Skip to content

Skola förbjöd svenska flaggan - kunde vara kränkande eller innebära hets mot folkgrupp

Foto: Mikael Fritzon/TT

Rektorerna förbjöd eleverna att använda den svenska flaggan på skolan eftersom man ville undvika att någon blev kränkt eller skulle göra sig skyldig till hets mot folkgrupp. Skolan får nu kritik av JO som slår fast att ett sådant förbud kränker elevernas yttrandefrihet enligt grundlagen.

 

Det är justitieombudsmannen Stefan Holgersson som kritiserar Söndrumsskolan i Halmstad sedan skolan förbjudit eleverna att använda svenska flaggan på skolan.

Skolledningen JO-anmäldes i november 2015 av en okänd person för sitt agerande. 

Använt flaggan på ett stötande sätt
Bakgrunden till förbudet var att en elev vid en maskerad 2014 hade målat ansiktet i svenska flaggans färger och burit låtsasvapen, vilket skolledningen uppfattade som att eleven "vanärade den svenska flaggan".

Eleven ska också ha velat spela musik som påminde om stormaktstiden.

Skolan gick ut med ett internt meddelande.

JO redogör för meddelandet i sitt beslut:

"Av det interna meddelandet framgick bland annat att den svenska flaggan endast fick användas vid flaggdagar enligt svensk almanacka samt vid internationellt utbyte. Vidare framgick att skolan på detta sätt ville undvika att någon blev kränkt eller begick brott som benämns hets mot folkgrupp."

Togs snabbt bort
Meddelandet om förbudet togs bort redan efter något dygn och rektorerna backade också från påståendet om att flaggan skulle kunna uppfattas som kränkande eller utgöra hets mot folkgrupp .

JO skriver:

"Att flaggan i ett visst sammanhang används på ett sätt som kan uppfattas som stötande är alltså inte tillräckligt för att införa en ordningsregel som förbjuder att flaggan används. För att ett förbud ska anses vara godtagbart krävs dessutom en konkret risk för att användandet orsakar ordningsstörningar, t.ex. bråk mellan eleverna eller diskussioner som tar orimligt mycket lektionstid i anspråk."

I det här fallet var det dock inte fråga om det och förbudet innebar enligt JO "en otillåten inskränkning av elevernas yttrandefrihet". JO redogör sedan för den svenska grundlagen där även skolelever tillförsäkras yttrandefrihet.

Även om meddelandet togs bort redan efter något dygn anser JO att rektorerna inte kan undgå kritik.

Demokratiska värderingar
JO skriver dessuom att "ingripanden mot ordningsstörande beteenden på en skola i första hand bör ske genom uppfostrande och undervisande insatser".

JO skriver avslutningsvis:

"Skolan har ett ansvar för värdegrunderna i utbildningen. Enligt skollagen ska utbildningen förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna."

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

25 comments

Man ska få använda vilken flagga som helst, även islamiska statens.

islamiska staten är en terroristorganisation, inte en erkänd stat! Deras rätta namn när Daesh, vilket dom inte gillar!

"Man ska få använda vilken flagga som helst, även islamiska statens."
Hur tänker den som anmält ovan kommentar, skriven på DJ, som opassande? Var om inte på ett juridiskt forum, i dess kommentarsfält, ska juridiska åsikter annars ventileras och diskuteras?
"Islamiska Statens flagga räknas inte som hets mot folkgrupp" Varför ska människor i en demokrati inte få lov att flagga med en laglig flagga eller här på DJ ens få lov att tycka att de borde få det?

Jag delar helt din åsikt om att frågan måste få diskuteras. Hoppas att anmälan inte leder till någon åtgärd från DJ:s sida.

Sen tycker jag personligen att flaggan borde inrymmas under hets mot folkgrupp och således bli olaglig.

islamiska staten existerar inte annat än i en terroristorganisation, deras så kallade flagga är inte godkänd nånstans! Den representerar ett krig mot alla som inte har deras åsikter och troende. Detta troende är ett 1400 år gammalt förtryck mot allt vad frihet innebär, som endast de fegaste av fegaste anser vara riktigt! daesh skall tillintetgöras totalt och deras trasa brännas på bål!

Islamiska statens flagga är lika grym som nazisternas. Båda har gemensam nämnare att utrota judar. Den första vill utrota allt som inte följer samma ideologi som dem. Barbariska ideologier båda två.

Helt rätt, att använda svenska flaggan är helt klart mycket kränkande för vissa.

Den som anser svenska flaggan är kränkande kanske borde överväga att flytta ut ur Sverige då även att beträda svenskt territorium eller svensk mark borde vara lika kränkande... Är det isåfall även kränkande att behöva prata svenska eller höra svenska ?...

Jag hoppas verkligen att det där var ett misslyckat försök till skämt!

Jag tror att en del icke-muslimska svenskar inte inser att för en del muslimer, som finns i Sverige, så har den svenska korsflaggan en speciell, negativ innebörd. Med kors i en flagga fås nämligen associationer till de i den muslimska Arabvärlden förhatliga korstågen.

Jämför när George W. Bush använde korstågsmetaforer när han startade sitt War on Terror efter 11:e september.

Isf borde väl inte moskéer få finnas i Sverige då det leder till hemska kopplingar till det muslimska angreppskriget under 600-1600talen. Korstågen var ett kort inslag av ett försök av att återta stulet territorium och en parantes i 1000 år av muslimskt angreppskrig och tvångskonvertering med svärdet.

Och om korset är så hemskt så är man väl ganska korkad som flyttar till Europa?

Om man upplever svenska flaggan som kränkande ska man nog fundera på att lämna landet, till ett land som passar ens värdegrund bättre.

Herregud hela landet sänder ju helt fel signaler till både barn och invandrare. Barnen lär sig att svenska flaggan är något smutsigt och invandrare lär sig att kalla svenskar för rasister. Hur fan ska vi ha ett fungerande land med integration där skola media och politiker smutskastar sitt eget land? All hat och ondska i landet underblåses ju av all politisk korrekthet. Det behövs en helomvändning innan det är försent. Hade jag haft barn i den skolan hade jag protesterat högljutt och sedan bytt skola. Ryggrad för tusan....

Hela landet??? Har du alls läst vad JO yttrar? Verkar det här fallet vara representativt för alla landets skolor?

Dags att skaffa lite ryggrad och våga låta bli att generalisera så förbannat!

Det säger mer om den som blir kränkt av svenska flaggan i Sverige än den som bär den. Personen som blir kränkt av en svenska flagga i Sverige borde fundera på ämna lämna detta land.

Att någon orkar bry sig om en FLAGGA! Det är tragiskt...
Det pågår mord, krig, terror och mycket mer. Och folk diskuterar en j*vla flagga. Hur tänker ni!?

Ja att ha två tankar i huvudet samtidigt kan man ju få huvudvärk av!!

Det finns ingen som tvingat någon att komma till Sverige, alla har kommit hit frivilligt väl medvetna om att Sverige har en egen flagga.