Skip to content

Kvinna förlorar i HD - inte olagligt använda henne i kampanj om könsjukdomar

Foto: Paul Sancya/AP/TT

När kvinnan för fem år sedan godkände att ett fotografi av henne fick användas av Umeå kommun var hon inte beredd på att hon skulle komma att synas i kampanjer om sexuell läggning och könssjukdomar. Hon stämde kommunen - och har nu förlorat i Högsta domstolen.

 

Kvinnan deltog sommaren 2008, när hon var 17 år, i ett projekt där hon följde en fotograf i arbetet. Fotografen tog under denna period en bild av kvinnan som senare såldes tillsammans med andra bilder till Umeå kommun för användning i sammanlagt sex år.

Samtycke till publicering
Enligt avtalen hade fotografen fått samtycke till publicering av de fotograferade personerna.

Bilden på kvinnan användes under 2013 i kommunens annonsering om det kommande kulturhuvudstadsåret. Det handlade bland annat om affischer på bussbaksidor, digitala posters vid motorvägen, annonsering i sju olika tidningar och användning i informationsmaterial.

Utöver ren reklam för kulturhuvudstadsåret har bilden också använts i andra sammanhang - till exempel med texter som ”Är du osäker på din sexuella läggning?” och ”Har du testat dig?”.

Skapat lidande
Kvinnan stämde kommunen och krävde 50 000 kronor i skadestånd för olovligt nyttjande enligt den så kallade namn- och bildlagen - alltså den lag som kräver medgivande innan en identifierbar person används i reklam.

Kvinnan har inte krävt någon ersättning för själva utnyttjandet av bilden men anser att användningen har skett i marknadsföringssyfte utan hennes samtycke - och att hon därför har rätt till skadestånd för det lidande som publiceringen har skapat.

När kvinnan fotograferades gick hon med på att kommunen skulle få använda bilden på nätet vid information om sin fritidsverksamhet. Kvinnan säger dock att hon inte har godkänt den omfattande användning som kommit till stånd fem år senare.

Bilden togs bort
Kommunen, å sin sida, anser att man har agerat i god tro eftersom det var fotografen som skulle hämta samtycke från de fotograferade personerna.

Bilden togs dessutom bort så fort kommunen fick veta att det inte fanns något samtycke, enligt kommunen.

Umeå tingsrätt beslutade, med parternas samtycke, att fallet skulle bli föremål för ett så kallat hissavgörande - att målet vilandeförklaras i avvaktan på att Högsta domstolen prövat frågan direkt .

Kommunen - en näringsidkare?
HD beslutade att pröva om kommunen i egenskap av näringsidkare ska anses ha använt bilden på kvinnan vid marknadsföring av vara, tjänst eller annan "nyttighet" - någonting som är ett krav för att den så kallade namn- och bildlagen ska vara tillämplig.

Högsta domstolen slår nu fast att kommunen inte har agerat som näringsidkare när man har använt bilden på det sätt som förutsätts i lagen om namn och bild i reklam.

En verksamhet måste i och för sig inte drivas i vinstsyfte för att utövaren ska anses som näringsidkare, enligt HD. Det måste dock göras en övergripande bedömning där man ska väga in att lagen om namn och bild i reklam är utformad för att inte komma i konflikt med grundlagsskyddet för yttrandefriheten och därför bara gäller kommersiell reklam.

Affärsmässiga inslag begränsade
HD väger också in faktorer som konkurrens med enskilda näringsidkare, om verksamheten är obligatorisk och finansieras med offentliga medel och hur stort det affärsmässiga inslaget i verksamheten är.

I det aktuella fallet måste de affärsmässiga inslagen enligt HD anses "begränsade" och verksamheten har inte heller bedrivits i konkurrens med privata aktörer eller syftat till att ge kommunen intäkter.

HD anser därför inte att det framstår som naturligt att betrakta projektet med kulturhuvudstadsåret som en näringsverksamhet. Användningen av bilden inom ramen för projektet kan inte heller anses ha syftat till att främja avsättning varor, tjänster eller nyttigheter vilket alltså krävs för att uppfylla marknadsföringsdefinitionen i lagen om namn och bild i reklam.

Information om könssjukdomar
HD anser inte heller att lagens bestämmelser har satts åt sidan genom att kommunen har använt bilden i samband med information om bland annat sexuellt överförbara sjukdomar.

HD konstaterar därför att kommunen inte har använt bilden som näringsidkare vid marknadsföring i lagens mening.

 

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

31 comments

Den unga kvinnan står väl i beroendeställning till både fotograf och kommun om kommun ordnat med kontakt för kvinnan med fotograf?

Smaklöst agerande från båda två. Kvinnan är inte myndig då bild tas.
Finns ju andra porträttbilder att köpa på människor från andra sidan världen som ingen därför senare förknippar med könssjukdomar i kommunen.

Beväpnad med kamera... Hellre möter jag någon med pistol. Både fotografering och publicering utan medgivande borde vara olagligt. Otäck läsning.

Men nu hade hon ju godkänt det, så vari ligger problemet?

det är något ruttet med ankdammen o dess politruker och politiska
verksamheter - hon borde ersättas likt Trump-damen som falskeligen
påståtts ha varit escort - den här tjejen har ju antytts vara både
läbbig tramzig o ha könssjukdomar

Vad är det som är ruttet?
Lär er lagen istället, det är ni ju till och med skyldiga att göra!

Hur svårt är det för vuxna människor att läsa och förstå lagstiftning och avtalstexter egentligen? SÅ SVÅRT är det inte. Och förstår man inte så ber man om hjälp! Skylla ifrån sig på andra när man själv skrivit på är bara dumt, och då får man helt enkelt skylla sig själv.

Det finns ju heller ingenting som hindrar den här tjejen att ingå ett nytt avtal med fotografen om användningen av bilden.

Av kommentarerna här att döma verkar ingen förstå vad som faktiskt gäller när det gäller avtalslag eller annan lagstiftning. Vet ni inte så klaga inte utan läs på istället. Riksdagen.se har all lagstiftning, så det är bara att läsa.

Men det är fotografen som har bevisbördan i att han upplyst tjejen om vad avtalet i praktiken innebär. Man får inte lura in någon i ett avtal anser jag.

Sex år är mycket lång tid för att äga rättigheter till en bild. Ett år är väl vanligast.

Nu har vi inte alla detaljer i målet men uppenbart är ju att tjejen inte ville förknippas med könssjukdomar.

Varför kommun använder en bild från en amatörmodell som de inte först kontrollerar samtycke med är osmakligt.

Jag uppfattar faktiskt kommunens agerande som ett medvetet sätt för kommunen att missakta tjejen. Varför kan man fråga sig.

Allt den beslutsfattande parten på kommunen hade behövt fråga sig själv är: hade mina barn velat stå som ansikte för denna kampanj om könssjukdomar? Eller, vad bör vi tänka på när vi nu ska porträttera könssjukdomar i kommunen ?

Slapp inställning från kommun och dåligt upplysning från fotograf. Vuxna ska agera som föredöme. Inte tvärtom.

Fotografen har antingen visat sitt avtal till kommunen, eller så har kommunen tagit hens ord för att avtalet existerar. Det brukar räcka.

Rättigheter som fotografer skriver är alltid olika, men livslång giltighetstid för en bild är absolut inte ovanligt. Snarare norm. Normalt sett är det ju alltid fotografen som äger bilden utan avtal. Det är endast när man behöver ett modellavtal som ett avtal skrivs, och det görs ju just för att fotografen ska kunna sälja bilden vidare. Det är inget konstigt i det.

Det är väl uppenbart om man ser till enbart denna text, att tjejen inte ville förknippas med reklamen i fråga. Men eftersom hon ingått avtalet, och målsman inte opponerat sig, så är det ju hennes eget problem - inte fotografens, eller ens kommunens.

Varför skulle kommunen inte använda en sådan bild? Den är ju laglig.

Det är ingen slapp inställning vare sig från kommun eller fotograf. Snarare jävligt slappt av föräldrarna till tjejen och tjejen själv att inte ta reda på vad som gäller innan man ingår avtal. Är man 17 år och ingår avtal som om man är vuxen har man hela ansvaret själv att ta reda på vad som gäller.

Vuxna människor måste helt enkelt ta sitt eget ansvar. Att känna till lagstiftningen är var och ens skyldighet.

Precis, vuxna ska agera vuxet.
Man använder riktiga modeller som är insatta i sin roll som modell. Så är inte fallet här. Istället utnyttjar man tjejens bristande kunskap om vad tillåtelse och avtal kan medföra för hennes egen del. Och enbart hennes del.

Lägg inte skyldigheter på flickan när avtalslagen klart och tydligt framhäver att bådas intressen ska tas tillvara. Våga ställa ökade krav på uppriktighet från mer luttrade avtalsskrivare än första gångs tecknare.

Det är väl klart att tjejen har lika stora skyldigheter som fotografen! De är bägge individer. Sicket trams!

Hon var väl snäll och vacker.
Klart någon ska få utnyttja det mot henne. Det är väl t o m bevisat nu. Så kommer det att fortgå tills någon vill och vågar ändra på det.

Men det fanns andra val. Mest det som behövs lyftas fram. Att domen är ett val, en tolkning. Ingen sanning. Ingen absolut rättvisa. En tolkning som har sin grund i dagens utgångsläge. Var man lägger sakfrågan.

Vem vet, kanske blir tjejen den första att ingå avtal med Schultz... ;)

Ah fy vilket sliskigt äckel på bilden i artikeln. Man får på något sätt vibbar av att han är sexuellt upphetsad. Är det på sättet han står eller vad...? Bilder till olika artiklar påverkar ens åsikt eller bedömning i frågor. Undrar hur det är i verkligenheten. Jag tror inte att domstolar dömer varken jämlikt eller jämställt. Stämmer det att vita svenska kvinnor klarar sig undan lindrigare än mörka med utländsk bakgrund? Finns det belägg för att män generellt sett både åtalas oftare och döms hårdare för likvärdig brottslighet?

Ja, bilder till artiklar påverkar ens åsikt eller bedömning. Så långt har du rätt. Men tror du har lite väl livlig fantasi, när du får personen med kameran till att bli ett sliskigt äckel som är sexuellt upphetsad. Vad grundar du de slutsatserna på för fakta?

Som fotograf kan man ibland inta rätt skumma arbetsställningar, men det beror på att man är på jakt efter rätt bildvinkel för sitt motiv och en skakfri bild. Att stå rakt upp och ner och fota rakt fram ger inte alltid en bra eller intressant bild.

Upplysningsplikt respektive det ojämna partsförhållandet, vidare torde hon ha saknat anledning att misstänka, att hon själv skulle komma att illustrera sådana frågor som är kopplade till könssjukdomar o sexualitet. Hur många av oss skulle för övrigt själva vilja göra det? Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Haag fyller fortfarande sin funktion.

Om hon var 17 år vid tillfället så kan man möjligen hävda att hon inte hade åldern inne för att skriva på avtalet. Men eftersom målsman inte på något sätt hindrat henne eller fotografen, så måste man ju se det som att avtalet är giltig.

Har man ingått ett avtal med en person (juridisk eller fysisk) så får man stå för det. Det är underligt att detta gått hela vägen till HD, eftersom det är fullständigt uppenbart att hon godkänt vidareförsäljning av bilden.

Ingår man avtal får man helt enkelt finna sig i det. Det blir inte enklare än så. Det verkar alltså vara en helt korrekt dom.

Avtalet är OGILTIGT UTAN vårdnadshavares tillstånd
hon var minderårig.

Jämför detta med en ensamkommande från Somalia
eller Afganistan (verkligt MINDERÅRIG o alltså INTE SkäggBarn)

Nej, det är fel.

Målsman måste agera för att avtalet skall bli ogiltigt. Om de känner till avtalet men inte har något emot det så är det giltigt.

Men varför lägger du bördan på tjejen? Det har varit så här länge nu. Vinstintressen skyddas mer än individer men det behöver inte vara så. Man kan välja att ställa högre krav på vinstintressen och ge bättre skydd för individer med samma lag.

Allt som behövs är skickligare retoriker för individen. Så de blir lyssnade på.

Men hon har ju ingått ett avtal med fotografen! Då får man stå för det.

Vinstintresse här är ju även HENNES vinstintresse. Hon fick väl betalt för bilderna.

Vet man inte vad man skriver på så ska man inte skriva på, eller begära hjälp.

Uppenbarligen var inte heller avtalet eller användandet av bilderna ett problem innan bilderna användes till just de här specifika annonserna, lång tid senare. Alltså måste tjejen ha förstått att bilderna kan användas i vinstsyfte.

Det är ju knappast skickligare "retoriker" som behövs. Snarare behöver vuxna människor - och jag inkluderar den 17-årige tjejen här - strunta i TV:n eller Facebook ett par kvällar och läsa på lagar och regler så de slipper bli upprörda när verkligheten biter dem i röven.

Förstår inte varför alla ser det som om fotografen och/eller kommunen har gjort fel? Det HAR de ju inte och HD-domen tydliggör ju det dessutom!

Alla som tycker att tjejen inte har något skydd bör verkligen läsa på. Det är skrämmande att läsa kommentarerna här och hur lite vuxna (för jag antar att ni är vuxna) vet om lagstiftning, avtal och företagande.

För övrigt pip: utan vinstintresse existerar precis ingenting. Det är företag, enbart företag, som skapar skatter - om du nu ogillar "vinstintressen" så mycket.

Tillägg: står i texten att hon inte krävde betalning för bilderna. Uppenbarligen har hon inte krävt det senare heller.

Förefaller utomordentligt konstigt att tjejen inte har gått till fotografen och krävt ett nytt avtal för användandet som dessutom ger henne en betalning för reklamsyften. Det hade ju varit det allra enklaste.

Nej jag stör mig inte på vinstintressen.

Jag stör mig på vinstintressen som utnyttjar svagare parters godtrogenhet eller bristande erfarenhet för egen vinnings skull.

Världen hade inte sett ut som den gör om domstolar valt att värna människor högre än pengar jämt och ständigt.

Moralen i samhället hade ökat - inte minskat som nu med den dom. Nu kan fler göra precis samma sak med en annan flicka. Så bra då. Heja heja.

Jag hade önskat att domstolar oftare höjde värdet på den lilla människan. Klargjorde att människor ska värnas i alla situationer. Ingen kan tolka denna dom så. Tyvärr.

Men fotografen eller kommunen kan ju inte agera förälder åt en person som skriver på ett kontrakt, som målsman dessutom uppenbarligen inte har haft några problem med. Personen i fråga har ju heller inte haft något problem med kontraktet förrän vid viss specifik användning.

Det har alltså aldrig funnits något "utnyttjande".

Domstolarna värnar lagstiftningen.

"Men fotografen eller kommunen kan ju inte agera förälder åt en person"

Ha ha ha - kommuerna agerar föräldrar åt hur många barn som helst
o ogiltigförklarar målsmän för hur många barn som helst.

MEN INTE I DET HÄR FALLET EFTERSOM KOMMUNEN EXPLOATERAR
OCH HAR VINST- O MARKNADSFÖRINGSINTRESSE

Anton du ser väl själv varför hon förlorar detta mål. För att hon är en svagare part. Domstolen fegar och följer bara minsta motståndets lag. Det kunde blivit en betydelsefull dom. Nu blev det en betydelselös. En i mängden som arkiveras och glöms bort. Bara det att rättigheter för bilden varar sex år och tjejen inte ersätts visar ju på ett ojämnt förhållande vid tecknande av avtal för parterna. Fotografen tjänar mycket mer än tjejen. Det finns ingen fördel för ena parten alls i detta avtal. Kan det bli tydligare? Hade varit kul att höra fotografen förklara det i domstol. Hur har han menar att avtalet gynnat dem båda, så som avtalslagen kräver.

Du kanske vill ta på dig och förklara hur avtalet gynnar båda parter - inte bara tecknas av båda. För det kräver ju lagen att ett avtal gör liksom att båda värnar bådas intressen, även efter tecknandet.

EU-rätten är mycket hård i sin syn på avtal.

Som så ofta skjuter diskussionen i kommentarsfältet bredvid målet. Svensk rätt innehåller med något undantag inget förbud mot att utan samtycke fotografera annan eller att sedan använda bilden. Den immateriella rättigheten till ett foto innehas av fotografen, inte den avbildade. Utgångspunkten är alltså att något avtal inte krävs i detta fall och det är inte heller tvistefrågan i Högsta domstolen.

Ett undantag från rätten att använda en bild av annan är att den inte utan samtycke får användas av en näringsidkare i marknadsföring av varor eller tjänster. Den fråga HD prövat i detta "hissmål" är om kommunen använt bilden på det sättet, inget annat.

Ingen har påstått att fotografen tagit bilden olovligt. Eller att bilden inte är hans. Eller att tjejen inte tillåtit att låta sig fotograferas.

Vad som diskuteras är att man faktiskt inte utan godkännande får använda bilden i reklam utan den avbildades godkännande och just hur detta godkännande tagit sin form. Genom att man avtalat om det påstår fotografen. Den som påstår en sak har bevisbördan.

Fotografen ska alltså kunna styrka sin rätt att sälja bilden vidare för annan att använda i reklamsyfte, eftersom tjejen är på just bilden som säljs, dvs rättigheterna till bilden.

Frågan som diskuteras är om tjejen verkligen gett sitt tillstånd att bilden får användas till reklam för vad som helst, typ i kampanjer om könssjukdomar i hennes egen hemstad.

Finns den tillåtelsen, därmed detta avtal mellan avbildad och fotograf finns inga hinder för vare sig fotograf eller köpare av rättigheten till bilden. Utan rätt avtal skyddas däremot personen på bild.

Frågan är alltså vilket avtal som ingicks och hur detta är styrkt.

Det måste väl ändå vara den som säljer bilden vidare som har bevisbördan för att rätt avtal har ingåtts och att båda parter varit införstådda med vilket avtal som sluttits dem emellan.

De framgår inte riktigt hur detta granskats av domstol. Att tolkning har sin grund i utformning av avtal. Finns inget skriftligt avtal blir det svårt för fotograf att bevisa sitt tillstånd att sälja bildens rättigheter vidare.

Det är inget svårt eller konstigt mål. Frågan har kommit att handla om vems intresse som väger tyngst.

Om du tillåter att jag tar en bild på dig, vi tycker båda den blev bra varför jag säger till dig, " Nu blir du kanske känd modell om jag säljer bilden, det är väl ok med dig?" Och du då lite i förbifarten svarar, "Ja, det ok" så blir nog inte du så glad när du sen utan förvarning dyker upp på bild på alla stadens bussar i en kampanj om könssjukdomar...

Detta är förmodligen precis vad som hänt tjejen.

Frågan är då, ägde fotograf rätt att agera så eller skyddas tjejen via lag från att vilseledas. Vilka krav ställs för alla bilder på personer som säljs vidare till annan part? Ganska viktigt att klargöra faktiskt. För alla som funderar på att sälja en bild på sin moster eller granne kanske.

Kommunen bör alltså kunna visa på att den har fri förfoganderätt över bilden och att det är trovärdigt att de menar att det är högst sannolikt att tjejen på bilden inte skulle motsätta sig att att vara ansiktet utåt i en kampanj om könssjukdomar på bussar mfl. lokala platser i tjejens hemmiljö. Kommunen känner ju såväl tjej som fotograf, eftersom de var kommunen som ordnade med kontakt mellan parterna. Det är ingen okänd på bild för kommunen. Enligt kommunen ska det därför framstå som högst troligt att tjejen inte motsätter just denna användning. Detta är vad kommunen ska visa på för domstol. Hur gjorde kommunen det undrar man.

Ibland önskar jag, och många med mig, att du faktiskt på allvar intresserade dig för juridik och läste på lite lagtext och faktiskt läste de domar du kritiserar. Nu har du åter producerat två långa kommentarer som inte utgår från rätt förutsättningar på något sätt.

Det här målet handlar om lagen om namn och bild i reklam. Bevisbördan ligger inte på fotografen utan på kvinnan. Hon har att visa att bilden använts av kommunen på ett sätt som strider mot lagen.

Nu stupar inte kvinnans talan på bevisbörda heller för den delen. Vad som skett med bilden är nämligen ostridigt. Frågan blir aldrig om kvinnan gett samtycke till användningen utan HD kommer fram till att det sätt på vilket kommunen har använt bilden inte strider mot lagen, och då krävs inget samtycke. Vare sig kampanjen för kulturhuvudstaden eller upplysningskampanjen om könssjukdomar ansågs vara kommersiella och användningen av bilden stred därför inte mot lagen.

Du kan tycka en massa annat. Politiska åsikter har alla, jag sympatiserar självklart inte med alla lagar som stiftas, särskilt inte som jag inte röstar till vänster. Men det är inte relevant om man ska kritisera en dom.

Ja du, f d Hovrättsassessor, att HD kommer fram till saker betyder inte att en dom står sig. Det är just därför resningsförfarande finns.

Spelar heller ingen roll att du börjar svamla om vänsteråsikter eller annat nonsens när argumenten tryter.

Kommunen köpte reklamplats på bussar. Exakt vad tror du det bevisar? Inget kommersiellt syfte?

Man kan ju välja att göra vilka märkliga tolkningar som helst av denna fakta men det är en helt annan diskussion som inte ger nåt.

Helt vanligt sunt förnuft säger att man inte agerar som kommunen gjort. Man hade önskat att HD klargjorde det. Liksom att du gjorde det. Bevisligen kommer det aldrig att ske.

Folk känner nog vem som har rätt och kan själv följa farandet och se var det brast. Dåliga grundlösa argument förändrar inte detta. Ett vettigt hade kanske gjort.

För övrigt vet nog alla vid detta laget att jag är allmänt korkad och obildad. Du behöver nog inte tjata om det i alla dina inlägg.

Men kommuner är ju näringsidkare - om än offantligrättsliga.
Parkering ink p-lappar i Ankeborg budgeteras med 300 mkr IN
per år - o får man inte in dom pengarna eller vill ha mer låter
man det kosta på flera platser alt skapar p- o stoppförbud.

Kommuners fastigheter o fastighetsbolag går med stora vinster.

Kommuner säljer mark o upplåter tomträtter som är Big Business.

Kommuner har löner att betala o Måzzte Ha Pengar In-
Tjejen har faktiskt blivit förtalad förolämpad o kränkt

Kommuner är näringsidkare i de fall de agerar i näringsverksamhet, inte annars. Självklart är kommunen inte näringsidkare när den t.ex. beslutar om socialbidrag eller bygglov.

I detta fall ansågs kommunen inte vara näringsidkare när kommunen agerade på kulturområdet, utan att det var fråga om att sälja biljetter till visst evenemang eller dylikt. Inte heller ansågs kommunen vara näringsidkare när den gjorde en upplysningskampanj om vikten av att testa sig för könssjukdomar utan att i samband därmed marknadsföra någon vara eller tjänst. Utan att ta på mig juristglasögonen så tycker jag att denna tolkning framstår som fullt logisk och rimlig och det tror jag faktiskt att de flesta människor tycker.

Ja, kränkt är man ju till höger och vänster numera och säger man det så får ingen säga emot... Men i detta fall har flickan varken påstått att hon varit vare sig förtalad, förolämpad eller kränkt. Hon har gjort gällande att kommunen använt bilden av henne i näringsverksamhet men HD har inte delat den uppfattningen. Helt i sin ordning. Vill man ha det på annat sätt i framtiden får man i stället agera för en lagändring.

Sedan tycker jag kritiken mot kommunen ur ett allmänt perspektiv är missriktad också. Såvitt jag förstår tog kommunen bort bilden när det blev klart att flickan inte ville ha den i dessa kampanjer. Detta trots att kommunen alltså inte hade någon skyldighet att göra så.