Skip to content

Abortvägrande barnmorskan förlorar i AD - blev inte diskriminerad av arbetsgivaren

Barnmorskan Ellinor Grimmark förlorar i Arbetsdomstolen - hon blev inte diskriminerad av arbetsgivaren. Foto: Fredrik Persson/TT och Claudio Bresciani/TT

Barnmorskan Ellinor Grimmark som nekades anställning eftersom hon vägrar utföra aborter till följd av sin kristina tro, utsattes inte för diskri-minering. Det slog Arbetsdomstolen fast idag och gick därmed på samma linje som tingsrätten.

 

Ellinor Grimmark begärde ersättning av Region Jönköpings län för att hon hade nekats flera anställningar som barnmorska eftersom hon inte hade fått betalt för att färdigutbilda sig till barnmorska och för att hon skulle ha utsatts för kränkande uttalanden.

Tingsrätten avslog hennes krav och nu gör Arbetsdomstolen detsamma genom att fastställa tingsrättens dom.

Arbetsdomstolen anser att en del krav är för gamla, preskriberade och att barnmorskan inte bevisat vissa påståenden.

Det som återstått att bedöma är tre anställningar som barnmorskan inte har fått sedan hon förklarat att hon inte kunde tänka sig att arbeta med aborter.

Arbetsdomstolen kommer fram till:

  • att Ellinor Grimmarks vägran att arbeta med abort på grund av sin kristna tro är religionsutövning i Europakonventionens mening
  • att det inte går att särskilja Ellinor Grimmarks religionsfrihet och hennes samvetsfrihet enligt Europakonventionen, varvid båda ska prövas samtidigt
  • att det inte i första hand ska göras en självständig prövning av Ellinor Grimmarks rätt till ersättning direkt på grund av Europakonventionen
  • att diskrimineringslagens regler lever upp till det rättighetsskydd som följer av Europakonventionen
  • att det ska göras en prövning av om regionens, alltså arbetsgivarens, handlande har utgjort brott mot diskrimineringslagen
  • att bedömningen enligt diskrimineringslagen leder till att det inte har varit fråga om direkt diskriminering eftersom regionens beslut att inte erbjuda Ellinor Grimmark arbete inte grundades på hennes religiösa övertygelse utan på att hon inte var villig att utföra vissa arbetsuppgifter som ingick i anställningarna
  • att bedömningen enligt diskrimineringslagen innebär att det inte heller varit fråga om indirekt diskriminering eftersom regionen har haft rätt att ställa upp ett krav att alla barnmorskor ska vara beredda att arbeta med alla arbetsuppgifter inom kvinnoklinikerna - inklusive arbete med aborter
  • att det inte skett någon kränkning av Ellinor Grimmark åsikts- och yttrandefrihet.


  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt