Skip to content

Det behövs ytterligare 40 miljarder till kommunernas välfärd - nu medger ministern "stora problem"

Statsminister Stefan Löfven (S) och finansminister Magdalena Andersson (S). Foto: Adam Ihse/TT

Det kommer att  behövas ytterligare 40 miljarder kronor för att bygga allt ifrån nya skolor till äldreboenden och sjukhus. Sveriges Kommuner och Landsting sällar sig nu till Riksrevisionens analys från i höstas om det mångmiljardbehov som inte finns med i regeringens egen prognos. Nu medger även finansminister Magdalena Andersson (S) att det finns "stora problem".

 

Från och med nästa år beräknar Sveriges kommuner och landsting SKL att skatteunderlaget utvecklas betydligt långsammare, trots att befolkningen växer. Fram till år 2020 bedöms gapet mellan intäkter och befolkningens behov av välfärdstjänster vara omkring 40 miljarder kronor - om ingenting görs.

- Den demografiska utvecklingen, med fler barn och äldre, innebär att behovet av kommunsektorns verksamheter förväntas öka betydligt snabbare än vad skatteunderlaget gör, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL.

"Vi har stora problem"
Finansminister Magdalena Andersson (S) säger till SVT Nyheter att det är ”helt uppenbart att vi har stora problem” eftersom det blir fler barn och fler äldre.

Magdalena Andersson understryker att man kommer att behöva bygga nytt, anställa mer personal och att man inte kan föreslå stora skattesänkningar om man ska klara av situationen.

- Under samma prognosperiod som SKL syftar på går staten med 80 miljarder kronor i överskott. Vi konstaterar att pengarna finns, säger finansminister Magdlaena Anderssons pressekreterare Gösta Brunnander.

Saknades 50 miljarder 
Som Dagens Juridik rapporterade i höstas så slog Riksrevisionen då fast att det saknades 50 miljarder kronor i regeringens egen prognos när det gällde just kommunernas välfärd. Riksrevisionen varnade för stora framtida försämringar och allvarliga problem med den svenska välfärden.

Riksrevisionen sammanfattade sin kritik i en debattartikel i DN under rubriken "regeringen underskattar de offentliga utgifterna”.

Rikrevisionen skrev:

"Om regeringens prognos skulle realiseras kommer det att kräva betydande neddragningar i den kommunala välfärden fram till 2020. Om kommunernas utgifter i stället ska kunna svara mot hur befolkningsstorleken och ålderssammansättningen förändras behöver de öka med 50 miljarder kronor utöver vad som ligger i regeringens prognos fram till 2020."

Staten kan "skjuta till"
Riksrevisionens kritik fick stor uppmärksamhet och Dagens Juridiks artikel om rapporten delades över 30 000 gånger i sociala medier (Dagens Juridik 2016-11-29). 

I ett inlägg i Dagens Juridik skrev Finansdepartementet att ”det är fullt görbart för staten att skjuta till 50 miljarder till kommunsektorn utan att det kräver några nedskärningar eller skattehöjningar.” (Dagens Juridik 2017-01-18)

Svårt att nå budgetmålen
Riksrevisionen konstaterade å sin sida att "Makroprognoser som inte är träffsäkra kan leda till icke önskvärda tvära kast i finanspolitiken och försvårar att de budgetpolitiska målen nås".

Var pengarna ska komma ifrån är fortfarande oklart men Riksrevisionen föreslog i höstas en höjning av kommunalskatten med i genomsnitt två procentenheter eller att statsbidragen till kommunerna höjs med 50 miljarder kronor.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt