.

Ojojojoj! Man kan väl säga att Julian redan fått sitt straff med råge om han hade dömts. Kan tycka utan att var expert i den frågan att vi rör oss med ytterligare en rättsskandal.

Försök säg det till F! och alla genuspoliser.

Undrar vad det blir för skadestånd... Uppenbart att FU inte skötts så effektivt som EKMR kräver.

Alla som läst vad som står i FU inser att anklagelserna mot Assange är trams och det som inträffat inte rimligen kan klassas som våldtäkt samt att FU bara hållits till liv pga prestige och att skitstöveln Assange hållit sig undan.

Kan bli ett intressant skadeståndsärende. :)

lantisjuristen. Sånt härnt kan ju bli väldans sköj ;)

Det upplevs inte som att de svenska åklagarna gjort sitt allra yttersta. Nog borde man väl ha kunnat komma till skott före år 2016?

Roger. Detta är högst märkligt med tanke på den massiva nyhetsbevakningen av ärendet.

Och att det tog månader att översätta dokumenten.

Utan att sträcka sig för långt har Åklagarna gjort allt för hindra målet nå domstol
Den trasiga kondomen, inlämnad veckor efter, påstått avriven under samlag och i vredesmod saknade allt DNA för det den lades fram som bevis för.. Förhandlingens höjdpunkt i Svensk Domstol och saga kan jag tänka..

Vore intressant att se en siffra på hur mycket Marianne Nys flygrädsla och svårighet att komma till beslut kostat skattebetalarna i sverige och storbritannien.

Det här måste man ha en fullständig genomlysning i, vilket jag varmt välkomnar inte minst som samhällsmedborgare. Det tycks finnas oerhört många frågor att besvara i ärendet, som framstår, som principiellt intressant på många sätt. T.ex. hur långt kan man egentligen gå och hur mycket resurser kan man lägga ned på blotta påståenden.

Jaha, det var väl ganska väntat, bananrepubliken Ecuador är ju inte direkt känd för att hålla rättsstatsprincipen särskilt högt. Det alla vill veta är vem som har finansierat denna fars, Ryssland?

Ska bli intressant att se vad som händer när Assange beslutar sig för att gå ut igen, hur länge han kommer behöva sitta i fängelse i UK och hur mycket han kommer behöva betala för de brott han begått när det gäller borgensåtagandena. Polisens konstnader för att bevaka ambassaden fram till för nåt år sedan, exempelvis?

Ska han förresten inte nu längre betraktas som frihetsberövad? Kan inte se hur de som tidigare bestämt har hävdat att så är fallet nu ska kunna beskriva vilken handling Assange utför när han lämnar ambassaden eftersom han med alla till buds stående logiska resonemang inte kan göra det frivilligt.

Julian Assagne söker politisk asyl i Frankrike skriver tv4.se Varför inte Sverige? Vi är väl en större humanitärare stormakt än Frankrike?

Han har "vägrat och hållit sig undan rättvisan" framhåller TV4:s kommentator Per Nyberg. Vägran ska ha gällt att uttrycka sitt samtycke till, och att han går med på, att bli delgiven misstanke om våldtäkt 2010 i Enköping, på londonambassaden. Fast åklagaren gick inte så långt under pressträffen, hon sa strängt taget bara att man inte skulle räkna med att han frivilligt skulle gå med på något. JA har också "brutit mot borgensöverenskommelsen", vilket skulle innebära flera nya brott..Sedan hör man att han fortfarande är misstänkt för våldtäkt, och att förundersökningen bara "tillsvidare" är nedlagd. JA är inte frikänd, upprepar man: "Man ska inte glömma bort här att det finns två kvinnor här som inte är misstänkta för brott och som inte har fått sin rättsliga prövning." Misstanken ska ursprungligen ha gällt "våldsbrott, sexualbrott". - Det verkar alltså på TV4 som att medie- och domstolscirkusen ang WikiLeaks fortsätter, nu utan fortsatt kostnadsansvar för svenska staten. Målsäganden kan dock väcka enskilt åtal vid Stockholms TR och har ju ett målsägandebiträde som är advokat. Eller hur? Utan tvångsmedel visserligen, men straff och skadestånd kan uppnås även.utan åklagare såvitt känt. Om endast ett "nedläggningsbeslut tillsvidare" skulle få någon motsatt verkan blir väl nästa diskussion här eller hos åklagaren om återupptagande begärs. 2020 i augusti vet vi bättre hur hög notan blir. Kanske också vilka skattebetalare som får betala kalaset.

Nedanstående finns att läsa på https://www.aklagare.se/

"Överåklagare Marianne Ny har i dag beslutat att lägga ned förundersökningen om misstänkt våldtäkt av Julian Assange."

Vem är det som har våldtagit vem?

"Vi har vunnit målet", säger Per E Samuelson som är Julian Assanges svenska advokat.
Det hade varit väldigt intressant att höra vad Per E Samuelsson hade sagt om han hade varit målsägandebiträde för någon av de utsatta kvinnorna.
Jag har svårt att förstå alla dessa män, oftast, som spyr sin galla över åklagaren som bara gjorde sitt jobb.
Varför inte lägga något av ansvaret på Assange. Visserligen säger advokat Per E Samuelsson att Assange inte har något krav på att vara behjälplig i utredningen. Men hans inställning, i den utdragna handläggningen, gör att bara han själv drabbas och då får väl Assange också ta konsekvenserna av sina försök att sabotera hela utredningen.
Förhöret på ambassaden blev precis som jag förutspådde bara skit. Att hålla förhör på bortaplan är oftast något som bör undvikas i det längsta.
Jag vill ge en ros till åklagaren för hennes pliktkänsla och envishet.

Det du Börje inte begriper är att det kvittar huruvida förhöret blev skit. Assange har rätt att säga huffla huffla som svar på frågor om han så önskar. Det är åklagarens sak att ha bevis och bevis som håller mot hans tystnad eller nekande. Det har hon uppenbarligen inte haft.

Sedan kan väl vi som inte var med i sovrummet avstå från att uttala sig huruvida om dessa kvinnor varit utsatta eller inte.

Varje handling eller underlåten handling medför konsekvenser och det får Assange själv svara och ta ansvar för. Vi som inte var med i sovrummet kanske ska beakta att de utsatta kvinnorna, åklagare, tingsrätter och hovrätter förmodligen har större insikt i vad som hänt än vi övriga.

På vilket sätt var/är kvinnorna utsatta? Kan du styrka ditt påstående att så skulle vara fallet?

Nej vi skall beakta att vi faktisk inte vet ett skit om vad som hände. Och att åklagaren de facto hade ett omöjligt bevisläge och att hon därmed rimligen inte visste något hellre.

Det ska bli intressant att se om Julian Assange nu beger sig till USA som han lovade att göra när Obama benådade Manning. För det kan väl inte vara så att han kommer med massa undanflykter så att man skulle kunna tro att han är en patetisk lögnare.

Marianne Ny stod och ljög på en presskonferens med utländska journalister i höstas. På en fråga om vilket straff Assange skulle få om han blev dömd, svarade hon sex års fängelse.
En medarbetare fick rätta henne med att det bara rörde sig om högst två år.
Fallet Assange är bara en i raden av rättsskandaler som har plågat oss svenskar. Men när det gäller Assange är det uppenbart att svenska journalister inte vågat skriva kritiskt om hur man hanterat detta ärende. Och svenska folket har lurats att tro att Assange begått fruktansvärda brott när sanningen är att det att det aldrig funnits någon grund för åtal, vilket den första åklagaren förstod.

Nu försöker Marianne Ny, som har förstört livet för en människa, rädda ansiktet med att bara hon fick ställa de rätta frågorna, så skulle nog Assange fälla sig själv (eftersom det bevismaterial som fanns inte räckte). Gissar att Assange som sannolikt är betydligt mer intelligent än Ny inte skulle ta det köttbenet.
Vi har ett gammalt förlegat, otidsenligt rättsväsende som har överlevt sig själv och är i springande behov av reformer. Jag tycker inte att jurister skall kunna skydda sig längre bakom fikonspråk och kollegial lojalitet. Det behövs mer insyn och man borde kunna ställa samma krav på jurister som man gör på andra yrkesgrupper!

Högst två år? "Våldtäkt, mindre grovtbrott" har varit brottsrubriceringen. För det brottet gällde väl redan 2010 straffskalan fängelse i högst fyra år. Eller talar vi om straffvärdet för ett samlag med en sovande partner (enköpingskvinnan), utgörande samlag 2) eller 3) samma natt? Hur som helst så kan vid misstanke om sådant brott (som ju domstolarna har bekräftat) inte nedläggning sonika ske. Det är ju inte fråga om något bagatellbrott precis. Åklagarens häktnngsyrkande har ju bifallits och upprepade gånger har häktningsbeslutet fastställts. Straffvärdet är fängelse i mer än tre månader även vid mindre allvarlig våldtäkt. Åklagaren, som inte är ensam ansvarig för JA:s ödelagda liv, måste ta ställning till om misstanken kvarstår även om hon begär att den häktade ska försättas på fri fot och återkallar EAW. En annan sak är att hon inte får väcka åtal utan att s k slutdelgivning skett, vilket inte förutsätter något aktivt handlande från den misstänktes sida: När åklagaren anser att förundersökningen har "kommit till vägs ände", ska den misstänkte underrättas om allt som förekommit i förundersökningen. När underrättelse har skett, vilket inte behöver ske genom stämningsman och överlämnande av handlingar, är slutdelgivning verkställd. Det kan inte JA göra något åt ens om han skulle vilja tillbringa återstående tid fram till åtalspreskription på ambassaden. - 13 miljoner pund var notan våren 2016 för de brittiska skattebetalarna, redogjorde The Guardian. Den notan kan nog inte övervältras på varken JA eller åklagaren, förmodar jag. Svenska skattebetalare får ta sin nota senare.

Instämmer i att det svenska rättsväsendet är i behov av modernisering. Men kan ej se hur det kan skall kunna ske då det enligt min uppfattning varken finns sjukdomsinsikt, politisk vilja eller förmåga/kunskaper hos rättskedjans aktörer. Jag skulle tom vilja påstå att den tid jag levt i förlorat en hel del i legalitet i sin iver att "bekämpa" det ena eller andra. Ett betyg från min sida om jag kunde sätta något skulle bli underkänt.
Samma betyg skulle svensk media få.
Avslutningsvis. Det är trist att vara juristutbildad, leva i Sverige och ständigt behöva läsa om alla dessa mindre lyckade insatser av rättsväsendet. Kanske dags att steppa ned lite och visa lite ödmjukhet inför uppgiften.? Ta ett studiebesök i något land med mindre våld och problem t ex. Se hur de gör.

Finns förundersökningen eller tingsrättsdomen att läsas någonstans? Skulle vara intressant att läsa vad som hände den kvällen. Någon som kan länka?

Det råder ingen tvekan om att ärendet Assang är politiskt styrt, vilket inte är första gången
i socialdemokraternas historia och blivande åklagare och senare färdigutbildade åklagare MN är den som ett stort antal gånger lett falsarierna.

I DJ över femtio övervägande av samma debattörer inlägg under olika alias med i fantasin skapat har inte att göra i DJ debatt, för de har inte en aning om vare i lagar stiftat eller juridik. Trotts stor mediabevakning vet de inte ens att det inte är två kvinnliga Mä (anmälare)! En av kvinnorna har dessutom för många år sedan tagit tillbaka sina uppgifter och båda kvinnorna har i polisförhör vittnat att de har haft frivilligt sex med J Assange.

Frivilligt sex är motsatsen till våldtäkt.

I Rättsmagasinet Paragraf kan tas del av fakta och efter artiklarna medföljer utredningshandlingar, förhör med alla parter.

https://www.magasinetparagraf.se/

https://www.magasinetparagraf.se/nyheter/49253-det-har-ar-vad-vi-vet-om-...
Efter artikel biläggs polisens utredning av Assange, på svenska. Därmed kan var och en granska iakttagelser och slutsatser. Klart slut!

Här kommer förhoppningsvis länken till förundersökningen. Jag kan inte minnas att jag i någon svensk tidning läst en enda kritisk artikel om hur Julian Assange behandlats, bara någon enstaka insändare som tagit upp ämnet!
Kanske en illusion att vi lever i en rättsstat?

Fria Tider har skrivit en hel del. Men det kanske inte räknas:
http://www.friatider.se/topic/223/18227

Flashback är inget jag vill länka till. Det mesta är ovettigt men det finns en del vettigt. Många länkar till seriösa tidningar. Här är en i mängden:

http://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus-vilka-tjejer-ska-va...

Jajamen jag hajade ditt budskap! För vissa snillen är juridik samma sak som att jämföra äpplen med päron och akta sig för att hysa mer än en tanke i skallen samtidigt!

Är äpplen och päron så olika menar du?

Hatet mot Julian Assange, trots att häktningen brutits, påminner om den norska serien “Frikänd” där en hel by bedriver hetsjakt mot den manliga huvudpersonen.
Väldigt otäckt när människor beter sig som hjärnlösa flockdjur mot en som redan ligger ner. Det är som om pannloben stängs av och reptilhjärnan tar över.
Jag misstänker att alla dessa människor inte har läst förundersökningen som lagts ut på nätet av Dick Sundevall. Det är mycket att läsa och reflektera över. Hade de gjort det skulle de inte bete sig som de gör.

Utaätts hat för någon slags svältkur som en rakryggad övertygelse utan vidare klara brukar hatarna drabbas av svårartad abstinens. Godhet, förståelse, acceptans, fakta är främmande organismer...och bekämpas med näbbar, klor och grupptryck..

Detta är ingen kritik mot Åsa Samsioe, som har framfört många kloka och nyanserade synpunkter. Jag vil bara framhålla att det kan vara skadligt för debatten att använda ordet "manliga" i något seriöst sammanhang, för det lilla ordet drar till sig horder av debattlystna, sk troll. Det är väl så Internet fungerar. Bara i genusdiskussioner kan det vara passande att tala i termer av manligt och kvinnligt. Jag tror att det inte är uteslutet att behandlingen av JA har andra orsaker än att han är av manskön. Däremot tror jag det är viktigt för den som själv är av manskön och vill bli populär i breda kvinnokretsar, att likt dåvarande kd-ledaren framhålla den ovidkommande ståndpunkten att JA är en "feg stackare, en fegis". Det är alltså en populistisk och förljugen ståndpunkt, som Mange m fl här ger uttryck för.

Jag tycker också att man lägger undan den typen av könsfixerade uttryck i den här debatten. DJ har naturligtvis sin kvot av idioter, som överallt i övrigt i samhället. Ni är några som ger mycket bra kommentarer med kunnande. Det tackar vi för. Jag är själv ingen straffrättsexepert. Dock är det viktigt att man får en fullständig genomlysning i ärende. Bara en detalj är detta med delgivningen, påstås att inte kunna ske i nästan 7 års tid. Det finns ett delgivningsförfarande, där man slutligen anses delgiven. Vet dock inte skulle gått till i just det här fallet. Men så är det som advokat Samuelsson även sagt i TV. Det finns mycket att bena ut här inte minst för den undersökande journalistiken.

En riktig karl som är oskyldig vågar att inställa sig i rätten och där enkelt bevisa att han är oskyldig om han nu är oskyldig...fegisar som inte har rent mjöl i påsen gör på "The Assange Way"

Så du har inget emot att åka till Saudiarabien och berätta allt du har gjort?
Eller är du en fegis?

Om man begått våldtäkt i Saudiarabien så är det naturligtvis dit man måste åka för att få sin sak prövad i domstol.
Som det är nu, så kommer Assange aldrig bli kvitt anklagelsen om våldtäkt, det enda som kunde ha ändrat på det var att han hade tagit sitt ansvar och infunnit sig i rätten och därmed kunnat bli frikänd.

Och sedan naturligtvis utlämnad till USA. Du missade slutklämmen.

Ny kunde nog vara säker på att slippa dra saken inför Svensk domstol.

Ny kunde nog vara säker på att slippa dra saken inför Svensk domstol.

Saudiarabien har inga problem med att döma folk för moralbrott som skett i andra länder. Deras lagstiftning, precis som Sveriges i vissa fall, omfattar handlingar i hela världen. Det är ett brott mot saudisk lag att ha sex utanför äktenskapet i Sverige.

En frikännande dom betyder inte att man är oskyldig, så en anklagelse blir man aldrig kvitt.
Precis som de där svenska tjejerna som efterlystes för falsk angivelse i Turkiet för några år sedan men som vägrade åka dit och som Sverige vägrade lämna ut. De skulle ha varit precis lika anklagade om de blev friade i Turkiet.

Sverige är väldigt långt från ett land som Saudiarabien. Kort sagt, han har inget att frukta i Sverige annat än att han ev. behöver ta ansvar för brott, om det skulle visa sig att han är skyldig till brott. Vad skulle kunna hända i USA som är värre än att gömma sig på en ambassad i snart 5 år? När dessutom Snowden är frigiven för allvarligt brott medan Assange mig veterligen inte begått något brott utöver borgensbrottet plus tidigare misstankar om sexualbrott som nu är nedlagda. Nedlagda som resultat av att han gömt sig på ambassaden så länge att flera misstankar gick till preskription 2015 och nu för att han lyckats med företaget att väga låta sig delges misstanke. Helt absurt!

Är Snowden frigiven? Har han suttit inne?

Pelle, det skulle inte finnas någon debatt här om det vore som Du säger, "inget att frukta i Sverige". Vad som "skulle kunna hända i USA" tror jag nog att Du vet. Du har också fel när det gäller Snowden, som inte ska diskuteras här. Men betr JA har Du fel när Du hävdar att misstankar skulle vara nedlagda. Åklagaren har återupptagit förundersökningen p g a att hon, till skillnad från den tidigare åklagaren, ansåg att JA var skäligen misstänkt för brott. När hon begärde honom häktade påstod hon att han var på sannolika skäl misstänkt för brotten, vilket domstolarna instämde i. Nu har den senare åklagaren sagt två saker: Dels att hon lägger ner förundersökningen och "häver häktningen" men också att nedläggningen inte påverkar brottsmisstanken, varför förundersökningen kan komma att återupptas om man bara får tag i JA. Så det är inte så som Du påstår att någon misstanke är nedlagd. (Tidigare i den här tråden har jag framfört att åklagaren är skyldig att nu fatta beslut i åtalsfrågan. Det vill hon uppenbarligen slippa och hon vill också slippa att svara på JA:s frifotsyrkande, genom att "lägga ned förundersökningen".)

Som kvinna tror jag att det här handlar inte om att våldtäkt har begåtts. Kan det inte vara så att när det uppdagades att han hade haft frivilligt sex med båda kvinnorna att de kände sig en aning lurade o komplotten ett faktum?

Ärendet Julian Assange har för länge sedan slutat att vara en juridisk angelägenhet och är numera enbart varit av politisk natur.
Att den prestigestyrde överåklagaren Marianne Ny frivilligt skulle lägga ner utredningen är uteslutet,hon har fått order från politiskt håll.

Om ärendet handlat om juridik och Julian hade blivit fälld så hade han varit frisläppt sedan flera år tillbaka. Det är här det blir så intressant med en häktning som pågått i nästa 7 år.

Det skulle aldrig bli åtal. Om hon hade väckt åtal så skulle ju förundersökningen bli offentlig och hon kunde inte längre hävda att hon hade en massa hemliga bevis som styrkte anklagelserna.

Åh fan, sådant som du jämt o ständigt kallar för konspirationsteorier.
Men det gäller ju såklart inte när det är Du, tanton som framför det...

Den relevanta frågeställningen nu är att vi snarast får veta av åklagaren varför man inte kunde delge misstanke. Hur kan detta ens vara möjligt när man vet var han befinner sig? Vägrade han befinna sig i samma rum som svensk personal på ambassaden under förhöret? Vägrade han "skriva på" att han tagit emot delgivningen? Kunde Ecuador "neka" att han delgavs misstanke? Om man verkligen tvingades lägga ner pga detta så är det fel på lagen. Vi vill veta hur detta kan vara möjligt!

Jag skulle också vilja veta varför Assange inte kunde delges misstanke. Jag anser att det är ett gravt fel i svensk lagstiftning att han inte kunde delges misstanke, trots det faktum att man har lokaliserat Assange. Ska man så enkelt kunna skippa att svara för ens gärningar? Jag säger inte att han är skyldig - innocent until proven guilty - men saken ska kunna undersökas.

Speciellt som att han officiellt inte säger sig sökt asyl med koppling till sexualbrottsmisstankarna, alltså borde det inte finnas några som helst skäl till att vägra delgivning. Han har under åren också gått ut med att han aldrig varit "charged" eller delgiven misstanke om brott. Tacka fan för det om han vägrat ta emot delgivning om misstanke. Det här ska inte vara möjligt!

Skulle också vägra delta i en sådan här rättsligt fars vars första akt var att hamna i papperskorgen. Att låta A resa ut trots att han själv försökte göra sig tillgänglig och när han kommit utomlands bulla upp en EAW som A var ekonomisk brottsling eller terrorist ser allt annat än korrekt. Sedan fick ju Ny förklara för Brittisk domstol att A inte ens var åtalad. Dvs bevisningen var inte ens tillräcklig eller adekvat utom för att sedan inte göra något under 6 år... Vilket ju Svensk domstol påpekade i sin dom. Ett mål ska föras framåt även av Åklagare Ny för att läggas ner eller leda till åtal. Ny' s teater i om att A vägrat ta emot delgivning blir med ärendets natur så långt ifrån rättssäkerhet vi kan komma..

Ord står mot ord och det har flertalet andra konstaterat och det kunde Ny också. Detta har dock hela tiden och just farsens längd visar på politiska motiv. Vänta till sista dagen likaså. Sju månader för att översätta förhören...

Pelle, Du har fel när det gäller delgivning av misstanke. Det skedde redan 2010 när förundersökning inleddes. JA är också hörd över anmälan som de båda kvinnorna lämnade i augusti 2010, bara en vecka efter anmälningen. Men förhörsledaren bekräftade på försvararen fråga "det var allt" och ställde inga frågor om enköpingskvinnan och den möjliga våldtäkt som förekommit mot henne. Vad det handlar om nu (och kanske sedan många år) är den förutsättningen för åtal att förundersökningen redovisas för den misstänkte så att han kan begära komplettering, i syfte att undvika obefogade åtal. Detta kallas "slutdelgivning" men har inget med överlämnande av handlingar att göra. Det är bara ett uttryck, jargong.

Nej, det stämmer inte. JA har fram till slutet på 2016 inte ens blivit hörd vad gäller misstanken om våldtäkt, långt mindre delgiven misstanke. Det han förhördes angående inledningsvis 2010 gällde andra brottsmisstankar.

Pelle, vad är det som inte stämmer? Titta i 23 kap. RB. Där anges alls ingen förutsättning för åtals väckande att förhör med den misstänkte hålls, eller hur? Inte heller att förhör måste ske "vad gäller misstanken om våldtäkt". Att det finns en rätt för den misstänkte att begära att bli hörd är ju sant, men det är väl inte det som "inte stämmer", eller hur?. Åklagaren, som har gott på fötterna, kan vägra den misstänkte att bli hörd om förhöret skulle sakna betydelse, men så är ju inte fallet här. Den regeln saknar nog praktisk betydelse, åtminstone i de många fall där förundersökningen är inriktad på ett erkännande. Om åklagaren anser sig ha ha skäl för åtal så är hon i samma ögonblick skyldig att åtala. Det handlar alltså inte om någon bedömning de lege ferenda. "Slutdelgivning" måste ske för åtal, men det är allt. Fakta är: Förundersökning avseende bl a våldtäkt i Enköping inleddes i augusti 2010, genom beslut av en polisman, på grundval av de båda kvinnornas berättelse 2010-08-17 enbart. 2010-08-30 hördes JA i närvaro av försvararen ang. misstanken. Expressen refererade från förhöret 2010-09-02. Förhöret skedde alltså med hjälp av polismyndigheten efter det att åklagaren hade övertagit ansvaret för förundersökningen. Det framgår inte av förhöret att JA skulle ha vägrat att uttala sig i något hänseende, men tolken tycks ha underlåtit att tolka vissa frågor och svar, som en sekreterare fick ombesörja vid utskrift. Vad är det nu som inte stämmer? Är det rättegångsbalken, förhörsprotokollet eller mediarapporteringen som inte stämmer? Eller är det Åkl3 som hänvisar till JA:s odefinierade "vägran" för att rättfärdiga sin egen totala brist på aktivitet som har fel? (Hade han vägrat att infinna sig så finns botemedel i 23 kap. Det är alltså inte bara möjligheten till frihetsberövande som står till buds. Det finns vite och hämtning också.)

Det är en feminist som läst lite genusvetenskaplig retorik och tror att man kan spela på omanlighet för att få män att ändra inställning. Det var ju grunden till hela "kränkta män"-kampanjen, att spela på att det var omanligt att visa känslor för att förhindra män från att våga klaga på något.
Hon tror nu att om man framställer Assange som omanlig så kommer han inte få stöd av män.

(Ja, de är korkade)

Det är nog den mest enfaldiga anklagelsen av alla mot Assange att han är för feg för att komma till Sverige för att ta sitt straff.
I förundersökningen framkommer det tydligt att han känner sig hotad av USA för de avslöjanden han gjort. En manlig journalist som förhörs som vittne säger 2010 att han har läst från flera tillförlitliga källor att mer än hundra man i Pentagon jobbar på att knäcka Assanges koder, eftersom wikileaks avslöjanden är skadliga för USA.
Då Sverige inte gav några garantier om att inte utlämna Assange till USA, vägrade han komma efter att tidigare hållit sig tillgänglig för ev nya förhör under flera veckor.
Om USA tar honom fruktar han antingen dödsstraff eller ett mycket långt fängelsestraff. Under sådana omständigheter är det kanske naturligt att hålla sig borta.

Jag skulle ha känt mig hotad även av Sverige om jag var Assange.
Ingen har någon skyldighet att utsätta sig för andras vedergällning.