Skip to content

"Häpnadsväckande att S sätter likhetstecken mellan regelförenklingar och skattebrott"

DEBATT - av Maria Malmer Stenergard, skattepolitisk talesperson (M) och Larry Söder, skattepolitisk talesperson (KD)

 

I riksdagen debatterades nyligen Riksrevisionens rapport om att hantera ett komplicerat skattesystem. Riksrevisionens kritik är skarp - regeringen gör inte tillräckligt för att förenkla skattesystemet och minska regelbördan för företagen.

Riksdagens majoritet var också tydlig när rapporten behandlades. Riksdagen uppmanar regeringen att öka tempot i regelförenklingsarbetet och att återkomma med en utförlig redogörelse över vilka åtgärder man kommer att vidta (Dagens Juridik 2017-05-18).

I dag har vi ett skattesystem som ställer stora krav på framför allt småföretagarna. Utöver att det går att ha synpunkter på skattenivåerna i sig, så är skattesystemet ofta krångligt. Många småföretagare behöver hjälp för att klara av att göra rätt.

Att det ska vara lätt att göra rätt är en rimlig utgångspunkt i ett skattesystem, men vi rör oss allt längre från den devisen.

Inom Alliansen ser vi värdet av att småföretagen har goda villkor och en fungerande vardag. För oss innebär detta att ständigt vara uppmärksam på regelbördor och skatter som läggs på företagen.

Att vi har en annan syn är Socialdemokraterna på skattenivåerna är ingen hemlighet. Vad som är mer uppseendeväckande är Socialdemokraternas syn på företagares vardag och regelhantering.

Under debatten i riksdagens kammare satte den socialdemokratiske företrädaren likhetstecken mellan regelförenkling, skatteflykt och kriminella handlingar. Denna slutsats och detta utpekande är häpnadsväckande.

Sverige har omkring 1 100 000 småföretag med färre än 50 anställda. Vi vet att fyra av fem nya jobb växer fram hos småföretagen.

Naturligtvis får man inte vara naiv vid utformning av skatteregler och andra regler. Det är viktigt att legitimiteten i skattesystemet upprätthålls, att brott beivras och att skattesmitare lagförs. Men att likställa regelförenklingar med öppningar för skatteflykt visar att Socialdemokraterna har en anmärkningsvärt begränsad förståelse för småföretagares vardag.

Att regelförenklingsarbetet inte ligger så högt upp på regeringens agenda tyder på att detta är Socialdemokraternas officiella ståndpunkt.

Åtta av tio av Sveriges företagare säger att de underkänner regeringens arbete med regelförenkling. Var tredje menar att det bara under det senaste året har blivit krångligare på grund av statliga regler. Siffrorna talar sitt tydliga språk.

Under Alliansregeringens tid genomfördes nära 600 förenklingsförslag och de administrativa kostnaderna för företagen minskade med omkring sju miljarder kronor. Det var en bra start, men vi vill gå vidare i arbetet med regelförenklingar.

Företagare ska i första hand utveckla sina företag och affärer, inte tolka och oroa sig över regelverk.

Vår utgångspunkt är att människor vill göra rätt för sig. Och vi vill göra det lättare att göra rätt. Det är bra för företagen och det är bra Sverige.

Nu måste regeringen och finansminister Magdalena Andersson (S) följa Riksdagens krav och omedelbart inleda ett omfattande arbete med regelförenklingar på skatteområdet.

 

Läs också:  "Öka takten, regeringen!" - riksdagen kräver storstädning bland krångliga skatteregler 

 

 


Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt