Skip to content

Juridisk aktivism - att processa mot staten för att åstadkomma samhällsförändring

Det handlar om juridisk aktivism - om organisationer som använder juridiken som ett verktyg för opinionsbildning och samhälls-förändring. Deras jurister företräder enskilda människor och deras rättigheter i processer mot staten för att skapa prejudikat, opinion och förändring. 

 

Gäster i Veckans Juridik är:

Clarence Crafoord - chef Centrum för rättvisa

Carl Göransson - chef Rättvis skatteprocess

John Stauffer - chefsjurist Civil Rights Defenders

Programledare är Dagens Juridiks chefredaktör Stefan Wahlberg.

 

Se fler Veckans Juridik här >>

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

8 comments

Bra ämne. En reflektion kan vara att det är svårt för ett motpartsombud att stå emot ett ombud som arbetar via media och trycker på via media under en process. Det krävs då ett mod för domstolen att tillämpa rättsfakta istället för politiska fakta eller alternativa fakta. Centrum för rättvisa tycker jag driver bra frågor, där det finns en riktig juridisk grund. Bra där. Nu finns det tyvärr andra aktörer som inte arbetar och reducerar sitt politiska tänkande till den riktiga juridiken som sådan. Då hamnar man utanför ramarna för den juridiska branschen och främjar orätt. Detta tycker jag är olyckligt.

Jag ska även nämna Civil Right Defenders och Rättvis skatteprocess som bra exempel. Alltså ingen bra-görare glömd. När det gäller mål mot staten så är det viktigt att man börjar kvitta rättegångskostnaderna i synnerhet då det handlar om brott mot de mänskliga fri- och rättigheterna, så att den som förlorar inte tvingas lämna hus och hem. Detta område är mycket eftersatt. När det dock gäller mål där enskilda parters intressen t.ex. två privatpersoners intressen står emot varandra är politiska processer mer betänkliga tycker jag.

Jag tänker på fallet Osmo Vallo och Sinthu S. som kallblodigt mördades av fem poliser på ett sjukhus men som åklagare gjorde sitt yttersta för att mörklägga och avfärda.
Vad är anledningen till att sånt händer och till att åklagare och rättsväsendet i Sverige skyddar både polis och så många gånger även andra offentligt anställda tjänstemän?

Det märkligaste i Svensk myndighetsutövning är mineraltillstånd där markägaren inte har rätt att få lämna synpunkter som respekteras. Tex får mineralbolaget rätt att avverka skog oavsett ålder, men om de inte betalar så anses det vara ett tillfälligt intrång (tillståndet är "bara" 3 till 5 år)och då anses det vara något som markägaren får anses tåla - utan betalning. Efter att ha fått 9 hektar avverkat utan ersättning så lär man sig att man ska bevisa förlustvärdet. Men då godkänner inte Bergsstaten den värderingsmetod som Trafikverket, Banverket mfl. använder och som grundats på skoglig forskning. Genom att inte godkänna värderingen så blir det ingen betalning. Gruvbranschens egen värderingsmetod stöds inte heller, så denna rättsmanipulering gör att man inte kan få en s.k. exekutionstitel för att kräva betalt. Och...trots att staten gett tillträde till vår mark så ska vi dessutom själva bekosta att försöka få rätt - med staten som motpart.!!!! 300.000:- i förlorad skog och 50.000:- i Rättsskydd blev följden av att staten tagit 50.000:- i förskottsavgift för att ge mineralbolag rätt att hugga ner vår skog. Men vem bryr sig om glesbygden. Vi påverkar inga val då vi är så få.

Juridisk aktivism ska förstås som lobbyarbetet för samtyckeslag och andra rättsosäkra agendor.

ser nu helt brutalt likgiltig och brutalt tom ut) asså nu är jag så ilsken och blodtörstig det bara går eller det är jag ju jämt. nu jävlar är det dags att tillåta alla former av dödshot om man känner sig kränkt av sin omgivning.ja till och med brutala dödshot. så att jag som vill dödshota andra människor får det. för maN FÅR INTE KRÄNKA stackars MIG på minsta lilla vis. jag tycker till och med jag borde ha rätt att krossa folks halsar så alla benen i stirrarens/mobbarens hals krossas och huvudet klyvs av med mina bara händer. och fy fan vad jaG RETAR mig på poliser/moraLKÄRRINGAR som arbetar mot alla former av dödshot. vi tar ett exempel om en polis ELLER FÖRHÖRSLEDARE skulle tala om för mig att man inte får dödshota andra människor ja då skulle jag bli så arg OCH KRÄNKT. alltså mitt fasansfulla ILSKNA vrål skulle inte gå att släcka föränNs polisens/FÖRHÖRSLEDArens huvud är avklyvt med bara händerna. OM ENS DET SKULLE HJÄLPA MITT VRÅL SKULLE PÅGÅ I TIMMAR. ja nu vet ni hur mycket jag älskar dödshot om Man känner sig kränkt , mobbad ,utstirrad av sin omgivning. snällllllllllllllllllllllllla låt stå för i helvete.

Som sagt det är mänskligheten mot stackars mig och vice versa. vrålar så aggressivt och overkligt aggressivt och overkligt högt SOM MÖJLIGT )JA DET BARA ÄR SÅ SER NI!

Tur att dessa finns!
Kanske dags o ge dokumenten och ljudfilerna med fk processchefer Eva N och Kjell S där de säger 2017 att fk har brustit i sin handläggning och ber ånyo om ursäkt för deras jurist handläggning av mitt ärende och att hon undanhöll den medicinska utredning för FMR som intygade att han först 2015-06 fick ta del av den & jag fick rätt om både SGI och rätt till sjukpenning efter fyra resningsansökningar. Men då va skadan redan skedd då jag under dessa 5,5 år tvingats paniksälja min bostad. Hon säger även på ljudfilen att JK har ju provat ärendet 2014 och kommit fram att inget fel begåtts.....
Dags o ta en ny vända nu då jag har fått rätt och att Fk erkänner att de gjort fel och orsakat människor stort ekonomiskt lidande både psykiskt och fysiskt.
Att jurister på fk undanhåller medicinska underlag för FMR är skrämmande och inte rättsäkert någonstans.
Jag lär inte vara den enda människan som blivit drabbad av detta.
Stefan Wahlberg har mina kontaktuppgifter för den som vill hjälpa mig mot JK