Skip to content

"Fördel kvinna" - juristutbildningen väntas bli helt kvinnodominerad

Emma Leijnse har skrivit boken om den tysta utbildningsrevolutionen där vinnarna är medelklassens välutbildade kvinnor. Foto: Natur & Kultur och Christine Olsson/TT

I över 20 år har kvinnorna varit i majoritet på juristutbildningen - och fler kommer de att bli. I framtiden väntas utbildningen bli helt kvinno-dominerad. Det är en av slutsatserna i den nya boken "Fördel kvinna - den tysta utbildnings-revolutionen".

 

Är kvinnodominansen på juristutbildningen ett problem? Den frågan ställer journalisten och författaren Emma Leijnse i sin nya bok "Fördel kvinna - Den tysta utbildningsrevolutionen" (Natur & Kultur Förlag).

En av dem som får svara är Anne Ramberg, Advokatsamfundets generelsekreterare.

Ska företräda alla
Hon konstaterar att det kan bli ett problem eftersom jurister "ska företräda och döma hela befolningen" och att det därför är viktigt att det finns jurister från alla olika samhällsgrupper.

Emma Leijnse har gått till botten med förändringarna när det gäller utbildningsnivån i Sverige och det faktum att kvinnorna är på väg att ta över helt.

"De välutbildade kvinnorna i medelklassen är det nya kunskapssamhällets vinnare, de lågutbildade männen dess förlorare", konstaterar Emma Leijnse.

"Kvinnor måste se andra kvinnor"
Hon har träffat bland andra Advokatsamfundets Anne Ramberg, lagmannen Gudrun Antemar, doktorn i rättshistoria Elsa Trolle Önnerfors och advokaten och delägaren Elisabeth Vestin.

I boken ägnas flera sidor åt just - kvinnliga jurister.

Vikten av mentorsskap och nätverk lyfts bland annat fram liksom bristen på kvinnliga delägare i advokatbyårer.

"Du kan inte göra karriär utan att en chef ser dig, och ska vi få många kvinnliga chefer och delägare så måste kvinnor se andra kvinnor", säger Gudrun Antemar i boken.

"Passar inte alla"
Elsa Trolle Önnerfors, doktor i rättshistoria, konstaterar bland annat att dagens studenter är betydligt mindre lojala än tidigare generationer och att de inte kommer att gå med på att jobba 80 timmar i veckan.

Medan en manlig delägare konstaterar att "Det är ett tidskrävande arbete som inte passar alla" och att det handlar om "ifall man är villig att ge det som krävs".

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

17 comments

Dags att kvotera in män. (Fast då menar jag MÄN och inte tant-män).

Frågan är vilket av problemen som är störst:

Det faktum att män diskrimineras vid utformningen av antagningsreglerna till juristutbildningen (och tidigare i grundskola och gymnasium vilket visas av den fördel flickor har när det gäller betygen).

Eller att den sneda könsfördelningen kommer att få konsekvenser för rättstillämpningen.

Vi var många som arbetade hårt för att få till en jämnare könsfördelning tidigare när systemet gynnade män. Det finns ingen anledning att göra någonting annat nu.

På vilket sätt gynnas kvinnor genom skolan?
Allt jag ser är att tjejer har bättre resultat
när de jämförs rättvist som i skolan men får ändå generellt lägre löner i arbetslivet..

Senast i veckan rapporterades det i media om att flickor får bättre betyg i förhållande till vad de presterar på nationella prov än vad pojkar får.

Det här är vad som är väldigt komiskt i debatten. Om kvinnor som grupp lyckas bättre än män med något (betyg tex.) då är män dåliga/ kvinnor duktiga men är det tvärt om så är det diskriminering. Se t.ex. på högskoleprovet. Där var män bättre än kvinnor och då gjorde man om provet för att bättre passa kvinnor. Jag är rätt övertygad om att män diskrimineras i skolan men att ingen bryr sig.

Bra påpekande. Man fattar ju hur det skulle låta om till exempel pojkar fick bättre betyg än flickor, det skulle knappast heta att flickorna satsade mindre. Om en majoritet av advokatbyråernas delägare var kvinnor skulle det bara heta att kvinnor är duktigare än män.

Om andelen kvinnliga chefer och delägare är "för låg" så beror det antagligen på att kvinnor helt enkelt är mindre intresserade av att göra karriär och det finns forskning som styrker detta vilket rapporterats i Scientific American:

https://www.scientificamerican.com/article/women-may-find-management-pos...

Det finns inget annat "glastak" än det som sitter i huvudet på många kvinnor.

Det framgår ju också i slutet av artikeln. Hur feministen tänker sig att hela världen ska anpassa sig efter att kvinnor generellt inte vill jobba så mycket så att de ändå ska få toppjobb, medan den manlige toppjobbaren menar att den som inte lägger sina 80-timmar inte hör hemma där uppe.

Det är en mycket liten andel av alla människor som har personligheten och förmågan som krävs för sådana arbeten. Men av den lilla andelen är en stor majoritet män. Det är därför företagen får välja mellan lönsamhet och ojämn könsfördelning i toppen eller olönsamhet och jämn könsfördelning i toppen.
Sen är det inte så att de där positionerna är särskilt avundsvärda för oss andra som inte har kvalifikationerna.

Alla vet att kvinnor har lägre lön än män för samma arbete. Frågan är då om lönerna för jurister kommer att sjunka, i jämförelse med andra yrkeskategorier, med tiden? För att hålla lönerna uppe för jurister bör det kanske kvoteras in män på juristutbildningen i framtiden? ;)

ps. nej. jag är emot all form av kvotering.

Det är inte sant. Däremot har man olika lön för olika arbete.
Om fler kvinnor innebär mindre arbete utfört så kommer nog lönerna minska.
Men t.ex. åklagare och domare har fått högre löner sedan det blev kvinnodominerade arbeten.

Det är skillnad på att jobba 80 timmar i veckan, vilket mänskligt att döma ingen jurist gör, och att fakturera för 80 timmar i veckan.

Det är inte normalt, men du har en elit på de flesta områden som inte gör annat än arbetar. De kan nog arbeta 100 timmarsveckor också. Det gäller en del advokater, ingenjörer, fysiker, företagsledare m.m.

På byrån där jag arbetar jobbar många ofta 80 timmar i veckan eller mer, kvinnor som män.

Finns det fler områden än just delägarskap på advokatbyråer där kvinnor är i minoritet?
För mig känns det som att just denna lilla nisch får oproportionerligt stor påverkan i debatten. Hade det varit ett verkligt problem, d.v.s. att kvinnor som gärna vill vara delägare inte får bli delägare, hade problemet dessutom varit löst för länge sedan eftersom de då istället hade startat egna byråer.

Jag har svårt att komma till någon annan slutsats än att det är just män som i betydligt högre grad än kvinnor är beredda att göra de uppoffringar som krävs för att bli delägare eller starta eget.

...och nej, jag är inte delägare på en advokatbyrå. Jag jobbar i en kvinnodominerad bransch, nämligen som bolagsjurist.

Man sitter tyst och väntar på att bli sedd. Jag tror att många som gör karriär snarare hörs och syns och talar om hur bra de är i samtliga sammanhang. Sedan tror jag inte att delägarna gör bättre jobb än andra på byrån. Jag tror också att delägare är bättre på att ta initiativ än andra. Sedan kan man fundera på hur många kvinnor och män som lever upp till detta i en population, dvs. de egenskaper som delägare har. Där kanske också svaret finns. Vänta på att bli sedd och mentorskap...... Jag tror att man blir kvar i gamla hjulspår med det tankesättet. Rätt eller fel?

Feministisk jämställdhet innebär 100 % kvinnliga jurister samt politiker och 100 % manliga rörmokare och sopåkare.