Skip to content

"Fördel kvinna" - juristutbildningen väntas bli helt kvinnodominerad

Emma Leijnse har skrivit boken om den tysta utbildningsrevolutionen där vinnarna är medelklassens välutbildade kvinnor. Foto: Natur & Kultur och Christine Olsson/TT

I över 20 år har kvinnorna varit i majoritet på juristutbildningen - och fler kommer de att bli. I framtiden väntas utbildningen bli helt kvinno-dominerad. Det är en av slutsatserna i den nya boken "Fördel kvinna - den tysta utbildnings-revolutionen".

 

Är kvinnodominansen på juristutbildningen ett problem? Den frågan ställer journalisten och författaren Emma Leijnse i sin nya bok "Fördel kvinna - Den tysta utbildningsrevolutionen" (Natur & Kultur Förlag).

En av dem som får svara är Anne Ramberg, Advokatsamfundets generelsekreterare.

Ska företräda alla
Hon konstaterar att det kan bli ett problem eftersom jurister "ska företräda och döma hela befolningen" och att det därför är viktigt att det finns jurister från alla olika samhällsgrupper.

Emma Leijnse har gått till botten med förändringarna när det gäller utbildningsnivån i Sverige och det faktum att kvinnorna är på väg att ta över helt.

"De välutbildade kvinnorna i medelklassen är det nya kunskapssamhällets vinnare, de lågutbildade männen dess förlorare", konstaterar Emma Leijnse.

"Kvinnor måste se andra kvinnor"
Hon har träffat bland andra Advokatsamfundets Anne Ramberg, lagmannen Gudrun Antemar, doktorn i rättshistoria Elsa Trolle Önnerfors och advokaten och delägaren Elisabeth Vestin.

I boken ägnas flera sidor åt just - kvinnliga jurister.

Vikten av mentorsskap och nätverk lyfts bland annat fram liksom bristen på kvinnliga delägare i advokatbyårer.

"Du kan inte göra karriär utan att en chef ser dig, och ska vi få många kvinnliga chefer och delägare så måste kvinnor se andra kvinnor", säger Gudrun Antemar i boken.

"Passar inte alla"
Elsa Trolle Önnerfors, doktor i rättshistoria, konstaterar bland annat att dagens studenter är betydligt mindre lojala än tidigare generationer och att de inte kommer att gå med på att jobba 80 timmar i veckan.

Medan en manlig delägare konstaterar att "Det är ett tidskrävande arbete som inte passar alla" och att det handlar om "ifall man är villig att ge det som krävs".

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt