Skip to content

Skola förbjöd svenska flaggan - kunde vara kränkande eller innebära hets mot folkgrupp

Foto: Mikael Fritzon/TT

Rektorerna förbjöd eleverna att använda den svenska flaggan på skolan eftersom man ville undvika att någon blev kränkt eller skulle göra sig skyldig till hets mot folkgrupp. Skolan får nu kritik av JO som slår fast att ett sådant förbud kränker elevernas yttrandefrihet enligt grundlagen.

 

Det är justitieombudsmannen Stefan Holgersson som kritiserar Söndrumsskolan i Halmstad sedan skolan förbjudit eleverna att använda svenska flaggan på skolan.

Skolledningen JO-anmäldes i november 2015 av en okänd person för sitt agerande. 

Använt flaggan på ett stötande sätt
Bakgrunden till förbudet var att en elev vid en maskerad 2014 hade målat ansiktet i svenska flaggans färger och burit låtsasvapen, vilket skolledningen uppfattade som att eleven "vanärade den svenska flaggan".

Eleven ska också ha velat spela musik som påminde om stormaktstiden.

Skolan gick ut med ett internt meddelande.

JO redogör för meddelandet i sitt beslut:

"Av det interna meddelandet framgick bland annat att den svenska flaggan endast fick användas vid flaggdagar enligt svensk almanacka samt vid internationellt utbyte. Vidare framgick att skolan på detta sätt ville undvika att någon blev kränkt eller begick brott som benämns hets mot folkgrupp."

Togs snabbt bort
Meddelandet om förbudet togs bort redan efter något dygn och rektorerna backade också från påståendet om att flaggan skulle kunna uppfattas som kränkande eller utgöra hets mot folkgrupp .

JO skriver:

"Att flaggan i ett visst sammanhang används på ett sätt som kan uppfattas som stötande är alltså inte tillräckligt för att införa en ordningsregel som förbjuder att flaggan används. För att ett förbud ska anses vara godtagbart krävs dessutom en konkret risk för att användandet orsakar ordningsstörningar, t.ex. bråk mellan eleverna eller diskussioner som tar orimligt mycket lektionstid i anspråk."

I det här fallet var det dock inte fråga om det och förbudet innebar enligt JO "en otillåten inskränkning av elevernas yttrandefrihet". JO redogör sedan för den svenska grundlagen där även skolelever tillförsäkras yttrandefrihet.

Även om meddelandet togs bort redan efter något dygn anser JO att rektorerna inte kan undgå kritik.

Demokratiska värderingar
JO skriver dessuom att "ingripanden mot ordningsstörande beteenden på en skola i första hand bör ske genom uppfostrande och undervisande insatser".

JO skriver avslutningsvis:

"Skolan har ett ansvar för värdegrunderna i utbildningen. Enligt skollagen ska utbildningen förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna."

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt