Skip to content

Massövervakning av internet utan lagstiftning - skarp kritik mot regeringens förslag

Foto: Magnus Hjalmarsson Neideman/TT

Regeringen vill att Myndigheten för samhälls-skydd och beredskap (MSB) ska bedriva kontinuerlig övervakning av internet. Flera remissinstanser är kritiska och Datainspektionen konstaterar att förslaget "lämnar utrymme för en omfattande insamling och bearbetning av personuppgifter" - och att regeringen vill att detta ska ske utan lagstiftning.

 

Regeringen lade i februari fram ett förslag om att MSB ska upprätta ett så kallat sensorsystem för att upptäcka IT-incidenter. Tanken är att både offentliga och enskilda organisationer som arbetar med samhällsviktig verksamhet ska kunna ansluta sig till systemet.

Sensorsystemet ska gå igenom den anslutna verksamhetens in- och utgående datatrafik och larma vid upptäckt av skadlig kod.

Ska samla datatrafik
MSB kommer enligt förslaget att samla in och bevara datatrafik i egna databaser för att kunna analysera trafiken. De uppgifter som MSB samlar in består huvudsakligen av trafikdata - alltså till exempel IP-adresser och tidsangivelser - men vid larm kan även innehållet i till exempel själva e-postkommunikationen komma att lagras.

Regeringen skriver i sitt förslag:

"En bestämmelse som ger mandat för MSB att tillhandahålla sensorsystem bör införas i förordningen med instruktion för MSB. I övrigt saknas behov av författningsändringar för den personuppgiftsbehandling som systemet föranleder."

Enligt regeringen handlar det om att "stödja vissa offentliga och enskilda verksamhetsutövare inom samhällsviktig verksamhet med informationssäkerhet" i samverkan med Säkerhetspolisen.

"Övervakning i likhet med FRA"
Organisationerna dataskydd.net och DFRI konstaterar i sitt remissvar till regeringen att "tillhandahållandet innebär att MSB installerar och underhåller utrustningen som behövs, samt bedriver övervakning av ingående och utgående internettrafik hos organisationen ifråga" och att det inte finns några begränsningar för övervakningen.

Tom Andersson, före detta analytiker på MSB är numera aktiv vidi dataskydd.net och DFRI, skriver på sin hemsida:

"Promemorian Tekniska sensorsystem är ett förslag till regeringen att ge Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) mandat att bedriva internetövervakning i likhet med FRA".

Datainspektion mycket kritisk
Även Datainspektionen riktar allvarlig kritik mot förslaget och anser att sensorsystemet och MSB:s mandat måste regleras i lag.

- Det föreslagna sensorsystemet lämnar utrymme för en omfattande insamling och bearbetning av personuppgifter, som även kan komma att omfatta känsliga personuppgifter. Vi anser därför att systemet ska regleras i lag, säger Mattias Sandström, jurist på Datainspektionen.

Datainspektionen skriver dessutom:

"De uppgifter som MSB samlar in består huvudsakligen av trafikdata såsom ip-adresser och tidsangivelser, men vid larm kan även innehållet i e-postkommunikationen komma att spelas in. Det innebär att MSB kan komma att behandla alla typer av uppgifter som lämnas till eller från de aktuella verksamheterna."

"Misstag, missbruk och dataintrång"
Man vänder sig bland annat mot att hanteringen motiveras med att sensorssystem handlar om samhällets säkerhet trots att säkerhetsvärdet är oklart samtidigt som "säkerhets- och integritetsrisker med lagring av person- organisations- och kommunikationsuppgifter ignoreras, trots att sensorsystem medför risk för misstag, missbruk och dataintrång".

 

   • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

30 comments

Se detta TV-program först:

https://www.svtplay.se/video/2871837/citizenfour/citizenfour-avsnitt-1

SVTs presentation:
När Edward Snowden under täcknamnet Citizenfour i januari 2013 kontaktade filmaren Laura Poitras blev det början till ett av historiens största avslöjanden. Det här är hennes film om vad som hände timme för timme när de sedan möttes och tillbringade flera dagar i ett hotellrum i Hong Kong.

Här visar man på mängden data som granskas. Inte ens med den bästa vilja i världen går det att säga att "- Ditt privatliv är skyddat."
Om vi ser på antalet döda i EU och som kan kopplas till s.k. terror, så får man konstatera att historiskt är det IRA som är värst.
Det som kan kopplas till muslimer är inte ens en droppe i Nilen.

Det är - tycker jag - förvånansvärt att man inte angriper den största orsaken till att människor dör i förtid - bilismen. Sedan 911 har det i USA avlidit ca 450.000-500.000 i trafiken. Årssiffror är från 35.000 till 50.000 döda.

Så till sist varför skall staten få sådan fullständig överblick övre vad vi gör. Se i programmet om insamlandet av "metadata".

I programmet sista del är bl.a. en hearing om dataövervakning. Där nämns e-postprogrammet LAVABIT. Det finns inte längre p.g.a. (läs mellan raderna) NSA.
Han håller på och utvecklar nytt program för säker kommunikation. (Säker = ej alyssningsbar)
Om man har "certifikat" så kan man sända e-post krypterat. Kan tyvärr ej säga om det är säkert.
Använd TOR för kommunikation. Läs deras information om olika metoder för säker kommunikation.

Den som inget har att dölja behöver inte oroa sig.

Du kanske vill dela med dig av ditt kreditkorts-nummer? Eller har du något att dölja?

Jag har inte något kreditkort.

De flesta har nog kreditkort och andra känsliga uppgifter de inte vill dela med sig av
Bankkontonummer, kortnummer, koder och mycket annat som kan missbrukas.

Jag har inte något kreditkort och jag skulle aldrig få för mig att handla på kredit. Jag tror inte jag är ensam om den saken.

Känsliga uppgifter är ett bekymmer för sig. Våra myndigheter gödslar med känsliga uppgifter. Sprider dem på nätet och på andra ställen.

De flesta kreditkort används sannolikt som rena betalkort i dag när allt färre företag hanterar kontanter.
Sverige är det land i hela Europeiska unionen som slarvar mest med känsliga uppgifter - så där borde sannolikt stärkta åtgärder göra bättre nytta.
Kanske förstärka Datainspektionen i stället?
Då menar jag inte bara med jurister - utan också med ingenjörer som har teknisk och vetenskaplig kunskap.

Som sagt. Jag har inget kreditkort. Jag har ett plastkort (1 kort). Det använder jag för att ta ut kontanter. Jag undviker ställen som inte accepterar kontanter.

Datainspektionen utgör inget skydd för medborgarna. Det räcker inte med jurister och ingenjörer. Det behöv vanligt folk med sunt förnuft.

Att Sverige är det mest slapphänta landet i Europa håller jag med om. Inte bara inom Europa.

Troligen har du uppgifter du inte vill dela med dig av, jag menar varför inte börja signera dina inlägg med fullt namn, personnummer och bostadsadress? Har du inget att dölja så behöver du ju inte vara rädd....

Varför ska jag sätta ut personnummer och bostadsadress till allmän beskådan? De fyller ingen som helst funktion här. Det räcker med att myndiheter sprider sådana uppgifter på nätet och andra ställen. Till glädje för kringresande kriminella och till förfång för gamlingar som mig.

Vad gäller mitt namn så har jag tidigare skrivit ut för- och efternamn. Men det har jag fått obehag för på här och i andra forum. Och blivit utsatt för jägartroll. Det handlar inte om rädsla - det handlar om att slippa obehag.

För övrigt länkade jag helt nyligen här i forumet till en sida med mina kontaktuppgifter. Men för all del jag kommer ihåg IB-affären. Jag råkade prenumerera på fel tidning.

"Den som inget har att dölja behöver inte oroa sig."

Så du har alltså inget att dölja? Men ändå så radar du upp flera anledningar här. Bägge alternativen kan inte vara riktiga samtidigt. Så vilket är det som gäller för dig?

Det är mycket kränkande att svenska staten vet eller när som kan ta reda på att jag är homosexuell och röstar på Centern.

Ja, man undrar vilken av dina omnämnda två egenskaper som betraktas som värst av Staten och Partiet?....

Det var nog så man resonerade i DDR också.
Gränslös naivitet!

Vilka var 'man' som resonerade så? Var det gemene man?

Östtyska befolkningen givetvis.
Man var nog precis som du övertygad om att staten och alla dess tjänstemän alltid ville dem väl.
Vilket torde vara uppenbart för alla numera att så inte är fallet.
Man kan inte förlita sig på staten till den grad som du tydligen tror.

Det kontantlösa samhället som man driver fram är ett annat exempel på en massiv godtrogenhet.
Det gör att staten har fullständig kontroll och övervakning över vad du spenderar pengar på.
De kan t.o.m. lätt ta dem ifrån dig om du inte skulle falla dem i smaken.
Konspiratoriskt tror du? Man lägger åt skogen för mycket tillit i statens händer som jag ser det.

Staten har inte kontroll över vad jag köper. Men de kan lätt ta ifrån mig pengarna även om jag har dem i madrassen. Vi ska nog inte dra alla östtyskar över kammen. Inte de jag känner i alla fall. Västtyskarna tycks vara mer lättlurade än de forna östtyskarna. Såvitt jag kan bedöma.

Staten har inte kontroll över vad jag köper. Men de kan lätt ta ifrån mig pengarna även om jag har dem i madrassen. Vi ska nog inte dra alla östtyskar över kammen. Inte de jag känner i alla fall. Västtyskarna tycks vara mer lättlurade än de forna östtyskarna. Såvitt jag kan bedöma.

Staten har fullständig kontroll över vad du tillåts köpa om det inte finns några kontanter.
Det är det som är det kontantlösa samhället!
Du kan inte ha pengar som bara består av ettor och nollor i någon dator i någon madrass överhuvudtaget.
Många östtyskar trodde på förträffligheten i det system de levde under och därför litade de på sina myndigheter och anmälde personer med avvikande åsikter etc till dem.
Har inget med västtyskland att göra överhuvudtaget. Svenskar är nog mer lättlurade än de flesta om man vill göra en jämförelse.

Just därför bör alla oroa sig då alla har något som de vill dölja, även du. Låtsas inte som något annat. Att man vill dölja något är inte synonymt med att man sysslar med olagligheter. Det handlar om rätten till ett privat liv. Har du bokstavligen INGET att dölja så kan du väl, för att understryka din kommentar, dela med dig av dina inloggningsuppgifter till dina mailkonton t ex.

Du skulle allt må om du fick gå in och ändra mina lösenord. Jag har dessvärre inga epostkonton så där behöver du inte göra dig besvär.

Säger bara; Anders Ygeman (integritetskränkningsmistern) måsta gilla detta skarpt!

Lustigt nog hävdar FRA i sin årsrapport att de sysslar med precis detta. Övervakning i syfte att upptäcka dataintrång mot svenska intressen alltså.

"SI tar krafttag för att skydda det fria ordet på @sweden"

En svensk myndighet skyddar det fria ordet genom att förhindra medborgarna att skriva. 1984

https://si.se/si-tar-krafttag-att-skydda-det-fria-ordet-pa-sweden/

Är detta något vi ska använda skattemedel till?

En statlig myndighet? Historien upprepar sig. SS i ny tappning?
http://www.dn.se/kultur-noje/svenska-institutet-backar-om-kontroversiell...

Statliga åsiktsregistret korrelerar till 97,74 procent med Vian Tahirs privata block-lista
https://nyheteridag.se/statliga-asiktsregistret-korrelerar-till-9774-pro...

Hur mycket ska de åsiktregistrerade erhålla i skadestånd? 30000 eller 2000000 kronor var?

https://si.se/si-avblockerar-konton-pa-sweden/
SI avblockerar konton på @sweden

Det hjälper föga att 'avblockera'. En statlig myndighet har ägnat sig åt åsiktsregistrering i stor omfattning. Det måste redas upp och ansvariga måste ställas till svars. Behöver vi Svenska Institutet?

Hjälp gärna till att för rätsida på det här. Vi behöver inte angiveri i en demokrati. Klantigt av statsmakten att lägga ut registret på nätet.

Begär ut registret i sin ursprungliga version och i den aktuella. Det är allmän handling. Begär ut all epostkorrespondens som rör och berör registret.

Fråga efter rutinerna när det gäller blockering. Om beslut tas i varje enskilt ärende och vem som fattar besluten. Om beslut är delegerade till någon utanför myndigheten?

C Andersson.
Nej, detta ska skatteintäkter inte användas till!

Regeringens förslag är baserat på okunskap och det är en omöjlighet att "hjälpa till att för rätsida på det här" och svaret avseende de facto är redan givet av dig: I en demokratisk stat behövs inte angiveri, men nu talar vi om i staten Sverige regim vars enda motto synes är: Makten till varje pris oavsett pris i ohelig allians med politiska motståndares diametralt motsatta åsikter.
Mvh.

@ Datainspektionen konstaterar att förslaget lämnar utrymme för omfattande insamling och bearbetning av personuppgifter och att regeringen vill att detta ska ske utan lagstiftning.
A votre Santé!

Journalist inspärrad på Danderyds slutna psykiatriska avdelning, hon frihetsberövandet strax efter att hon publicerat ett pressmeddelande!

Journalist kritiserade NATO och blev inlåst för tvångsvård
Av NewsVoice - 14 Maj, 2017
https://t.co/XIbjo9hUXy
Mvh.

Avseende_ Journalist kritiserade NATO och blev inlåst för tvångsvård.

Detta uppges är pressmeddelandet.
http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/save-my-child-from-the-the-us...
Mvh igen!