Skip to content

Sverige anpassar vapenlag efter nya EU-direktiv - hovrättsråd går till botten med ändringarna

Foto: Fredrik Sandberg / TT

EU-rätt och förenklad tillståndsprövning - regeringen utreder svensk vapenlagstiftning i samband med att EU fattar beslut om ändringar i vapendirektivet.

 

EU kommer inom kort att besluta om ändringar i vapendirektivet. I samband med detta utser regeringen en särskild utredare som får i uppdrag att analysera hur ändringarna i vapendirektivet ska genomföras i svensk rätt

- En utredare ska nu analysera hur svensk rätt förhåller sig till direktivet och lämna förslag på eventuella lagändringar som krävs. Men bara om det är nödvändigt på grund av tvingande regler, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Utredare är hovrättsrådet Kazimir Åberg vid Svea hovrätt.

Enligt inrikesminister Anders Ygeman har Sverige kunnat påverka direktivet på flera punkter och på så sätt är direktivet i linje med den svenska synen på vapenlagstiftning

Förutom ändringarna i vapendirektivet ska utredaren även analysera följande frågor:

  1. om tillståndsprövningen bör ändras för vissa vapendelar som t.ex. ljuddämpare och instickspipor,
  2. om vapenhandlare kan ges utökade arbetsuppgifter i mer okomplicerade tillståndsärenden för att till exempel förenkla byte av vapen till ett av motsvarande typ,
  3. hur kraven för tillstånd för enhandsvapen kan förtydligas för en mer enhetlig hantering och
  4. om det finns möjlighet att förbättra bestämmelserna om auktoriserade bevakningsföretags utlåning av skjutvapen för att minska antalet vapen som hanteras.

Den del av uppdraget som avser ändringarna i vapendirektivet ska redovisas senast den 10 januari 2018. Resterande del av uppdraget ska redovisas senast den 29 juni 2018.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt