Skip to content

Utredningen mot Julian Assange läggs ner - "jag har beslutat häva häktningen"

Överåklagare Marianne Ny och Julian Assange Foto: Roger Vikström/TT och John Stillwell/TT

Utredningen mot Julian Assange läggs ner och häktningen hävs. Det meddelade de svenska åklagarna idag - ett halvår efter de förhör som hölls med Assange på Ecuadors ambassad i London. "Vi har vunnit målet", säger Per E Samuelson som är Julian Assanges svenska advokat.

 

Åklagaren var ålagd att senast idag lämna ett yttrande till Stockholms tingsrätt om häktningen av Julian Assange - vars advokater tidigare i våras begärde att tingsrätten skulle häva häktningen.

Förundersökningsledaren och överåklagaren Marianne Ny skrev under förmiddagen:

"Jag har idag beslutat att häva Stockholms tingsrätts beslut den18 november 2010 om häktning av Julian Assange i hans frånvaro och att återkalla den europeiska arresteringsordern."

"Uttalar oss inte om skuld"
Förundersökningen har också lagts ner. Marianne Ny motiverade sitt beslut vid en presskonferens idag med att möjligheterna att driva utredningen vidare är uttömda.

- Det finns inga praktiska förutsättningar att gå vidare, sa Marianne Ny och pekade bland annat på att Julian Assange inte ens har kunnat delges misstanke.

- Alla kontakter med Julian Assange skulle ske på frivillig basis enligt beslut från Ecuador.

- Beslutet att lägga ner förundersökningen beror alltså inte på att vi har kunnat göra en slutgiltig värdering av målet utan på att vi inte kan föra utredningen vidare. Vi gör alltså inga uttalanden om skuld.

"Assange har lämnat bra förklaring"
Julian Assanges advokat Per E Samuelson kommenterar åklagarens beslut så här:

- Han lämnade en bra förklaring till vad som verkligen hände den där kvällen. Därmed kan inte åklagaren se fram emot en fällande dom. Det andra är att vi numera kan bevisa att USA jagar honom. Det kunde vi inte när Högsta domstolen prövade detta 2015, säger han till TT.

- Vi har vunnit målet! Det här är en total seger för Julian Assange, säger han till Ekot.

Häktades 2010
Julian Assange häktades ursprungligen i sin utevaro av Stockholms tingsrätt i november 2010.

Beslut om att häktningen skulle fortsätta fattades både år 2014 och 2015 - någonting som fastställdes av en oenig Högsta domstol i maj 2015 som då slog fast att det "för närvarande" saknades skäl att häva häktningen.

HD skrev bland annat:

"Den nu mycket långa tid som häktningen har bestått måste vägas in i bedömningen och innebär ett ökat krav på de brottsutredande myndigheterna att undersöka vilka alternativa utredningsmöjligheter som står till buds för att driva förundersökningen framåt. I annat fall skulle en häktning - även med hänsyn till att den inte verkställts - kunna anses vara oförenlig med proportionalitetsprincipen."

Skiljaktigt justitieråd
Justitierådet Svante O Johansson var skiljaktig och ansåg att åklagaren hade varit alltför passiv. Han ville häva häktningen eftersom han ansåg att den stred mot proportionalitetsprincipen.

Ett år senare, i maj 2016, prövades häktningen på nytt av Stockholms tingsrätt som beslutade att någon ny häktningsförhandling inte skulle hållas eftersom Julian Assange inte kunde förväntas inställa sig till denna och att häktningen alltså skulle bestå.

Tingsrätten skrev dock:

”Syftet med häktningsbeslutet är att möjliggöra förhör med Julian Assange samt eventuell senare lagföring. Häktningen har bestått under mycket lång tid utan att dessa syften uppnåtts. Det innebär att åtgärdens effektivitet måste ifrågasättas. Fortsatt häktning förutsätter därför i vart fall att åklagarna visar att de vidtar åtgärder som kan förväntas leda till att det långvariga stilleståndet i förundersökningen bryts.”

Tidigare passivitet
Beslutet överklagades till Svea hovrätt som i september förra året instämde i tingsrättens bedömning. När det gällde frågan om en fortsatt häktning kunde anses vara "proportionerlig" skrev hovrätten:

"Enligt hovrätten kan Julian Assange inte anses förhindrad att avbryta sin vistelse på Ecuadors ambassad i London. Vistelsen utgör inte något frihetsberövande och ska inte ges någon självständig betydelse vid proportionalitetsbedömningen. Däremot talar den långa tid som häktningen har bestått och brottsutredarnas tidigare passivitet för att häktningen ska hävas.

Den förhållandevis allvarliga brottsmisstanken medför dock att det finns ett starkt allmänt intresse av att utredningen kan fortsätta. Den senaste tiden har det också vidtagits ett flertal aktiva åtgärder för att få till stånd ett förhör med Julian Assange."

 

 

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt