Skip to content

"Fel avskrivningsgrund om Julian Assange - åklagaren vill dölja sina tillkortakommanden"

DEBATT - av Rolf Hillegren, fd åklagare

 

Efter närmare sju år har överåklagaren Marianne Ny äntligen lagt ned förundersökningen mot Julian Assange - en utredning som aldrig borde ha återupptagits sedan den 2010 lagts ned av en erfaren chefsåklagare.

Skälet till mitt påstående är mycket elementärt: Det finns ingen bevisning och då ska man inte bedriva förundersökning.

Assange häktades i sin frånvaro i november 2010 och greps i december samma år i England.

Före 2015 utförde åklagaren i stort sett inga utredningsåtgärder då hon envist hävdade att förhör med Assange måste hållas i Sverige och inte i England. I samband med överklaganden av häktningsbeslutet har dock domstolarna uttalat att åklagaren måste vidta åtgärder för att föra utredningen framåt.

Först 2015, sedan häktningsfrågan varit uppe i HD, ändrade sig Ny och i slutet av 2016 hölls förhör med Assange i London. Att översätta förhöret tog sedan sex månader, vilket ligger väl i linje med den passivitet som präglat denna utredning.

Vid den presskonferens som hölls den 19 maj ansträngde sig Ny till det yttersta för att få det att framstå som om hon gjort sitt bästa utan att tidigare lyckas nå fram till ett beslut. Det är inte sant, men risken är stor att hon lyckades övertyga vissa på den punkten genom några såväl osakliga som osmakliga påståenden. Det finns därför skäl att göra några påpekanden.

Vid presskonferensen motiverade åklagaren sitt nedläggningsbeslut med att hon kommit fram till att beslutet att överlämna Assange till Sverige inte kommer att kunna verkställas inom överskådlig tid, vilket är en förutsättning för att kunna lagföra honom.

Det borde hon ha insett senast i augusti 2012 när Assange efter att ha flytt till Ecuadors ambassad beviljades asyl i Ecuador. Om hon vid det tillfället använt den avskrivningsgrunden hade det framstått som mindre klandervärt än det nu gör.

Åklagaren har samtidigt påstått att det inte har gått att delge Assange misstanke om brott samt att hon inte räknar med att få bistånd från Ecuador på den punkten. Det låter synnerligen kuriöst, men om vi utgår från att det är sant så är det rimligen en komplikation som hon borde ha blivit medveten om på ett betydligt tidigare stadium.

Genom sitt val av beslutsmotivering antyder åklagaren att Assange är skyldig till brott och att endast praktiska omständigheter utgör hinder för åtal. Detta förstärks av att hon också uppgav att om Assange skulle bege sig till Sverige så riskerar han att gripas och att utredningen återupptas.

Det hade varit betydligt mera smakligt om hon konstaterat att brott inte kan styrkas, vilket de flesta som har erfarenhet av brottmål torde hålla med om. Då hade det också stått klart att Assange bör betraktas som oskyldig, vilket gäller den som inte är dömd.

Att låta en förundersökning med synnerligen tveksam bevisning pågå i nära sju år strider mot alla regler som finns om proportionalitet. Åklagaren hänvisade vid presskonferensen till de häktningsbeslut som finns i ärendet som ett bevis på att hennes agerande har varit försvarligt och sanktionerat av domstolarna.

Men så bör man inte se på saken. För häktning räcker som bekant en betydligt svagare misstankegrad är för fällande dom. Och i detta fall hade det inte varit häpnadsväckande om åklagarens häktningsyrkande resulterat i beslutet: "Yrkandet ogillas - ej sannolika skäl".

Men när någon väl är häktad ska det mycket till för att häktningen ska hävas så länge åklagaren kan hänvisa till företagna och kommande utredningsåtgärder.

I detta fall har domstolarna dock varit alltför välvilligt inställda till åkagarens passivitet, men denna välvilja är knappast något som bör ses som ett godkännande av Nys slappa utredningsmetod.

Vid beaktande av vad domstolarna uttalat i samband med de omhäktningsförhandlingar som förekommit står det helt klart att om Ny inte lagt ned förundersökningen nu så skulle en domstol ha hävt häktningen av Assange (tingsrätt, hovrätt eller HD). Tiden var nu definitivt ute.

Från icke-juridiskt håll har stundom denna fråga ställts: Ska man kunna göra som Assange har gjort och undgå lagföring genom att hålla sig undan? Svaret är tveklöst ja.

Polis och åklagare har det fulla ansvaret för att en utredning drivs framåt. Den misstänkte har inga skyldigheter i det avseendet. Jag skulle möjligen kunna förstå dem som finner detta stötande om det handlade om ett fall med övertygande bevisning. Men i detta fall handlar det om ett solklart avskrivningsärende från första början.

Vad skulle ha hänt om åklagaren plötsligt och oväntat drabbats av sanningslidelse och på ett fullständigt ärligt sätt redogjort för hur utredningen bedrivits och varför hon till slut lagt ned den? Jo, det skulle  ha inneburit en total självdemaskering och inkompetensförklaring.

Presskonferensen framstår uteslutande som en avledningsmanöver från åklagarens sida i syfte att dölja sina  tillkortakommanden. Tyvärr tror jag att hon i viss mån lyckades. Det finns alltför många frågor som hon sluppit besvara.

Den nedlagda utredningen fyller högt ställda krav för att kallas rättsskandal. Det är anmärkningsvärt att en åklagare på så hög nivå som Nys handlagt en utredning på detta sätt och det är även anmärkningsvärt att Riksåklagaren låtit det ske utan att ingripa.

Denna utredning har inte bara varit förödande för Åklagarmyndigheten. Den har dessutom bidragit till att en negativ bild av svenskt rättsväsende blivit internationellt spridd.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

43 comments

Ang domstolarnas agerande. Notera den hedervärda skiljaktiga meningen som hedersknyffeln Svante O Johansson framförde vid HDs prövning. Han ville häva häktningen redan då.

Rolf Hillegren, fd åklagare har gedigen juridisk insikt och därav rätt i att av åklagare Marianne Ny efter sju år, som synes tvångs-fixerad (tills vidare) lagt ned ärendet Julian Assange.

Samtliga med objektivitet och civilkurage står bakom fd åklagare Hillergren konstaterande avseende så ock att utredningen naturligtvis aldrig skulle återupptagits, sedan att den år 2010 lagts ned av en erfaren chefsåklagare ty, det inte bara saknas bevisning utan det finns ingen våldtäktsanmälan heller, och då ska man inte bedriva vare sig förundersökning eller häxjakt på någon, oavsett vem denne någon är.

Tillika nämns att Julian Assange är inte den enda som råkat ut för Marianne Ny sannerligen rättvidriga agerande.

I tidigare inlägg har vi länkat till Rättsmagasinet Paragraf som följt ärendet Assange inkluderande att efter artiklarna länkas till benämnt FU material vilket vi gör denna gången också, varsågod. https://www.magasinetparagraf.se/
Mvh/Thérèse Angélique med ProBono Team.

Hej.

Som icke-jurist ställer man sig frågan vad som utmärkte Assangefallet jämfört med andra våldtäktsmål där långt mindre resurser ställts till förfogande för utredning.

Varför var just detta fall så viktigt jämfört med exempelvis gruppvåldtäkten mot en funktionshindrad kvinna på Gotland förra året?

Det går inte att utesluta att den täta kontakten mellan regimtrogna politiker och det juridiska skrået spelar roll.

Kamratliga hälsningar,
Rikard, fd lärare

1. Hur vet du att detta fall utmärker sig och får mer resurser för utredning än andra våldtäktsmål?
2. Hur vet eller varför antar du att detta fall är så viktigt jämfört med tex gruppvåldtäkten på Gotland?

Låt mig gissa. Media har påverkat dig. Lita inte på medias rapportering, den är ofta skev och ibland direkt felaktig.

Hjärtliga hälsningar
Felix, jurist och krimolog

@Rikard.
Avseende: Det går inte att utesluta att den täta kontakten mellan regimtrogna politiker och det juridiska skrået spelar roll", har stark bäring ty kvinnorna lärde känna varandra genom att båda är engagerade i samma politiska parti och de har tiden efter anmälan skickat personliga hälsningar till varandra på nätet och varit öppna med sin vänskap i sina bloggar.

Annat fritt att beakta eller förakta framgår 2011-03-10 Rubrik: Polisvän förhörde Assangeanmälare". Polisens förhörsledare i Assange utredningen har både personliga och politiska kopplingar till en av de två kvinnor som anmält Wikileaks grundare

I Sverige var Julian Assange till polisens förfogande drygt fem veckor efter att de politiska kvinnliga frändernas benämnda våldtäktsanklagelser, som i verkligheten lyder: Kvinnorna med polisvän krav var, att i strid mot lagen försöka tvinga JA till HIV test, vilket av outgrundlig orsak inte publicerats mer än i, Rättsmagasinet Paragraf.

Att Julian Assange var i Sverige och stod till polisens förfogande fem veckor efter detta krav HIV test, har av medierna omvandlats till att han var i Sverige fem veckor efter att - sexövergreppen blev kända!

Annan rubrik: "Twitter pratar om sexuella övergrepp, publicerad
2010-12-17 "Som en reaktion mot misstron till kvinnorna i fallet Julian Assange har svenska Twitter präglats av berättelser om sexuella övergrepp, programledaren Johanna Koljonen satte igång debatten som snabbt blev enormt stor och under veckan även når traditionella medier som exempelvis DN, SvD, Dagens Arena och Bang".

Det nämns att i DN artiklar har faktiskt redovisats att förhörsledaren/polis i utredningen skrivit starkt negativa kommentarer om Julian Assange på sin Facebook-sida och att "Polisvännen förhörde Assange-anmälare och att "polisens förhörsledare i Assangeutredningen har personliga och politiska kopplingar till en av de två kvinnor som anmält Wikileaksgrundaren.

Julian Assange nekar således på sannerligen goda grunder till
våldtäktsanklagelserna och trotts falskt angiven med livet orätt slaget i spillror har han på osedvanligt empatiskt sätt uttryckt att "kvinnorna kanske blev nervösa när de av varandra fått reda på att båda haft sex med honom och synes rädda för att ha smittats av någon könssjukdom".

Det råder ingen tvekan om att så ock detta justitiemord har starkt politiska influenser och journalist Jan Guillo synes vara en som vaknat ur gammelmedia sömnen ty idag 2017.05.29 publicerar han lydande citat: Att avslöja justitiemord är en lika grundläggande uppgift för den fria pressen som att avslöja korruption inom den första statsmakten (riksdagsmän som begår diverse brott på fyllan) eller den andra statsmakten (ministrar som skattesmiter), slut citerat.

Samtliga i Sverige politiskt styrt justitiemördade inkluderande journalisterna i den politiska skandalen IB affären är till 100% styrd av Détournement de pouvoir som i varje fall för en av de journalisterna synes tagit många år att komma fram till, synes innehållsmässigt ha betydelse a la kejsarens nya kläder eller när f*n blir gammal blir han religiös!
Mvh.

Rikard, du hade nog inte upptäckt GD då, men jag skrev om fallet i GD när det var uppe i Stockholms tingsrätt för några år sedan (se posten Om Swift varit svensk idag hade Gulliver pissat på Stockholms tingsrätt | Genusdebatten), där jag har gjorde någon slags summering, men har mycket länkar till annat material, bland annat häktningspromemorian med förhör och försvarets dokument från förhandlingarna om utlämning i domstolen i London, plus länk till Göran Rudlings utmärkta analys av häktningsförhören.
Mitt inlägg är förmodligen den enklaste vägen att hitta allt bakgrundsmaterial du behöver för att sätta dig in i fallet så du kan bedöma de juridiska diskussionerna och argumenten här.

Vad var det för resursbrister i den falska anklagelsen om gruppvåldtäkt på Gotland?
Man hörde ju raskt alla som kunde veta något och gjorde en teknisk utredning och kunde sedan konstatera att inget tydde på att anklagelsen var sann.

Ett mycket bra inlägg av f d åklagare Rolf Hillegren.

Den förödande kritiken mot åklagare Ny är synnerligen berättigad. Det grundläggande problemet med sådan inkompetens som Ny står för, är att hon fullständigt skämt ut landet Sverige och fått Sverige att framstå som närmast en bananrepublik. En utredning av detta slag, som naturligtvis är viktig, ska bedrivas med snabbhet men utan att ge avkall på kvalitet. Kommer man till en punkt då brott ej kan styrkas, så ska utredningen läggas ner. Punkt. Så borde ha skett för länge sedan. I praktiken har Ny's sätt att (icke)bedriva utredning lett till ett flerårigt faktiskt frihetsberövande av Assange. Det går inte att befria sig från misstanken att detta kanske till och med var hennes syfte.

Klokt inlägg av Rolf Hillegren. Men domstolarna har ett stort medansvar. Det ligger av tradition inte för domstolarna att häva häktningsbeslut när utredningen gått i stå. Det hade inte varit fel med en mera kritisk inställning vid långa häktningar.

Väl rutet Rolf Hillegren. Det är häpnadsväckande hur Marianne Ny - och för den delen delar av åklagarkåren - försvarat det oförsvarliga med att "det inte har gått" hit och dit. Assange har inte haft någon skyldighet att komma till Sverige eller att medverka alls, punkt slut, materialet ser ut som det gör och bevisfrågan ska bedömas därefter. Vilket Marianne Ny borde ha kommit fram till för länge länge sedan.

Kan Mariann Ny åtalas? Då Åklagaren i fallet verkar ha obestridligen brutit mot lagen 23 kap. 4 § rättegångsbalken om objektivitetsprincipen, undrar om Hon kan åtalas för tjänstefel, eller hur kan hon över huvud taget bedriva fortfarade sin tvivelaktiga verksamhet som åklagare? Båda FN o mänskliga rättighetsorganisationer o flertal båda Svenska och utländska erfarna jurister har framfört sin kritik o personen i fråga är fortfarande verksam som åklagare. Står åklagare över lagen och kan härja fritt efter egen tycke och tvivelaktiga åsikter och strunta i Lagstiftningen? Står Åklagare över lagen i dagens Sverige och kan frihetsberöva människor efter egen tycke, utan att få svars inför någon ?

Marianne Ny ska väl åtminstone JO anmälas. Det bör ligga i Assanges intresse att själv ombesörja den saken.

Som lagstiftningen ser ut JO kommer INTE att fälla Åklagaren, med hänvisning att båda tings o hovrätt har tillstyrkt Hennes yrkande om fortsatt häktning i frånvaro och skälig misstanke om brott.

Däremot Särskilda Åklagarenheten borde göra en titt på saken om tjänstefel, för om ban innehar en så betrodd position som Åklagare borde följa lagstiftningen. Om man vill företräda målsägare eller vara partisk , alternativ ha Gudkomplex och frihetsberöva folk efter egen tycke då bör vederbörandes lämplighet ifrågasättas.

Det är inte bara Marianne Ny som har bedrivit den här politiska charaden, det är även domstolarna som på helt godtycklig basis hävdat att det inte föreligger nån risk för utelämnande till USA. Rättsrötan i det här fallet går bortom Marianne Ny och det är nog ingen risk att det åtgärdas anytime soon. Svenskt rättsväsende har visat sig fogligt gång på gång i det här fallet och låtit åren rinna förbi. Det var också relativt väntat att Marianne Ny skulle avsluta genom att lägga all skuld på Assange och medvetet se till så att hans rykte aldrig kan rentvås. Uppdraget slutfört.

Det är exakt sådana här exempel som gör att jag som ung svensk har noll förtroende för den Svenska statsmakten. Då syftar jag inte på Ny's agerande, utan konsekvenserna av detta.
1. Hon undgår ansvar.
2. Varken media, åklagarmyndigheten, domstolen eller politiker/regeringen anser att det finns ett intresse av att göra något åt saken, må så vara att dessa fyra ageranden hade sett olikartad ut.

I Sverige står man helt fritt att begå både ditt och datt såvida man inte trampar en maktkompetent eller mediekompetent på tårna. Då blir det ett jävla liv.

Sverige som land har ingen ljus framtid. Ingen som helst. Och man behöver inte ens vara lagd åt det "konspiratoriska främlingsfientliga hållet" - för att citera media rätt om folk med annan åsikt -, för att komma till den insikten.

pfffff Ny... vicken biiiaaatch yo...

Jag tror att USA har de facto drivit rättsprocessen mot Julian Assange, vilket har bidragit till tidsutdräkten på Ekvadors ambassad.

Redan innan pressträffen i nedläggningen av Assange-målet, började ÅKM att "gallra" bort vitala dokument i detta mål. Marianne Ny tog själv beslut om att radera inkomna mail från FBI som ställt okända frågor, för att försvåra framtida efterforskningar. Detta nämns som hastigast samma dag som målet läggs ner. Att då jämföra med hur förra advokaten Hurtig fick en varning av advokatsamfundet för att ha missat att diareföra ett sms från M. Ny i nämnda mål.

Källa: https://s30.postimg.org/859nhhfsx/aklagare.png

Har ÅKM någon trovärdighet kvar ?, Assangeärendet är bara ett av flera fall den senaste tiden som klart pekar på en myndighet i fullt förfall, och som nu också fungerat som nyttig idiot för UD och olika politiker, som mer lyssnar till medierna än att följa de lagar som skrivits och har idag åklagare som läser lagboken som fan läser bibeln.

Sen kan man också diskutera hur Mä-biträden egentligen ska agera, Massi Fritz har passerat gränserna flera ggr i sina mediala utsvävningar, vilket helt inriktat sig på att smutskasta den misstänkte, än att företräda sitt klient på bästa sätt. Att Massi Fritz också sa nej till förhör i England och därigenom förlängde ärendet och pinan för ena målsägaren saknar nog motstycke i svensk rättspraxis. När UNGWAD kom med sitt uttalande i detta ärende, vägrade Sverige att följa dess rekommendation, vilket nu i praktiken också sänk Sverige till bananrepublik.

Håller helt med om bedömningen av Elisabeth Massi Fritzs agerande, hon har uttalat sig i media som om det vore självklart att Assange vore skyldig (trots att även hon måste ha varit medveten om materialets brister), och har bidragit till tidsutdräkten. Åklagaren kan ju heller inte helt bortse från målsägandebiträdets inställning, så Marianne Ny har säkert haft känslan av att ha Massi Fritz flåsande i nacken. Vilket dock inte är någon ursäkt.

På samma sätt som det var uppenbart att Pirate-bay målet var ett beställningsjobb från Amerikanerna är det uppenbart att Marianne Ny har agerat nickedocka åt samma beställare.

ASSANGE HADE KUNNAT BLI FRI IDAG..... men....han hade blivit oskyldigt dömd

Den som läst förundersöknings materialet i fallet Julian Assange kan lätt konstatera två saker :

(1) att det inte finns bevis att han gjort sig skyldig till sexbrott enligt BrB 6:e kap.
(2) att det rörde sig om ett s.k. "ord mot ord" mål.

Slutsatsen man kan dra av detta är att Julian Assange borde aldrig ha ens anhållits och grunder förelog ej för häktning. Då uppstår frågan: "varför drevs detta mål?". Svaret är ganska enkelt. Målet drevs därför att det är inte politisk korrekt för åklagare i Sverige att avföra sexbrottsmål. Många åklagare driver målen in i rättssalarna för att överlämna ansvaret till domstolarna att bestämma om brott har begåtts medan i själva verket är det ÅKLAGARNAS uppgift att bestämma om tillräckligt bevis finns för att stödja tesen om att brott har begåtts. När det gäller dessa sexmål där teknisk bevisning saknas och där ord står mot ord drivs ofta målen av den ena "dåren" efter den andra. Man kan konstatera att en hel del av justitiemorden vi sett i sexmål har berott på ren inkompetens från åklagare och domstolarnas sidor. Med detta menar jag att åklagaren inte vågar, av rädsla (för media kanske - vad vet jag?) släppa saken och domstolarna leker Gud och tror sig kunna avgöra vem som talar sanningen och vem som ljuger.

Det är vad som hade hänt i fall Julian Assange hade kommit till Sverige. Att han riskerade bli felaktigt dömd var någonting som han och hela hans stab förstod mycket väl!

För några år sedan blev jag kontaktade av företrädare för Julian Assange. De ville veta "min historia" men jag valde att inte förtala det svenska rättsväsendet även om det var en stor frestelse. Istället rådgav jag Assange att åka självmant till Sverige och skaffa en av våra bästa försvarsadvokater. Han gjorde det sistnämnda men inte det förstnämnda.

Med 25 års erfarenhet av att granska sexmål i Sverige kan jag bara konstatera att Julian Assange hade blivit oskyldigt dömd men varit fri idag efter att ha avtjänat ett låt oss säga 2 årigt straff. Om han hade kommit hit är det sannolikt att världen hade fått en inblick i hur Sverige dömer oskyldiga i "ord mot ord" sexmål och den bilden av Sverige som visar oss för att vara så "fina" och "gedigna" förvaltare av de mänskliga rättigheter hade blivit skadad. Och det vore kanske bra i och ed att Sverige skulle tvingas skärpa sig - eller dålig för Sverige som möjligen kunde avslöjas till världen som en bluffmakare. Om Assange hade dömts oskyldigt i Sverige hade världens media granskat Sverige och vi skulle inte längre ha varit kända i världen bara för Volvo, Saab och ABBA. Den saken är klar!

I överåklagaren Marianne Nys yrkesutövning ingår att utreda omständigheter som talar för den misstänkte Julian Assange och på vilket sätt har hon gjort det?
(Obs ironi )

Om du inte har glömt ett "inte" i din text, då är det ingen form av ironi.

Men det är klart, du har ju helt uppenbart svårt att förstå din omgivning och tolka innebörden av folks kommentarer (så föga förvånande att du inte begriper vad som innefattas i begreppet "ironi").

Dags för LEX Justitia, men det är nog omöjligt att få dom erkänna alla misstag som begåtts och som fortfarande pågår. För dom sitter alla i samma båt!

Borde inte Hillegren avfärdas som "nättroll" eftersom han skriver krönikor i Nya Tider? (OBS: ironi)

Sverige 2017
https://twitter.com/SMaurizi/status/869478398804021248
one of the new docs I just obtained from the #SwedishProsecutionAuthority under #FOIA about the case of @wikileaks founder,@JulianAssange

Handlar Julian Assange -ärendet bara om Marianne Nys inkompetens och förmodad vänskapskorruption bland jurister som blundar och håller varandra om ryggen? Eller är det värre än så?
Hur kan det komma sig att det bara är pensionerade jurister som vågar uttala sig i ärendet och vad är anledningen till att jag hittills inte har kunnat läsa en enda kritisk artikel av en enda journalist i Sverige hittills?
Kan det vara så illa att det i stället handlar om korruption på systemnivå i vårt kära Sverige, som vi så gärna vill framhålla som föredöme när det gäller etisk/moralisk hållning?
Det är inte bara en hund utan en hel kennel begravd här!

Mm detta är anmärkningsvärt. Media reagerar inte när en förundersökning pågår i över sex års tid. Det är helt ok att oskyldiga behandlas så?Misstänkliggörs för grova brott år ut och år in utan att bevis håller för åtal.
Här blir man rädd för denna tigande media. Allvarligt rädd. Varför agerar media så och så länge? År ut och år in. Knappast en slump när samtliga media agerar i samma anda.

Man vill inte ha en media som låter sig tystas. Som låter sig påverkas. Som stillasittande medverkar till att övergrepp kan fortgå.

Om Stockholmsattentatet ställs inga frågor om det som sagts från de som ifrågasätter sanningshalten med videor som peekay truth på Youtube som faktisk visar på en öllastbil som brinner baktill i Åhléns ingång och ingen från brandkår verkar bry sig. En man släcker själv från stege.

Jag tror en förändring är på gång av synen på media.

Anledningen till att jag vet att inga journalister hittills har skrivit kritiskt om hur Assangeärendet hanterats, är att jag prenumererat på nyheter från Google om Assange.
Jag har också några gånger skrivit till tidningar och frågat varför ingen journalist engagerat sig i ärendet, men aldrig fått något svar.
Däremot har jag vid flera tillfällen kunnat läsa kommentarer från Elisabeth Massi Fritz, som anklagat Assange för att vara feg och dömt honom på förhand, vilket man kan tycka är anmärkningsvärt av en jurist.
Jag har följt Assangeärendet från början, läst polisutredningen som Dick Sundevall lagt ut på nätet och förundrats över hur lite substans det varit i anklagelserna mot Assange.
Jag läste någonstans att polisförhören med de två kvinnorna inte ens spelades in och att den äldre kvinnan förhördes per telefon. Vid sidan av detta var det en massa andra konstigheter, vittnesmål och omständigheter som borde ha talat till Assanges fördel.
Jag är förfärad över hur vårt rättsväsen fungerar.

Så ska man inte heller förgllömma att den kvinnan som våldtäkten gällde avbröt förhöret för att hon blev upprörd när hon fick veta att JA anhållits/häktats i sin frånvaro och att hon aldrig godkände förhöret. Enligt andra vittnesmål i häktningspromemorian framgår det också att hon kände sig överkörd och att man drev målet mot hennes vilja.

Stackars kvinna.

Media har en enorm makt att sprida information snabbt till många. Det ligger då ett visst ansvar i denna makt, som i all makt, att denna makt inte i förväg dömer en person som står under prövning.

Jag upprördes väldigt av medias hantering i Lisaholmsfallet. Hur en utländsk man fick sitt ansikte publicerat medan den som ströp en flicka på ett hotell i Helsingborg knappt fick en notis. Såväl offer som misstänkt gärningsman behandlades helt olika i media, trots att dåden i stort sett ägde rum samtidigt. Det skilde bara på nån dag. Vilken flicka led mest? Vet man det? Det ena renderade 16 månaders fängelse - det andra livstid men ingen debatt i media inte ens en fråga och inga publicerade bilder på svensk gärningsman som vanligt. Trots dom.

Ingen ska behöva riskera att bli dömd på förhand för att media inte förstår sin uppgift. Att lyfta fram båda sidor av en sak och överlåta till läsare att själv ta ställning. Då hade ju media stärkt sin roll. Som det förhåller sig nu är förtroendet till media allvarligt skadat.

Bra att du ställt direkta frågor. Fler borde göra det. Använda sig av sin makt för att skapa balans i en rapportering och låta domstolar döma när prövningar står klara - inte i förväg. Det ska alla skyddas från. Även brottsoffer, som i Assange. Nu blev Assange istället ytterligare ett brottsoffer och det har vi alla förlorat på.

Om det är så att Assangeärendet enbart handlar om Marianne Nys inkompetens i kombination med slappa domstolar, som låtit henne hållas, så kan man ju säga att media har missbrukat sin makt över opinionsbildningen till Assanges nackdel, genom att bara publicera artiklar som kritiserar honom, utan att ifrågasätta hur ärendet hanterats. Jag kan bara gå till min egen bekantskapskrets där de flesta nu är övertygade om Assanges skuld utan att ha satt sig in i ärendet.
Men det som stör mig är att ett så tvivelaktigt mål med så små chanser att gå till åtal har föranlett en europeisk arresteringsorder, med enorma kostnader för Storbritannien, som fått rulla på i sex år. Med tanke på de enorma resurser som USA satsat för att komma åt Assange, förstår man ju att det måste finnas en överenskommelse mellan USA, Storbritannien och Sverige kring hur man skall hantera Assange.
Det ligger ju helt i linje med utlämningen av de båda egyptierna och incidenten när USA tvingade ett plan från Ryssland att landa i Wien för att man trodde att Edward Snowden var med på planet.
Om styrningen/påtryckningarna har skett från regeringsnivå, blir det hela mer begripligt. Då förstår jag att Marianne Nys uppgift bara har varit att förhala. Hon har varit maximalt passiv och orkade inte ens ta sig till London för att förhöra Assange på Ecuadors ambassad. Istället skickade hon sin medhjälpare. Det förklarar också varför media tigit som muren och undvikit att kritisera hanteringen av Assangeärendet.
Synd bara om vi har en rättsapparat som lånar sig till handlingar som strider mot svensk lag och på så sätt bidrar till att förstöra människors liv och rykte.

Det är nog inte bara inkompetens det handlar om, hela syftet med tjänsten var väl att driva de stora mängder tveksamma fall som normalt avskrivs i brist på bevis. Bevisläget har knappast ändrats utan man ville få dit någon som drev dessa fall ändå, vilket man också fick.
Det är alltså inte hennes kompetens som ska ifrågasättas i första hand utan i så fall hennes integritet och den politiska bakgrunden till hennes roll.
Att objektiviteten kunde ifrågasättas var uppenbart redan innan Assange-fallet kom upp, bl.a. med tveksamma uttalanden om att använda frihetsberövanden under utredningen som en sorts straff, inte för att det behövdes för utredningen. Nu tycks samma princip ha använts även i det här fallet med utdragen utredningen och frihetsberövande by proxy.
Det finns ingen ansvarig som kan hävda att de inte visste vad som var på gång.

Beskrivning av hur ett samarbete med USA kring Assange kan ha initierats:
Carl Bildt var utrikesminister 2010 när Assange förhördes. Karl Rove, som hade tjänstgjort som chefsrådgivare åt president George W Bush, var jämngammal med Bildt, norskättad och hade deltagit i politikerveckan i Almedalen 2008 och även fungerat som rådgivare åt moderaterna.

Med tanke på att Bildt lärde känna Karl Rove redan på 1970-talet och vid den tidpunkten även höll USA informerade om vad som sades under hemliga svenska regeringsöverläggningar, ligger det nära till hands att misstänka att ett utbyte kring Assange också kan ha ägt rum.
Jag påstår inte att det är så.
Jag påstår att det vore mycket märkligt om Karl Rove inte skulle använda sig av sina redan upparbetade regeringskontakter i Sverige, när han fick reda på att Assange, USA:s mest eftersökte man, hade förhörts av svensk polis, misstänkt för sexbrott. Resten av historien får man själv föreställa sig..

Tack för en väl skriven text.

Från mitt perspektiv ter det sig mycket solklart att detta handlar om politik. Det är ingen hemlighet att USA vill få tag i Assange och en av vägarna vore att Sverige skickade honom till dem. Men är det så illa? Att vi går USA:s ärenden? Mja, jo, så illa är det. Och nu är det ju så, ironiskt nog, att om man läser wikileaksdokumenten så framgår det i all tydlighet att det handlar om en maktelit som sträcker sig långt utanför USA. En maktelit som innefattar både Obama och Hillary Clinton. En hemlig klubb där de turas om att ge varandra tjänster och gentjänster. Även några Svenska ministrar, affärsintressen och även medier befinner sig i denna maktelit. Är det någon som noterat hur Svensk media rapar upp CNN:s bevisade lögner helt utan någon som helst källkritik? Samma CNN som bevisligen samarbetade med Clinton bakom kulisserna och hjälpte Hillary att fuska i DNC valet och därmed blåste alla andra av demokraternas kandidater på chansen att få vara med och fightas om presidentposten. I Svensk media målades Assange ut som nåt slags monster, fullkomligt grundlöst. Om medierna i Sverige funderar varför ingen tar dem på allvar längre så kan de titta i backspegeln. Det var deras svartmålning där och då, inom ett ämne som jag råkade vara mycket påläst om, som jag förstod hur oerhört korrupt medierna är. Ingen som vill veta hur världen egentligen fungerar bör läsa dagstidningar eller se nyhetsrapporteringar. Börja med Wikileaks, jobba dig sedan ut därifrån och lär dig granska källor.

Man kan ha hur mycket konspirationsteorier som helst, som ändå aldrig kan verifieras och fastställas, men det räcker så bra med att konstatera att förundersökningen inte har skötts på det sätt som Rättegångsbalken förutsätter, att Marianne Ny, med benäget bistånd av domstolarna, har hållit ärendet levande och Assange häktad under en helt orimlig tid, utan att peka på vart dröjsmålen konkret skulle leda till, och att hon inte fattat beslut åt det ena eller andra hållet inom försvarbar tid. Tror för min del att debatten om sexualmålen, att dessa generellt inte skulle utredas på ett tillfredsställande sätt, och målsägandebiträdenas agerande, har haft störst betydelse. Läs också Olle Ekstedts betraktelse över tillståndet i rättsväsendet, det finns flera exempel på brist på stringens i åklagarnas agerande än detta, utan att man kan spekulera i konspirationsteorier om samröre med USA. Risken med konspirationsteorierna är att kritiken bara avfärdas som tokstollerier, i stället för att man angriper den orimliga handläggningen som sådan, i förebyggande syfte för framtiden. Angriper man handläggningen motverkar man också agerandet, vad det än beror på.

Rolf Hillgren ger ett klockrent redovisande av detta spektakel. Trots att åklagartröjan finns i garderoben. Tjusigt !
Claes Borgström i alla ära.
Hans skrifter var sällsynt selektiva och enkelvridna. För den som sett alla detaljer och är inläst på fallet måste Borgströms efterhandsförsvar vara som en annan planet. Bra att komma ihåg är att Borgström är uttalad feminist. Säger det mesta.
Han vet sanningen fast han inte varit med vid händelserna.

Massi Fritz obehagliga texter i kvällstidningarna tar nog också priset. Det tycks vara lätt att få plattformar för gallan, då man har ett känt namn. Feminist ut i fingerspetsarna.

Assange är intelligent och anstränger sig inte för att vara sina belackare till lags, utan ser sina hot och intressen bl.a. gentemot USA som det viktigaste, så klart. Han var också anträffbar för förhör i Stockholm vid tiden för utredningen, men ingen tog tag i detta. Först var det en annan åklagare som lade ner saken, men så kom M. Ny - förmodad feminist - in på arenan och skulle visa var skåpet skulle stå.

Det var åklagarens prestige och maktintresse som sinkade saken medan Assange var tillgänglig, öppen där han var och bara väntade. Han har aldrig nekat till att vilja bli förhörd.

Vare sig jag eller Borgström eller Massi Fritz vet om händelserna faller in under definitionen i lagens mening. I och med att han inte fällts och inte heller fällts och sedan friats kan man inte skriva som Fritz och Borgström gör. Det liknar haveristen i Sture Bergwallfallet Göran Lambertz som säger att han bara utnyttjar yttrandefriheten och påstår att han aldrig sagt att Berwall är skyldig ändå utan bara att han kan vara det. Med glidningar och "kan" så kan man säga samma sak som det bokstavliga och sedan komma undan med att man inte sagt det.

Så gör de riktiga hycklarna. Ordlekar och allehanda vändningar. Han visade bara att han stod på statens sida oavsett vad som framkommit. Vissa mord hade ingen kropp och visst mord var visst att personen levde utomlands t.ex. plus mycket annat. En debil ser att Bergwall inte är skyldig om man har koll på alla detaljer. Lambertz ifrågasatte detta utan bättre vetande eller medvetet mot bättre vetande.

Assange glömde visst regnrocken då det regnade för han tyckte han fått beskedet att det inte regnade så mycket att rocken skulle behövas. Tydligen behövs det flera nya medgivandebeslut under en hel natt och på olika saker som ingår i akterna. Ja till det, ja till det, nej till det, ja till det, nej till det o.s.v. Borde inte lagstiftarna ordna ett formulär att fylla i där ett tiotal rutor för tidpunkter finns och en rad specificeringar som skall fyllas i före akten annars bedöms det som vårdslöshet och bestraffas även om inget övertramp skett.

Till denna bottenhistoria för rättsväsendet hör att kvinnan själv inte ansåg att det var fråga om någon våldtäkt eller liknande. Det var Marianne Ny som dunkade i dem det. Kan man vara ett brottsoffer om man inte ens vet om det eller har upplevt det är den retoriska frågan ?
Om en partner varit otrogen i äktenskapet, men hållit det hemligt, kan då partnern vara ett offer av något man inte lidit av?

Marieanne NY, Borgström och den envetne Massi Fritz tror att de gör samhället en tjänst, men det blir en björntjänst och jakten på den manliga björnen som bara är en del av sin biologiska och hormonella natur, är deras livselixir.

Skillnaden på konspirationsteori och annat är väl ändå den fakta som finns tillgänglig?

Tack vare wikileaks finns nu enorma mängder fakta tillgängligt. Råder alla som är intresserade att gräva runt lite. Finns gott om konspirationsteorier att ägna tid åt om man nu vill det men i detta fall handlar det mer om att man avfärdar saker som konspirationsteorier som inte är det.

MIKAEL.....

Håller med. Du ser hur det kan bli. Du gör en egen tolkning av min text. Jag har aldrig spekulerat eller menat några konspirationsteorier. Att sväva ute på sådana gungfly är inget jag nitiskt ägnar mig åt, eftersom det passar bättre i religioner - alltså tro eller bland de paranoida lagda.

Att dessa tre inblandade antagligen alla, råkar vara feminister betyder inte att de gjort upp om sin linje tillsammans, utan bara att var och en för sig, har en stark extra boost inom sig för att förbehållslöst, utan nyanser ta parti ensidigt för kvinnan i fallet och nitiskt plus frenetiskt, driva och argumentera för kvinnans rätt och "upprättelse" även om M. Ny var seg som en snigel.

Sammansmält i detta har de de roller som skall försvara målsäganden så, visst måste man ta in det så klart, men i alla fall åklagare har på sitt ansvar att lyfta både det som talar mot och det som talar för den misstänkte och inte slänga det som inte stöder ett åtal i den så kallade slasken eller vara dömande mot den misstänkte som skall utredas. Dömande kan man vara underförstått eller i sitt agerande. Det kan inte alltid vara synligt, men under ytan finns det.

Jag ber om ursäkt om min text kunde tydas på annat sätt än jag menat. Kanske ser vi här samtidigt ett exempel på hur det kan vara i domstolar. Nämligen att utsagor tolkas till det som bäst passar för dem, även om den som lämnat utsagan inte alls menat, som det, som de får det till. Sådant ligger i farans riktning.

Det är inte alltid som folk med hög egen prestige (domstolsledamöter) vågar ställa frågan om de uppfattat saken rätt efter en utsaga.

Feminismens schatteringar har påverkat mycket i den rättsliga världen och allt fler advokater, domare, polisutredare, åklagare är kvinnor. Att tro att det inte försämrat rättvisans läge för män generellt, är naivt. Det finns ingenting som är 100% sakligt, då det går genom människors händer, tangentbord, öron och munnar. Det filtreras utifrån vilket kön man själv har och vilket kön den som är utredningssubjekt har och en massa andra faktorer mer eller mindre och både medvetet och omedvetet. Hur mycket som är medvetet och därigenom ett slags maktmissbruk kommer aldrig att gå att fastställa genom bevis.

Feminismen hävdar dagligdags att de blir felvärderade av alla bedrövliga män, så varför skulle inte motsatsen råda parallellt ? Man ska inte tro att kvinnor är från en annan planet än män.

Kontentan är att alla män som har mödrar och döttrar vill att de ska ha ett jämställt liv, utan mansförtryck, men att de inte ska bli stridande råbarkade revolutionistiska könskrigare, därför att man ska kunna njuta av det korta liv som människan har, i alla riktningar. Den som viger sitt liv åt krig i olika former mot den andra halvan av befolkningen, kan inte ha samma vittomspännade positiva grundsyn mot den som utmålas som den demoniske "fienden".

OBS.....missledande blir för verklighetsuppfattningen, att det är de tongivande som syns och hörs, så den försynta delen av feminister kan vara mer moderata i sitt förhållningssätt och inte omfattas av ett svepande generaliserande, men de kan också vara tysta följare och starkt sympatiserande, som låter barrikadfolket sköta synliga hantverket.

I fallet Tito Beltran fanns nog inga som inte var mer eller mindre feminister inblandade.
Dock kan han vara skyldig ändå - han fälldes ju - men på marginalen är det sådant som tippar över, men det jag menar är att alltför många strån i stacken är rosafärgade och det ger en obalans vid rättvisans prövning. Låt säga att alla som inverkar på målets utgång är rosa och den anklagande inte har en enda pojkblå färg i rättssalen. Vem skulle som man vilja sitta där?

Männens tentakler finns överallt och de feministiska kvinnornas också.
Alla feldömda män som finns, kan inte ursäkta de faktiska skyldiga till oprovocerade svinhandlingar som finns parallellt.
That's the world in Sweden!

Jag hade en kommentar till Borgströms debattinlägg där jag hade hoppats på ett klarläggande från honom eller Hillegren eller någon annan förundersökningskunnig, och nu verkar kommentatorsfältet stängt. Jag upprepar min fråga i kondenserad/bearbetad form, och utan att fokusera så mycket på likheterna och skillnaderna mellan de två ärendena dvs det preskriberade där Borgström (fortfarande) är målsägarbiträde och det nyligen nedlagda där E Massi Fritz är målsägarbiträde.

Hur kan rent logiskt M Ny fatta beslut om nedläggning, resp underlåta åtal före preskription, efter att inför engelska domstolar 2011-2012 ha yrkat/vittnat att båda förundersökningarna - förutom ett förhör i "EMF-ärendet" vars innehåll dock inte skulle utgöra förutsättning för åtal - var klara för åtal? Vidare att Assange redan då var vederbörligen "charged" i den svenska motsvarigheten?

Kan f ö en åklagare undslippa sin åtalsplikt med hänvisning till utestående formaliaåtgärder som åklagaren själv råder över, om det nu är bristande delgivningsåtgärder som verkligen föranlett nedläggningen?

Om Ny var sanningsenlig inför de engelska domstolama måste hon ha haft åtalsplikt i det preskriberade ärendet där förhör avhållits, och rimligen även i det nu nedlagda ärendet? Eller: om nedläggningen nyss resp preskriptionen 2015 var någorlunda rimliga pga förundersökningsläget, hur kan hon ha varit sanningsenlig inför de engelska domstolarna och inte ha missbrukat EAW-institutet? EAW får väl inte användas för att enbart få till stånd ett förhör, dvs åtalsläget borde ha varit tillräckligt redan 2011 oavsett det utestående förhöret?

Verkar som om Affärsjurist är den som ställt den mest relevanta frågan i hela Assangesoppan!
Om allt var klart för åtal redan 2011, så hade man väl inte behövt hänga upp målet på Assanges vittnesmål? Han hade dessutom redan förhörts och även rätt att tiga på alla frågor. Och om Marianne Ny missbrukat EAW-institutet borde väl Storbritannien vara ursinniga nu och stämma oss för alla utgifter de haft?
För att förklara/rättfärdiga hur ens hela den här soppan har kunnat äga rum måste man nu fullständigt inkompetensförklara Marianne Ny.
Men i rimlighetens namn måste man väl då även inkompetensförklara tingsrätten och hovrätten?
Jurister och andra som skriver inlägg på den här sidan fnyser åt ”konspirationsteorier”- att det kan finnas ett politiskt motiv i Assangeärendet.
Uppenbarligen föredrar de att i stället inkompetensförklara vårt rättssystem!
Jag vet inte vad som är värst, men det mest oroande i hela Assangeaffären är pressens totala ointresse. Bådar inte gott för vår demokrati….

Tack för denna enda kommentar på min fråga hur Nys förundersökningsåtgärder "då" och "nu" ö h t skulle kunna vara förenliga. Då frågan inte verkar komma närmare ett svar, ska man tillls vidare alltså anta att Ny rent rättsligt och logiskt måste ha gjort fel? Kanske även i meningen fel i tjänsten?

Någon förundersökningskunnig och varför inte Rolf Hillegren skulle som sagt gärna få reda ut begreppen, gärna med utgångspunkt i debattinlägget ovan.