Skip to content

Unga våldtäktsmän utvisas - trots "mycket allvarligt" säkerhetsläge i hemlandet

Foto: DJ

Tingsrätten dömde de fem tonårspojkarna för grov våldtäkt men gick inte med på åklagarens krav om att de skulle utvisas till sitt hemland. Åklagaren överklagade domen när det gällde just utvisningen och hovrätten slår nu fast att pojkarna ska utvisas - trots deras ungdom och trots säkerhetsläget i Afghanistan.

 

De fem tonårspojkarna i åldrarna 16 till 18 år åtalades vid Uppsala tingsrätt för att tillsammans ha våldtagit en minderårig pojke.

Enligt åtalet handlade det om grov våldtäkt eftersom våldtäktsmännen hade använt våld och hot och eftersom flera personer hade deltagit samtidigt. Dessutom hade övergreppet varit planerat och pågått under minst en timme.

Filmade övergreppet
Enligt åklagaren hade gärningsmännen visat prov på "särskild råhet och hänsynslöshet" och filmat delar av övergreppet - någonting som dessutom användes som bevisning mot dem.

Tre av de åtalade erkände och övergreppet styrktes dessutom av bland annat sperma som säkrats på den våldtagna pojken.

Tingsrätten slog fast att det var bevisat att alla fem var skyldiga. De dömdes för bland annat grov våldtäkt till sluten ungdomsvård i mellan 13 och 15 månader - någonting som enligt tingsrätten motsvarande ett straffvärde på sex års fängelse för en vuxen person. De dömdes också att betala 225 000 kronor i skadestånd till pojken.

Försämrat säkerhetsläge
Åklagaren hade begärt att pojkarna skulle utvisas från Sverige. Tingsrättens skrev i sina domskäl.

"De tilltalade döms för så allvarlig brottslighet att skäl för utvisning föreligger. De har ingen anknytning till det svenska samhället men bedömningen påverkas starkt av att de är under 18 år."

"De tilltalade är medborgare i Afghanistan. Vid bedömningen av utvisningsfrågan ska även beaktas att Migrationsverket den 8 december 2016 lämnat nya rekommendationer avseende Afghanistan av vilka det framgår att säkerhetsläget i landet har väsentligt försämrats."

Skulle drabbas hårt
Tingsrätten ansåg därför att ingen av de fem tilltalade skulle utvisas ur riket. Tingsrätten skrev:

"Tingsrätten finner att samtliga tilltalade mot bakgrund av deras ålder samt säkerhetsläget i Afghanistan skulle drabbas mycket hårt av utvisning." 

Åklagaren var nöjd med domen när det gällde de utdömda straffen - men inte när det gällde frågan om utvisning. Han överklagade därför domen till Svea hovrätt när det gällde just frågan om utvisning.

Synnerligen allvarlig kränkning
Hovrätten gör nu en helt annan bedömning än tingsrätten och beslutar att samtliga fem ska utvisas från Sverige med förbud att återvända inom tio år.

Hovrätten skriver:

"De tilltalade har gjort sig skyldiga till ett mycket allvarligt brott, som innefattat en synnerligen allvarlig kränkning av den underårige målsägandens integritet. Brottet har av tingsrätten bedömts ha ett straffvärde om sex år."

"Även med beaktande av den reducering som skett vid bedömning av påföljden med hänsyn till de tilltalades ungdom är brottet med marginal så allvarligt att utvisning enbart med hänvisning till brottets allvar kan komma i fråga."

Skälen för utvisning väger tyngre
Hovrätten har dessutom inhämtat nya yttranden från Migrationsverket. Enligt en färsk rapport därifrån finns det inget generellt hinder mot utvisning till Afghanistan även om det görs undantag för vissa provinser och även om säkerhetsläget i landet anses vara "mycket allvarligt".

Enligt hovrätten väger skälen för utvisning tyngre än skälen emot - trots de tilltalades ungdom och trots säkerhetsläget i hemlandet. Hovrätten pekar dessutom på att de saknar anknytning till Sverige.

 

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt