Skip to content

Polisen kritisk mot sig själv efter "Lotta-mordet" - lovar bättring

Rikspolischef Dan Eliasson och mordoffret Lotta. Foto: Janerik Henriksson/TT och privat

Även polisens arbete i samband med "Lottamordet" i somras hade en rad brister. Det konstaterar Polismyndigheten själv. Tidigare har Riksåklagaren riktat hård kritik mot åklagarbeslutet om att lägga ner förundersökningen mot den man som bara några dagar senare mördade Lotta.

 

Lotta Rudholm dödades av den man hon hade en relation med, kort efter att åklagare i juni 2016 hade lagt ned förundersökningen om grov kvinnofridskränkning.

Mannen dömdes i december förra året till 18 års fängelse för mord på Lotta Rudholm.

Riksåklagaren har i sin tidigare granskning av ärendet bland annat konstaterat att åklagare brast i ansvaret som förundersökningsledare.

Men även polisens hantering hade brister, visar den interna granskningen.

Saknas förhör med vittnen
Polisregion Stockholm begärde hösten 2016 en genomlysning av ärendet. Uppdraget gick till polisens utvecklingscentrum Väst, som har nationellt sakkunnigansvar för områdena brott i nära relation och sexualbrott.

De brister som kommer fram i rapporten handlar bland annat om bristande intern kommunikation och oklara beslutsvägar, till exempel vid överlämningar mellan olika funktioner och enheter.

När det gäller utredningsåtgärder saknas förhör med vittnen, det gjordes ingen ansökan om kontaktförbud och den initiala riskbedömningen följdes aldrig upp av en strukturerad riskbedömning.

Alltid hålla videoförhör
Rapporten lämnar ett antal "rekommendationer" som bland annat handlar om att polisen alltid ska spela in förhöret med målsägande på video och ansöka om kontaktförbud med en gång.

Man vill också ändra minimistraffet grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning för att polisen ska ha rätt att hämta in sjukhusjournaler och stödbevis även i de fall målsäganande inte vill medverka.

Man ska dessutom se till att samordna kontakten med målsäganden och polisens olika enheter och inrätta en nationell "bedömmandegrupp" som kan granska ärenden om dödligt våld i nära relation.

"Åtgärdar bristerna"
Enligt polisen har "rekommendationerna" resulterat i en åtgärdsplan och Polisregion Stockholm har påbörjat ett arbete med att åtgärda sina brister.

Man har också i samarbete med Åklagarmyndigheten tagit fram "checklistor" för utredningar om brott i nära relationer.

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

16 comments

Bra.
En anmälan ökar hotet markant för offret. Detta ska med i risk bedömningen.

Och om man inte förstår varför så beror det på att offret innebär ett hot för gärningsman när denne berättar om tidigare våld/hot om våld, eftersom man anklagar/"misskreditera" gärningsman inför andra.

Man får väl se upp med falska anklagelser i vårdnadstvister men våld kan också vara orsak till att vårdnadstvister uppstår.

Får kvinnan ett larm att bära? Typ ett armband?

Kommer mål att kunna drivas utan kvinnans medverkan? Typ om hon gömmer sig av rädsla för sitt liv?

Jag har jobbat mycket med grova våldsbrott och vet hur viktigt det är att gräva fram allt om den misstänkte och ha ett bra personligt förhållande till åklagaren. Det räcker inte att redovisa misstankar och straffregister. Då vi har facit av Lotta ser man direkt farans riktning innan det förskräckliga och slutgiltiga hände. På Våldsroteln hade vi utmärkt samarbete med åklagarna som kände oss och visste precis hur var och en arbetade. Det lade grunden för bra beslut. Nu verkar det vara oengagerat och formellt från båda sidor !

Det lovas mycket från myndighetschefer och politiker nuförtiden. Men händer det verkligen något? Eller är hela samhället i allmänt förfall?

Självkritik än nog i grunden något bra men det får lite av löjets skimmer över sig när någon gång efter annan missar självklarheter. Missade självklarheter som kan kosta någon livet. Då är man självkritisk och begär en utredning eller gör en anmälan mot sig själv. En utredning/anmälan som efter en summarisk behandling ändar i lite självkritik och sen är allt bra igen.

"Ta in sjukjournal utan medgivande". Hur är det möjligt? Krockar ju med sekretesslagstiftningen.

Det finns undantag, bl.a. i 10:23 OSL om brottet har minst två års fängelse som minimistraff. Det är det undantaget de vill komma in i.

Du har rätt för i detta ärende är det inte möjligt enligt sekretessreglerna för offentlig verksamhet Offentlighet och sekretesslagen, OSL och privat verksamhet Patientsäkerhetslagen PSL.

Reglerna om tystnadsplikt och sekretess inom vården regleras i två lagar beroende på offentlig eller privat verksamhet med ett gemensamt: Samtliga som arbetar inom hälsovård och sjukvård har tystnadsplikt avseende samtliga patientuppgifter som aldrig får lämnas ut någon uppgift, utan att patienterna godkänt det.

Tystnadsplikten gäller för all personal som patienter kommer i kontakt med oavsett administrativ personal, läkare, sjuksköterskor, eller andra inom vården och de som som deltar i vården får endast dela med sig av uppgifter rörande patienten till varandra - OSL 25 kapitlet, avseende privata vården PSL 6kap.12p.

På polismyndigheter, domstolar begäran får patientsekretess till viss del brytas efter noggrann granskning av läkare och endast till viss del utlämnas avseende misstanke våldsbrott med straffskala, minimum ett års fängelse.

Vid misstanke att minderårig patient är utsatt för brott har läkarna däremot plikt att polisanmäla, oavsett att barnets skador vid åtal mot förövare inte kräver ett straff på ett års fängelse och i övrigt har all vårdpersonal skyldighet att anmäla misstanke brott mot barn till socialtjänsten, Socialtjänstlagen 14kap1P.

Däremot vilseleder medierna allmänheten med att ”alla inom sjukvården har rätt att utlämna journaler (som alltid är belagda med sekretess) till journalister” men det är helt fel ty oavsett det är läkare eller annan personal som gör det, begår de grovt brott.
Mvh, Thérèse Angélique med Pro bono Team

Varför ska läkare göra prövningen om någon sekretessbrytande bestämmelse är tillämplig? De har knappast någon kompetens på det området.

Har du ett enda exempel på media som vilseleder allmänheten att alla inom sjukvården får lämna ut journaler till journalister. Det låter ju sjukt att de skulle försöka påstå något sånt.

@Anders. Av undertecknad med team redovisat är naturligtvis alltid ostridiga fakta också avseende att medierna vilseleder allmänheten att de som arbetar inom sjukvården har rätt att utlämna journaler till journalister”, vilket är osant ty de facto lyder:
Den läkare eller annan sjukvårdspersonal som till journalister utlämnar sekretesshandlingar/journaler i helhet eller utdrag ur journaler, begår grovt brott.
Mvh, Thérèse Angélique med Pro bono Team.

Det är tyvärr svårt att förstå dig och ditt team. Jag vet att du anser att det beror på brister hos mig så du behöver inte svara det.

Det är inte fakta att sekretessbedömningar måste göras av läkare.

Det finns meddelarfrihet inom offentligt driven hälso- och sjukvård (och snart inom all offentligt finansierad vård, oavsett driftsform). Den gäller dock inte alla uppgifter, bl.a. inte uppgifter om enskildas hälso. Det kanske är det som media inte har full koll på?

@ Anders. Läs vad jag skrivit som är fakta och läs sedan näst sista raden i din replik till mig, så ser du att du också har rätt!
Mvh igen!

Min replik: Du har rätt avser Berra Borrare!
Mvh igen!

Uppdrag granskning SVT har fått all info men vägrar upplysa svenska folket om att 300 NOA poliser, sedan 2013, spionerat på visselblåsare i Skåne som i Polismyndighetens och Åklagarmyndighetens handlingar beskrivs som "negativ mot polis och åklagare" och "har skrivit negativa saker om åklagare på nätet".

SVT har på uppdrag av justitieminister Morgan Johansson vägrat att skriva om skandalen... att polisens resurser lagts på en enda person för att polischefer och åklagare vill begå hedersbrott mot kritiker istället för att prioritera spaning mot terrorister och galningar som den som mördade Lotta Rudholm.

Nils. Osedvanligt starkt och faktiskt talande bevismaterial styrker att en falang inom NOA sedan år 2000 spionerat och gjort livet till en plåga för visselblåsare i Skåne är ingen hemlighet, inte heller är att likasinnade inom Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten i av dem själva till 100% urkundsförfalskat handlingar manipulerat JO, JK, RÅ, med flera innehållande så ock falskt beskrivet "negativ mot polis och åklagare, skriver negativa saker om åklagare i Dagens Juridik.

All ostridig fakta anmäls olämplig vilket är största bevis för äktheten men av ännu inte känd anledning tar DJ redaktion omedelbart bort inläggen, möjligen för att de inte har juridisk insikt men oavsett DJ insikt contra avsaknad av desamma, ges 100% garantier att om endast ett ord vore fel, hade nästa rubrik varit lydande: Åklagare har efter att ha tagit del av i DJ publicerade brottspåståenden startat förundersökning!

Avseende "SVT har på uppdrag av justitieminister Morgan Johansson vägrat att skriva om skandalen... att polisens resurser lagts på en enda person för att polischefer och åklagare vill begå hedersbrott mot kritiker istället för att prioritera spaning mot terrorister och galningar som den som mördade Lotta Rudholm", låter besynnerligt tillika uppfattas att du Nils vet vad du talar om.

När en journalist oavsett media i Sverige av outgrunliga anledningar bestämt sig för att med grava osanningar skydda kriminella falanger inom polis/åklagarväsenden publiceras 100% osanningar som obönhörligen karaktärsmörda för dem alla, okända hederliga personer och per automatik följer dessutom övriga journalister efter, vars mediedrev fortsätter via internetsajter i uppvigling av tangentbords-trolls vars vansinnesdåd och grova fullföljda dåd, naturligtvis ignoreras

Avseende ett mediamord uppviglades nättroll att begå över 40 mordbränder och flera överfall med vapen med synnerligen svåra kroppsskador som följd inkluderande riktade k pistar mot så ock jurister och maktlös, rättslös utan lagskydd är de facto när i polis/åklagarväsenden inkluderande NOA det har bestämt!

Avseende SVT uppdrag granskning är uppfattning att de journalisterna i ett antal ärenden inte varit fega och följt upp resultat avseende publicerat och med insikt i att SVT journalister ibland tittar in på DJ debatt får vi hoppas på att de möjligen kan förklara av dig redovisat.
Mvh, Thérèse Angélique med Pro bono Team.

Uppdrag granskning SVT har fått all info men vägrar upplysa svenska folket om att 300 NOA poliser, sedan 2013, spionerat på visselblåsare i Skåne som i Polismyndighetens och Åklagarmyndighetens handlingar beskrivs som "negativ mot polis och åklagare" och "har skrivit negativa saker om åklagare på nätet".

SVT har på uppdrag av justitieminister Morgan Johansson vägrat att skriva om skandalen... att polisens resurser lagts på en enda person för att polischefer och åklagare vill begå hedersbrott mot kritiker istället för att prioritera spaning mot terrorister och galningar som den som mördade Lotta Rudholm.

Varför finns inte "mellan straff"? Alltså förövare förvissad några år till att byta till en stad i ngn fjärran region med krav på att bära fotboja vid dom som kvinnofridskränkning eller utpressning?