Skip to content

34 000 asylansökningar och 30 000 överklaganden till domstolarna under året - ny prognos

Migrationsverkets tf generaldirektör Mikael Ribbenvik. Foto: Stefan Jerrevång/TT

Migrationsverket ska beta av alla öppna ärenden tillbaka till 2015 och samtidigt fatta beslut om de 34 700 nya asylansökningar som beräknas komma in i år. Totalt handlar det om 95 000 beslut. Samtidigt väntas migrationsdom-stolarna få ta emot 30 000 överklaganden. Det framgår av den senaste prognos som nu har lämnats till regeringen.

 

- Vårt fokus fortsätter att ligga på att fatta beslut i alla typer av ärenden. Många som sökte asyl 2015 och 2016 har fått beslut i sina ärenden och målet är att i princip alla resterande ska få beslut i sitt ärende under det här året, säger Mikael Ribbenvik, tf. generaldirektör för Migrationsverket.

Komplicerade ärenden
Enligt Migrationsverkets förra prognos skulle man dock klara av drygt 10 000 fler ärenden under året än de 95 000 ärenden som man nu har kommit fram till är rimligt.

- Vi har idag en större andel öppna asylärenden som är mer komplicerade än tidigare. Dessa ärenden har i praktiken visat sig ta längre tid att avgöra än planerat, säger Mikael Ribbenvikt.

- Samtidigt befinner sig myndigheten i en omställning som innebär att vi drar ner och styr om våra resurser för det uppdrag vi har idag och de närmaste åren.

Domstolarnas kapacitet otillräcklig
I år väntas dessutom drygt 30 000 överklagade asylärenden överlämnas till migrationsdomstolarna. Migrationsverket skriver i prognosen:

"Prognosen är fortfarande historiskt hög och motsvarar en ökning med 50 procent jämfört med föregående år. Trots att domstolarna vidtar åtgärder för ökad kapacitet under 2017 så är det inte tillräckligt för att möta behovet fullt ut.  "

Restriktiv migrationspolitik
Sedan våren 2016 har antalet människor som sökt asyl i Sverige legat på en stabil nivå. Anledningarna är enligt Migrationsverket framförallt "en fortsatt restriktiv migrationspolitik i EU, överenskommelsen mellan EU och Turkiet, gräns - och ID-kontroller samt den tillfälliga lagen i Sverige".

Migrationsverket skriver dock:

"Samtidigt är drivkrafterna att ta sig till Europa fortsatt starka runt omkring i världen. Detta syns bland annat i Italien där antalet ankomster via den centrala Medelhavsrutten ökat med 45 procent i början av 2017 jämfört med samma tid förra året. Detta har dock inte påverkat Sverige i någon större omfattning i år."

34 700 nya ansökningar i år
Enligt Migrationsverkets prognos kommer mellan 22 000 och 45 000 personer att söka asyl i Sverige under året.

Utgångspunkten och planeringen - det så kallade planeringsantagandet - hamnar i den senaste prognosen på 34 700 personer.

 

 

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt